Obecní e-noviny na webu: 9/2019

9 / 2019

27. 9. 2019

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

školám jsou určeny důležité informace ohledně odesílání výkazů P1-04 a P1c-01.

V průběhu října a listopadu proběhne fakturace služeb našeho datového centra na základě uzavřených smluv o poskytování hostingových služeb. Každý uživatel, který používá hostované řešení KEO4, si může sám zkontrolovat objem zpracovávaných dat tak, že klikne na ikonu KEO4 vlevo nahoře a vybere nabídku "O programu KEO4". Na „záložce“ Datové centrum uvidí, kolik dat aktuálně v centru má.

V reakci na zájem uživatelů o proškolení Spisové služby a související metodiky byly vypsány první čtyři termíny regionálních akcí na říjen, listopad a prosinec (Praha, Česká Lípa, České Budějovice, Brno). Další akce budou následovat na jaře roku 2020.

Mějte příjemné podzimní dny.

Ing. Oldřich Gabriel

 

ŠKOLENÍ

Školení Spisové služby KEO4 a metodiky

Připravili  jsme pro vás školení zaměřené na legislativní požadavky kladené na veřejnoprávní původce v oblasti vedení spisové služby a praktické pracovní postupy ve Spisové službě KEO4. Školení doporučujeme všem pracovníkům, kteří pracují s dokumenty na obcích, školách a příspěvkových organizacích.
...celý článek.

Jitka Samková

.. nahoru.

LEGISLATIVA

Výkazy P1-04 a P1c-01 pro školy

Vzhledem k blížícímu se termínu odesílání výkazů P1-04 a P1c-01 přinášíme několik důležitých informací a upozornění.

Termín odeslání – oba výkazy je třeba odeslat v elektronické podobě na server určený pokyny MŠMT nejpozději do 15.10.2019. Nejprve musí dojít k odeslání výkazu P1-04, následně je možné odeslat i výkaz P1c-01. Zároveň organizace posílá zpracovatelskému místu i výpis dat potvrzený ředitelem/kou organizace.
...celý článek.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

Rozpočtová pravidla v otázkách a odpovědích

Všem účetním doporučujeme přečíst si článek Rozpočtová pravidla uveřejněný na stránkách Ministerstva financí ČR.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

KEO4

KEO4 Účetnictví - novinky

 • Pokladna – období v prostředním panelu dole – nyní se předvyplní měsíc a rok podle dnešního dne. Když si období ručně změníte, program si ho pamatuje jen do doby, než zavřete modul Účetnictví.
 • Detail dokladu - v případě vytvořeného opravného dokladu se zvýrazní záložka Opravy zeleným puntíkem.
 • Sestavy / DPH – přidali jsme novou sestavu UC041 Sledování obratů DPH.
 • Saldokonto – agendu jsme zjednodušili a zpřehlednili:
  • Redukovali jsme menu pouze na „Saldokonto“. Rozlišení, zda hledáte v saldu, v archivu salda, nebo napříč vším, je nyní volbou rychlého filtru v nástrojové liště vlevo.
  • Úspěšně spárované záznamy zaúčtování se nyní zvýrazní zelenou barvou.
  • Do archivu se nyní nepřesouvají spárované záznamy automaticky, ale až po stisknutí tlačítka „Spárované do archivu“.
 • Likvidační lístek – nyní se v případě vytvořeného opravného dokladu tento opravný doklad zobrazí i na likvidačním lístku.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4 Příjmové agendy - novinky

 • Poplatníci – Nový – přidali jsme možnost převzít poplatníka ze Základních registrů (ROB).
 • Smluvní povinnosti s vyúčtováním – záložka Měřidla – přidali jsme do rychlého filtru „Hledej“ a „Výběr poplatníka“.
 • Zálohy – změna typu DPH již nevyvolává přepočítání částky zálohy.
 • Povinnosti – ve formuláři detailu povinnosti na záložce „Položky“ jsme přidali zatržítko „Aktivní“, abyste při běžné práci neviděli ukončené položky.
 • Zaúčtované předpisy – umožnili jsme i v zaúčtovaných předpisech upravovat údaje „Plátce“.
 • Upravili jsme formulář pro pořízení položky. Našeptávač pro přebírání položky z číselníku jsme dali hned nad políčka položky, aby bylo zřejmé, že k sobě patří. Položku lze vyplnit i ručně bez vazby na číselník. V běžných případech však doporučujeme položku přebírat z číselníku (přes našeptávač).

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4 Mzdy - novinky

 • V případě, že má zaměstnanec dlouhodobé ošetřování člena rodiny, nově se mu tato překážka na sestavě M009 Mzdový list (detailní varianta) vyčlení v sekci "Neodpracováno dnů".
 • Ošetřili jsme tisk sestavy M100 Výplatní lístek v případě, že se vejdou dva lístky na jednu stranu A4. Nově se zobrazí název organizace nad každým z výplatních lístků.
 • Ošetřili jsme vyplácení příplatků za práci v sobotu a neděli v případě, že zaměstnanec pracoval ve svátek, ale za tuto práci si bude vybírat náhradní volno.
 • U sestavy M540 Výkaz pojistného na sociální pojištění dle zaměstnanců jsme umožnili tisk za interval období.
 • Přidali jsme kontrolu na vytváření statistického výkazu P1-04 pro školy, která hlídá nastavení přímé pedagogické činnosti (učitelský úvazek) na platových výměrech pedagogických pracovníků. Kontrola nahlásí pouze ty případy, kdy týdenní úvazek učitelů je shodný (nebo vyšší) než stanovený týdenní úvazek klasický (tedy upozorní na případy, kdy uživatel zapomene pedagogickou činnost na platovém výměru nastavit). Přesné hodnoty zadané pedagogické činnosti pro vybrané profese dle druhu činnosti vzhledem k velkému množství variant program nekontroluje!

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

KEO4 Spisová služba - novinky

 • Do detailu dokumentu jsme přidali nové tlačítko „Přidělit Čj.“, které umožní přidělit číslo jednací bez nutnosti zavření formuláře.
 • V součásti typového spisu jsou k dispozici nové tiskové sestavy s obsahem dílu typového spisu.
 • Nově můžete na Podatelně v detailu datové zprávy uložit přílohy na disk či si dané soubory vytisknout.

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

Vtipy na září

Potkají se dva kamarádi a jeden zkroušeně říká:
„Člověče, jestli do dnešního večera neseženu sto tisíc, budu se asi muset zastřelit! Nemohl bys mi pomoci?”
„Rád bych, ale bohužel nemám žádnou pistoli.“

 

Mladík, právě odvedený na vojnu, projevil přání sloužit u námořnictva.
Předseda odvodové komise se ho ptá:
„A umíte dobře plavat?“
Odvedenec se vyděsí:
„A to už nemáme žádné lodě?“