Obecní e-noviny na webu: 1/2023

1 / 2023

27. 1. 2023

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

začal další rok naší spolupráce. Zpětně děkujeme za vaše novoročenky a ještě jednou všem přejeme po všech stránkách vydařený rok 2023 – hlavně zdraví ať vám všem dobře slouží.

Opět i při této příležitosti opakujeme, abyste pro zasílání svých dotazů, požadavků či námětů používali e-mailovou adresu podpora@alis.cz. Tak budete mít jistotu naší odezvy, která bude mnohdy rychlejší než čekání na uvolněnou telefonní linku.

Předkládáme vám výčet legislativních novinek pro rok 2023 v oblasti účetních agend. Zveřejnili jsme metodiku pro postup vytvoření daňového přiznání k DPH za poslední zdaňovací období. Připomínáme navýšení limitu pro povinnou registraci k DPH.

Právě zahajujeme fakturaci smluvních ročních udržovacích poplatků za rok 2023. Jde o postupný proces (leden až červen) a jednotliví zákazníci obdrží fakturu v obdobném termínu, jako v předchozích letech. K fakturám opět přikládáme průvodní informační materiál s potřebnými kontakty, rozsahem poradenských služeb a výčtem toho, co od nás letos můžete očekávat.

V tomto týdnu jsme neúmyslně, ale důkladně prověřili akceschopnost naší zákaznické podpory. U některých zákazníků došlo díky zrušení starších přístupových práv ke znepřístupnění ikon pro moduly Majetek a Mzdy. Za případně způsobené komplikace se vám omlouváme a děkujeme vám za trpělivost, součinnost a pochopení.

Opatrujte se.

Ing. Oldřich Gabriel

LEGISLATIVA

Změny legislativy 2023

Pro rok 2023 nedošlo k významným změnám legislativy.

Přehled změn

a) Výkaz FIN 2-12M

Již pro období 12/2022 byly doplněny kontroly v CSÚIS.

 • Nově se kontrolují daňové příjmy a příjmy z hazardních her. Kontroluje se soulad s daty GFŘ. Při nesouladu se výkaz považuje za chybný.
 • Byla doplněna kontrola, která je ale pouze informativní. Jedná se o porovnání části XI. a XII. Kontrola probíhá pouze u zdroje 5 a kontroluje se vždy součet za nástroj. Pokud se u kontroly vyhodnotí nesoulad, pak se objeví informace ve Stavové zprávě z CSÚIS, ale pouze jako varování.
 • Příklad, kdy je ve Stavové zprávě varování:
  Část XI. vykazuje u nástroje 106 a zdroje 5 položku 4216 s hodnotou 150 000,- Kč.
  Část XII. nevykazuje u nástroje 106 a zdroje 5 žádnou hodnotu.
  Výkaz je považován za správný.

...celý článek.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Daňové přiznání k DPH za poslední zdaňovací období

Poslední daňové přiznání (tj. za prosinec nebo poslední čtvrtletí) se liší od běžného daňového přiznání. Každý plátce by měl provést roční vypořádání DPH podle par. 76 odst. 7 a udělat úpravu odpočtu daně podle par. 78 a násl. Pokud se poplatník rozhodne změnit zdaňovací období v souladu se zákonem o DPH, musí vyplnit údaj „Kód zdaňovacího období následujícího roku“.

Při zpracování ročního vypořádání v programu KEO4 Účetnictví je nutné zkontrolovat zahrnutá daňová přiznání. Kontrola se provede v nabídce Zahrnutá daňová přiznání. Pokud některé daňové přiznání nepatří do ročního vypořádání, pak se zruší zaškrtnutí v políčku Zahrnout do RV.

Metodika pro postup je zveřejněna na našich stránkách.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH

Hranice obratu pro povinnou registraci k DPH se zvyšuje na částku 2 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích měsíců.

Obrat 11/2022 a 12/2022

Osoba, která překročí v listopadu nebo prosinci obrat 1 mil. Kč a zároveň nepřesáhne obrat 2 mil. Kč, se nemusí registrovat k DPH. Pokud se osoba zaregistrovala, nestane se plátcem DPH. Pro to, aby se stala plátcem, musí osoba poslat správci daně sdělení, že má úmysl se plátcem stát.

Obrat od 1/2023

Osoba, která překročí obrat 2 mil. Kč např. v 1/2023, se musí do 15. 2. 2023 zaregistrovat k DPH a od 1. 3. 2023 se stává plátcem DPH.

...celý článek.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

KEO4

KEO4 Účetnictví - novinky

 • Subjekty (partneři, dodavatelé a odběratelé na dokladech) jsme vyčlenili z modulu Adresář a nově jsou subjekty přímo v modulu Účetnictví (nabídka Subjekty).
 • Přidali jsme novou sestavu UC505 Stavy majetkových účtů. Tato sestava zpracuje a porovná data z modulu Majetek a data z modulu Účetnictví.
 • Přidali jsme novou sestavu UR017 Plnění rozpočtu podrobného včetně alokace rozpočtu.

 • ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4 Příjmové agendy - novinky

 • Povinnosti / Smluvní - v záložce „Položky“ je akce pro ukončení a vytváření nových položek „Akce / Vytvořit potomky (ukončit a vytvořit nové)“. Nově jsme sem přidali možnost upravit Cenu/mj o procento. Tuto možnost využijete tam, kde má např. obec s nájemníky uzavřenou nájemní smlouvu s inflační doložkou. Z ceníku si vyberte ceníkovou položku, kterou budete upravovat, vyplňte „Datum vzniku“, od kterého bude nová cena platit, a v poli „Cenu/mj upravit o“ zadejte procento, o které se má cena upravit (zvýšit, snížit).
 • V nabídce Parametry v kapitole „Webové služby katastru nemovitostí“ může uživatel s právem „Správce“ nastavit či změnit uživatelské jméno a heslo pro přihlašování se k webovým službám dálkového přístupu katastru nemovitostí, které jsou nezbytné pro načítání vlastnictví u objektů stažených ze souboru VFK.
 • V nabídce „Evidence psů“ přes tlačítko „Tisk“ lze nově tisknout i kartu psa.
 • ...celý článek.

Ing. Kamila Grosmut

.. nahoru.

KEO4 Mzdy - novinky

 • Upravili jsme princip stanovení nezabavitelné částky na osobu povinného a vyživované osoby tak, aby byl výpočet exekučních a insolvenčních srážek v roce 2023 v souladu s novou legislativou.
 • Ošetřili jsme výpočet mzdy u odměn členů volebních komisí, které od 1.1.2023 nepodléhají odvodům daně a sociálního pojištění.
 • Od 1.2.2023 je možné u vybraného okruhu zaměstnanců za splnění zákonem stanovených podmínek uplatnit slevu na sociálním pojištění. V této souvislosti jsme na pracovní vztah přidali nové zatržítko "Sleva na sociálním pojištění" a "Důvod uplatnění slevy". Pokud bude u daného pracovního vztahu zaškrtnuto a bude uveden důvod uplatnění slevy, program automaticky slevu vypočítá a zohlední ve výpočtu odvodu sociálního pojištění.
 • ...celý článek.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

Volby a odměňování v programu KEO4 Mzdy od 1. 1. 2023

Zveřejnili jsme novou metodiku Volby a odměňování v programu KEO4 Mzdy od 1. 1. 2023.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

KEO4 Majetek - novinky

 • Pomocí nabídky Akce / Přesun mezi skupinami majetku můžete převést označené karty SU 018 a 028 na podrozvahový nebo na neúčetní majetek. Z podrozvahového majetku je možné takto převést karty na SU 018, 028 nebo na neúčetní majetek. A z neúčetního majetku lze převádět na majetek podrozvahový nebo na účty 018 a 028.
 • Vyřazení – přidali jsme nový druh pohybu 514 Částečný vklad do obchodní společnosti.
  Po všech pohybech částečného vyřazení dochází k úpravě stavu oprávek a po některých pohybech i ke změně stavu transferů, záleží na zvoleném druhu pohybu částečného vyřazení. Tyto změny se tisknou na opisu dokladu.
  Podrobný popis je v dokumentaci (klávesa F1), v kapitole Vyřazení majetku / Částečné vyřazení majetku.

Lenka Knápková

.. nahoru.

KEO4 Spisová služba - novinky

 • Do tiskové sestavy pro detail dokumentu jsme přidali informaci o formě dokumentu.
 • Zrušili jsme nabídku „Přihlášení KzMU“ pro zápis jména ověřujícího uživatele pro přihlašování ke konverzi z moci úřední v administraci. Tato nabídka je nyní k dispozici pouze v parametrech modulu Referent pro uživatele, kteří mají právo na Konverzi z moci úřední.

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

Nové šablony pro KzMU

V KEO4 byly zveřejněny nové šablony vydané Czech POINTEM pro Konverzi z moci úřední (KzMU).

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

KEO4 Evidence obyvatel - novinky

 • Upravili jsme tisky výpisů ze stálého seznamu voličů v souvislosti s dlouhými názvy částí obcí a ulic. Řádky se nově automaticky zalamují a text se vždy vytiskne celý.
 • V nabídce "Dodatek stálého seznamu voličů" jsme ošetřili výběr obyvatele z evidence tak, aby se nabízeli pouze cizinci s příslušnými typy pobytů.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

KEO4 Vidimace - novinky

 • Ověření legalizace a vidimace – pokud vytvoří ověření někdo v zástupu, doplní se jeho jméno do údaje „Ověřil“.

Kamila Prázová

.. nahoru.

KEO4 Evidence smluv - novinky

 • Smlouvy / Detail - u údaje „Poznámka“ jsme upravili velikost okna v případě dlouhého textu.
 • Smlouvy – přidali jsme rychlé vyhledávání dle údaje „Platnost od“.

Kamila Prázová

.. nahoru.

KEO4 Sklady - novinky

 • Pohyby / Převod mezi sklady – přidali jsme možnost převádět mezi sklady neúčetní majetek.
 • V sestavě SKL005 Příjemka / Výdejka / Převodka byl rozšířen sloupec Název položky.
 • Při pořízení nového pohybu jsme přidali novou kontrolu na pořízení materiálové skupiny, že typ materiálové skupiny zásoby, zboží,… nelze pořídit k uvedenému druhu pohybu.
 • Po otevření modulu Sklady se automaticky rozbalí menu "Skladové karty", ve kterém jsou jednotlivé sklady.

Viktor Samek

.. nahoru.

OSTATNÍ

Fakturace (nejen) RUPů v r. 2023

Fakturaci letošních smluvních RUPů zahajujeme na přelomu ledna/února a probíhat bude do začátku června. Fakturu obdržíte ve stejném období jako v minulých letech. K faktuře je opět přiložen průvodní informační materiál, který vám doporučujeme vytisknout a předat těm, kteří ve vaší organizaci pracují s našimi programy. Faktury a informace adresujeme v tomto pořadí:

1. Přednostně do datové schránky, pokud ji máme u subjektu zaevidovanou.
2. Na e-mailovou adresu, ke které máme od subjektu souhlas se zasíláním faktur v elektronické podobě.
3. Na jinou obecně známou e-mailovou adresu zákazníka.
4. Klasickou poštou, pokud nelze za 1. až za 3. Takových případů je minimum.

Obdobně postupujeme při rozesílání faktur, pokud neobsahují tištěné přílohy, při zasílání upomínek nebo důležitých informací.

Potvrzené smlouvy s fakturou a případně dalšími tištěnými materiály zasíláme klasickou poštou.

Obecní e-noviny budeme i nadále rozesílat na e-mailové adresy, protože řada zákazníků je dostává na více adres. O zasílání na další adresy lze samozřejmě požádat.

Ing. Oldřich Gabriel

.. nahoru.

Vtipy na leden

 

Babička veze týden před volbami po návsi na kárce televizi. Zastaví ji sousedka a ptá se:
„Copak Mařenko – rozbila se? Vezeš ji do servisu?“
„Ne – do kostela ke zpovědi – mrchu jednu prolhanou.“

 

Jak se říká kouzelnému psovi?
Abraka dabrador.