Obecní e-noviny na webu: 1/2022

1 / 2022

19. 1. 2022

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

začal další rok naší spolupráce. Děkujeme za vaše novoročenky a ještě jednou všem přejeme vydařený rok 2022 – hlavně to zdravíčko ať vám dobře slouží.

Protože i do letošního roku jsme vstoupili v „nouzovém režimu“ a pracujeme převážně formou home-office, telefonické poradenství je poskytováno v nejnutnějším rozsahu. Proto na vás znovu apelujeme, abyste pro zasílání svých dotazů, požadavků či případných reklamací preferovali e-mailovou adresu podpora@alis.cz. Tak budete mít jistotu naší odezvy, která bude mnohdy rychlejší než čekání na uvolněnou telefonní linku.

Předkládáme vám výčet legislativních novinek pro rok 2022 v oblasti účetních agend. V modulu KEO-X Matrika byly upraveny příslušné šablony a k jejich výměně vám zveřejňujeme návod.

Do distribuce byly uvolněny nové programové moduly KEO4 Evidence smluv a webová aplikace Služby na webu.

V průběhu roku 2021 přešlo (nebo si nově pořídilo) více než 1.200 obcí a měst na nové řešení modulu KEO4 Evidence obyvatel a Volby. Původní variantu v produktové řadě KEO-X má ještě 850 zákazníků. Předpokládáme tedy, že v průběhu letošního roku přejdou na KEO4 i zbylí zákazníci a podpora původního řešení bude ukončena. To se týká i modulu Vidimace a legalizace (nové řešení má 575 zákazníků, původní používá 278 subjektů).

Koncem ledna zahájíme fakturaci smluvních ročních udržovacích poplatků za rok 2022. Jde o postupný proces (leden až červen) a jednotliví zákazníci obdrží fakturu v obdobném termínu, jako v předchozích letech. K fakturám opět přikládáme průvodní informační materiál s potřebnými kontakty, rozsahem poradenských služeb a výčtem toho, co od nás letos můžete očekávat.

Opatrujte se.

Ing. Oldřich Gabriel

LEGISLATIVA

Změny legislativy 2022

a) Rozpočtová skladba

Vyhláška č. 323/2002 Sb. byla nahrazena k 1. 1. 2022 novou vyhláškou č. 412/2021 Sb. Nová vyhláška již neobsahuje náplně. K vyhlášce je zveřejněn pokyn, který obsahuje náplně rozpočtové skladby.

b) Vyhláška č. 5/2014 Sb. (FIN 2-12M)

Ve výkazu FIN 2-12M byly zrušeny položky pro regionální rady. Změna je v části IX. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek. Tato část IX. se bude předávat poprvé za období srpen roku 2022. S velkou pravděpodobností se tato část výkazu bude vyplňovat ručně. Do června se část IX bude předávat stávajícím způsobem.

c) Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech (PAP)

Došlo k redukci počtu PAU a je méně typů změn. Byla zrušena část IX. (SU 401, 403…) a část XVII. (významné částky).

d) Vyhláška č. 419/2001 Sb., o předkládání údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu

Obce a DSO budou již za rok 2021 předkládat údaje o všech přijatých úvěrech, zápůjčkách a návratných finančních výpomocí od finančních institucí a jiných osob prostřednictvím Tabulky č. 1. Tabulka č. 1 bude součástí lednové verze.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Rozpočtová skladba v roce 2022

Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě byla k 31. 12. 2021 zrušena a byla nahrazena k 1. 1. 2022 novou vyhláškou č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě. Nová vyhláška již neobsahuje náplně. K vyhlášce je zveřejněn pokyn, který tyto náplně rozpočtové skladby bude obsahovat.

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2021/vyhlaska-c-412-2021-sb-43882

Rozpočtová skladba a rozpočet

Pokud byl rozpočet a případné úpravy rozpočtu prováděny na rozpočtové skladbě platné do konce roku 2021, pak je nutné rozpočet znovu otevřít a přes tlačítko Akce aktualizovat názvy položek.

Též je nutné změnit položku 1340 na 1345, případně 1337 na 1345. O této změně je potřeba vytvořit záznam s legendou, proč došlo ke změně a záznam dát zastupitelstvu na vědomí při nejbližším zasedání, zároveň se tato změna zveřejní na internetových stránkách obce.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Přehled úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí přijatých od finančních institucí a jiných osob

Dne 1. 1. 2022 nabyla účinnosti vyhláška č. 403/2021, kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů MF ČR, která v Příloze č. 2 stanoví rozsah a strukturu údajů a termíny pro územní samosprávné celky (dále ÚSC) a dobrovolné svazky obcí (dále DSO).
...celý článek.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

KEO4

KEO4 Účetnictví - novinky

 • Číselník položek a paragrafů – upravili jsme platnost pro rok 2022.
 • Výkazy – na základě novely Vyhlášky č. 419/2019 Sb. jsme přidali nový roční výkaz „Přehled úvěrů, zápůjček a návratných finančních výpomocí přijatých od finančních institucí a jiných osob“. Najdete ho v nabídce Výkazy / Nový. Tento výkaz je plně editovatelný (tlačítko „Detail“) a obsahuje jak PDF sestavu, tak XML pro odeslání do CSÚIS. Nejprve si vyplňte „Kontrolní osobu“ v menu Parametry / Základní / Výkazy.
 • Banka – do prostředního panelu úplně nahoru jsme přidali nové tlačítko „Hromadný import“. Slouží pro hromadný import výpisů z homebankingu pro všechny vaše aktivní banky (podle nastavení „Cesta pro načtení bankovního výpisu“ v parametrech jednotlivých bank). Tato akce zpracuje i výpisy, které obsahují více účtů.

 • ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

Daňové přiznání k DPH za poslední zdaňovací období

Poslední daňové přiznání (tj. za prosinec nebo poslední čtvrtletí) se liší od běžného daňového přiznání. Je nutné provést roční vypořádání DPH podle par. 76 odst. 7 a udělat úpravu odpočtu daně podle par. 78 až 78e. Pokud se poplatník rozhodne změnit zdaňovací období, musí vyplnit údaj „Kód zdaňovacího období následujícího roku“.

Postup pro roční vypořádání v KEO4 Účetnictví je zveřejněn na našich stránkách v sekci Metodiky.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

KEO4 Příjmové agendy - novinky

 • V nabídce „Poplatníci“ je možné nově tisknout „Předpis plateb“ s QR kódem.
 • Uložený dokument platebního kalendáře, který tisknete u smluvních povinností s vyúčtováním, můžete podobně jako jiné dokumenty poslat e-mailem, přidělit mu číslo jednací a odeslat do spisové služby KEO4 pomocí tlačítka „Spisová služba“.
  Nově se také dokument platebního kalendáře tiskne automaticky s doručovací adresou, pokud je tato na kartě poplatníka uvedena.
 • Pro snadnější a rychlejší hledání máte nově v nabídce „Povinnosti“ (Poplatkové, Smluvní, Smluvní s vyúčtováním) k dispozici i rychlý filtr „VS“.

Ing. Kamila Grosmut

.. nahoru.

KEO4 Mzdy - novinky

 • Přidali jsme nový typ výpočtu odborových příspěvků pro školy. Na osobní kartě v záložce "Údaje k platu" nově můžete vybrat druh "Školské odbory". V tu chvíli se vámi zadané procento nepočítá z čisté mzdy, ale z 1. stupně platové třídy zaměstnance (v případě, že má zaměstnanec v rámci organizace více pracovních vztahů, u kterých na platových výměrech figurují různé platové třídy, bere program automaticky v potaz tu nejvyšší).
 • Umožnili jsme pořizovat zaměstnancům srážky hromadně. V nabídce "Srážky ze mzdy stálé" je nově pod tlačítkem "Akce" možnost "Hromadně pořídit srážky". V prvním kroku je třeba vyplnit společné údaje o srážce a v následujícím vybrat konkrétní zaměstnance, kterým má být srážka pořízena. Touto akcí pořízené srážky jdou pak samozřejmě i jednotlivě upravit (např. nastavit individuálně bankovní spojení, pokud se jedná o srážku, která je odesílána na účet).
 • Stejně jako je tomu u srážek, je možné i v nabídce "Benefity a odměny stálé"  hromadně záznamy ukončovat (nabídka "Akce" - "Ukončit benefity") i pořizovat nové ("Akce" - "Hromadně pořídit benefity"). Akce pro hromadné pořízení benefitů a odměn funguje obdobně jako u srážek. V prvním kroku se vyplní údaje týkající se benefitu/odměny a v dalším se označí pracovní vztahy, kterým bude benefit vytvořen.
 • ...celý článek.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

KEO4 Spisová služba - novinky

 • Nově je možné nastavit hromadně dokumenty k nahlédnutí, a to jak v modulu Podatelna, tak i v modulu Referent.
 • V modulu Referent v nabídce přijaté a vlastní dokumenty k vyřízení je možné hromadně přes akci „Přiřadit typ dokumentu“ doplnit či změnit typ dokumentu. Typ dokumentu je možné též upravit přímo na daném řádku – klikněte do něj a editujte.
 • Pokud máte KEO4 napojené na základní registry, máte nyní možnost ověřit právnickou nebo podnikající fyzickou osobu v adresáři. V detailu subjektu kliknete na tl. Ověřit, dále vyberete agendu, roli a doplníte důvod ověření. Následně dojde k porovnání údajů z KEO4 a ROS a údaje ze základních registrů je možné převzít.

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

KEO4 Evidence obyvatel - novinky

 • U organizací napojených na Základní registry je nově možno ihned po pořízení nového obyvatele (a to jakoukoli cestou) tohoto obyvatele ztotožnit a přihlásit k notifikacím. Stačí pouze potvrdit dotaz, který program po uložení nového záznamu zobrazí.
 • Do informačního panelu "Statistika" jsme vrátili údaj o počtu obyvatel bez cizinců (tedy bez obyvatel s typem pobytu "Trvalý pobyt - cizinec").

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

KEO4 Vidimace - novinky

 • Úprava šablon – Vidimační šablony, které se tisknou do „Knihy“, nově obsahují řádek č. 6, který je proškrtnut, aby uživatelé již tento úkon nemuseli dělat do ověřovací knihy ručně.
 • Tisk štítků – pokud je nyní k tisku označen pouze jeden řádek, správně se již nabízí šablona s názvem 1:1.

Kamila Prázová

.. nahoru.

KEO4 Evidence smluv

 • Na formulář karty smlouvy jsme přidali údaj „Původní číslo smlouvy“.

Kamila Prázová

.. nahoru.

KEO-X

Matrika - nové šablony Určení otcovství

Aktualizací číslo 221404 byly v programu upraveny šablony Protokolu o uzavření manželství a tisková sestava Dotazník k uzavření manželství. Jde o změny vyplývající z vyhlášky č. 515/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení.

Dále byly do modulu dodány upravené šablony Určení otcovství narozeného a nenarozeného dítěte odpovídající vzorům, které zaslalo Ministerstvo vnitra ČR všem matričním úřadům dne 14.12.2021 (Informace č. 19/2021, č.j. MV-205597-1/VS-2021).

Šablony Protokolu a Určení otcovství si musí každá matrikářka načíst do svých šablon ručně. Návod pro výměnu šablon najdete na našich stránkách v sekci Metodiky.

Ing. Dana Valešová

.. nahoru.

OSTATNÍ

Fakturace (nejen) RUPů v r. 2022

Fakturaci letošních smluvních RUPů zahajujeme na přelomu ledna/února a probíhat bude do začátku června (fakturu obdržíte ve stejném období jako v minulých letech). K faktuře je opět přiložen průvodní informační materiál, který vám doporučujeme vytisknout a předat těm, kteří ve vaší organizaci pracují s našimi programy. Faktury a informace rozesíláme takto:

1. Přednostně do datové schránky, pokud ji máme u subjektu zaevidovanou.
2. Na e-mailovou adresu, ke které máme od subjektu souhlas se zasíláním faktur v elektronické podobě.
3. Na jinou obecně známou e-mailovou adresu zákazníka.
4. Klasickou poštou, pokud nelze za 1. až za 3. Takových případů je minimum.

Obdobně postupujeme při rozesílání faktur, pokud neobsahují tištěné přílohy, při zasílání upomínek nebo důležitých informací.

Potvrzené smlouvy s fakturou a případně dalšími tištěnými materiály zasíláme klasickou poštou.

Obecní e-noviny budeme i nadále rozesílat na e-mailové adresy, protože řada zákazníků je dostává na více adres. O zasílání na další adresy lze samozřejmě požádat.

Ing. Oldřich Gabriel

.. nahoru.

Vtipy na leden

 

Vedoucí si zavolal číšníka, který u něj pracuje teprve měsíc:
„Prosím tě, přestaň už konečně vyhazovat ty opilé hosty ze dveří. Stále zapomínáš, že teď pracuješ v restauračním voze mezinárodního rychlíku.”

 

Host se ptá v restauraci:
„Pane vrchní, tady v jídelním lístku čtu v nabídce, že tu podáváte teleskopický guláš. Ten název jsem ještě neslyšel. Mohl byste mi prozradit z čeho je uvařený?”
„To je specialita našeho podniku, pane, a teleskopický proto, že je uvařen z dvojího druhu masa - telecího a skopového.”