Obecní e-noviny na webu: 4/2021

4 / 2021

28. 4. 2021

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

v dubnovém zpravodaji najdete obvyklé výčty novinek v zásadních programových modulech KEO4. V souvislosti s vládními kompenzačními opatřeními dochází průběžně k důležitým operativním úpravám mzdové agendy. Dva příspěvky legislativního charakteru reagují na opatření v oblasti účetnictví.

Do kategorie Tipy a triky by se dala zařadit dvě doporučení, která vám umožní a hlavně usnadní orientaci a navigaci ve zveřejněných novinkách i ve starších aktualitách. Stejně tak znovu připomínáme, že na našich stránkách v sekci Podpora/Obecní e-noviny, můžete „zalistovat“ ve starších vydáních tohoto našeho zpravodaje.

I v provizorních podmínkách a hlavně díky možnostem vzdáleného přístupu se poměrně rychle daří nasazovat nové moduly KEO4 Evidence obyvatel a Volby i Vidimace a legalizace. Smluvně je ošetřeno již 540 instalací Evidence obyvatel (to je cca 27 % z celkového počtu instalací v produktové řadě KEO-X) a 241 instalací Vidimace a legalizace (to je 34 % z předpokládaného počtu).

Užijte si hezký a snad již aspoň částečně rozvolněný květen.

Ing. Oldřich Gabriel

LEGISLATIVA

Zaúčtování mimořádného příspěvku při karanténě

Zaúčtování mimořádného příspěvku při karanténě v KEO4 Mzdy má již třetí podobu a doufáme, že poslední. U této třetí varianty jsme vycházeli z odpovědi, která byla zveřejněna dne 19. 4. 2021 na stránkách MF ČR.

I. varianta (verze programu 1.8.10 vydaná 31. 3. 2021) byla v podstatě shodná s aktuální III. variantou (verze 1.8.11 vydaná 22. 4. 2021 večer), lišil se pouze předpis snížení odvodu sociálního pojištění, kdy I. varianta účtovala mínusem MD 524/ Dal 336 a aktuální varianta účtuje MD 336/ Dal 524.

II. varianta (verze programu 1.8.10 vydaná 9. 4. 2021) se účtovala pouze rozvahově, a to tak, že to neovlivňovalo ani nákladové účty, ani rozpočtové položky. Toto průběžné účtování probíhalo přes účet 336 0299.

Podrobnosti jsou uvedeny v metodice zveřejněné na našich stránkách.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Prominutí daně z přidané hodnoty při dodání respirátorů a filtračních masek

V období ode dne 4. 4. 2021 do dne 3. 6. 2021 promíjí ministryně financí daň z přidané hodnoty za dodání vyjmenovaného zboží vymezeného v Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události zveřejněném ve Finančním zpravodaji 16/2021 dne 9. března 2021. Původně prominutí platilo pro období od 3. 2. 2021 do 3. 4. 2021 a jen pro tuzemské dodávky. Nyní se prominutí vztahuje i na zboží z EU a z dovozu.

Pro zaevidování prodeje respirátorů do systémů KEO – Účetnictví lze využít typ daně 800, který bude vykázán na řádku 26.

Odkaz na informaci GFŘ (pořízení zboží z tuzemska) - FZ 16/2021.

Odkaz na informaci GFŘ (pořízení zboží z EU a dovoz) - FZ 18/2021.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

KEO4

KEO4 Účetnictví - novinky

 • Vydaná faktura – nyní se po vytištění ukládá na kartu už rovnou převedená do PDF.
 • Zasílání e-mailů – nově lze odesílat dokumenty (např. Vydané faktury) e-mailem jednotlivě i hromadně. Jednotlivě: v detailu dokladu na záložce Dokumenty. Hromadně: v nabídce dokladů je nová záložka „Dokumenty“, kde se zobrazují všechny dokumenty těch dokladů, které jste si vyfiltrovali na záložce Doklady.
  Odeslání e-mailů se skládá ze tří kroků:
  • 1. Vytvořit e-mail(y) – tlačítko „Nový e-mail“ v nástrojové liště,
  • 2. Uložit e-mail(y) k odeslání – tlačítko „Uložit k odeslání“ při vytváření e-mailu,
  • 3. Po kontrole e-mail(y) odeslat - v nabídce E-maily / K odeslání zaškrtněte e-maily, které chcete odeslat a pomocí tlačítka Odeslat e-mail je odešlete.

  Již odeslané e-maily najdete v nabídce E-maily / Odeslané.

 • Přidali jsme také parametry pro zasílání e-mailů, které najdete v nabídce Parametry / Zasílání e-mailů.
 •  

 • Kdo využívá v pokladně platbu kartou, tak při zpracování banky lze zautomatizovat dohledání plateb kartou z předchozího dne. Nyní umíme zpracovat další formát pro načítání – formát FLAT 7.0. Více v dokumentaci.
 • Výkaz Rozvaha – nyní je k dispozici i varianta výkazu v tisících Kč.
 • Objednávky – funkci „Nový doklad z… / Z objednávky“ jsme přidali do nástrojové lišty pro všechny typy závazkových dokladů, které obsahují záložku Objednávky.
 • Sestavy / Inventury u sestav UC018 a UC019 se nyní při ukládání vlastní sestavy (nastavení) uloží i nový název sestavy.
 • Organizace zpracovávající výkaz PKP – při úhradě poplatku se nyní automaticky nastaví partner PKP.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4 Příjmové agendy - novinky

 • Parametry pro „Zasílání e-mailů“ jsme pro větší přehlednost rozdělili do jednotlivých záložek dle typu dokumentu. Pro každý typ dokumentu zde nastavíte vaši e-mailovou adresu, „Předmět“ a „Tělo emailu“.
 • V nabídce Upomínky lze kliknutím na tlačítko „Nový e-mail“ posílat e-mailem i vytvořené upomínky s uloženým dokumentem.
 • Upomínky / Nový – do nástrojové lišty jsme přidali zatržítko „Skupina“, kterým si vyfiltrujete všechny předpisy, které mají stejného plátce jako vámi vybraný předpis, a zároveň i všechny předpisy, kde daný plátce je jako poplatník.
 • ...celý článek.

   

 • Nově je možné v Příjmových agendách připravit příkaz k úhradě a pomocí homebankingu ho odeslat do banky.
  Příkazy k úhradě můžete vytvářet v nabídce Příkazy k úhradě / Nový. Vyberete období splatnosti a typ příjmů a nabídnou se zaúčtované neuhrazené přeplatky.
  Pokud není u poplatníka / plátce předpisu vyplněno číslo účtu, vyplňte ho v detailu poplatníka / plátce na záložce ostatní (lze i proklikem přímo při vytváření příkazu k úhradě: tlačítko Detail, tlačítko s lupičkou vedle poplatníka / plátce, rozkliknout část „Adresy, kontakty a ostatní“ a záložka Ostatní).
  Po vytvoření příkazu k úhradě stiskněte tlačítko Homebanking.
  Podrobný návod najdete v dokumentaci.
 • Při vytváření nového vyúčtování jsme na formulář, kde se vyplňuje období vyúčtování od – do, přidali (ve formuláři dole) možnost vybrat, jak budou do vyúčtování zahrnuty zálohy: buď jako dosud „dle data splatnosti zálohy od - do“ nebo nově dle „data úhrady zálohy od - do“.
 • Upravili jsme formulář Parametry / Základní - pro větší přehlednost jsme parametry uspořádali do samostatných záložek.
 • ...celý článek.

Ing. Kamila Grosmut

.. nahoru.

KEO4 Mzdy - novinky

 • Přidali jsme možnost vytvořit hlášení "Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti" pro zálohovou daň (nabídka Hlášení - Ostatní). Hlášení je možno vytisknout i elektronicky odeslat. Součástí hlášení je i povinná "Příloha 1". Pro tuto přílohu je nezbytné evidovat na kartách pracovních vztahů obec výkonu práce. Z tohoto důvodu je třeba zpracovat poaktualizační servis, který vybranou obec vyplní ke všem pracovním vztahům. V případě, že někteří zaměstnanci mají jinou obec výkonu než je tato implicitní, je třeba následně na kartách pracovních vtahů obec upravit. Pokud si v rámci poaktualizačního servisu zaškrtnete, že má být údaj uložen i do základních parametrů, automaticky se vybraná obec výkonu bude nastavovat ke všem nově vznikajícím pracovním vztahům (pokud v parametrech nebude, bude třeba při pořízení každého nového pracovního vztahu obec vyplnit ručně).
 • Opět jsme upravili zaúčtování mimořádného příspěvku při karanténě. U této třetí (a snad již definitivní) varianty jsme vycházeli z odpovědi, která byla zveřejněna na stránkách Ministerstva financí ČR. Podrobnosti k zaúčtování mimořádného příspěvku a odvodů sociálního pojištění jsou uvedeny v metodice zde.
 • Upravili jsme zaúčtování příspěvku na stravování (tzv. stravenkového paušálu) u příspěvkových organizacích v případě, že je přispíváno z fondu. Nově se v těchto případech účtuje předpis na MD 412 AU 0220/331.
 • ...celý článek.

   

 • Ošetřili jsme výpočet mimořádného příspěvku při karanténě (izolaci). V měsících březnu a dubnu 2021 nově můžete u překážek v práci typu "Karanténa" a "DPN- Dočasná pracovní neschopnost" zaškrtnout "Mimořádný příspěvek". Následně program sám vypočítá výši příspěvku v souladu s příslušnou legislativou. Přesné postupy v jednotlivých situacích najdete v tomto článku. V měsíci, kde dojde k vyplacení mimořádného příspěvku někomu ze zaměstnanců, vás program zároveň upozorní při generování příkazu k úhradě na možnost ruční úpravy částky odvodu na sociální pojištění (upravte, pokud budete v daném měsíci uplatňovat odečet). Při vytváření hlášení "Přehled o výši pojistného pro OSSZ" se program zeptá, jestli chcete předvyplnit údaje "Počet zaměstnanců s karanténním příspěvkem" a "Úhrn odečítaných karanténních příspěvků". Pokud v daném měsíci odečet uplatníte, potvrďte. Program dané údaje sám vyplní dle mimořádných příspěvků vyplacených v aktuálním období. Počínaje hlášením za březnové mzdy bude elektronické odesílání probíhat prostřednictvím služby PVPOJ21 implementované na základě podkladů z ČSSZ.
 • V souvislosti s mimořádným příspěvkem jsme umožnili navázat na sebe překážky v práci typu "Karanténa" a "DPN - Dočasná pracovní neschopnost" (ve formuláři neodpracované doby údaj "Přecházející překážka ke spojení").
 • Ošetřili jsme situace, kdy u některého z pracovních vztahů dojde k přečerpání dovolené. Program nově na situaci nejen upozorní, ale zároveň nabídne možnost jejího vypořádání. Pokud možnost využijete, automaticky se vytvoří MS 5240 Přečerpaná dovolená. Nasazení průměru pro přečerpanou dovolenou vychází z toho, v jakém měsíci (a tedy jakým průměrem) byla přečerpaná dovolená proplacena (tj. pokud bude "přečerpání" zasahovat zpětně do více čtvrtletí, vznikne více mzdových složek přečerpané dovolené s různými průměry). Program také upozorní na situace, kdy částka přečerpané dovolené přesáhne hrubou mzdu zaměstnance v daném obdoobí. Tyto případy je následně třeba ošetřit ručně (přečerpanou dovolenou lze srazit pouze do výše hrubé mzdy).
 • ...celý článek.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

KEO4 Majetek - novinky

 • V nabídce Majetek / Sestavy / Inventarizace jsme do průvodce všech inventárních sestav přidali políčko Datum podpisu. Najdete ho na formuláři Podpisové tabulky. Zvolené datum se vytiskne u všech jmen inventarizační komise a u osoby odpovědné za majetek.

Lenka Knápková

.. nahoru.

KEO4 Spisová služba - novinky

 • U dokumentu přijatého v modulu Referent přibyla nová akce „Vytvořit kopii“. Můžete tak vytvořit kopii přijatého dokumentu s novým číslem jednacím.
 • V adresáři se při ověření fyzické osoby z Základních registrech ROB nyní přebírá i datum úmrtí a datová schránka subjektu.
 • Uživatel s právem vedoucího může předat dokument či spis, i když není vlastníkem dokumentu nebo spisu. Stačí když má na dokument či spis právo nahlížení.
 • ...celý článek.

   

 • U analogových (listinných) dokumentů lze nově provádět konverzi do digitální podoby dle §69a. Je třeba vložit PDF soubor ze skeneru nebo z disku, doplnit označení vstupu a datum sepsání a poté podepsat s časovým razítkem. Po konverzi vznikne ověřená digitální kopie z listinného originálu.
 • Pokud máte KEO4 napojené na základní registry, máte nyní možnost ověřit fyzickou osobu v adresáři. V detailu subjektu kliknete na tl. Ověřit, dále vyberete agendu, roli a doplníte důvod ověření. Následně dojde k porovnání údajů z KEO4 a ROB a údaje ze základních registrů je možné převzít.
 • Vylepšili jsme filtr pro tisk předávacího protokolu. Nyní je přednastaveno datum „předáno“ na interval. Je možné filtrovat i digitální dokumenty. Pokud nechcete před tiskem zobrazovat výběr organizačních jednotek a pracovních míst, pak stačí v parametrech Podatelny odškrtnout „V předávacím protokolu zobrazovat výběr org. jednotek a pracovních míst.“
 • ...celý článek.

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

KEO4 Vidimace - novinky

 • Upravili jsme právo EVIVID002 – správce: nyní správce vidí všechny ověřovací knihy a také si nyní konkrétním právem, na konkrétní knize, může určit, zda do ní bude moci zapisovat.
 • Přidána možnost upravovat pohledy (sloupečky) v menu Ověření - prostřední panel Knihy.
 • Změnili jsme ikonu modulu Vidimace.

Kamila Prázová

.. nahoru.

Nápověda v KEO4 - klávesa F1

Nápověda (dokumentace či příručka) k programu je přístupná přes klávesu F1 nebo pomocí ikony KEO4 a nabídky nápověda. Když stisknete F1 z rozcestníku KEO4, otevře se obecná nápověda, když stisknete F1 ze spuštěného modulu Účetnictví, otevře se nápověda k účetnictví, a tak podobně. Prostě z každého modulu se na klávesu F1 otevírá nápověda toho modulu, který máte otevřený.

...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

Novinky zobrazené v levém panelu KEO4 lze rozkliknout

Po přihlášení do programu KEO4 se v levém panelu zobrazují novinky a aktualizace z našeho webu. Věděli jste, že na tuto novinku lze kliknout, aby se zobrazilo její plné znění?

...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

OSTATNÍ

www.alis.cz – kde najdete starší aktuality a novinky

Pokud na našem webu www.alis.cz hledáte nějaké starší články či novinky, hledejte v jednotlivých sekcích, jak je znázorněno na obrázku:

Pokud hledáte aktualitu, klikněte na Podpora / Aktuality. Když hledáte starší novinku, klikněte na Podpora / Novinky ve verzích.

...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

Vtipy na duben

 

Manželka přiběhne celá ulítaná domů a křičí na manžela:
„Tak teď jsi mě teda pěkně vytočil. Já tě hledám po všech hospodách a ty si tu doma v klidu myješ nádobí.“

 

Pár minut po startu letadla kapitán hlásí:
„Dámy a pánové, vítám vás na palubě. Letíme nad Tichým oceánem ve výšce 10 tisíc metrů, aktuální rychlost je 900 km/h, teplota vzduchu a .... sakra! Mě šlehne! Ježišmarjá! Bože!!"
Odmlčí se, pasažéři blednou, panika, křik... Po chvíli se kapitán opět ohlásí:
„Dámy a pánové, omluvte mě! Letuška mě polila horkým kafem. Kdybyste viděli moje kalhoty zepředu..."
V tom jeden cestující zařve:
„Ty hovado! Kdybys viděl moje kalhoty zezadu!"