Obecní e-noviny na webu: 10/2020

10 / 2020

7. 10. 2020

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci a obchodní partneři,

letos podruhé pracujeme v rámci možností a pravidel nouzového stavu. Opět jsme byli donuceni zrušit zbývající říjnová školení Spisové služby. Přijali jsme obdobná mimořádná opatření jako na jaře. Předkládáme vám je v rubrice Ostatní.

Přesto, že opět většina pracovníků ALISu nyní pracuje z domova, jsme připraveni vám poskytovat obvyklé služby zákaznické podpory. Aby vyřizování vašich dotazů či připomínek probíhalo plynule, prosíme vás opakovaně o toto:

 • Veškeré dotazy, připomínky a náměty posílejte e-mailem na adresu podpora@alis.cz.
 • V názvu zprávy uveďte produktovou řadu (KEO-X, KEO4, KEO-W), které se dotaz týká, případně i programový modul. Usnadníte nám „rozhazování“ zpráv těm správným lidem.
 • V těle zprávy uveďte své jméno a telefonní číslo pro případ, že s vámi naše podpora bude muset řešit problém telefonicky.

V plném rozsahu zatím slouží naše podpora i na obvyklých telefonních číslech.

V průběhu října a listopadu proběhne fakturace služeb našeho datového centra na základě uzavřených smluv o poskytování hostingových služeb. Každý uživatel, který používá hostované řešení KEO4, si může sám zkontrolovat objem zpracovávaných dat tak, že klikne na ikonu KEO4 vlevo nahoře a vybere nabídku "O programu KEO4". Na „záložce“ Datové centrum uvidí, kolik dat aktuálně v centru má.

Značně nejisté je v tuto chvíli konání říjnového pracovního setkání našich obchodních partnerů. Další avizovaná restriktivní opatření nás pravděpodobně donutí akci také zrušit.

Mějte se zdravě a opatrujte se.

Ing. Oldřich Gabriel

 

OSTATNÍ

Soubor opatření ALIS spol. s r.o. pro období nouzového stavu s platností od 5. 10. 2020 do odvolání

Vážení zaměstnanci, obchodní partneři a zákazníci,

vzniklá krizová situace nás letos po druhé donutila přijmout níže uvedená opatření, s nimiž vás tímto seznamujeme. V provizorním režimu a v zájmu minimalizace všech zdravotních rizik budeme opět plnit veškeré smluvní závazky, průběžně komunikovat a poskytovat zázemí a služby v potřebném rozsahu.

...celý článek.

Ing. Oldřich Gabriel

.. nahoru.

ŠKOLENÍ

KEO4 Spisová služba a metodika - ZRUŠENO

Říjnové termíny školení (Praha, Hradec Králové a České Budějovice) jsou vzhledem k opatřením vlády zrušené.

Jitka Samková

.. nahoru.

LEGISLATIVA

Odměňování členů volebních komisí

Volby do zastupitelstev 13 krajů a do Senátu se uskutečnily ve dnech 2. a 3. října 2020. Druhé kolo voleb do Senátu proběhne 9. a 10. října 2020.

V plném znění článku najdete informace o odměňování členů okrskových volebních komisí a další informace.

...celý článek.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

KEO4

KEO4 Účetnictví - novinky

 • Pokladní doklad PDF / Volitelné texty - přidali jsme sekci "Schválil", "Příjemce" a "Podpis pokladníka", kde si můžete tyto podpisy upravit nebo třeba zcela odstranit.
 • Platba kartou: doplnili jsme kontrolu na správné zaúčtování (vyrovnané strany Md/Dal, doplněná rozpočtová skladba nebo chybějící zaúčtování). Pokud program najde v zaúčtování chybu, zobrazí se hláška a můžete si vybrat, zda v úhradě kartou pokračovat nebo akci přerušit.
 • Rozpočtový výhled – do sestavy UR060 Střednědobý výhled rozpočtu jsme přidali rekapitulaci příjmů, výdajů a financování dle jednotlivých roků.
 • Výkaz PKP - do sestavy "Protokol o chybách" jsme přidali kontrolu na nevyplněné IČO PKP.
 • Daňový doklad – nyní lze tisknout hromadně.
 • Tisk vnitřního dokladu – když má vnitřní doklad opravný doklad, tak se nyní v sestavě vnitřního dokladu tiskne sekce „Opravný doklad“.
 • Banka / Import výpisu z banky – nyní program načítá i výpisy s příponou .ABO (Raiffeisen bank).

Viktor Samek

.. nahoru.

Nová aplikace MFČR nazvaná “klient CSÚIS” se našich zákazníků netýká

Na stránkách MFČR avizovali vytvoření nové aplikace nazvané “klient CSÚIS” nahrazující šifrovací utilitu a Webovou aplikaci pro manuální zašifrování a odeslání jednotlivých zpráv do CSÚIS a dále aplikaci Dávkové výkazy (DaVy).

Tato nová aplikace se netýká našich zákazníků, kteří z programů KEO4 a KEO-W posílají výkazy přímo do CSÚIS přes aplikaci ALIS-ÚIS.

Některé kraje vyžadují, aby se výkazy posílaly na kraj e-mailem. Těch se také avizo MFČR netýká a zákazníci budou dál posílat výkazy e-mailem stejně jako dosud.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4 Příjmové agendy - novinky

 • Na kartě poplatníka je nově pole Datum úmrtí, které lze naplnit ručně či ze základních registrů.
 • Předpisy - na záložce Položky lze nyní mazat i hromadně.

Ing. Kamila Grosmut

.. nahoru.

KEO4 Spisová služba - novinky

 • V modulu Referent ve výpisech CzechPOINTu máte nyní možnost vytisknout si přehled výpisů dle výběru uživatele.

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

KEO4 Evidence obyvatel - novinky

 • Karta obyvatele – v případě, že je obyvatel ztotožněn (přihlášen k notifikacím), nelze editovat údaje Jméno, Příjmení a Datum narození; na kartě vpravo nahoře je zobrazena ikonka základních registrů.
 • Volby / Doručovací obvody – zpřehlednili jsme přehled doručovacích obvodů i nabídku nezařazených adresních míst vpravo.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4 Vidimace - novinky

 • Přidali jsme možnost tisknout štítky rovnou na vaši výchozí tiskárnu, aniž by se před tiskem otevíral program LibreOffice s náhledem štítků před tiskem. Toto nastavení najdete v nabídce Parametry / Základní -zaškrtněte „Přímý tisk na výchozí tiskárnu (bez zobrazení LibreOffice)“.
 • Kniha – přidali jsme údaj „Označení svazku“. Slouží pro rozlišení ověřovací knihy v pořadovém čísle ověření. Pokud chcete použít, vyplňte si Označení svazku a přidejte si jej do masky pro přidělování pořadových čísel.

Viktor Samek

.. nahoru.

Vtipy na říjen

Lord Irving se právě vrátil z dlouhé cesty. Rozhlédl se po pokoji, zamračil se, vyndal z kufru dlouhou břitvu a začal ji brousit. Lady Mabel se ho nervózně ptá:
„Co zamýšlíte dělat s tou břitvou?“
„No, jestli v těch botách za závěsem nejsou nohy, budu se holit.!“

 

Starý nahluchlý lord přijde večer domů a sluha mu uctivě pomáhá z kabátu. Přitom polohlasně povídá:
„Tak co, ty starej krokodýle, zase jsi nasával v baru a očumoval mladý holky?“
„Nikoliv Jamesi, dnes mi doktor nainstaloval naslouchací přístroj.“