Obecní e-noviny na webu: 12/2019

12 / 2019

17. 12. 2019

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci a obchodní partneři,

děkujeme vám za spolupráci v 29. roku existence ALISu. Věříme, že i ta v jubilejním roce 2020 bude fungovat ke vzájemné spokojenosti, a že trend nárůstu počtu uživatelů softwarové produktové řady KEO4 bude i nadále pokračovat.

Poslední číslo letošního zpravodaje přináší informace o novinkách ve mzdové legislativě. Zveřejnili jsme také metodiku k pořízení rozpočtu se závaznými ukazateli.

Připomínáme, že je stále možno se přihlásit na „velká“ školení uživatelů.

Naše novoročenka je tradičně na konci zpravodaje.

Pohodově si užijte vánoční svátky a v roce 2020 ať vám zdravíčko slouží a vše se dobře daří.

Ing. Oldřich Gabriel

 

ŠKOLENÍ

Tradiční školení uživatelů 2019/2020

Zveme vás na tradiční školení uživatelů informačního systému KEO k roční uzávěrce a novinkám. Školení letos proběhnou na těchto místech:
...celý článek.

Jitka Samková

.. nahoru.

LEGISLATIVA

Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u tepla a chladu od 1. 1. 2020

S účinností od 1. 1. 2020 je zákonem č. 80/2019 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), změněn text § 47 odst. 3 zákona o DPH ve smyslu přeřazení tepla a chladu do druhé snížené sazby DPH ve výši 10 %.

Sazba daně na dodání teplé vody

Sazba daně na dodání teplé vody od 1. 1. 2020 je nadále ve výši 15 %, neboť takové dodání je nutné posoudit jako jedno plnění, a to dodání teplé vody, která je zbožím zařazeným do číselného kódu 2201 nomenklatury Společného celního sazebníku Evropské unie a jedná se tedy o zboží uvedené v příloze č. 3 k zákonu o DPH.

Podrobnosti najdete v materiálu GFŘ.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Nové stupnice platových tarifů, navýšení odměn zastupitelů, eNeschopenka

V první řadě upozorňujeme na nutnost pořízení nových platových výměrů platných od 1.1.2020, a to na základě nařízení vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů. Kromě navýšení částek došlo nařízením ke zrušení původní přílohy č. 1 a přečíslování zbývajících příloh. Příloha 1 tak bude od 1. 1. 2020 platit jak pro základní platové tarify, tak pro úředníky. Pedagogičtí zaměstnanci nově spadají do přílohy číslo 4. V této souvislosti připomínáme funkci "Hromadná změna", kterou naleznete přímo nad seznamem platových výměrů a umožní vám hromadně přesouvat platové výměry z původních příloh na stupnice platné od 1. ledna 2020.
...celý článek.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

KEO4

KEO4 Účetnictví - novinky

 • Rozpočet – při generování seskupeného rozpočtu z podrobného máte nyní komfortní možnost nechat si rovnou vygenerovat seskupený rozpočet na třídy.
 • Vyúčtování vydané – přidali jsme tisk vyúčtování pro vyúčtování, která nemáte v Příjmových agendách.
 • Závěrečný účet – přidali jsme novou agendu „Vyúčtování finančních vztahů“. Najdete zde investiční a neinvestiční transfery; načtou se z dat programu a můžete je ručně pořídit. Po stisku tlačítka Dokončit se z evidence vytvoří sestavy a zahrnou se do závěrečného účtu.

 • ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4 Příjmové agendy - novinky

 • Přidali jsme novou sestavu PA009 Nevytvořené předpisy, kterou použijete zejména pro poplatky z pobytu. Vytisknete si poplatky, které ještě zbývá vytvořit podle nastavené periody pro daný typ poplatku.
 • K dobropisu lze tisknout „Opravný daňový doklad“. Jedná se o šablonu, kterou si můžete přizpůsobit.
 • Pro vyúčtování nyní můžete vytvořit dobropis.
 • Export do Spisové služby KEO4 – nyní se do zásilky dostane doručovací adresa, je-li u poplatníka uvedena.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4 Mzdy - novinky

 • Upravili jsme přílohu k žádosti o nemocenské dávky (NEMPRI) v souvislosti s institutem tzv. eNeschopenky, která zahájí ostrý provoz 1. 1. 2020. Nově jsou součástí hlášení údaje týkající se způsobu výplaty zaměstnance. Přílohu k žádosti o dávku u dočasných pracovních neschopností vzniklých po 1. 1. 2020 již bude možno zasílat pouze elektronicky (papírový tiskopis bude možno použít jen v případě technického výpadku).

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

Navýšení odměn u zastupitelů

Dne 9. 12. 2019 byla vládou projednána a schválena novelizace nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Oproti nepřesným informacím, které byly publikovány v médiích (avizováno navýšení o 7,5%) bylo projednáno a schváleno navýšení odměn pro členy zastupitelstev územních samosprávných celků o 10%, a to s účinností od 1. ledna 2020. K aktuálním změnám v oblasti odměňování členů zastupitelstev ÚSC bylo vydáno metodické doporučení.

U uvolněných členů zastupitelstev, u kterých dochází k navýšení odměn automaticky, pořiďte nové odměny s platností od 1. 1. 2020. Případné navýšení odměn u neuvolněných zastupitelů již závisí na rozhodnutí zastupitelstev jednotlivých obcí.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

KEO4 Majetek - novinky

 • Pořizování nového majetku má nyní 2 varianty: Nový – jedna karta a Nový – více karet. Jednu kartu pořídíte obvyklým způsobem. Pořízení více karet tzv. rozgenerováním je možné pouze u neodpisovaných typů (SU). Na pořizovacím formuláři zvolíte tvar inventárního čísla s případným oddělovačem a pořadovým číslem a zadáte počet karet majetku, který potřebujete rozgenerovat.

 • ...celý článek.

Lenka Knápková

.. nahoru.

KEO4 Spisová služba - novinky

 • V parametrech podepisování (Administrace/Databáze/Certifikáty/Podepisování) jsme vylepšili určení umístění a velikosti viditelného podpisu pro hromadné podepisování komponent.
 • V záložce Komponenty u konceptu a vlastního nevyřízeného dokumentu přibyla akce „Podepsat“, která umožní hromadné podepisování komponent.
 • Nově je možné odesílat e-maily z více e-mailových účtů. Další e-mailový účet musí být nastaven v parametrech Podatelny/Výpravny. V zásilce, která bude mít nastaven vzor e-mail, pak bude možné vybrat e-mailový účet pro odeslání. Primární e-mailový účet pro odesílání je možné nastavit v parametrech pracovního místa v modulu Referent.

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

KEO4 + KEO-W

Pořízení rozpočtu se závaznými ukazateli v KEO4 a KEO-W Účetnictví

Zveřejnili jsme novou metodiku, kde je také popis s příkladem, jak zadat rozpočet na třídy.

Pořízení rozpočtu se závaznými ukazateli v KEO4 a KEO-W Účetnictví

Ivana Mrtková

.. nahoru.

KEO-W

KEO-W Účetnictví - novinky

 • Poplatky a ostatní příjmy – úprava zálohových faktur.
 • DPH – daňové přiznání - u ročního vypořádání byla zohledněna možnost změn zálohového koeficientu během roku.
 • DPH – změny sazeb - při vytváření platebních a splátkových kalendářů je nutné zohlednit změnu sazeb DPH. To samé platí i pro vyúčtování, které se týká období 2019/2020.

 • ...celý článek.

Vlasta Jurčová

.. nahoru.

OSTATNÍ

ALIS-PVS 6.02 - verze pro novou službu NEMPRI20 (příloha k žádosti o nemocenské dávky)

Zveřejnili jsme novou verzi ALIS-PVS 6.02, která obsahuje implementaci služby NEMPRI20 (příloha k žádosti o nemocenské dávky). V souvislosti s institutem tzv. eNeschopenky bude možno odesílat Přílohu k žádosti o dávku (NEMPRI) k pracovním neschopnostem zaměstnanců vzniklých po 1. 1. 2020 pouze elektronicky. S nižší verzí, než je 6.02, nebude možné přílohu k pracovním neschopnostem v roce 2020 odesílat.

Pokud máte nižší verzi, než je 6.x, můžete si objednat upgrade na verzi 6.x prostřednictvím tohoto formuláře.

Viktor Samek

.. nahoru.

Vtipy na prosinec

V adventní čas se potkají dva kamarádi a jeden se ptá:
„Člověče, od čeho máš tak zarudlé oči?“
„Ale, to mám od sváření.“
„Jo? A co svařuješ?
„Červené víno.“

 

Manželka říká manželovi:
„Píšou známí z Ameriky. Ten tvůj bratr se tam asi musí mít docela dobře. O Vánocích teď prý dokonce dostane nějaké elektrické křeslo.“

 

Do luxusní restaurace se na Silvestra vpotácí podnapilý muž. Číšník ho zastaví a ptá se:
"Dobrý večer, máte rezervaci?"
"Vypadám snad jako Apač, ty šašku?"

 

Novoročenka