Obecní e-noviny na webu: 1/2021

1 / 2021

25. 1. 2021

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

začínáme další rok spolupráce a ještě jednou vítáme nové zákazníky, kterých nám v průběhu roku 2020 přibylo téměř 300. I v dlouhé době nouzového stavu vám chceme nadále poskytovat solidní služby a spolehlivé programové moduly. Protože i my fungujeme převážně formou home-office a telefonické poradenství je poskytováno v nejnutnějším rozsahu, znovu na vás apelujeme, abyste pro zasílání svých reklamací a požadavků využívali výhradně e-mailovou adresu podpora@alis.cz. Tak budete mít jistotu naší odezvy, která bude mnohdy rychlejší než čekání na uvolněnou telefonní linku.

Z legislativních novinek pro rok 2021 vám předkládáme přehled změn v daňových odpisech a podrobný výčet řady změn v programu KEO4 Mzdy.

Do distribuce byly uvolněny nové programové moduly KEO4 Evidence obyvatel a Volby a Vidimace a legalizace, které nahrazují původní řešení v řadě KEO-X. Ideální by bylo, kdyby všechny obce již na podzim zpracovávaly parlamentní volby v novém prostředí.

Koncem ledna zahájíme fakturaci smluvních ročních udržovacích poplatků za rok 2021. Jde o postupný proces (leden až červen) a jednotliví zákazníci obdrží fakturu v obdobném termínu, jako v předchozích letech. K fakturám opět přikládáme průvodní informační materiál s potřebnými kontakty, rozsahem poradenských služeb a výčtem toho, co od nás letos můžete očekávat.

Ať vám zdravíčko slouží.

Ing. Oldřich Gabriel

ŠKOLENÍ

Specializované webináře

Zveme vás na specializované webináře k ekonomickým agendám a spisové službě.

Přehled nabízených termínů a přihlášky najdete na stránce: http://skoleni.alis.cz/.

Jitka Samková

.. nahoru.

LEGISLATIVA

Změny v daňových odpisech

V rámci schváleného daňového balíčku došlo ke změně předpisů pro daňové odpisy. Změny se netýkají majetku pořízeného do konce roku 2019. Účetní předpisy pro oblast účetních odpisů se nezměnily.

...celý článek.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Mzdy v programu KEO4 v souvislosti s legislativními úpravami pro rok 2021

Legislativa ve mzdové účtárně od 1.1.2021 dozná mnoha změn, z nichž některé jsou zásadního a dlouhodobého charakteru. Připravili jsme proto přehled těch nejdůležitějších, včetně stručných informací vzhledem ke zpracování přímo v programu KEO4 Mzdy.

...celý článek.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

KEO4

KEO4 Účetnictví - novinky

 • V bance jsme připravili novou funkci Vrátit platbu, která slouží k rychlému vrácení chybné platby zpět na původní účet. V detailu bankovní transakce stiskněte tlačítko Akce / Vrátit platbu, otevře se formulář vyplněného příkazu k úhradě, který můžete vytisknout nebo exportovat do homebankingu.
 • Do nabídky Příkazy k úhradě a Ostatní příkazy k úhradě jsme přidali nový sloupec Homebanking. Slouží k zobrazení informace, zda byl daný příkaz exportován do homebankingu.
 • Sestavy UC030, UC031 Zdanitelná plnění – do pravého panelu jsme přidali „Tisknout jen rozdíly“.

 • ...celý článek.

 • Doplnili jsme rozpočtovou skladbu o paragrafy a položky na rok 2021. A směrnou účetní osnovu pro podnikatele o účty pro rok 2020.
 • Objednávky – přesunuli jsme nabídku objednávek a žádostí o schválení objednávek do jedné nabídky – vpravo v hlavní nabídce najdete nyní „Objednávky“ (v případě, že máte na objednávky nastavená práva).
 • Tisk pokladního dokladu s rozúčtováním (PDF i ODT) – v případě, že má pokladní doklad opravný doklad, tiskne v sekci „Opravný doklad“.
 • ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4 Příjmové agendy - novinky

 • Nově můžete zasílat i uložené dokumenty u předpisů smluvních i poplatkových povinností, dobropisů i dobropisů vyúčtování, přes tlačítko „Odeslat e-mail“ v záložce Dokumenty v detailu daného předpisu.
  Vytvořený e-mail uvidíte a odešlete z nabídky „E-maily / K odeslání“.
  Již odeslané e-maily najdete v nabídce E-maily / Odeslané“.
  V nabídce „Parametry / Zasílání e-mailů“ pro odesílané e-maily nastavíte masku pro „Předmět mailu“ a případně i „Tělo e-mailu“.
 • V detailu nezaúčtovaného vyúčtování je možné v případě potřeby doplnit i „korekci spotřeby“, která spotřebu vypočítanou dle vámi zadaných počátečních a konečných stavů upraví požadovaným způsobem. Kdo tuto funkci potřebuje použít, ať si do pohledu sloupeček přidá. Jak zapnout do pohledu sloupec: Kliknutím pravým tlačítkem myši na názvu sloupce se vyvolá kontextové menu a z něj vyberete Sloupce... V pravém seznamu vyhledejte Korekce a přesuňte jej do pravé panelu, potvrďte OK.

Ing. Kamila Grosmut

.. nahoru.

KEO4 Mzdy

 • Přidali jsme měsíční parametry platné od ledna 2021, které zohledňují novou výši minimální mzdy, upravené redukční hranice pro výpočet náhrad za dočasnou pracovní neschopnost, navýšenou částku normativních nákladů na bydlení, hranici 3 500 Kč pro odvody zdravotního a sociálního pojištění a upravené hodnoty pro výpočet daně z příjmu fyzických osob.
 • Upravili jsme číselník zaručené mzdy vzhledem k novým hodnotám jednotlivých úrovní platných od 1.1.2021.
 • Zaktualizovali jsme číselník slev na dani v souvislosti s navýšením slevy na poplatníka a změnou maximální možné výše uplatněné slevy za umístění dítěte (tzv. školkovné) pro rok 2021.

 • ...celý článek.

 • Vytvořili jsme novou evidenci "Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob" včetně možnosti tisku.
 • Upravili jsme kontrolu při měsíční uzávěrce, která hlídá daňové zvýhodnění u dětí starších 18-ti let. Nově se v rámci kontroly zobrazuje i sloupec "Věk" a řádky dětí starších 26-ti let jsou podbarvené, aby uživatel tuto skutečnost nemohl jednoduše přehlédnout.
 • Provedli jsme další úpravy programu související s novými pravidly pro výpočet nároku a čerpání dovolené.

 • ...celý článek.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

KEO4 Majetek

 • Odblokovali jsme uzávěrku roku 2020.
 • Přidali jsme novou šablonu Protokol o zařazení hromadný. Protokol tiskne pořadová čísla zařazených předmětů a tím podle posledního pořadového čísla zkontrolujete celkový počet nových kusů.
 • Pokud pořizujete více karet najednou (SU 018, 028, podrozvaha a neúčetní), můžete jim v seznamu vygenerovaných karet, ještě před jejich uložením, nastavit společné inventární číslo (slouží pouze pro úsporu tisku inventurních seznamů).

Lenka Knápková

.. nahoru.

KEO4 Spisová služba - novinky

 • V případě, že je v adresáři u subjektu vyplněn útvar, pak se tato informace doplní v poli „K rukám“ při vytváření zásilky k vlastnímu dokumentu.
 • Vlastník nebo zpracovatel spisu či ukládací jednotky má nyní k dispozici novou záložku Komponenty. Komponenty ze spisu či ukládací jednotky je možné hromadně vytisknout či vyexportovat na disk.
 • Ve společných parametrech spisové služby je možné nastavit masky pro spisové značky. Tyto masky lze poté využít při vytváření nového spisu přes tl. Nový. V případě, že spis vzniká na základě iniciačního dokumentu, pak se použije pro spisovou značku číslo jednací tohoto dokumentu, tak jako doposud.
 • V tisku přehledu vyvěšení na úřední desce jsme přidali možnost vytisknout tuto sestavu i s číslem vyvěšení.

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

KEO4 Evidence obyvatel - novinky

 • Pokud v rámci výdeje z ISEO dojde k načtení obyvatele, který má adresu shodnou s adresou sídla ohlašovny v základních parametrech, automaticky se již nastaví typ pobytu "Trvalý pobyt - adresa úřadu".
 • V nabídce Obyvatelé / Akce - přibyla možnost hromadné změny. Nově tak lze hromadně změnit údaje "Typ pobytu" (možno využít např. pro nastavení typu pobytu "Trvalý pobyt - adresa úřadu", který se v rámci natažení výdejů z ISEO u příslušných obyvatel doposud automaticky z adresy nevyhodnocoval) a "Pohlaví" (údaj není nastaven u cizinců v případě výdejů z ISEO, protože ho vzhledem k absenci rodného čísla nelze automaticky vyhodnotit).
 • Upravili jsme program v souvislosti s načítáním výdejů z ISEO:

 • ...celý článek.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

KEO4 Vidimace - novinky

 • Přidali jsme upozorňovací hlášku před smazáním posledního pořadového čísla ověření a informaci, kde případně čítač upravit.
 • Přidali jsme vidimační štítky – smíšené. Vytiskne se zároveň štítek do knihy i na listiny (podobně jako je to u legalizace).
 • Legalizace - při vyplnění svědka/ů se nyní pro tisk automaticky nabízí pouze šablona k tomu určená - Legalizace doložka A4.
 • Nové ověření – ošetřili jsme, že už nelze zadat ve společné knize stejné číslo ověření k vidimaci a to samé pro legalizaci (při ručním přenastavení čítače).

Kamila Prázová

.. nahoru.

OSTATNÍ

Fakturace (nejen) RUPů v r. 2021

Fakturaci letošních smluvních RUPů zahajujeme na přelomu ledna/února a probíhat bude do začátku června (fakturu obdržíte ve stejném období jako v minulých letech). K faktuře je opět přiložen průvodní informační materiál, který vám doporučujeme vytisknout a předat těm, kteří ve vaší organizaci pracují s našimi programy. Faktury a informace rozesíláme takto:

1. Přednostně do datové schránky, pokud ji máme u subjektu zaevidovanou.
2. Na e-mailovou adresu, ke které máme od subjektu souhlas se zasíláním faktur v elektronické podobě.
3. Na jinou obecně známou e-mailovou adresu zákazníka.
4. Klasickou poštou, pokud nelze za 1. až za 3. Takových případů je minimum.

Obdobně postupujeme při rozesílání faktur, pokud neobsahují tištěné přílohy, při zasílání upomínek nebo důležitých informací.

Potvrzené smlouvy s fakturou a případně dalšími tištěnými materiály zasíláme klasickou poštou.

Obecní e-noviny budeme i nadále rozesílat na e-mailové adresy, protože řada zákazníků je dostává na více adres. O zasílání na další adresy lze samozřejmě požádat.

Ing. Oldřich Gabriel

.. nahoru.

Vtipy na leden

 

V bytě zazvoní telefon a manžel křičí z obýváku:
„Miláčku, kdyby to bylo pro mne, tak nejsem doma.“
„Jasně. Halóóó – tak to bohužel nepůjde, manžel je doma.“
„Tak jsi normální? Vždyť jsem ti říkal, že nejsem doma.“
„Já vím, ale to byl hovor pro mě.“

 

Covidové hlášky:

 • Už mi hrabe. Myju si ruce i při odchodu ze sprchy.
 • Dnes jdu vynést smetí. Jsem tak nadšená, že ani nevím, co si mám vzít na sebe.
 • Rada do karantény – nikdy nevynechejte snídani. Je nejdůležitější ze všech dvaceti denních jídel.
 • Rád cestuji. Právě jsem se vrátil z kuchyně – hlavního města bytu.
 • Dotaz na tísňové lince: „Když přijde další vlna pandemie, musím ji trávit s tou samou rodinou?“