Obecní e-noviny na webu: 10/2021

10 / 2021

15. 10. 2021

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

ve dnech 20. až 22. října se snad po dvou letech již konečně uskuteční podzimní pracovní setkání našich regionálních obchodních partnerů. Předem proto upozorňujeme na to, že dostupnost a akceschopnost většiny z nich bude v těchto dnech výrazně omezena. Díky za pochopení.

V průběhu října a listopadu opět proběhne (respektive 12. října již začala) fakturace služeb našeho datového centra na základě uzavřených smluv o poskytování hostingových služeb. Každý uživatel, který používá hostované řešení KEO4, si může sám zkontrolovat objem zpracovávaných dat tak, že klikne na ikonu KEO4 vlevo nahoře a vybere nabídku "O programu KEO4". Na „záložce“ Datové centrum uvidí, kolik dat aktuálně v centru má.

V průběhu přípravy a zpracování parlamentních voleb jsme nezaznamenali žádné vážnější problémy, byť polovina našich zákazníků ještě použila původní softwarové řešení KEO-X a druhá polovina již nové řešení KEO4.

Příjemný povolební podzim.

Ing. Oldřich Gabriel

KEO4

KEO4 Příjmové agendy - novinky

 • Smluvní povinnosti s vyúčtováním - na záložku „Měřidla – zadání odečtu“ jsme přidali nabídku Akce / Importovat stavy. Pomocí této nabídky nyní můžete hromadně načíst konečné stavy jednotlivých vodoměrů (měřidel) ze souboru, který vytvoří váš specializovaný program (např. program na Vodné). Strukturu importního souboru najdete v dokumentaci.
 • Poplatníci - v případě, kdy jako adresu trvalého pobytu potřebujete zadat zahraniční adresu, zaškrtněte zatržítko „Adresa v zahraničí“ a poté můžete vyplnit jednotlivá pole Ulice, Obec, Země atd.
 • Číselníky / Příjmové řady – přidali jsme vpravo nahoře zatržítko „Poplatek z pobytu“. Když si takto označíte příjmovou řadu, automaticky se zaškrtnou zatržítka „Negenerovat předpisy automaticky“ a „Vytvářet i nulové předpisy“ a následně v detailu povinnosti poplatku z pobytu budete mít k dispozici údaj „Počet lůžek“.
 • Číselníky / Příjmové řady – „Poznámka na doklad“ tlačítko se třemi tečkami … vpravo - v nastavení masky pro poznámku na účetní doklad lze nyní nastavit i variabilní symbol předpisu.
 • Nově bude automaticky vznikat likvidace Zápočet (dobropis) i u dobropisu vytvořeného u vyúčtování. Podobně jako u dobropisu vytvořeného u předpisu vznikne likvidace „Zápočet (dobropis)“ vždy v případě, kdy částka „Zbývá uhradit“ vyúčtování není rovna nule.

Ing. Kamila Grosmut

.. nahoru.

KEO4 Spisová služba - novinky

 • Do tisku štítků pro ukládací jednotky jsme přidali novou šablonu, která obsahuje mimo jiné i spisový znak.
 • V nezařazených dokumentech, spisech, popř. dílech v modulu Referent nově můžete hromadně zrušit již nastavené datumy spouštěcí události u externích událostí.
 • V případě, že je změněna ve spisovém a skartačním plánu spouštěcí událost z vyřízení dokumentu nebo uzavření spisu na událost externí, pak jsou automaticky zrušeny datumy spouštěcích událostí u nezařazených dokumentů a spisů v modulu Referent.
 • Na Podatelně v evidenci dokumentů přibyla nová tisková sestava s četností použitých spisových znaků pro dokumenty a spisy.
 • Upravili jsme tiskovou sestavu SSLJDR05 a SSLJDR11 pro tisk obsahu spisu s adresami. Nyní se tisknou pro jednotlivé dokumenty všechny adresy, které jsou u dokumentu použity.

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

KEO4 Evidence obyvatel - novinky

 • Vytvořili jsme novou sestavu EO016 Statistika obyvatel k aktuálnímu dni, která je opisem dat z panelu "Statistika".
 • Na kartu obyvatele jsme přidali zatržítko "Zařazení do stálého seznamu voličů u zastupitelského úřadu ČR v zahraničí", které zaškrtnete v případě, že budete (nebo jste již byli) informováni o tom, že byl obyvatel na základě vlastní žádosti z důvodu bydliště v zahraničí zapsán do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem. Informace se automaticky přenese do stálého seznamu voličů a následně také do výpisu ze stálého seznamu voličů u nově vytvořených voleb.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

Dva dny placeného volna za očkování proti covid-19

Zaměstnanci státních orgánů a institucí mají v letošním roce nárok na dva dny placeného volna v případě, že absolvovali (nebo do konce roku absolvují) očkování proti covid-19. Vláda může zajistit volno jen zaměstnancům, jejichž zaměstnavatelem je stát, resp. organizační složka státu. V případě samosprávy a podnikatelské sféry to lze nařídit pouze změnou zákona (ke které však nedošlo). Proto se v případě těchto subjektů týká pouze o doporučení vlády a organizace si mohou o benefitu rozhodnout samy.

...celý článek.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

Vtipy na říjen

 

Manželé spolu obědvají v restauraci. Když muži ukápne na košili dobře viditelná troška omáčky, tak hlasitě konstatuje:
„Ale ne, vždyť vypadám jako prase!"
Žena přikývne:
„Jo, to je fakt - a navíc máš na košili omáčku."

 

Host na návštěvě překvapeně říká:
„No nééé, to je paráda. Ta vaše pohovka má masážní funkce – a dokonce příjemně hřeje.“
Hostitelka na to:
„Sedíte nám na kočce.“