Obecní e-noviny na webu: 3/2020

3 / 2020

17. 3. 2020

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci a obchodní partneři

za pouhý jeden měsíc od minulého vydání zpravodaje se nám hodně věcí podstatně změnilo. Žijeme podle pravidel nouzového stavu, museli jsme zrušit všechna naplánovaná a obsazená březnová školení (určitě časem vypíšeme náhradní termíny), snažíme se o minimalizaci rizik šíření koronaviru. Stejně jako řada úřadů a firem jsme i my přijali mimořádná opatření, která vám předkládáme v rubrice Ostatní.

Přesto, že většina pracovníků ALISu nyní pracuje z domova, jsme připraveni vám poskytovat obvyklé služby zákaznické podpory. Aby vyřizování vašich dotazů či připomínek probíhalo plynule, prosíme vás o toto:

 • Veškeré dotazy, připomínky a náměty posílejte e-mailem na adresu podpora@alis.cz.
 • V názvu zprávy uveďte produktovou řadu (KEO-X, KEO4, KEO-W), které se dotaz týká, případně i programový modul. Usnadníte nám „rozhazování“ zpráv těm správným lidem.
 • V těle zprávy uveďte své jméno a telefonní číslo pro případ, že s vámi naše podpora bude muset řešit problém telefonicky.

V omezeném rozsahu zatím slouží naše podpora i na obvyklých telefonních číslech.

Nespornou výhodou většiny našich uživatelů je to, že používají hostované řešení KEO4, které umožňuje i práci z domova (např. v karanténě). Bude fajn, když tuto možnost bude potřebovat minimum z vás.

Češi si vždy v těžkých dobách umí ulehčit situaci humorem. Věřím, že vás nepohorší pár zachycených „koronavtípků“.

Mějte se zdravě a opatrujte se.

Ing. Oldřich Gabriel

 

OSTATNÍ

Opatření pro období nouzového stavu s platností od 16.3.2020 do odvolání

Vážení zaměstnanci, obchodní partneři a zákazníci,
vzniklá krizová situace nás donutila přijmout níže uvedená opatření, s nimiž vás tímto seznamujeme. Naši snahou samozřejmě bude, byť v provizorním režimu a v zájmu minimalizace všech zdravotních rizik, plnit veškeré smluvní závazky, průběžně komunikovat a poskytovat zázemí a služby v nezbytném rozsahu.
...celý článek.

Ing. Oldřich Gabriel

.. nahoru.

LEGISLATIVA

Mimořádná rozhodnutí ministerstva financí

Dne 16. března 2020 ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji 4/2020 zveřejnilo rozhodnutí ministryně financí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události a dále pokyn DFŘ-D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení.

Termín pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob a termín 1. 4. 2020 pro podání vyúčtování srážkové daně za loňský rok se nijak neposouvá, ale případné opožděné daňové přiznání (nejpozději však do 1.7.2020), nebude sankcionováno pokutou.

Stejné nařízení platí i pro podání vyúčtování srážkové daně za rok 2019 a doplatek daně z příjmu právnických či fyzických osob za rok 2019 (splatná k 1.4.2020), uhrazená nejpozději do 1.7.2020.

Výjimkou je vyúčtování zálohové daně z příjmů ze závislé činnosti, kde lhůta proběhla 2.3.2020, resp. proběhne 20.3.2020 v případě elektronického podání.

Celé znění viz Finanční zpravodaj č. 4/2020.

Ing. Kamila Grosmut

.. nahoru.

Ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení

V souvislosti s rozhodnutím o dočasném zákazu výuky na základních, středních, vysokých i vyšších odborných školách (od 10.3.2020), jsou v posledních dnech hromadně vystavovány žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení. Problémem těchto žádostí je, že neobsahují číslo potvzení, které je povinným údajem pro elektronické odeslání Přílohy k žádosti o dávky (NEMPRI). Dle informací metodiků ČSSZ je povoleno označit přílohy jako "Zahraničí mimo Slovenska". Pro takto označená hlášení totiž číslo potvrzení není povinným údajem a je možné je elektronicky odeslat. V programu KEO4 Mzdy je tedy třeba v těchto případech OČR ve formuláři hlášení "Příloha k žádosti o nemcenské dávky pro OSSZ" zaškrtnout údaj "Zahraničí", následně nebude (od reedice verze 1.6.12 zveřejněné 17.3.2020 ve večerních hodinách) údaj "Číslo potvrzení" povinný a i následné elektronické odeslání přílohy by mělo být bez komplikací.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

KEO4

Výhody datového centra pro práci z domova

Většina uživatelů KEO4 provozuje tento systém v našem datovém centru. Prakticky to znamená, že pracovat mohou odkudkoli. Stačí připojení k internetu a nainstalovaný klient KEO4. V době karantény je tedy možné pracovat bezpečně z domova.

Budete-li potřebovat nainstalovat klienta KEO4 na svůj domácí počítač, pomůže vám obchodní zástupce, nebo naše zákaznická podpora.

Jitka Samková

.. nahoru.

KEO4 Účetnictví - novinky

 • Výkaz Fin2-12M – upravili jsme podle nové legislativy. Změna je v části IV a ve stuktuře XML.
 • Přidali jsme novou sestavu „Účetní závěrka – doplňující informace“. Najdete ji v nabídce Výkazy / Nový / Ostatní sestavy a XML k výkazům (vpravo).
 • Přidali jsme novou sestavu UC011 Stavy a obraty na účtech od počátku roku.

 • ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4 Příjmové agendy - novinky

 • U smluvních povinností s vyúčtováním jsme přidali novou záložku „Měřidla s vazbou na vyúčtování“. V této záložce se zobrazí pouze ta měřidla, která mají vazbu na nějaké nezaúčtované vyúčtování. Nově nejprve vytvoříte vyúčtování, zkontrolujete, zda jeho položky jsou navázány na měřidlo, a teprve poté zadáte stavy. Ty se automaticky do vyúčtování promítnou. Nově i akci „Přesunout konečné stavy do počátečních“ provedete v této nové záložce.
 • Přidali jsme novou sestavu PA011 – Podklad k inventuře pohledávkového účtu – po měsících, kterou využijete při kontrole a porovnávání měsíčních stavů v příjmových agendách se stavy na pohledávkových účtech v Účetnictví.
 • U předpisů jsme přidali do „hromadné změny“ i možnost hromadně upravit VS, či SS dle aktuálního stavu číselníků. Jak postupovat? V nabídce Předpisy vyfiltrujte a označte zatržítkem předpisy. Klikněte na tlačítko „Hromadná změna“ a zatržítkem označte „Dle číselníku“ u VS, či SS. U vybraných předpisů dojde ke změně dle nastavené masky na číselníku Typy příjmů. VS i SS lze změnit jak u nezaúčtovaných, tak i u již zaúčtovaných přepisů.
 • ...celý článek.

Ing. Kamila Grosmut

.. nahoru.

KEO4 Mzdy - novinky

 • Před tisk sestavy M542 Výkaz neplacení pojistného na sociální pojištění jsme přidali možnost výběru intervalu období a konkrétních typů pracovních vztahů. Uvedené úpravy by měly zjednodušit přípravy tiskových výstupů pro kontroly z OSSZ.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

KEO4 Spisová služba - novinky

 • Pokud používáte při podepisování viditelný podpis, máte nyní možnost v parametrech podepisování určit, zda se bude viditelný podpis používat i pro hromadné podepisování. Při hromadném podepisování budete mít kromě sloupečku pro převod do PDF/A, elektronický podpis a časové razítko ještě sloupeček pro viditelný podpis.
 • V detailu datové zprávy přibyla u ID datové schránky lupička, kde si můžete zobrazit informaci o dané datové schránce.

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

KEO-X

Nové typy šablon štítků pro legalizaci

Byly vydány nové, tzv. "smíšené" šablony štítků 2x5 a 2x6 pro legalizaci.

1) Šablona "odfsm", pomocí které se v jednom tisku vytiskne štítek na listinu + štítek pro vlepení do ověřovací knihy. V případě většího počtu ověření se vytiskne požadovaný počet štítků na listiny a stejný počet štítků do knihy.

2) Šablona "odfss". Pomocí této šablony se v jednom tisku vytiskne příslušný počat štítků na listiny + jeden tzv. "souhrnný" štítek pro vlepení do knihy.

Více informací zde.

Ing. Dana Valešová

.. nahoru.

Vtipy na březen

Chuck Norris taky chytil koronavirus. Bylo mu ho ale líto a tak ho zase pustil.

 

V karanténě se vůbec nenudím. Ale stejně by mě zajímalo, proč je v kile rýže z Lídlu 5.855 zrníček a v kile rýže z Billy jen 5.837.

 

Hovor na tísňové lince:
„Halóóó – to je Policie? Do domu se nám právě vloupal lupič.“
„My teď kvůli koronaviru pracujeme z domova. Můžete mi ho dát k telefonu?“

 

Svatý Václav vydal v rámci opatření proti koronaviru příkaz rytířům neopouštět Blaník.