ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
25. 1. 2018

KEO4 1.4.1 – Spisová služba

  • Při hromadném tisku komponent se nyní před tiskem nabídnou dostupné tiskárny. Přednastavena je vždy výchozí tiskárna.

Podatelna

  • V Evidenci přibyla nabídka K nahlédnutí, kde jsou evidovány dokumenty, které předala Podatelna k nahlédnutí.
  • Do seznamu dokumentů „Doplnit zpracovatele“ a „Předávané dokumenty“ jsme přidali sloupeček s datumem, kdy byl dokument doručen.
  • V detailu tisku pro předávané dokumenty se kromě vlastníka tiskne i zpracovatel dokumentu.

Referent

  • Pokud má uživatel právo vidět dokumenty pracovníka Podatelny, vidí ve svých dokumentech i dokumenty zaevidované na Podatelně, než jsou předané jednotlivým referentům.
  • Přidali jsme kontrolu při tisku obálek, zda má uživatel vyplněné číslo jednací.
  • V seznamu nezařazených dokumentů a spisů do Spisovny se nyní zobrazují i ty dokumenty a spisy, které nemají nastavené datum spouštěcí události. Tyto dokumenty a spisy se zobrazují červenou barvou. Uživatel může datum doplnit v detailu dokumentu či spisu v záložce Ostatní. Poté teprve lze vložit do ukládací jednotky a následně do Spisovny.

V administraci ve společných parametrech SSL lze nově nastavit automatické vkládání čísla jednacího k nově vzniklému konceptu.