Obecní e-noviny na webu: 1/2020

1 / 2020

24. 1. 2020

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci

děkujeme vám za tištěné i elektronické novoročenky. Věříme, že i v jubilejním 30. roku existence naší společnosti, bude naše spolupráce probíhat k vaší spokojenosti. To se samozřejmě týká i těch organizací, které k nám přecházejí od konkurenčních informačních systémů.

Určitě uvítáte informace, jak jsme připraveni v modulu KEO4 Mzdy na problematiku zpracování eNeschopenek.

Od Evropského ústavu pro telekomunikační normy jsme opět koncem roku 2019 získali atest, že umíme podepisovat a ověřovat podpisy podle nejnovějších evropských standardů eIDAS.

Předkládáme vám výčet argumentů, proč používat program pro vedení Spisové služby i tehdy, když ji vedete v listinné podobě (nebo vám to je dokonce doporučováno).

Pro modul KEO-X Vidimace a legalizace byly vydány nové šablony vhodné ke vlepování do ověřovací knihy.

Koncem ledna zahájíme fakturaci smluvních ročních udržovacích poplatků za rok 2020. Jde o postupný proces (leden až červen) a jednotliví zákazníci obdrží fakturu v obdobném termínu, jako v předchozích letech. K fakturám opět přikládáme průvodní informační materiál s potřebnými kontakty, rozsahem poradenských služeb a výčtem toho, co od nás letos můžete očekávat.

Mějte pěkné zimní/nezimní dny.

Ing. Oldřich Gabriel

 

LEGISLATIVA

eNeschopenky a program KEO4 Mzdy

1. ledna 2020 zahájila ČSSZ ostrý provoz povinného systému eNeschopenky (byla přijata zákony č. 259/2017 Sb. a č. 164/2019 Sb.). Cílem projektu je zjednodušení administrativy v procesech dočasné pracovní neschopnosti a zrychlení procesu výplaty dávek. Komunikace mezi lékaři, zaměstnavateli a Českou správou sociálního zabezpečení (ČSSZ) týkající se dočasných pracovních neschopností tak nově probíhá výhradně v elektronické podobě. Změna se vztahuje pouze na pracovní neschopnosti uznané lékařem po 1.1.2020 a netýká se jiných dávek nemocenského pojištění (ošetřovné, otcovská, peněžitá pomoc v mateřství..).
...celý článek.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

Zrušené místní poplatky

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity byly zrušené s účinností od 1. ledna 2020 zákonem č. 278/2019 Sb. Jejich dobíhající platby patří od 1.1.2020 na položku 1349. Nový poplatek z pobytu bude účtován na položku 1342.

Položka 1345 je zrušena.

Zákon č. 278/2019 Sb., kterým byl novelizován zákon o místních poplatcích, zrušil dva poplatky, dosud zařazené na položkách 1342 a 1345, a nahradil je jedním novým. Zrušené poplatky, které budou ještě nějakou dobu dobíhat, již není od 1. ledna 2020 možné na tyto dvě položky účtovat. Pro příjmy ze zrušených poplatků je určena položka 1349, na kterou nyní budou tyto dva poplatky patřit.

Jitka Samková

.. nahoru.

KEO4

KEO4 Účetnictví - novinky

 • Přidali jsme novou sestavu UR030 Opis rozpočtových změn.
 • Do sestav UC003 a UC010 jsme přidali číslo uhrazeného dokladu (sloupec Uhrazený doklad / JID).
 • Přidali jsme novou sestavu UC206 Opis bankovních výpisů – hromadný.

 • ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4 Příjmové agendy - novinky

 • V Pokladně a Bance při úhradě poplatků jsme přidali zaškrtávátko „Skupina“ - zobrazí se všechny předpisy, které mají stejného plátce jako předpis, na kterém stojíte, a zároveň i ty, na kterých je daný plátce uvedený jako poplatník.
 • Poplatníci – do nabídky Tisk jsme doplnili novou sestavu „Předpis plateb“, která zobrazí přehled předpisů, které má poplatník ve vybraném období zaplatit.
 • Ve vzorech pro masku VS v číselníku Typy příjmů je nyní možné vybrat i „Číslo plátce“.
 • Ve filtru (modrý trychtýř) je možné filtrovat dle věku k určitému datu.
 • Dobropis – na formulář dobropisu jsme doplnili „Období“.
 • Slevy – nově budou do vytvářeného předpisu zahrnuty pouze slevy, jejichž částka je maximálně do výše částky vznikajícího předpisu.

Kamila Grosmut

.. nahoru.

Příjmové agendy KEO4: zálohy a změna sazby DPH

Věnujte prosím pozornost úhradám záloh, kde se bude měnit sazba DPH k 1.5.2020 (vodné, stočné) z 15% na 10%.
...celý článek.

Jitka Samková

.. nahoru.

KEO4 Mzdy - novinky

 • Do programu jsme přidali nové hlášení "Hlášení zaměstnavatele při ukončení pracovní neschopnosti" včetně možnosti tisku a elektronického odeslání.
 • Do menu "Pracovní vztahy" si nově můžete zapnout sloupce s datem narození a adresou trvalého pobytu zaměstnance.
 • Umožnili jsme v rámci pořízení nového přesčasu zadat informaci o tom, že se jednalo o rozdělenou směnu.
 • Opravili jsme načítání pracovních vztahů do sestavy M050 "Plnění povinného podílu". Nyní se do výběru před tiskem načítají i ty pracovní vztahy, které měly počátek i ukončení v roce, za který je sestava zpracovávána.
 • Ošetřili jsme správné načítání specializačního příplatku pedagoga do sestavy M101 "Výplatní lístek na A5".
 • Kosmeticky jsme upravili tisk "Výpočtu daně a daňového zvýhodnění" tak, aby odpovídalo aktuálnímu vzoru č. 23.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

KEO4 Majetek - novinky

 • Při pořizování nové karty – jeden kus – se na formuláři zobrazuje tlačítko Uložit a nový. Po jeho stisknutí se další kartě automaticky vyplní stejný pohyb pořízení, SU a AU.
 • Do šablony Návrh na vyřazení jsme přidali součty za jednotlivé SU i součet celkem.

Lenka Knápková

.. nahoru.

KEO4 Oceňování pozemků - nezbytný pomocník při inventarizaci vašich pozemků

Pokud inventarizujete pozemky ručně, jedná se časově náročnou práci, spočívající v porovnávání sestavy z katastru proti tabulce v Excelu.

Vyzkoušejte program KEO4 Oceňování pozemků, který lze dokoupit k programu KEO4 Majetek. Program významně zjednoduší porovnání vaší evidence pozemků s daty, která eviduje katastr nemovitostí. V praxi to vypadá tak, že si vyžádáte na vašem katastrálním úřadě vaše pozemky v datovém formátu VFK, tento načtete do programu a program vás provede aktualizací vaší majetkové evidence včetně ocenění nových pozemků a správného zařazení na analytické účty.
...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4 Spisová služba - novinky

 • V zobrazení spisového a skartačního plánu jsme přidali sloupeček s informací o obsahu věcné skupiny.
 • Při pořizování nových věcných skupin ve spisovém a skartačním plánu se nyní zobrazují přehledné dlaždice, kde si můžete zvolit, co bude nová věcná skupina obsahovat; zda další věcné skupiny, dokumenty a spisy, popř. typové spisy.
 • Pokud při pořízení nové komponenty uživatel nedoplní její název, doplní se automaticky z názvu souboru (bez přípony).
 • Uživatel s právem správce spisové služby má možnost v nabídce Dokumenty organizace provést „Kontrolu na křížové odkazy“. Tato kontrola zjistí možné konflikty mezi přijatým dokumentem a jeho odpovědí v případě, že nejsou ve stejném spisu nebo nemají stejnou věcnou skupinu. Následně je třeba tyto konflikty vyřešit zatříděním daných dvojic dokumentů do stejného spisu či stejné věcné skupiny, aby poté nedocházelo ke komplikacím v rámci skartačního řízení.

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

Další úspěch v oblasti dodržování standardů eIDAS

Úspěšným absolvováním mezinárodních testů Evropského ústavu pro telekomunikační normy ETSI jsme si opět potvrdili, že umíme podepisovat i ověřovat podpisy dle nejnovějších standardů nařízení eIDAS a naše řešení je kompatibilní napříč Evropskou unií.
...celý článek.

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

Proč je vhodné používat program pro spisovou službu

I v případě vedení SSL v listinné podobě musí původce zajistit příjem elektronických dokumentů a také jejich odesílání do datových schránek adresátů, pokud mají datovou schránku zřízenou.

Při této elektronické komunikaci musí zajistit úkony, které požaduje legislativa.

Které úkony to jsou?

...celý článek.

Jitka Samková

.. nahoru.

KEO-X

Legalizace - nový typ štítků pro vlepování do ověřovací knihy

Aktualizací číslo 201347 byly vydány nové šablony štítků 1x1, 2x5, 2x6 pro modul Vidimace a legalizace, konkrétně pro zápisy typu Legalizace. Jsou určené k vlepování do ověřovací knihy jako náhrada ručního zápisu.

Uživatel si je musí v modulu Šablony ručně přiřadit - viz návod, který je k dispozici v metodikách KEO-X.

Ing. Dana Valešová

.. nahoru.

OSTATNÍ

Fakturace RUPů

Fakturaci letošních smluvních RUPů zahajujeme na přelomu ledna/února a probíhat bude do začátku června (fakturu obdržíte ve stejném období jako v minulých letech). K faktuře je opět přiložen průvodní informační materiál, který vám doporučujeme vytisknout a předat těm, kteří ve vaší organizaci pracují s našimi programy. Faktury a informace, stejně jako loni, rozesíláme takto:

1. Přednostně do datové schránky, pokud ji máme u subjektu zaevidovanou.
2. Na e-mailovou adresu, ke které máme od subjektu souhlas se zasíláním faktur v elektronické podobě.
3. Klasickou poštou, pokud nelze za 1. nebo za 2. Takových případů je minimum.

Obdobně postupujeme při rozesílání faktur, pokud neobsahují tištěné přílohy (týká se hlavně potvrzených smluv), popřípadě upomínek dosud neuhrazených faktur nebo důležitých informací.
Obecní e-noviny budeme i nadále rozesílat na e-mailové adresy, protože řada zákazníků je dostává na více adres.

Ing. Oldřich Gabriel

.. nahoru.

Vtipy na leden

Celník najde při kontrole zavazadla podezřelý pytlík s bílým práškem.
Natrhne ho, ochutná, zašklebí se a znovu a více ochutná. Potom se vítězoslavně ptá cestujícího:
"Tak copak jsme to vlastně našli? Heroin, kokain, LSD nebo nějakou novou specialitku?"
"Ne, to je jenom jed na krysy."

 

V divočině potká indián kovboje. Chviličku na sebe bezradně koukají a pak indián namíří na kovboje prst. Kovboj zvedne ruce nad hlavu. Indián napřáhne ruku před sebe, dlaní k zemi a pohybuje s ní doprava. Kovboj obě ruce nad hlavou sepne do prosebného gesta. Indián pokývá hlavou, otočí se a odejde.
Kovboj se dopotácí domů a večer v baru vypráví a předvádí scénu:
"Dnes jsem o vlásek unikl smrti. Potkal jsem indiána a on na mě:
„Jsi synem smrti!“
A já na něj: „Ušetři mne!“
On: „Ne, je s tebou konec.“
Já: „Moc tě prosím, nezabíjej mne.“
Indián na mě: „Dobrá, dnes je tvůj šťastný den.“
„A potom jsme šli každý svou cestou. Ještě teď se hrůzou potím“
Indián se vrátí do své osady a večer u ohně pobaveně vypráví ostatním bojovníkům a předvádí scénu:
"Dneska jsem potkal kovboje a to vám byl hlupák.
Já na něj: Kdo jsi?“
A on na mě: „Králík.“
A já na něj: „Prérijní?“
A on: „Ne, skalní.“