Obecní e-noviny na webu: 5/2019

5 / 2019

17. 5. 2019

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

ve dnech 29. až 31. května proběhne jarní pracovní setkání našich regionálních obchodních partnerů. Dostupnost a akceschopnost většiny z nich bude v těchto dnech výrazně omezena. Díky za pochopení.

Plátcům DPH předkládáme soupis legislativních novinek, které ovlivnily funkce našich programů a metodické pokyny ke zpracování daňových přiznání k DPH v KEO4 a v KEO-W.

K blížícím se volbám do europarlamentu jsme vám s předstihem předali potřebné informace, takže nyní už jen zbývá popřát vám hladký a bezproblémový průběh vlastních voleb.

Mějte se fajn.

Ing. Oldřich Gabriel

 

LEGISLATIVA

Změny DPH od 1. 4. 2019

Dnem 1. 4. 2019 nabyla účinnosti poměrně rozsáhlá novela zákona o dani z přidané hodnoty, která přinesla řadu změn. Článek pouze vyjmenovává změny, které ovlivňují funkce programu KEO – Účetnictví.

Více zde.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

KEO4

KEO4 Účetnictví - novinky

KEO4 Účetnictví 1.5.14

 • Banka – Opis bankovního výpisu – nyní v sestavě tiskneme i seznam uhrazených dokladů/poplatků ke každé bankovní transakci.
 • V detailu dokladu se na záložkách Zaúčtování a Příprava platby nyní zobrazuje bublinová nápověda při najetí myši nad políčka SU, AU, Par, Pol, Org1 atd. Stejná bublinová nápověda nyní funguje i v nabídce Deník.
 • Vnitřní doklad – sestava (PDF) – přidali jsme „Volitelné texty“. Nyní si můžete pro tuto sestavu nastavit, jak bude vypadat podpisová tabulka. Nastavení proveďte v menu Sestavy – UC026 Vnitřní doklad – v pravém panelu tlačítko Volitelné texty. Po úpravě nezapomeňte variantu sestavy uložit pomocí tlačítka „Uložit nastavení jako...“. Nakonec si svojí variantu sestavy označte jako „Oblíbená“.

 • ...celý článek.

KEO4 Účetnictví 1.5.13

 • Doklady – přidali jsme rychlý filtr „Poznámka“.
 • Závěrečný účet – přidali jsme nové sestavy UC501 Porovnání nákladových a výnosových účtů, UC502 Porovnání závazkových a pohledávkových účtů a UP008 Plnění rozpočtu – hospodaření (plán výnosů a nákladů). Přidali jsme nové zatřídění sestav pod menu „Závěrečný účet“.
 • Rozpočtové změny – sloupeček „Upravit o...“ jsme barevně zvýraznili.

 • ...celý článek.

KEO4 Účetnictví 1.5.12

 • Závěrečný účet – připravili jsme agendu, pomocí které můžete sestavit závěrečný účet v prostředí našeho programu.
  • V nabídce Závěrečný účet stiskněte tlačítko Nový a vyplňte název, přidejte logo, hlavičku, případně upravte patičku.
  • V prostřední části formuláře přidejte do závěrečného účtu jednotlivé sestavy přes tlačítko Nový. Vyberte sestavu, můžete upravit její parametry a přidejte ji přes tlačítko „Přidat do závěrečného účtu“.
  • Vytvoření závěrečného účtu v PDF vytvoříte pomocí tlačítka „Vytvořit závěrečný účet v PDF“.
  • Prohlížení a tisk závěrečného účtu provedete pomocí tlačítka s lupou u souboru PDF.
  • Můžete využít novou sestavu: UC500 Porovnání aktivních a pasivních účtů, příp. novou sestavu rozpočtu UR012 Daňové příjmy - vybrané položky a UR011 Plnění rozpočtu dle tříd. U sestavy UR013 Plnění rozpočtu podrobného jsme doplnili zaškrtávátko Tisknout jen součty.
 • Kontrola na nevyrovnané strany Má dáti / Dal (žlutý proužek v programu nahoře) – nyní se provádí jen pro pracovní místo s právem EKOUCT008 Účetnictví – účetní výkazy.
 • FIN2-12M – upravili jsme algoritmy pro položky 8xx4 v části III. Financování.

 • ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

Zpracování daňových přiznání k DPH v KEO4 Účetnictví

Dnem 1. 4. 2019 nabyla účinnosti novela zákona o dani z přidané hodnoty, která ovlivňuje zpracování daňových přiznání v KEO4. Změna se týká používání zálohového koeficientu. Zálohový koeficient se vykazuje na řádku 52 daňového přiznání.

Více se dočtete v metodice zveřejněné na našich stránkách.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

KEO4 Příjmové agendy - novinky

KEO4 Příjmové agendy 1.5.14

 • Předpisy, záložka Položky, tlačítko Hromadná změna – přidali jsme možnost hromadně upravit ceny bez DPH a ceny s daní.
 • Adresa poplatníka – upravili jsme údaj číslo orientační – nyní lze zadat i znaky.
 • Tisk složenek – přidali jsme možnost tisknout na jednotlivé složenky (volba „Jednotlivé složenky“ před tiskem). Pro tisk jednotlivých složenek (nejedná se o arch tří složenek) z dolního podavače nastavte speciální velikost papíru šířka = 210 mm a výška = 102 mm, v případě tisku z horního podavače, vložte složenku do podavače na výšku (tiskárna bude tisknou vertikálně) a nastavte speciální velikost papíru šířka = 102 mm a výška = 210 mm.

 • ...celý článek.

KEO4 Příjmové agendy 1.5.13

 • Vylepšili jsme vytváření dobropisů k předpisům ukončených povinností. Nyní program vypočítá částku, která má být, vzhledem k datu ukončení povinnosti, dobropisována.
 • Předpisy – přidali jsme akci pro hromadné vytvoření dokladu do účetnictví, které umožní u předpisů smluvních povinností (nájmy, internet aj.) získání čísla dokladu pro tisk faktur. Vyfiltrujte, označte předpisy a stiskněte „Akce / Zaúčtovat předpis“.
 • Smluvní povinnost s vyúčtováním - Měřidla – vyladili jsme pořízení nových měřidel a připojení položek.

 • ...celý článek.

KEO4 Příjmové agendy 1.5.12

 • Přidali jsme kontroly, které se provádí při spuštění modulu. V případě, že program najde chyby v nastavení Příjmových agend, zobrazí se v horní části modulu žlutý proužek, kde si můžete nalezené chyby vytisknout.
 • Platební výměr, resp. Hromadný předpisný seznam – v detailu formuláře jsme dole u zahrnutých předpisů přidali zatržítka, abyste mohli předpisy odebírat hromadně.
 • Předpisy – přidali jsme akci pro hromadné pořizování jednorázových předpisů. Funguje to jen u poplatků s příjmovou řadu typu "Poplatek dle daňového řádu". Vyfiltrujte, označte předpisy a pusťte Akce / Hromadně vytvořit jednorázové předpisy. Vytvoří se nové předpisy s vámi danou novou částkou, datem UUP/UZP a datem splatnosti. Z původních předpisů se kopíruje poplatník, povinnost a položka (podobně jako vytváření předpisu na povinnosti Jednorázový předpis ručně"). Pokud je na původním předpisu položek více, částku mezi ně poměrem rozpustí.

 • ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4 Mzdy - novinky

KEO4 Mzdy 1.5.14

 • Upravili jsme nastavení měsíčních parametrů v souvislosti se změnou limitu pro srážkovou daň. Dosavadní limit 2 500 Kč u zaměstnanců, kteří u plátce daně neučinili na zdaňovací období prohlášení k dani, byl navýšen na částku 3 000 Kč. Poprvé bude nová výše uplatněna při zpracování mezd za měsíc květen 2019.
 • V souvislosti s nařízením vlády 91/2019 Sb. jsme upravili výpočet exekucí platný od 1. 6. 2019. Konkrétně byl upraven výpočet částky, nad kterou je mzda povinného postižitelná srážkami bez omezení. Změna ve stanovení exekučních srážek se projeví při výpočtu mezd za měsíc červen 2019.
 • V parametrech zaúčtování jsme upřesnili názvy jednotlivých variant zaúčtování, aby byly pro uživatele srozumitelnější.

 • ...celý článek.

KEO4 Mzdy 1.5.13

 • Srážky ze mzdy typu "Stravenky" lze nově evidovat ke konkrétnímu pracovnímu vztahu daného zaměstnance. Při pořízení nové srážky vyberte kromě osobní karty také pracovní vztah. V zaúčtování následně nebude tato srážka rozdělena mezi všechny pracovní vztahy zaměstnance (např. PP, NZ, ČVK), ale půjde pouze k vybranému.
 • Přidali jsme novou možnost exportu zaúčtování mezd do KEO4 Účetnictví - přes soubor. Tuto variantu využijí jenom ti, kteří mají databázi účetnictví a mzdy oddělenou. Pro ostatní zůstává nadále dosavadní pohodlný způsob exportu/importu zaúčtování mezd (bez souboru, tedy přímo z Mezd do Účetnictví).
  Pokud máte oddělenou databázi účetnictví a mezd, můžete si nový způsob zaúčtování zapnout v parametrech zaúčtování.

KEO4 Mzdy 1.5.12

 • Zautomatizovali jsme vznik nepeněžního plnění v souvislosti s příspěvkem zaměstnavatele na stravenky. Ve formuláři srážky typu "Stravenky" nově máte možnost vybrat typ nepeněžního plnění, název na výplatní lístek a částku, která odpovídá příspěvku na jednu stravenku. V každém měsíci následně program na základě počtu stravenek automaticky vytvoří i tento benefit s částkou odpovídající příspěvku zaměstnavatele na stravenky pro konkrétního zaměstnance. Protože není možné (kvůli případným návratům v datech) upravovat srážky, které vznikly v již uzavřeném období, je nutné (v případě, že chcete využít automatické vazby na nepeněžní plnění) původní srážky ukončit a pořídit jednotlivým zaměstnancům nové.
 • V sestavě M009 Mzdový list jsme rozdělili do samostatných řádků nepeněžní plnění a nepeněžní plnění z fondu.
 • Upravili jsme zobrazení konkrétních údajů do sestavy M101 Výplatní lístek na A5 v případě, že je jeden z pracovních vztahů zaměstnance ve dlouhodobém vynětí z evidenčního stavu (např. při výkonu veřejné funkce).
 • Ve variantě zaúčtování mezd pro KEO4 Účetnictví, kdy předpis i úhrada jsou na jednom dokladu, jsme ošetřili situaci, kdy má zaměstnanec v daném měsíci zálohu na mzdu ve výši celkové dobírky. V těchto případech nově vznikne doklad s nulovou částkou, ve kterém je ošetřeno zaúčtování zálohy.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

KEO4 Majetek - novinky

 • Přidali jsme nový druh pohybu vyřazení pro pozemky: 553 Rozdělení - zánik parcel.
 • Do Oceňování pozemků jsme přidali novou sestavu R61j Tisk rozdílů ve věcných břemenech a zástavních právech jako podklad pro případnou změnu podtypu (AU) v majetkové evidenci. Najdete ji v sekci Změněné.

Lenka Knápková

.. nahoru.

KEO4 Spisová služba - novinky

 • Na podatelně můžete nyní využít hromadný tisk štítků s JID v podobě čárového kódu. Tyto šablony jsou dostupné u příjmu listinných zásilek, dále v nabídce Doplnit zpracovatele a Předávané dokumenty.
 • Do nabídky sloupců jsme přidali 2 údaje – číslo jednací původní a spisová značka původní. Tyto sloupce naleznete v evidenci dokumentů na Podatelně a dále v dokumentech modulu Referent.
 • V modulu Úřední deska v přehledu vyvěšení si můžete vytisknout přehled vyvěšených dokumentů dle vašeho výběru.
 • Upravili jsme evidenci známek a cenin na Výpravně. Při pořizování nového příjmu nebo výdeje se nyní zobrazují přehledné dlaždice. Dále je možné měnit datum provedeno a je povoleno mazat poslední vytvořený záznam.
 • Konverze z moci úřední je již opět plně funkční.
 • Na výpravně jsme přidali novou možnost hromadného ověření datových schránek.
 • Před uzavřením Ukládací jednotky se nyní kontroluje výstupní datový formát u digitálních dokumentů.

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

KEO-W

KEO-W Účetnictví - novinky

 • DPH – od 1. 4. 2019 platí novela zákona o DPH. Na našich stránkách budou v metodikách Účetnictví zveřejněny články ke změnám v DPH, které se týkají programu a nové postupy pro daňová přiznání, pro dodatečná daňová přiznání aktuálního roku a předchozích roků. Některé změny zákona o DPH mohou být aplikována až do 30. 9. 2019. Proto vždy v novinkách bude uveřejněno, které úlohy již obsahují změny požadované zákonem o DPH.
 • DPH - vydané faktury – u faktur, které mají bezhotovostní způsob úhrady, se budou dodaňovat haléřové rozdíly.
 • DPH – formulář daňového přiznání - od 4/2019 nebo 2. čtvrtletí 2019 se bude vytvářet nový formulář daňového přiznání.

 • ...celý článek.

Vlasta Jurčová

.. nahoru.

Zpracování daňových přiznání k DPH v KEO-W Účetnictví

Dnem 1. 4. 2019 nabyla účinnosti novela zákona o dani z přidané hodnoty, která ovlivňuje zpracování daňových přiznání v KEO-W. Změna se týká používání zálohového koeficientu. Zálohový koeficient se vykazuje na řádku 52 daňového přiznání. V připravované verzi bude zálohový koeficient přístupný v hlavním menu DPH.

Více se dočtete v metodice zveřejněné na našich stránkách.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Vtipy na květen

Ptá se zvědavě kamarád kamaráda:
„Člověče, je pravda, že tě manželka načapala s milenkou? Co ti řekla?“
„Vlastně nic moc … a ty dva přední zuby jsem si stejně chtěl nechat vytrhnout.“

 

Doktor radí pacientce:
„Jestli se chcete cítit lépe, vypijte každé ráno nalačno jedno syrové vejce.“
Pacientka na to s nechutí v hlase:
„Ale pane doktore, já vejce nesnáším.“
„A kdo po vás proboha chce, abyste je snášela?“