Obecní e-noviny na webu: 8/2020

8 / 2020

31. 8. 2020

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci

rychle se blíží termíny náhradních školení, která jsme vypsali na září a říjen za vynuceně zrušené březnové a dubnové akce. I nyní není zcela jasné, zda vše proběhne tak, jak máme v plánu, ale doufáme, že ano. Těm z vás, kteří se již na vybrané akce nevešli, doporučujeme, abyste se zkusili přihlásit znovu, protože pár míst se v jednotlivých místech konání uvolnilo. Všem přihlášeným účastníkům doporučujeme (s tím, že v tuto chvíli neodhadneme lokální omezení v jednotlivých místech a termínech), aby s sebou měli roušky – díky za pochopení.

Ve druhé polovině července byly do distribuce uvolněny nové moduly KEO4: Evidence obyvatel, Vidimace a Objednávky. Do konce roku 2020 hodláme produkty instalovat u vybraných zákazníků. S plošnou distribucí počítáme v roce 2021.

Metodiku k blížícím se krajským a senátním volbám rozešleme v nejbližších dnech e-mailem individuálně všem uživatelům Modulu KEO-X Volby.

Mějte pěkné „babí léto“.

Ing. Oldřich Gabriel

 

ŠKOLENÍ

Školení KEO4 Účetnictví a Příjmové agendy

Připravili  jsme pro vás  školení zaměřené na praktické pracovní postupy  v programu KEO4 Účetnictví a Příjmové agendy. Kromě základů práce s programem probereme také pokročilé funkce a možnosti – úpravy pohledů, sestav, šablon, využívání automatik při účtování, možnosti filtrování a mnoho dalšího.

...celý článek.

Jitka Samková

.. nahoru.

Školení KEO4 Spisová služba a metodika vedení spisové služby u veřejnoprávních původců

Připravili  jsme pro vás školení zaměřené na legislativní požadavky kladené na veřejnoprávní původce v oblasti vedení spisové služby a praktické pracovní postupy ve Spisové služně KEO4. Školení doporučujeme všem pracovníkům, kteří pracují s dokumenty na obcích,  školách a příspěvkových organizacích.

...celý článek.

Jitka Samková

.. nahoru.

LEGISLATIVA

Změny sazeb DPH od 1. 7. 2020

Od 1. 7. 2020 došlo ke změnám sazeb daně a to k zařazení poskytnutí vybraných služeb do přílohy č. 2a k zákonu č. 235/2004 S., o dani z přidané hodnoty. Ke změně sazby z 15 % na 10 % došlo například u ubytovacích služeb.

Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 7. 2020: https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/38742-INFORMACE_sazby_DPH_covid2020.pdf.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

KEO4

KEO4 Účetnictví - novinky

 • Rozpočtové změny / Úprava závazných ukazatelů – v tomto okně kontrolujete, příp. upravujete nově vzniklé nebo upravené závazné ukazatele (seskupený rozpočet) vyplývající z rozpočtové změny.
  Nově si v dolní části okna můžete v roletové nabídce vybrat „Vše“ a můžete přidat 2. úroveň k jakémukoliv závaznému ukazateli seskupeného rozpočtu, který není obsažen v rozpočtové změně. V tisku rozpočtové změny se tato úprava zobrazí v části Změna závazných ukazatelů.
 • Sestava UC010 Přehled pohybů a stavů na účtech za období – do pravého panelu jsme přidali možnost nastavit, jaké sloupce se budou tisknout: Uhrazený doklad/JID, Poznámka/Partner, VS. Pokud nechcete tisknout VS a chcete místo něj vidět více poznámky, odškrtněte si VS a variantu sestavy si uložte pomocí tlačítka Uložit nastavení jako…
 • Výkaz zisku a ztráty – nyní si při vytváření můžete vybrat variantu výkazu v tisících Kč.

 • ...celý článek.
 • Objednávky – přidali jsme novou agendu (zpoplatněnou funkcionalitu), kde můžete evidovat objednávky a pro jejich vytváření používat připravený ceník pro objednávky. Z objednávek pak můžete vytvářet došlé faktury a usnadnit si tak jejich pořízení. V objednávkách si můžete alokovat rozpočtové prostředky již ve chvíli, kdy vytváříte objednávku. Takto rezervované rozpočtové prostředky pak vstupují do kontrol na překročení čerpání rozpočtu. U objednávek lze také využít schvalovací proces dle nastavení procesů ve vaší organizaci.
 • Saldokontní sestavy UC028 a UC029 – přidali jsme do pravého panelu možnost nastavit „Tisk spárovaných položek od období“. Nastavíte tím, aby vám v sestavě nevyjížděly starší spárované položky.
 • V číselníku Automatické operace, v číselníku Ceník pro pokladnu a Ceník pro vydané faktury, a dále v číselníku Šablony dokladů jsme přidali do vzorového zaúčtování zatržítko „AU dle číselníku typů DPH“. Pokud bude u účtu 343 zaškrtnuto, tak se při převzetí tohoto zaúčtování do dokladu použije AU nastavená v číselníku Typy daně.
 • ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

Změna analytického členění u účtu 343 u 10 % sazby

Od začátku roku 2020 došlo k přechodu některých plnění ze sazby 15% do sazby 10%.

V programech Účetnictví KEO4 a KEO-W byly upraveny v číselníku DPH analytické účty u účtu 343 Daň z přidané hodnoty. Aktualizace číselníku DPH zachovává uživatelské úpravy.
...celý článek.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

KEO4 Příjmové agendy - novinky

 • V této verzi již můžete poplatníky hromadně ztotožnit. Následně vám budou chodit změny poplatníků jako notifikace ze základních registrů; změny se budou automaticky promítat přímo na karty poplatníků.
 • Mezi číselníky jsme nově přidali číselník „Plemena psů“ a číselník „Komodity“.
 • Do číselníku „Plemena psů“, který obsahuje základní seznam možných plemen lze pomocí tlačítka „Nový“ doplnit jakékoliv další plemeno dle potřeby. V případě použití zatržítka „Poplatek ze psů“ na číselníku „Příjmová řada“ týkající se místních poplatků za psy, budete na formuláři povinnosti moci evidovat kromě „Čísla mikročipu“ i „Číslo známky“, „Plemeno“ a „Jméno psa“.
 • ...celý článek.
 • Do dokumentace k modulu KEO4 Příjmové agendy jsme doplnili kapitolu Příklady výpočtu DPH u vyúčtování.
 • Do detailu předpisu otevřeného v pokladně jsme přidali tlačítko „Tisk“, odkud můžete tisknout i v okamžiku platby na pokladně např. Vyúčtování, Faktury, Rozhodnutí o přeplatku, Potvrzení o zaplacení atd.
 • Nově lze k jednomu typu příjmů přidat ceníky s různým režimem DPH (včetně DPH / není včetně DPH).
 • Z adresy jsme odstranili text „č.p.“, a nově se v adrese bude zobrazovat pouze text „č.e.“, pokud adresa tento údaj obsahuje.
 • V nabídce „Předpisy“ lze pro označené předpisy hromadně změnit údaj plátce pomocí tlačítka „Hromadná změna / Plátce“.
 • Duplicitní objekty lze sloučit v číselníku „Objekty“ pomocí tlačítka „Sloučit objekty“. Z označených objektů vyberte jeden, který budete chtít zachovat, a všechny případné vazby na povinnosti ze slučovaných objektů se přenesou na ten, který zůstane zachován. Do základního pohledu jsme doplnili sloupeček „GUID Budovy“, díky kterému poznáte, který objekt byl doplněn z VFK.

Ing. Kamila Grosmut

.. nahoru.

Příklady výpočtu DPH u vyúčtování - upravený popis

V dokumentaci k modulu KEO4 Příjmové agendy jsme upravili kapitolu Příklady výpočtu DPH u vyúčtování - nyní jsou příklady upravené pro chování po aktualizaci KEO4 Příjmové agendy 1.8.0.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4 Mzdy - novinky

 • Přidali jsme kontrolu na průměrný hodinový výdělek (PHV) v souvislosti s nejnižší úrovní zaručené mzdy. Tato kontrola zafunguje při měsíční uzávěrce - pokud PHV v následujícím měsíci neodpovídá nejnižší úrovni zaručené mzdy dle platné třídy zaměstnance, automaticky jej program navýší. Obdobná kontrola zafunguje také v případě, že je zaměstnanci vytvořen nový platový výměr (ze kterého vyplývá vyšší hodinová zaručená mzda, než je aktuální PHV). Pokud jste obdobím zpracování již v měsíci 8/2020 a u někoho ze zaměstnanců je aktuální PHV nižší, než příslušná úroveň zaručené mzdy, můžete na pracovním vztahu v záložce "Průměrný výdělek" hodnotu přepočítat pomocí tlačítka "Výpočet pravděpodobného výdělku". Tato úprava vyplývá z novelizovaného znění § 357 Zákoníku práce, které je platné od 1. 7. 2020. Pokud u některého ze zaměstnanců vznikla potřeba uplatnit PHV zvýšený na úroveň příslušné nejnižší úroveň zaručené mzdy již za období 7/2020 a nebylo tak učiněno, je možné případný doplatek provést přes ručně pořízenou mzdovou složku 1280 Doplatek/přeplatek mzdy.
 • Vytvořili jsme novou sestavu M022 "Přehled čerpání dovolené uvolněných zastupitelů", která zobrazuje čerpání dovolené zastupitelů detailně za pracovní dny a dny pracovního klidu.
 • Ošetřili jsme sestavu M553 "Seznam zaměstnanců, za které je plátcem pojistného i stát" tak, aby do ní vstupoval i ten zaměstnanec, za kterého je plátce pojistného stát pouze část vybraného období.
 • Do hlavičky sestav jsme po vzoru jiných modulů programu KEO4 přidali IČO organizace.
 • Na osobní kartu jsme přidali kontrolu na shodu data narození s rodným číslem.
 •  

 • Přidali jsme kontrolu na nastavení exekučních srážek. Vzhledem k tomu, že na základě zákona č.191/2020 Sb. již spadá daňový bonus mezi pohledávky, které nelze s ohledem na jejich povahu či účel výplaty postihnout výkonem rozhodnutí, program při výpočtu mezd upozorní na situaci, kdy je srážka daňového bonusu u zaměstnance nastavena. V těchto případech stačí na kartě dané exekuce odškrtnout "Exekuční příkaz na daňový bonus".

Informace pro organizace z podnikatelské sféry - Antivirus C

V souvislosti s přijetím zákona č. 300/2020 o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (tzv. Antivirus C), jsme umožnili v programu vytvořit upravené elektronické hlášení PVPOJ20. Pokud vaše organizace využije možnosti snížení vyměřovacího základu SP v měsících 6-8/2020, je třeba vytvořit nové parametry měsíční pro 6/2020, kde zaškrtnete "Snížený vyměřovací základ SP". Následně Vás program při vytváření příkazu k úhradě upozorní na nutnost ruční úpravy čásky odvodu na sociální pojištění. Při vytváření hlášení "Přehled o výši pojistného pro OSSZ - PVPoj" se zobrazí dotaz na snížený vyměřovací základ, ze kterého program následně automaticky vypočte odvod za organizaci pro daný měsíc. Přehledy o výši pojistného se v těchto případech podávají výhradně elektronicky.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

KEO4 Majetek - novinky

 • V agendě Oceňování pozemků lze nyní u „Změněných“ pozemků měnit podtyp majetku (AU) hromadně.

Lenka Knápková

.. nahoru.

KEO4 Spisová služba - novinky

 • Ve společných parametrech SSL byla přidána možnost „při odpovědi na dokument automaticky založit spis“. Pokud bude parametr zaškrtnutý, pak se při odpovědi založí automaticky spis s iniciačním dokumentem a jeho odpovědí. Pokud spisová služba umožňuje používání sběrných archů, pak se před založením spisu zobrazí dlaždice s výběrem typu spisu.
 • Přejmenovali jsme akci Konverze do výstupního datového formátu na Konverzi do PDF/A. U vlastních dokumentů navíc můžete využít nabídku převést dokumenty do PDF/A i bez ověřovací doložky (mimo dokumentů, které již ve formátu PDF jsou).
 • Ve společných parametrech SSL může správce nastavit formu vedení spisové služby. Je možnost zvolit formu elektronickou, analogovou nebo ponechat původní vedení spisové služby, kde se určuje forma dokumentu dle typu zásilky.

 • ...celý článek.
 • U dokumentů a spisů může nyní měnit skartační režim pouze uživatel s právem "Správce spisové služby".
 • Uživatel s právem na evidenci ukládacích jednotek mimo spisovou službu má v modulu Spisovna k dispozici nabídku „Evidence UJ mimo SSL“, kde lze zapsat listinné ukládací jednotky, které obsahují dokumenty a spisy neevidované ve spisové službě. U ukládacích jednotek je možné zapsat počet dokumentů, spisů, listů a svazků, věcnou skupinu, umístění ve spisovně či datum vytvoření a uzavření ukládací jednotky. Z data uzavření ukládací jednotky se poté vypočítá datum skartačního řízení. K dispozici je také tisk štítků s čárovým kódem a tisk detailu ukládací jednotky.

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

KEO4 Evidence obyvatel - novinky

 • V této verzi již můžete obyvatele hromadně ztotožnit. Následně vám budou chodit změny jako notifikace ze základních registrů.
 • Doplnili jsme parametr „ROB – provádět změny z notifikací automaticky“ – když si zaškrtnete, změny se budou automaticky promítat přímo na karty.
 • Volby / Doručovací obvody – zpřehlednili jsme přehled doručovacích obvodů i nabídku nezařazených adresních míst vpravo.
 • Přidali jsme možnost evidovat na kartě více občanství.
 • Notifikace ze základních registrů – v detailu notifikace již vidíte provedené / neprovedené změny i zpětně, když se podíváte do starších notifikací.
 • Volby / Doručovací obvody – doplnili jsme tlačítko Export pro možnost exportovat seznam pro Českou poštu (strukturu najdete v dokumentaci).
 • Volby / Doručovací obvody – doplnili jsme tisk obálek a štítků.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4 Vidimace - novinky

 • Připravili jsme tisk smíšených štítků.
 • Ověření - rozdělili jsme datum a místo narození do dvou samostatných údajů.
 • Upravili jsme a zpřehlednili tisky vidimačních a legalizačních doložek i různé varianty tisku štítků.
 • Do knihy jsme přidali údaj Označení svazku, vyplňte, pokud součástí pořadového čísla ověření má být i rozlišení svazku.
 • Knihy – doplnili jsme záložku Ročníky a číslování, kde najdete čítače pořadových čísel pro každý ročník. Více v dokumentaci.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO-X

Volby do zastupitelstev krajů a do Senátu 2020

K blížícím se volbám do zastupitelstev krajů a do Senátu připravujeme metodiku, kterou prostřednictvím e-mailu obdrží všichni zákazníci, kteří mají zakoupený modul Volby.

Ing. Dana Valešová

.. nahoru.

Vtipy na srpen

Paní učitelka vysvětlila dětem, co je to morální poučení.
Druhý den se ptá, zda má někdo praktický příklad morálního poučení ze života.
Anička se hlásí:
„My máme doma slepice. Když jsme jeli prodat jejich vejce, tak se nám na přejezdu rozbila.“
„A jaké z toho plyne morální poučení?“
„Nemáme dávat všechna vajíčka k sobě na jedno místo.“
Pak říká Pepíček:
„To můj strejda Karel byl za války pilotem bombardéru. Jednou ale jeho letadlo dostalo zásah. Strejda rychle popadl slivovici, kulomet a mačetu a seskočil s padákem. Ještě než dopadl na zem, tak vypil celou lahev slivovice. Po dopadu pak postřílel 20 nepřátel, deset jich posekal mačetou a 5 jich uškrtil holýma rukama.“
„No, to je strašné Pepíčku, a jaké z toho plyne morální poučení?“
„Neser strejdu Karla, když je ožralej...“

 

„Pane doktore, já mám sklerózu!“
"Od kdy?"
"Co od kdy?"