Obecní e-noviny na webu: 11/2021

11 / 2021

4. 11. 2021

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

čím lepším začít zpravodaj v sychravém podzimu než článkem Milostivé léto. V období rychle rostoucích cen a nejistoty z jejich budoucího vývoje mohou dlužníci veřejnoprávních subjektů splacením původních dluhů ukončit proti nim vedené exekuce.

Náležitou pozornost věnujte problematice časově omezenému prominutí DPH na energie. O podrobný návod, jak to provést v prostředí programového modulu KEO4 Příjmové agendy, byla rozšířena uživatelská dokumentace.

Ta byla rozšířena i o popis změn, které se týkají zaúčtování odpisů a rozpuštění transferů v modulu KEO4 Majetek.

Poslední dobou evidujeme (i když zatím zanedbatelný) nárůst případů, kdy některým našim zákazníkům nejsou doručeny Obecní e-noviny se zdůvodněním, že jde o spam. Pokud máte pocit, že vám některý z našich zpravodajů nepřišel, můžete mrknout na tuto stránku, kde najdete archiv vydaných e-novin.

Mějte se zdravě a opatrujte se.

Ing. Oldřich Gabriel

LEGISLATIVA

Milostivé léto

Na základě novely exekučního řádu mají lidé, kteří dluží veřejnoprávnímu subjektu (státu, obci...), možnost v období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022, splatit původní dluh a ukončit tak exekuci vedenou proti nim.

Důležitou a málo zmiňovanou podmínkou ale je, že dluh musí být vymáhán soudním exekutorem. Z toho vyplývá, že „milostivé léto“ se netýká exekucí, které vedete jako obec sami. Tyto exekuce vedete na základě daňového řádu a toho se toto ustanovení netýká.

Ing. Kamila Grosmut

.. nahoru.

Odměny členů okrskových volebních komisí (Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021)

Ve dnech 8. a 9. října proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Na základě ustanovení § 24 odst. 5 zákona č. 296/2021 Sb., došlo k plošnému navýšení odměn členů okrskových volebních komisí o 500 Kč. Toto navýšení je jednorázové a platí pouze pro volby do Poslanecké sněmovny konané v roce 2021.

...celý článek.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

KEO4

KEO4 Účetnictví - novinky

 • Vydané faktury – v zákonu č. 355/2021 Sb., kterým se mění zákon o DPH s účinností od 1. 10. 2021, byly mimo jiné změněny § 36 odst. 5 a § 37 písm. b, bod 1. Novelou byl doplněn postup při zaokrouhlení celkové výše úplaty v případě platby provedené bezhotovostní formou. Pokud plátce provede zaokrouhlení na nejbližší celou korunu, pak tento rozdíl už nebude vstupovat do základu daně. Zaokrouhlovací položka bude mít nastaven typ daně 999 s nulovou sazbou.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4 Příjmové agendy - novinky

 • Od této verze si můžete připravit nový druh poplatku za komunální odpad „Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci se základem dle hmotnosti či objemu“.

  U tohoto druhu poplatku je správa trochu odlišná od běžných typů poplatků jako je Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství nebo Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci dle kapacity soustřeďovacích prostředků.

  Návod, jak tento typ poplatku založit, najdete v dokumentaci.

 • Na základě novely zákona o DPH účinné od 1. 10. 2021, (Zákon č. 355/2021 Sb., dle § 36 odst. 5 a § 37 písm. b, bod 1) se částka, která vzniká zaokrouhlením, nedodaňuje. Pokud máte na smluvních povinnostech nastaven způsob zaokrouhlování "Na koruny", pak v případě zaokrouhlení předpisu vznikne zaokrouhlovací položka jako doposud, ale tato položka bude mít nastaven typ daně "999" s nulovou sazbou DPH.
 • Pro vyjmutí archivních poplatníků z Archivu můžete nově využít i akci v nabídce Poplatníci / Akce / Vyjmout z archivu.
 • Při nastavení parametru pro tisk vyúčtování „oboustranný“ je z důvodu velké zátěže pro paměť stanoveno maximální množství 50 vyúčtování.

Ing. Kamila Grosmut

.. nahoru.

Prominutí DPH u elektrické energie a plynu

Ministerstvo financí ČR a Generální finanční ředitelství vydalo informace v souvislosti s prominutím DPH u elektrické energie a plynu na období od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021. V článku uvádíme pokyny v souvislosti s evidencí dokladů v programu KEO4 Účetnictví a Příjmové agendy

...celý článek.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Prominutí DPH na energie - modul KEO4 Příjmové agendy

Dne 18. 10. 2021 bylo vládou schváleno rozhodnutí z moci úřední ministryně financí A. Schillerové hromadně prominout odvod daně DPH za energie (elektřina, plyn) za měsíce listopad a prosinec 2021.

...celý článek.

Ing. Kamila Grosmut

.. nahoru.

Příprava poplatků za odpad od 1. 1. 2022

Pomalu nastává čas, kdy v nové obecně závazné vyhlášce obce, vydané na základě novely zákona o místních poplatcích, stanovíte, pomocí kterého z nových typů poplatků za odpad budete od 1. 1. 2022 odpady vaší obce spravovat.

...celý článek.

Ing. Kamila Grosmut

.. nahoru.

Kontrola a úprava AU transferů v modulu KEO4 Majetek

V souvislosti s rozšířenými možnostmi zaúčtování odpisů a rozpuštění transferů, které jsme v minulých verzích programu KEO4 Majetek přinesli, připomínáme, že je vhodné zkontrolovat a případně upravit analytické účty pro rozpouštění transferů.

...celý článek.

Lenka Knápková

.. nahoru.

KEO4 Spisová služba - novinky

 • Pozici viditelného podpisu nyní můžete určit i v rámci hromadného podepisování komponent.
 • V rámci vkládání dokumentů či spisů do ukládacích jednotek se nyní kontroluje, zda jsou všechny dokumenty s pevným křížovým odkazem v jedné ukládací jednotce, aby nedošlo ke konfliktům v rámci skartačního řízení.
 • Pokud skenujete u vlastního dokumentu komponenty přes ALIS-SCAN, budete upozorněni hláškou, že ALIS-SCAN nepodporuje rozpoznávání textu (OCR). Skenování vlastních komponent není doporučováno, vhodnější je vytvářet soubory přímo v počítači a následně převádět do výstupního datového formátu (PDF/A).
 • ...celý článek.

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

KEO4 Vidimace - novinky

 • Číselníky / Knihy – detail knihy: je nově možnost upravit masku pro pole „Ověřil“ tak, aby se mohly naplňovat tituly před jménem a za ním, podle nastavení uživatele v administraci.

Kamila Prázová

.. nahoru.

KEO4 Evidence smluv

 • V detailu smlouvy, ze záložky Dokumenty přesunuto tlačítko Nový – ze šablony, nahoru na detail smlouvy pod tlačítko Tisk.
 • Nově umožněno editovat již pořízené číslo smlouvy.
 • Do Hromadné změny přidána možnost změnit i Typ smlouvy.

Kamila Prázová

.. nahoru.

OSTATNÍ

Plány odstávek IISSP dle MF ČR

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) o plánovaných odstávkách IISSP. Ve stanovených termínech nebude IISSP dostupný.

...celý článek.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Vtipy na listopad

 

Říká pacientka doktorovi:
„Pane doktore, já na některých místech tloustnu.“
Doktor se usměje a povídá:
„Tak na ta místa nechoďte.“

 

Baví se dva kamarádi:
„Člověče, moje žena chce zhubnout, tak začala jezdit každý den několik hodin na koni.“
„A pomáhá to?“
„Za první měsíc zhubl kůň o 20 kilo.“