Obecní e-noviny na webu: 2/2020

2 / 2020

25. 2. 2020

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci

v průběhu března pořádáme v devíti městech školení KEO4 Účetnictví a Příjmové agendy pro uživatele se zaměřením na praktické pracovní postupy. Kapacity některých sálů jsou již plně obsazeny (Praha, Teplice, Česká Lípa). V případě zájmu o účast v dalších místech konání se včas přihlaste.

V lednu 2020 jsme úspěšně absolvovali audit ISO 27001, což je mezinárodní standard, který definuje systém řízení bezpečnosti informací. Pro vás tato informace znamená vyšší jistotu, že s vašimi daty je nakládáno v souladu s přísnými pravidly.

Vzhledem k tomu, že nám stále chodí některé vaše technické dotazy a náměty na nevhodné e-mailové adresy (fand@alis.cz, alis@alis.cz,...), znovu opakujeme (stejně jako v průvodních informacích k fakturaci RUPů), že jediná správná adresa pro zasílání dotazů, připomínek a námětů je tato:

podpora@alis.cz

Pokud zašlete své zprávy na jinou (byť existující) adresu, může se stát, že se nedostanou včas na pracoviště zákaznické podpory. Díky za pochopení.

Mějte se předjarně.

Ing. Oldřich Gabriel

 

ŠKOLENÍ

Školení KEO4 Účetnictví a Příjmové agendy

Připravili  jsme pro vás  školení zaměřené na praktické pracovní postupy  v programu KEO4 Účetnictví a Příjmové agendy. Kromě základů práce s programem proberme také pokročilé funkce a možnosti – úpravy pohledů, sestav, šablon, využívání automatik při účtování, možnosti filtrování a mnoho dalšího.
...celý článek.

Jitka Samková

.. nahoru.

KEO4

KEO4 Účetnictví - novinky

 • Sestava UP008 Plnění rozpočtu (plán výnosů a nákladů) - přidali jsme nové možnosti, z čeho poskládat sloupec „Název“. Vyzkoušejte v menu Sestavy / Plán – UP008 – v pravém panelu Nastavení sloupce Název – tlačítko tři tečky … - do pravé části okna přesuňte např. „Účtový rozvrhu“ a „Org“. Název k účtům bude poskládaný z názvu z účtového rozvrhu a číselníku Org.
 • Sestava Opis bankovního výpisu UC201 – nyní si můžete vybrat, zda tisknout „Položky bankovního výpisu“.
 • Sestava UC019 Inventurní soupis – rozšířili jsme možnosti na tisk Nulové zůstatky / Nenulové zůstatky / Vše.

 • ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4 Příjmové agendy - novinky

 • Do filtru v nabídce Poplatníci, Povinnosti a Předpisy jsme doplnili „Věk k datu“. Filtr vyfiltruje dle zadaného věku (a osoby starší). Když necháte „k datu“ prázdné, program bude brát věk k dnešnímu datu. Ve filtru „Věk“ lze použít specifické znaky pro filtrování jako: <, >, <=, >=, =, ! (vše kromě zadaného) nebo interval např. 0..18.
 • Přidali jsme novou sestavu PA010 Podklad k inventuře pohledávkového účtu - usnadní vám srovnávání zůstatků v Příjmových agendách a Účetnictví.
 • Číselníky / Objekty – objekty se nyní importují včetně ulic a včetně částí budov.
 • ...celý článek.

Kamila Grosmut

.. nahoru.

KEO4 Mzdy - novinky

 • Sestavy M610 Zákonné pojištění dle zaměstnanců a M301X Mzdové náklady dle zdroje peněz pro školy jsme umožnili vytisknout také beze jmen zaměstnanců (variantu vyberete přímo před tiskem sestavy).

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

KEO4 Spisová služba - novinky

 • Správce transakčního protokolu má přístupné parametry transakčního protokolu i v modulu Referent.
 • V modulu Referent můžete u listinných zásilek, které předáváte osobně, využít novou šablonu „Potvrzení o převzetí“. Šablona je dostupná přes akci „Tisk“ v záložce Zásilky u vlastního dokumentu a v seznamu zásilek k odeslání. Po podepsání „potvrzení o převzetí“ je možné jej zaevidovat na Podatelně jako listinnou doručenku.

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

KEO4 Oceňování pozemků - vzor žádosti o výdej dat z katastru nemovitostí

Soubor VFK (výměnný formát katastru) pro import dat pozemků do programu KEO4 Majetek (Oceňování pozemků) žádejte na příslušném katastrálním pracovišti.

Co vyplnit do žádosti? Připravili jsme pro vás vzor žádosti, abyste věděli, co do ní vyplnit. Údaje, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost, jsme zvýraznili červeně.

Náš příklad najdete na této adrese.

Vzor pro vyplnění najdete na této stránce webu ČÚZK.

Lenka Knápková

.. nahoru.

OSTATNÍ

Úspěšný audit ISO 27001

Společnost ALIS na začátku letošního roku opět prošla auditem, který kontroloval shodu s normou ISO 27001. Tento mezinárodní standard definuje systém managementu bezpečnosti informací, který řeší požadavky zákazníků a legislativy ohledně GDPR, kybernetické bezpečnosti, krádeže a zneužití dat apod.

Jako silné stránky byly ve zprávě z auditu zmíněny tyto:

 • Profesionální a zodpovědný přístup vrcholového vedení.
 • Stabilita a vysoká technická odbornost personálu.
 • Kvalitní SW produkty, stabilní a zajímaví zákazníci.
 • Využívané informační systémy.

Certifikát, jehož je společnost ALIS držitelem, přináší zákazníkům větší jistotu, že je s jejich daty nakládáno v souladu s přísnými pravidly danými touto normou.

David Mach

.. nahoru.

ALIS-PVS - verze pro službu NEMPRI20 (příloha k žádosti o nemocenské dávky)

Již v prosinci 2019 jsme zveřejnili verzi ALIS-PVS, která obsahuje implementaci služby NEMPRI20 (příloha k žádosti o nemocenské dávky). V souvislosti s institutem tzv. eNeschopenky je možné odesílat Přílohu k žádosti o dávku (NEMPRI) k pracovním neschopnostem zaměstnanců vzniklých po 1. 1. 2020 pouze elektronicky. S nižší verzí, než je 6.02, není možné přílohu k pracovním neschopnostem v roce 2020 odesílat (aktuální verze ALIS-PVS je nyní 6.03).

Pokud máte nižší verzi, než je 6.x, můžete si objednat upgrade na verzi 6.x prostřednictvím tohoto formuláře.

Viktor Samek

.. nahoru.

Vtipy na únor

Soudce vyslovuje verdikt:
"Za prokázané pytláctví vás odsuzuji do vězení na čtyři neděle.“
Obžalovaný na to s úlevou:
"Děkuji za pochopení, slavný soude. Já bych stejně ve všední dny neměl čas."

 

Statkář se ptá nového kočího:
„Rozumíte koním?"
„Proč? Oni něco říkali?"