Obecní e-noviny na webu: 8/2012

8 / 2012

31. 8. 2012

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé IS KEO nebo jeho dílčích součástí. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu keo@alis.cz.

Vážení zákazníci,

po červencové pauze vám posíláme několik aktuálních informací. Tak, jako každý rok, byla našim obchodním partnerům uvolněna zásadní distribuční verze s datovou reinstalací KEO 8.0, kterou je nutno do konce roku osobně nainstalovat uživatelům, kteří programové moduly KEO dosud používají.

Protože většina programových modulů KEO již má své Win nástupce (a dva zbývající jsou finalizovány pro distribuci), informujeme vás s dostatečným předstihem o tom, kdy bude ukončena programátorská (a tím i legislativní) podpora k jednotlivým programům KEO.

Pro blížící se krajské a senátní volby jsme pro vás vypracovali metodické pokyny a ozvučené školení k obsluze modulu KEO-X Volby.

U nás v Alisu finišuje stavební rekonstrukce sídla firmy. Věříme, že dosavadní krátké odstávky ústředny, popřípadě serverů, nijak výrazně nekomplikovaly vaši komunikaci s námi. Protože nás čekají ještě v průběhu září zásadní přesuny centrální výpočetní techniky a telefonní ústředny, avizujeme předem další případné krátkodobé stavy nedostupnosti našich www stránek, popřípadě telefonů. Zmiňované přesuny se budeme snažit realizovat v časech mimo „komunikační špičky“. Děkujeme za pochopení.

Přeji vám hezký zbytek léta a bezproblémovou přípravu na podzimní volby

Ing. Oldřich Gabriel

 

ÚČETNICTVÍ

Distribuční verze IS KEO 8.00

Byla zveřejněna nová distribuční verze IS KEO 8.00 a poskytnuta našim obchodním zástupcům. S touto verzí vás musí osobně navštívit obchodní zástupce, jelikož se jedná o datovou reinstalaci.

Viktor Samek

.. nahoru.

Odstávky IISSP v roce 2012

Ministerstvo financí informuje o plánu odstávek systému IISSP pro rok 2012:

 • od 31.08.2012, od 19:00 hodin - do 02.09.2012, do 23:00 hodin
 • od 21.09.2012, od 19:00 hodin - do 30.09.2012, do 23:00 hodin
 • od 26.10.2012, od 19:00 hodin - do 28.10.2012, do 23:00 hodin
 • od 23.11.2012, od 19:00 hodin - do 25.11.2012, do 23:00 hodin
 • od 28.12.2012, od 19:00 hodin - do 30.12.2012, do 23:00 hodin

V uvedených dnech nebude dostupné prostředí Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP). Detailní harmonogram odstávek bude vždy upřesněn.

Zdroj: MF – Kompetenční centrum IISSP, kc.iissp@mfcr.cz

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

MZDY

Odborové příspěvky - jak je pořídit v KEO Mzdy

Byla zveřejněna nová metodika k odborovým příspěvkům: Metodiky.

Milena Zářecká

.. nahoru.

DPČ a DPP s příklady

Dva velmi pěkné články k DPČ a DPP i s příklady z VZP:
Dohody o provedení práce,
Dohody o pracovní činnosti.

Milena Zářecká

.. nahoru.

Zdanění autorských honorářů

Nejdříve ocitujeme ze zákona o daních z příjmů § 7 odstavec 6:

„(6) Příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize plynoucí ze zdrojů na území České republiky jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně (§ 36) za předpokladu, že jde o příjmy uvedené v odstavci 2 písm. a) a úhrn těchto příjmů od téhož plátce nepřesáhne v kalendářním měsíci 7000 Kč.“ ...celý článek.

Milena Zářecká

.. nahoru.

OSTATNÍ

Ukončení programátorské údržby a podpory k DOSovým ekonomickým modulům KEO

Vážení uživatelé, chtěli bychom vás informovat, že byly stanoveny termíny ukončení programátorské údržby a podpory k DOSovým ekonomickým modulům KEO.

K tomuto kroku přistupujeme zejména z těchto důvodů:
Udržovat stejné moduly v DOS i Windows je velmi náročné na odborné pracovníky a podpora DOSu v nových počítačích je stále problematičtější.

Prosíme, abyste si spolu s našími obchodními partnery naplánovali postupný přechod na nové programové produkty. Zejména se to týká KEO Účetnictví, které budeme v DOSu udržovat aktuální již jen do konce zpracování roku 2013.

Termíny ukončení podpory:

 • KEO Účetnictví, DPH a Poplatky – 31.1.2014
 • KEO Mzdy – 31.1. 2015
 • KEO Majetek – 31.1. 2015.

Jitka Králová

.. nahoru.

KEO-W

Aktualizace KEO-W 1.6.49 a 1.6.51

Byly zveřejněny nové verze KEO-W 1.6.49, 1.6.51 a připravujeme další. Uživatelům se nabídnou ke stažení.

Všechny novinky najdete zde.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO-X

Krajské a senátní volby

Ve dnech 12. a 13. října 2012 proběhnou na území republiky volby do zastupitelstev krajů a do třetiny Senátu Parlamentu ČR (ve 27 volebních obvodech). Pro uživatele modulu Volby KEO-X jsme opět připravili metodiky k těmto volbám, které zahrnují legislativní změny:
Metodika k senátním volbám.

Pro nové uživatele modulu Volby a ty, kteří si potřebují osvěžit pracovní postupy v tomto modulu, je na našich stránkách k dispozici namluvené školení.

Ještě k častým dotazům na možnost využití základních registrů: údajně bude možno využít údajů základních registrů při tvorbě volebních seznamů až od roku 2014.

Ing. Jarmila Gabrielová

.. nahoru.

Internetové aktualizace

KEO-účetnictví verze 7.96

Reinstalace verzí

7.90, 7.91, 7.91a, 7.92, 7.92a, 7.92b, 7.93, 7.93a, 7.94, 7.94a, 7.94b, 7.94c, 7.95, 7.95a, 7.95b, 7.95c

Určeno

Všem uživatelům

Popis změn

Článek

Stáhnout

A120713SA._ak

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO-Mzdy verze 7.92d

Reinstalace verzí

7.90, 7.90a, 7.90b, 7.90c, 7.90d, 7.90e, 7.90f, 7.90g, 7.90h, 7.91a, 7.91b, 7.91c, 7.91d, 7.91e, 7.91f, 7.91g, 7.91h, 7.91i, 7.91j, 7.92, 7.92a, 7.92b, 7.92c

Určeno

Všem uživatelům

Popis změn
 • Upravena sestava M554X pro organizaci, která je příspěvková (4) a není typem účtování "Školství s RS".
 • Připravena příloha k P1-04B za 3.kvartál (jen pro školy).
 • Do archívu za období doplněna sestava podkladu k dotazu ČSSZ "Žádost o sdělení skutečností rozhodných pro stanovení výše důchodu".
 • Do DIS3MZ24 (DIS9MZ24) doplněna mzdová složka MS 5560.
 • Upraven výpočet odborových příspěvků při jeho zadání částkou.
 • Úprava v parametrech pro P1-04. Měsíc a rok se nabízí podle zadaného data do.
Stáhnout

A120719MZ._ak

Viktor Samek

.. nahoru.

Vtipy na srpen

 

Automobilista si jede po silnici, když v tom ho předběhne kuře. Automobilista přidá, ale nedokáže jej dohonit, pouze vidí, jak kuře zaběhlo do vrat u statku. Dojede tam a ptá se statkáře, jak je to možné, že má tak rychlá kuřata.
"Víte, já je mám speciálně vyšlechtěná, aby měla velká stehýnka."
"A neprojevuje se to nějak negativně na jejich chuti?"
"Já vlastně ani nevím, my jsme ještě žádné nechytili."

 

"Tatííííí, co je to kamzík?"
"Ále, to je taková blbá ryba!"
"Ale tady píšou, že skáče po skalách."
"No, tak vidíš, jak je ta ryba blbá."