Obecní e-noviny na webu: 7/2019

7 / 2019

26. 7. 2019

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

v dalším obsahově stručném prázdninovém vydání zpravodaje (i vtípky jsou kratší :-) stojí za vaši pozornost informace o zveřejnění prvních videoškolení k příjmovým agendám KEO4.

Protože nám v průběhu posledních měsíců přibyla řada nových zákazníků, za což jsme skutečně rádi, připomínáme, že si můžete v případě zájmu vyžádat zasílání Obecních e-novin i na další e-mailové adresy těch pracovníků vašich organizací, kteří s našimi programy skutečně pracují.

Mějte se letně – užijte si parádně své dovolené.

Ing. Oldřich Gabriel

 

LEGISLATIVA

Zrušení karenční doby a snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění

S účinností k 1. červenci byla zákonem č. 32/2019 Sb. zrušena karenční doba, tedy lhůta, po kterou neměl zaměstnanec nárok na náhradu mzdy. Zatímco doposud byly první tři dočasné pracovní neschopnosti neplacené, od 1. července přísluší náhrada mzdy od první zmeškané směny. Dle přechodného ustanovení zmíněného zákona se nevztahuje na dočasné pracovní neschopnosti, které vznikly před účinností tohoto zákona (tj. pokud dočasná pracovní neschopnost vznikla např. v pátek 28.6.2019, karenční doba se na ní ještě vztahuje a náhrada mzdy tak bude vyplácena až po 3 zmeškaných směnách, tj. od 3.7.2019).

Měsíc červenec zároveň bude měsícem, za který bude poprvé odvedeno na sociální pojištění za zaměstnavatele dle snížené sazby 24,8% (z toho důchodové pojištění 21,5%, nemocenské pojištění 2,1% a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1,2%). Snížení této sazby je taktéž součástí zmíněné novely zákoníku práce a mělo by představovat určitou kompenzaci zvýšených výdajů zaměstnavatelů na poskytování náhrad za první 3 pracovní dny trvání dočasné pracovní neschopnosti.

Úpravy v programu KEO4 Mzdy související s výše uvedenými legislativními změnami již byly implementovány v předchozích aktualizacích.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

KEO-W

Ukončení podpory ke KEO-W

S dostatečným předstihem vám oficiálně sdělujeme, že ukončíme programátorskou a technickou podporu k Účetnictví a Poplatkům KEO-W ke konci zpracování roku 2020. Legislativa pro rok 2021 a následující období již bude zapracována pouze do produktové řady KEO4.

Jsme si vědomi, že převést zbývajících téměř 2.300 uživatelů KEO-W na nové agendy bude kapacitně náročné, ale reálné. Budeme rádi, když rozhodnutí o přechodu na KEO4 nebudete nechávat na poslední chvíli a převody budou probíhat plynule tak, jako dosud.

Ing. Oldřich Gabriel

.. nahoru.

KEO4

KEO4 Příjmové agendy - videoškolení

Začali jsme zveřejňovat první videoškolení pro nový program KEO4 Příjmové agendy.

K videoškolením se dostaneme přímo z programu KEO4 - v hlavní nabídce KEO4 vyberte menu "Videoškolení".

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO-X

Matrika - poznámka v oddacím listu

Do detailu v matričního zápisu v Knize manželství jsme přidali novou záložku "Poznámka v oddacím listu". Do této Poznámky je možné si zapsat a uložit text, který se zobrazí v Poznámce oddacího listu již před tiskem dokladu. Pokud bude uživatel potřebovat vytisknout druhopis dokladu, text předchozích poznámek bude v dokladu zobrazen.

Alena Kozielová

.. nahoru.

Vtipy na červenec

Matka telefonuje učitelce matematiky svého syna:
"Moc vás prosím, nedávejte dětem úlohy z matematiky, ve kterých stojí láhev piva 2 koruny. Manžel z toho nemohl včera celou noc usnout!"

 

Povídá jedna kamarádka druhé:
"Manžel mi dal kreditku, tak pojď, jdeme nakupovat."
"A PIN dal?"
"Ne, ani moc nepindal."