Obecní e-noviny na webu: 2/2021

2 / 2021

25. 2. 2021

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

minulý úvodník jsem začínal konstatováním, že nám přibyla řada nových zákazníků. Pokud patříte mezi ty, kteří dostali tento zpravodaj poprvé (nebo jste obdrželi jen pár posledních vydání), můžete si v případě zájmu „prolistovat“ i starší zpravodaje na adrese https://www.alis.cz/cs/podpora/newsletter, kde archivujeme e-noviny od roku 2012.

S vašim zájmem a solidní účastí se po „novoročním webovém školícím turné“ setkávají i kratší modely webinářů se specializovanou náplní, kde je více prostoru pro detailnější ukázky práce s programovými moduly, a kde se akce dají zvlášť vypsat pro pokročilejší či pro začínající uživatele. Uvítáme i vaše další náměty na vytipování problematik, jejichž proškolení by vám pomohlo v práci. Průběžně budeme vypisovat další akce.

Další očekávaná restriktivní proticovidová opatření i zhoršení zdravotní situace v našem regionu může být příčinou omezení dosud stále plně funkční telefonické podpory. Proto i tentokrát zdůrazňuji, že nejvhodnější a většinou nejrychlejší cestou k předání vašich dotazů a připomínek na naše „hotlajnové“ pracoviště je e-mailová adresa podpora@alis.cz.

Jak jinak si zpříjemnit nelehkou situaci než tím, že ji trošku zlehčíme a zasmějeme se – na to jsou Češi skuteční mistři. Takže i dnes místo klasických vtipů uvádíme pár covidových legrácek.

Mějte se zdravě.

Ing. Oldřich Gabriel

ŠKOLENÍ

Specializované webináře

Zveme vás na specializované webináře k ekonomickým agendám a spisové službě.

KEO4 Spisová služba pro začátečníky 02.03.2021
KEO4 Spisová služba pro pokročilé 04.03.2021
KEO4 Majetek pro začátečníky 12.03.2021
KEO4 Účetnictví pro začátečníky 16.03.2021
KEO4 Příjmové agendy pro začátečníky 18.03.2021

Přehled nabízených termínů a přihlášky najdete na stránkách: http://skoleni.alis.cz/.

Jitka Samková

.. nahoru.

LEGISLATIVA

Informace Generálního finančního ředitelství k PROMÍJENÍ daně z přidané hodnoty při dodání respirátorů

– v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou České republiky v návaznosti na šíření viru SARS-CoV-2

V období ode dne 3. 2. 2021 do dne 3. 4. 2021 promíjí ministryně financí daň z přidané hodnoty za dodání vyjmenovaného zboží vymezeného v Rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události (dále jen „Rozhodnutí“) zveřejněném ve Finančním zpravodaji 8/2021 dne 1. února 2021.

Pro zaevidování prodeje respirátorů do systémů KEO – Účetnictví lze využít typ daně 787, který bude vykázán na řádku 26.

Odkaz na informaci GFŘ: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/fs-pro-media/INFORMACE_prominuti_respiratory.pdf.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 1. 2021 Snížení sazby DPH u zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití

Dne 31. 12. 2020 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů zákon č. 609/2020 Sb., kterým se také mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V důsledku této legislativní změny dochází ke snížení sazby daně z přidané hodnoty u zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití z 21 % na 15 %.

Odkaz na informaci GFŘ: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/2021-02_INFORMACE-sazby-dane-komunalni-odpad.pdf.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

KEO4

KEO4 Účetnictví - novinky

 • Pořízení dokladu – přidání nového partnera: standardní postup při pořízení dokladu je, že nejprve zkusíte vyhledat existujícího partnera tak, že zadáte jméno nebo IČO do našeptávače. A v případě, že zadáte IČO a partner se nenajde, tak při pořízení partnera do adresáře se vám již jednou zadané IČO pro nového partnera předvyplní.
 • Likvidační lístek lze konfigurovat – menu Sestavy – UC022 Likvidační lístek – pravý panel, tlačítko Volitelné texty. Nově můžete ve volitelných textech použít masku pro datum došlo / vystaveno.
 • Výkazy pro podnikatele – změny od roku 2020 pro výkazy Rozvaha (plná, zkrácená rozšířená a zkrácená) a Výkaz zisku a ztráty
 • Banka – Tisk potvrzení o platbě (ODT) – doplnili jsme volitelné pole pro tisk poznámky předpisu poplatku z Příjmových agend („PoznamkaPoplatku“).
 • Pro uživatele zpracovávající výkaz Pomocný analytický účet (PAP) jsme doplnili kontrolu, od roku 2021 se kontroluje identifikátor veřejné zakázky.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4 Příjmové agendy - novinky

 • Do nabídky „Vymáhání / Výzvy k poskytnutí informací“ jsme přidali i výzvu pro Krajskou správu sociálního zabezpečení.
 • Do nabídky „Poplatníci“ byla nově zařazena i akce „Aktualizovat adresní místa“, kterou využijete například v případě, kdy v obci dojde k přejmenování ulic nebo změně pošty, a tím i změně PSČ.
 • Poplatníci – do filtru jsme přidali volbu „Neaktivní povinnosti k datu“.

Ing. Kamila Grosmut

.. nahoru.

KEO4 Mzdy - novinky

 • Do nabídky Hlášení / Ostatní jsme přidali možnost vytvořit Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti. V tuto chvíli je možné vytvořit toto hlášení (včetně tisku a elektronického podání) pro srážkovou daň. V základních parametrech modulu na záložce "Základní údaje" přibyly údaje týkající se finančního úřadu. V případě, že je zde vyplníte, budou se vám automaticky do hlášení pro FÚ přebírat, jinak je možno vyplnit je přímo ve formuláři vyúčtování daně. Stejně tak si v základních parametrech na záložce "Implicitní údaje" můžete vyplnit cestu, kam se bude ukládat vytvořené xml. Pokud vyplněno nebude, na cestu se zeptá program při vytváření (tlačítko "Elektronické podání").
 • Vytvořili jsme dva nové benefity pro případy, kdy organizace přispívá na stravenkový paušál nad limit osvobozený od daně. Příspěvek na stravování (daněno, SP, ZP) a Příspěvek na stravování z fondu (daněno, SP, ZP). I u těchto benefitů se ve stálé evidenci zadává pouze částka za jednotku a v měsíčním zpracování se vyplní příslušný počet jednotek, dle skutečnosti, kolik směn zaměstnanec odpracoval. Tyto jednotky je již možno zadávat přímo do tabulky bez nutnosti otevření detailu. Zároveň jsme upravili nastavení automatických operací 517, 518 pro zaúčtování stravenkového paušálu, kam jsme na základě doporučení Ministerstva financí doplnili položku 5499. Doplnili jsme automatické operace pro zaúčtování v případě, že se jedná o hospodářskou činnost.
 • Upravili jsme výpočet standardního nároku na dovolenou zaměstnanců, tak aby celkový předpoklad odpovídal celkovému nároku za rok i v případě, že součet odpracovaných a předpokládaných týdnů klesne těsně pod číslo 52. Aby se nárok na dovolenou upravil, je třeba v záložce "Dovolená" použít tlačítko "Přepočítat nárok a vytisknout podklad pro výpočet".
 • Upravili jsme sestavu M009 Mzdový list v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

KEO4 Majetek - novinky

 • Pokud jste od svého katastrálního úřadu obdrželi více souborů VFK k načtení do Oceňování pozemků, můžete je nyní označit všechny a naimportovat najednou.
 • Zredukovali jsme počet možných pohybů:
  101 Nákup (bez zaúčtování) a 102 Nákup (se zaúčtováním) jsou nahrazeny pohybem 101 Nákup,
  111 Nabytí práv (bez zaúčtování) a 112 Nabytí práv (se zaúčtováním) jsou nahrazeny pohybem 111 Nabytí práv,
  801 Účetní převod a 802 Účetní převod (bez zaúčtování) jsou nahrazeny pohybem 801 Účetní převod.

Lenka Knápková

.. nahoru.

KEO4 Spisová služba - novinky

 • Nově je možné ve spisech použít 2 typy vyjmutí dokumentů ze spisu. Dokumenty, které jste omylem do spisu vložili, lze vyjmout přes akci „Vyřadit – vloženo omylem“. Druhou možností, jak vyjmout dokument ze spisu, je přes akci „Vyjmout“. Tato akce není hromadná a po vyjmutí dokumentu zůstane ve spisu informace o vyjmutí daného dokumentu. V tomto případě nedojde ke změně pořadí vložených dokumentů do spisu.

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

KEO4 Vidimace - novinky

 • Přidali jsme 2 druhy dokladů na ověření při legalizaci – řidičský průkaz a průkaz o povolení k trvalému pobytu (těmito doklady nelze ověřovat v ROB).

Kamila Prázová

.. nahoru.

Vtipy na únor

 

Přetížená Česká psychiatrická společnost vzkazuje:

„To, že v době karantény mluvíte se svými zvířaty, rostlinami nebo vybavením domácnosti, je zcela normální. Kvůli tomu nám nevolejte. Odbornou pomoc vyhledejte až v okamžiku, kdy vám začnou odpovídat.“

 

Politici mají konečně na stole k projednání zásadní pravidlo pro výrazné rozvolnění restrikcí.
Všechny obchody budou moci být otevřeny – ale nebudou do nich smět chodit zákazníci.

 

Přijeďte navštívit Českou republiku. Je to krásná země plná pozitivních lidí.