ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
13. 5. 2019

KEO-W 1.11.290 – Účetnictví

  • DPH – od 1. 4. 2019 platí novela zákona o DPH. Na našich stránkách budou v metodikách Účetnictví zveřejněny články ke změnám v DPH, které se týkají programu a nové postupy pro daňová přiznání, pro dodatečná daňová přiznání aktuálního roku a předchozích roků. Některé změny zákona o DPH mohou být aplikována až do 30. 9. 2019. Proto vždy v novinkách bude uveřejněno, které úlohy již obsahují změny požadované zákonem o DPH.
  • DPH - vydané faktury – u faktur, které mají bezhotovostní způsob úhrady, se budou dodaňovat haléřové rozdíly.
  • DPH – formulář daňového přiznání - od 4/2019 nebo 2. čtvrtletí 2019 se bude vytvářet nový formulář daňového přiznání.
  • DPH – zálohový koeficient - pokud dojde z důvodu podání dodatečného daňového přiznání za předchozí rok ke změně vypořádacího koeficientu, je nutné od následujícího zdaňovacího období použít tento koeficient jako zálohový. Uživatel si musí sám zálohový koeficient upravit v parametrech DPH.
  • DPH – dodatečné daňové přiznání za aktuální rok - zálohový koeficient se převezme z řádného daňového přiznání, ke kterému je zpracováváno dodatečné daňové přiznání. Koeficient se nabízí při tvorbě dodatečného daňového přiznání a uživatel jej může přepsat.
  • DPH – dodatečné daňové přiznání za předchozí roky - zálohový koeficient se převezme z parametrů DPH. Koeficient se nabízí při tvorbě dodatečného daňového přiznání a uživatel jej může přepsat. Toto se netýká daňového přiznání za poslední daňové období, kdy dochází k ročnímu vypořádání.
  • Výkazy – Schvalování účetní závěrky – úprava načítání příloh výkazu. Nyní lze načíst a odeslat dokumenty s příponou pdf, png, jpg, jpeg. V případě naplnění dokumentu s jinou přílohou program nahlásí chybu a výkaz nelze vytvořit.
  • Rozpočet – v některých případech se u položky, u které se změna provádí, vynuloval rozpočet, proto bylo upraveno načítání sloupce upravený rozpočet. Pokud se stane, že po otevření poslední rozpočtové změny bude hodnota upraveného rozpočtu u změny položky ještě nulová, je nutné volat naši zákaznickou podporu. Po opravě již vynulování nebude nastávat.
  • Kontrola a servis – dle parametrů pro zpracování PAP/PKP jsou zpřístupněna tlačítka na hromadnou opravu PAP nebo PKP.
  • Kontrola a servis – „Žluté kontroly“ – kontrola na vyrovnanost rozvahových a podrozvahových účtů byla odebrána při najetí do KEO-W. Zůstává pouze v nabídce Kontrola a servis.