ALIS

Software pro veřejnou správu

Vzdálená pomoc
27. 8. 2018

Proč používat modul KEO4 Majetek oceňování pozemků

Od podzimu 2018 dojde v důsledku účinnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) k postupné změně v oblasti poskytování údajů z katastru nemovitostí ve výměnném formátu. Uživatelům dosud používaného modulu KEO-X Oceňování pozemků proto doporučujeme přejít na nový programový modul KEO4 Majetek oceňování pozemků, který je připraven pro zpracování dat z katastru nemovitostí s přímou vazbou na evidenci majetku v modulu KEO4 Majetek. Vlastní zpracování je podstatně rychlejší a přehlednější než v původním řešení.

Modul spolehlivě aktualizuje majetkovou evidenci daty přímo od zdroje - každé čtvrtletí lze získat zdarma data VFK z katastrálního úřadu. Po importu výdeje program porovná data a provede jejich vyhodnocení s majetkovými kartami. Vše rozřadí do skupin a připraví ke zpracování.

Skupiny:
Nové pozemky
Změněné pozemky
Pozemky k vyřazení

Po doplnění potřebných údajů (AU, cena, druh pohybu, ..) může uživatel propsat aktualizovaná data do majetkových karet, případně provést vyřazení. Automaticky se vytváří protokol o zařazení a vyřazení. V importovaných datech jsou informace např. o věcných břemenech, zástavním právu, změně výměry, atd.

Modul KEO4 Majetek oceňování pozemků samozřejmě doporučujeme i těm zákazníkům, kteří Oceňování pozemků KEO-X nepoužívali. Díky němu můžete jednoduše a rychle udržovat aktuální stav majetku a vyvarovat se chyb, ke kterým může docházet při ručním zpracování.