Obecní e-noviny na webu: 5/2013

5 / 2013

30. 5. 2013

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé IS KEO nebo jeho dílčích součástí. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu keo@alis.cz.

Vážení zákazníci,

pro neustále se zvyšující počet uživatelů nových ekonomických programových modulů KEO-W průběžně zveřejňujeme přehledy novinek a vylepšení funkčnosti. Nově vám předkládáme i doporučení k využití ne tak často prakticky používaných užitečných funkcí.

Od verze KEO-Účetnictví 8.04 lze využívat možnost kontroly spolehlivosti plátců DPH na serveru Finanční správy přímo z našeho programu. V avizované verzi 8.05 jsou realizovány další úpravy k legislativním novinkám – například změna naplnění Přílohy. Aktualizována byla také metodika pro tvorbu výkazu PAP.

Zveřejněna byla rozsáhlá aktualizace systému KEO-X vyplývající z potřeb využívání dat ze základních registrů.

Ve dnech 11.-13.6.2013 proběhne pracovní setkání obchodních partnerů ALIS, s.r.o. Počítejte proto, prosím, s tím, že v těchto dnech bude dostupnost jejich služeb výrazně omezená. Díky za pochopení.

Ing. Oldřich Gabriel

 

Máte aktuální verze IS KEO?


subsystémverze
Účetnictví8.04
Mzdy8.02h
Majetek8.02
Poplatky8.01

ÚČETNICTVÍ

Novinky v KEO-W

Byla zveřejněna verze KEO-W 1.7.143. Uživatelům se nabídne ke stažení.

Nejdůležitější novinky této verze: ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO-W Účetnictví - věděli jste, že...

Informujeme o některých zajímavých funkcích KEO-W, o kterých jste možná nevěděli.

 1. Vyzkoušejte si při zaúčtování vyrovnat doklad pomocí hvězdičky! Jak na to? Vyplňte první řádek (řádky) zaúčtování a u posledního stiskněte ve sloupci MD nebo Dal klávesu *.
  Částku tedy nemusíte ručně vypisovat a zároveň máte okamžitou kontrolu, zda je doklad zaúčtovaný správně.
 2. Chcete zaslat občanům avizo o neuhrazeném poplatku ještě před vystavením platebního výměru? Zašlete jim složenku!
 3. Potřebujete vytisknout velký soubor složenek na víc dávek, např. složenky tisknout po sto kusech. Jak na to? Jednoduše přes Shift+kliknutí myší: Setřiďte si složenky tak, jak potřebujete, např. podle čísla – klikněte na záhlaví sloupce. Potom označte první složenku a posuvníkem posuňte seznam dolů tam, kde chcete tisk přerušit. Označte poslední složenku skupiny tisku pomocí klávesy Shift + kliknutí myši. Tím se označí (zamodří) skupina složenek, kterou chcete vytisknout.
 4. Tisknete vydanou fakturu s logem vašeho úřadu? Pokud ještě ne, obrázek na fakturu jednoduše nastavíte ve formuláři Kontroly a servis – Nahrání loga, obrázků.
 5. Prohlížení - účetní deník: ve filtru lze filtrovat maskou a to včetně zadání intervalu s maskou. Lze tak vytvořit libovolnou kombinaci filtru pro náročné výběry při hledání chyb. Vyzkoušejte například dle POL: „5XXX-6XXX“, nebo POL: „52XX, 53XX-55XX“, nebo SU: „3XX“, apod.
 6. Karta účtu: vyberte skupinu účtů, např. SU 321, AU XXXX a stiskněte F6-Tisk – Tisk v pravé části formuláře. Vytisknou se vám pro všechny účty v zadaném intervalu jejich počáteční stavy a seznam obratů v roce.
 7. Často používané texty v prvotních dokladech nebo vydaných fakturách – předvyplňte si je do číselníku Uživatelské textové poznámky a přebírejte do dokladů kdykoli budete text potřebovat.

Viktor Samek

.. nahoru.

Nová verze KEO-Účetnictví 8.05

V nejbližších dnech bude distribuována nová verze systému KEO-Účetnictví 8.05. Je určena pro územně samosprávné celky, DSO a příspěvkové organizace. Obsahuje tyto změny:

 • od druhého čtvrtletí roku 2013 platí nový algoritmus u výkazu PŘÍLOHA v části A05 (metodická změna je popsána v samostatném článku),
 • z důvodů rekonstrukce webových stránek MF ČR musel být upraven program na stahování číselníku IČO pro kontrolu výkazu PAP,
 • nově upravené kontroly PAP informací u PS i obratů,
 • upraven výstup údajů IČO u PAP výkazů,
 • doplněny funkční možnosti u kontroly spolehlivosti plátců DPH.

POZOR - při instalaci verze KEO-Účetnictví 8.05 je nutné:

 • věnovat pozornost instalaci nových číselníků:
  • číselník pro výkaz PŘÍLOHA (Dis3Uc20 – nový algoritmus části A05 Přílohy)
  • číselník účelových znaků (Dis3Uc37 – uživatelské úpravy zůstávají)
 • při instalaci proběhne automatická kontrola existujícího adresáře obchodních partnerů na správnost údajů IČO a DIČ. Výsledek bude ihned sdělen uživateli formou tiskové sestavy.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Změna v naplnění Přílohy od 2. čtvrtletí 2013

Od mezitímní uzávěrky k 30. 6. 2013 dochází ke změně naplnění Přílohy části A.5. položky číslo 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů. Z důvodu upřesňujícího výkladu budou do řádku vstupovat pouze daňové nedoplatky. Stávající závazné analytiky k účtům 341, 342, 343 a 344 již nebudou vstupovat do Přílohy. ...celý článek.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Aktualizace metodiky tvorby výkazů PAP

MF ČR vydalo ke dni 22.dubna 2013 aktualizaci metodiky tvorby výkazu PAP:
Metodika tvorby PAP aktualizace s vyznačením změn - stav ke dni 22.4.2013, ke stažení ve formátu Pdf nebo Word.

Provedené změny:
Zrušena příloha č. 3 Metodiky tvorby PAP, v souladu s Přílohou č. 2a k vyhlášce č. 383/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kde se v Částech IV, VI až IX nevyskytují buňky označené symbolem „x“.

Reakce systému KEO:
Přestože se tyto buňky označené křížkem, tj. nedovolená vazba mezi „pomocným analytickým účtem“ a „typem změny“, v metodice již nevyskytují, systém KEO bude i nadále nabízet uživatelům pouze „logicky správné“ vazby.

Odkaz na stránky MF ČR:
http://www2012.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/platna_metodika_tvorby_pap_76353.html

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Spolehlivost plátců DPH v systému KEO-Účetnictví 8.05 a vyšší

Ve verzi systému KEO-Účetnictví 8.05 a vyšší je doplněna kontrola spolehlivosti plátců DPH na webový server Finanční správy.

V systému KEO-W Účetnictví se kontrola spolehlivosti plátců DPH vyvolá stiskem tlačítka „Spolehlivost“.

Automatická kontrola: ...celý článek.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Upozornění na nové stránky MF ČR

Ministerstvo financí ČR má nový formát a organizaci internetových stránek. Pozor, staré stránky jsou ještě k dispozici, ale neaktualizují se! Bližší informace uvádí tiskový mluvčí MF ČR:

Po spuštění modernizovaných portálů Spořicích státních dluhopisů a Státní pokladny představuje Ministerstvo financí v nové podobě i oficiální webový portál. Původní web fungoval bez výrazných změn od roku 2005. Nová podoba je výsledkem dlouhodobého vyhodnocování využití jednotlivých sekcí původního portálu, s cílem usnadnit koncovým uživatelům orientaci ve stále se zvyšujícím množství publikovaného obsahu.

Podstatnou částí projektu byla, kromě přípravy nové struktury a vzhledu portálu, technologická modernizace sjednoceného redakčního prostředí ministerstva a migrace obsahu do nového portálu.

Výsledkem je moderní portál, který návštěvníkovi umožní efektivní přístup k publikovaným informacím a rychlou orientaci ve struktuře portálu.

Mgr. Ondřej Jakob
tiskový mluvčí MF

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Nová prezentační vrstva CSÚIS - MONITOR

„Monitor“ je nová prezenční vrstva z IISSP, resp. CSÚIS určená uživatelům. V současné době je k dispozici základní verze k otestování.

Najdete ji na adrese:
http://monitor.statnipokladna.cz

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a jsou pravidelně aktualizovány. Aktualizace dat probíhá jednou za čtvrtletí z Centrálního systému účetních informací státu a jednou za měsíc z Rozpočtového informačního systému.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

MZDY

KEO Mzdy 8.02h - Výpočet svátků u zaměstnanců, kteří jsou placeni hodinovou mzdou

V nové verzi KEO Mzdy 8.02h jsme upravili výpočty svátků u zaměstnanců, kteří jsou placeni hodinovou mzdou. ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO-X

Maska zápisu adresních údajů v Matrice

V souvislosti s napojením na základní registry a s přebíráním adresy pobytu podle ROB, byla do parametrů matriky přidána možnost nastavení zápisu adresy v požadovaném tvaru. Je možné nastavit pořadí zapisovaných údajů a tvar čísla popisného podle zvolené masky. Matriky, které doplňují slova „okres, stát, část“, je mohou rovněž zapisovat automaticky. U některých instalací tato aktualizace způsobila změnu v pořadí zapisovaných údajů, kterou lze opravit právě nastavením zmiňovaných parametrů.

Ing. Jarmila Gabrielová

.. nahoru.

Internetové aktualizace

KEO-Mzdy verze 8.02h

Reinstalace verzí

8.00, 8.00a, 8.00b, 8.00c, 8.00d, 8.01, 8.01a, 8.02, 8.02a, 8.02b, 8.02c, 8.02d, 8.02e, 8.02f, 8.02g

Určeno

Všem organizacím.

Popis změn

 

KEO Mzdy 8.02h, vytvořena dne 16.05.2013
 • Změna u výpočtu hodinové mzdy. Zaměstnanci s pětidenním týdnem a vyplněným úvazkem se automaticky vytvoří MS za svátek, pokud byl pro něj pracovním dnem.
 • Potvrzení o zdanitelných přijmech - PDF formulář pro rok 2013 (fdf3mz26.pdf). Volba 4-1-Personalistika-M013-7.Výpis PDF(rok 2013).
Stáhnout

A130516MZ._ak

Viktor Samek

.. nahoru.

Vtipy na květen

 

Přistoupí muž ke kolemjdoucímu a povídá:
"Nezlobte se, prosím vás, ale já hledám nádraží."
"Já se nezlobím, klidně hledejte."

 

Někdo klepe na nebeskou bránu. Svatý Petr houkne:
„Co je?“
„Neříká se co je, ale kdo je!“
„Pane Bože, zase učitelka!“