Obecní e-noviny na webu: 5/2021

5 / 2021

24. 5. 2021

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

květnový zpravodaj vám přináší kromě obvyklých novinek podrobné informace ohledně možností využití insolvenčního řízení a uplatnění pohledávek při vymáhání nedoplatků na místních poplatcích prostřednictvím, respektive za pomoci programového modulu Příjmové agendy KEO4. Přesto, že jde o zřídka využívaný instrument, je dobré vědět, že taková možnost existuje, a jak v případě potřeby postupovat.
Do spolehlivého a bezpečného provozu datového centra, jehož služby využívá drtivá většina našich zákazníků – uživatelů KEO4, již naše společnost investovala značné finanční prostředky i personální kapacity. Protože právě v nejbližších dnech proběhne zásadní inovace strojového vybavení centra, kterou by měly pozitivně pocítit všechny zainteresované subjekty, informujeme o tom i v e-novinách. Věříme, že v samotném průběhu inovace nepocítíte žádná mimořádná omezení provozu v podobě odstávek našich serverů.
Užijte si snad již slunný a teplotně vydařený červen.

Ing. Oldřich Gabriel

LEGISLATIVA

Insolvenční řízení a uplatnění pohledávek

Insolvenční řízení je poměrně málo používanou, ale velmi důležitou součástí vymáhání nedoplatků na místních poplatcích.
Jak vyplývá z ustanovení §109 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona, přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení bývá v podstatě jediným způsobem, jak zajistit, že splacení pohledávky dlužníkem, který se dostal do situace, kdy není schopný splácet své dluhy, bude zabezpečeno.

...celý článek.

Ing. Kamila Grosmut

.. nahoru.

KEO4

KEO4 Účetnictví - novinky

 • Platební kalendář / Vytvořit kopii – vylepšili jsme průvodce vytvářením kopií platebních kalendářů (položek platebního kalendáře) tak, aby bylo jasné, jaký datum splatnosti v kopii (kopiích) vznikne.
 • Závěrečný účet – upravili jsme číslování stránky v patičce v případe vložené externí přílohy do závěrečného účtu.
 • Zaúčtování – přidali jsme další kontroly pro pořízení údajů Nst (Nástroj) a Zdr (Zdroj).

 • Vydané faktury – tisk včetně QR kódu – nyní se jako datum splatnosti nastavuje dnešní den.
 • Banka / Import výpisu z banky – ošetřili jsme zpracování výpisu v cizí měně (např. EUR). Nyní program zohlední nastavenou měnu v číselníku Banky. Kurz pro přepočet cizí měny na CZK si nastavte v číselníku Měny.
 • Export obratů ve formátu 56Gg – pokud si zapnete parametr, můžete při exportu označovat, které doklady v daném období se mají exportovat do souboru 56Gg. Parametr, kterým tuto funkci zapnete, najdete v nabídce Parametry / Základní – záložka Export – „Při exportu zobrazovat účetní řádky (pro případy, kdy potřebujete exportovat vybrané záznamy)“.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4 Příjmové agendy - novinky

 • V nabídce Poplatníci přibyla nová akce „Doplnit dle EO KEO4“, která vám umožní převzít obyvatele z modulu KEO4 Evidence obyvatel a založit je jako nové poplatníky.
 • Poplatníci / Akce – do nabídek „Aktualizovat dle EO (KEO-X)“ a „Vyřazení z EO (KEO-X)“ jsme doplnili o informaci, že budou v brzké době zrušeny. Požádejte našeho obchodního zástupce o přímé propojení Příjmových agend na Základní registr ROB. Pro vás, kdo máte propojení na Základní registr ROB již aktivní, jsme tyto dvě nabídky zrušili.
 • Poplatníci / Akce / Archivovat poplatníky: jako rozhodné datum, ke kterému je možné vybírat poplatníky pro převedení do Archivu, je nově maximálně aktuální datum.
 • Název zatržítka „Skupina“ byl změněn na „Skupina se stejným plátcem“. Toto zatržítko najdete v nabídce Předpisy, Upomínky / Nový nebo také v modulu Účetnictví v pokladně a bance.

Ing. Kamila Grosmut

.. nahoru.

KEO4 Mzdy - novinky

 • Do detailu měsíční exekuce jsme přidali údaj "Čistá mzda pro výpočet exekuce", aby bylo možné lépe zkontrolovat exekuční srážky v jednotlivých měsících. Čistá mzda na výplatním lístku nemusí vždy korespondovat (např. náhrada za dočasnou pracovní neschopnost se do čisté mzdy nepočítá, ale pro účely výpočtu exekučních srážek započítána být musí).
 • Do nabídky "Srážky ze mzdy stálé" jsme přidali funkci "Vytvořit kopii". Do vytvořené kopie záznamu se až na datum "Platnost od" převezmou všechny údaje ze srážky původní (s tím, že je samozřejmě možné je libovolně upravit). Možnost vytvořit kopii využijete např. ve chvíli, kdy se změní výše srážky, ale všechny ostatní údaje zůstanou stejné.
 • U srážek typu "Stravenka" je nově možné mít připojené dva typy benefitů. Situace, kdy je na stravenky přispíváno i z fondu, tak již nebude třeba řešit přes dva záznamy srážek. Nyní postačí evidovat pouze jednu srážku s vazbou na dva typy nepeněžního plnění ("Nepeněžní plnění" a "Nepeněžní plnění z fondu").

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

KEO4 Majetek - novinky

 • Políčko Datum podpisu, které jsme v minulé verzi přidali do průvodce inventárních sestav nad seznamem majetku, můžete nyní vyplňovat také z nabídky levého stromu "Sestavy" (sestava MA003 Inventurní seznam, v pravém panelu tlačítko Parametry inventury, formulář Podpisové tabulky). Zadané datum se vytiskne u všech jmen inventarizační komise a u osoby odpovědné za majetek.

Lenka Knápková

.. nahoru.

KEO4 Spisová služba - novinky

 • V modulu Referent v detailu zásilky k vypravení / odeslání přibyla možnost ověřit fyzickou osobu v Základních registrech ROB.
 • U dokumentů vlastních i přijatých máte k dispozici novou záložku Související subjekty. V záložce se automaticky zobrazují subjekty ze zásilek, ale můžete si přidat i další subjekty, které jsou v dokumentu zmíněny, tedy s dokumentem souvisí.
 • Pokud máte v parametrech Podatelny u e-mailu povoleno odesílání automatické odpovědi při zaevidování dokumentu a evidujete e-maily ručně, pak i při zaevidování ručního e-mailu přijde odesílateli automatická odpověď o zaevidování e-mailu ve spisové službě. Pokud nechcete automatickou odpověď odeslat, je třeba použít akci Zaevidovat bez automatické odpovědi.
 • Pokud není vyplněno datum spouštěcí události v seznamu nezařazených dokumentů, spisů či dílů, pak je buňka ve sloupečku datum spouštěcí události zvýrazněna barvou.

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

KEO4 Vidimace - novinky

 • Legalizace / Ověření - upravili jsme naplňování údaje „Jméno, příjmení“ – nyní je první jméno a pak příjmení (žadatelé, svědci). Také jsme upravili distribuční šablony.
  Pokud používáte svoji upravenou šablonu Legalizace doložka A4, je potřeba si v části, kde jsou uvedeni svědci, upravit předepsaný text z "Příjmení a jméno svědka" na nové znění "Jméno a příjmení svědka" (u obou svědků). Ostatních šablon se úprava netýká.

Kamila Prázová

.. nahoru.

OSTATNÍ

Posilujeme datové centrum

Vzhledem k tomu, že nám přibývají zákazníci a přicházíme s novými moduly KEO4, narůstá nám celkový objem dat, který v datovém centru spravujeme. Díky tomu musíme průběžně přistupovat k posilování naší infrastruktury. Po již realizovaných dílčích úpravách, spočívajících ve změně nastavení nebo rozšíření paměti, aktuálně chystáme radikální krok v podobě zdvojnásobení kapacity databázového strojového vybavení.

Od této investice očekáváme výrazná pozitiva. Vy je prakticky pocítíte nejen v podobě zrychlení databázových operací, ale také ve zvýšení bezpečnosti a dostupnosti.

Celý proces inovace datového centra hodláme realizovat na přelomu května/června bez větší odstávky.

David Mach

.. nahoru.

Vtipy na květen

 

Primář se ptá pacienta:
„Co vás vedlo k tomu, že jste nám utekl přímo z operačního sálu?
„Protože sestra říkala: jen klid, žádnou paniku, operace kýly je přece triviální záležitost.“
„Vždyť to je pravda.“
„No jo, ale ona to říkala chirurgovi, který mě měl operovat!“

 

Soudce se ptá svědkyně:
„Víte, co vás čeká, budete-li křivě přísahat a zamlčíte pravdu?”
„Ano. Od obviněného dostanu kožich a padesát tisíc navrch.”