Obecní e-noviny na webu: 3/2019

3 / 2019

28. 3. 2019

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

užitečnou a jistě vítanou novinkou je pro uživatele účetního programu KEO4 možnost využití platebního terminálu, který podporuje protokol GPE. Občanům je tak umožněno provádět úhrady na úřadech platební kartou. Související operace jsou automatizovány a obsluha je komfortní.

Koncem února provádělo MV ČR prostřednictvím krajských úřadů průzkum ve věci softwarového vybavení matričních úřadů. Abychom alespoň částečně pomohli našim zákazníkům, všem 327 úřadům, které používají naši Matriku KEO-X, jsme rozeslali předvyplněnou tabulku s údaji, které nám byly známé. Radost nám udělaly milé a děkovné projevy těch zákazníků, kterým jsme takto alespoň částečně zjednodušili práci. Menší radost máme samozřejmě ze záměru vytvořit a dodat jednotný software pro elektronické vedení matrik.

Mějte se jarně.

Ing. Oldřich Gabriel

 

KEO4

KEO4 Účetnictví - novinky

KEO4 Účetnictví 1.5.11

 • DPH – zálohový koeficient se nyní ukládá k vytvořenému daňovému přiznání. Dodatečné daňové přiznání vytvořené po 1. 4. 2019 (nová legislativa) si pro zálohový koeficient nebude sahat do parametrů DPH, ale sáhne si pro něj do řádného, resp. Opravného daňového přiznání.
 • Zaúčtování – umožnili jsme kopírovat hodnoty z předchozího řádku pomocí klávesové zkratky F4.
 • Sestavy, které mají nyní dvě varianty (ODT a PDF) – jsme sloučili pod jedno menu „Tisk“. Týká se to tisků likvidačních lístků, vnitřních dokladů, pokladního deníku, opisů bankovních výpisů a transakcí.

 • ...celý článek.

KEO4 Účetnictví 1.5.10

 • Závazkové doklady – přidali jsme parametr, podle čeho předvyplňovat Datum UUP. Výchozí nastavení je, že se Datum UUP vyplní podle Datum UZP. Kdo chce, může si upravit parametrem tak, že se Datum UUP bude vyplňovat podle Datum došlo. Parametr najdete v nabídce Parametry / Základní. Datum UUP lze samozřejmě i nadále přepsat ručně.
 • Likvidační lístek (UC022) – zvětšili jsme levý okraj, aby se dala sestava lépe procvaknout do pořadače. Přidali jsme partnera a Evidenční číslo daňového dokladu.
 • Pokladna – nyní můžete údaj Přijal/Vydal vyplnit libovolně – údaj lze převzít z adresáře, ale osoba, která peníze přijímá nebo vydává, už v adresáři být nemusí, a lze ji vypsat i ručně. Také jsme přidali údaj Partner pro ty případy, kdy Přijal/Vydal je např. zaměstnanec úřadu a Partner je např. papírnictví.

 • ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

Platební terminál v Účetnictví KEO4

Nabídněte svým občanům pohodlnou platbu platební kartou.

Pokladna účetního programu KEO4 je připravena na propojení s platebním terminálem, který podporuje protokol GPE. Po příslušném nastavení je funkce jednoduše dostupná přes tlačítko „Platba kartou“ z běžné pokladny (není třeba zakládat bezhotovostní pokladnu). Pokladna předá do terminálu částku a čeká na potvrzení transakce bankou. Pokud banka transakci potvrdí, vytvoří se pohledávka vůči bance, která čeká na své finální párování s bankovním výpisem. Pro konečné párování lze využít elektronický výpis karetních transakcí a párovat automaticky. Důležité je, že hrazené pohledávky (např. poplatky) jsou v okamžiku úspěšného provedení platby kartou uhrazené a pohledávka je automaticky přeúčtována i s přípravou platby do pohledávkového dokladu vůči bance.

Funkce napojení na terminál je licencovaná a s nastavením propojení vám pomůže náš obchodní zástupce.

Jitka Králová

.. nahoru.

KEO4 Příjmové agendy - novinky

KEO4 Příjmové agendy 1.5.11

 • Cyklus poplatku lze nyní nastavit i na povinnosti. Pomocí cyklů nastavujete, s jakými datumy UUP/UZP a splatnosti budou programem generovány předpisy na dané období (přes tlačítko Vytvořit předpisy). Doposavad byly cykly jen na číselníku Typy příjmů, tzn. že v rámci jednoho typu příjmů musely mít všechny povinnosti cykly jednotné. Nyní jsme přidali do číselníku Typy příjmů zatržítko „Kopírovat cykly poplatku na povinnost“. Když zaškrtnete, tak se cykly z číselníku nakopírují na všechny povinnosti s tímto typem příjmů. V detailu povinnosti pak najdete záložku „Cyklus poplatku - den a měsíc“ a zde můžete provést individuální úpravy.
 • Poplatník – záložka Ostatní, sekce „Insolvenční rejstřík“ - přidali jsme odkaz na detail poplatníka a jeho řízení přímo na webu Insolvenční rejstřík.
 • Vyúčtování – přidali jsme možnost stornovat vyúčtování – u zaúčtovaného vyúčtování dojde ke stornu i v modulu Účetnictví.

 • ...celý článek.

KEO4 Příjmové agendy 1.5.10

 • Práva – provedli jsme v programu úpravu v logice práv, abyste mohli některé předpisy předat jiné osobě. Nyní můžete nastavit na konkrétním předpisu práva odlišné osobě od té, která má práva nastavena na příjmové řadě / typu příjmu.
 • Přidali jsme nový číselník „Uživatelské členění“. Každý předpis si můžete zatřídit dle vlastních požadavků (lze i hromadně přes tl. „Hromadná změna“). Samotný číselník najdete v menu Číselníky / Uživatelské členění. Dle tohoto členění lze potom předpisy filtrovat, třídit a také lze dle něj tisknout sestavy včetně součtů za vaše jednotlivé kategorie.
 • Číselníky / Objekty – přidali jsme možnost naplnit nebo aktualizovat objekty z dat katastru nemovitostí (tlačítko „Importovat z VFK“). V příští verzi umožníme tisknout sestavu „Budovy bez trvale bydlících v obci“.

 • ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4 Mzdy - novinky

 • Vytvořili jsme novou sestavu M509 Přehled pracovních vztahů se zdravotní pojišťovnou. Struktura, možnosti výběru období a třídění jsou stejné jako u sestavy M909 Přehled pracovních vztahů za období, ale navíc je zde také sloupec se zdravotní pojišťovnou zaměstnance.
 • Pro účely různých kontrol jsme umožnili vytisknout sestavu M009 Mzdový list za celý kalendářní rok také bez části "Výpočet daně a daňového zvýhodnění".
 • Potvrzení o zdanitelných příjmech - upravili jsme tisky pro zálohovou i srážkovou daň pro rok 2019. Odstranili jsme nedostatky tisku potvrzení pro zálohovou daň v případě, že zaměstnanec v daném období uplatňoval daňové zvýhodnění na 5 a více dětí.
 • Upravili jsme export zaúčtování mezd do KEO4 Účetnictví u organizací, které evidují PAP. Nulové hodnoty, které bylo nutné na straně Účetnictví upravovat se již nepřenáší.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

KEO4 Spisová služba - novinky

 • Do detailu spisu jsme doplnili 2 nové záložky – zásilky a doručenky. V detailu dokumentu je nová záložka s doručenkami.
 • Upravili jsme evidenci konverzí. Nyní má nabídku konverzí každý uživatel v modulu Referent. Zde se uživateli zobrazují všechny konverze, které byly provedeny na dokumentu, jehož je vlastníkem. Na Podatelně je k dispozici evidence všech uskutečněných konverzí.
 • V seznamu e-mailů i v detailu e-mailu na Podatelně se nově zobrazuje datum, kdy byl e-mail odeslán uživatelem a kdy byl tento e-mail stažen do spisové služby.
 • V modulu Úřední deska přibyl nový parametr, který umožňuje nezobrazovat archiv úřední desky na webu.
 • Při výběru skartačního režimu s použitím našeptávače se zobrazuje nyní i popis skartační události.
 • Správce spisového plánu má k dispozici novou akci „Změna jednoduchého spisového znaku“. Je možné tedy změnit spisové znaky a upravit tak spisový plán.
 • V parametrech Podatelny/Výpravny jsme přidali možnost doplnit podavatele a odesílatele, který se poté bude zobrazovat při tisku poštovního podacího archu.
 • Správce má ve spisovém a skartačním plánu novou akci „Zrušit nadbytečné nuly“.

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

Konverze ze spisové služby

Ve Spisové službě jsme ve verzi 1.5.11 dočasně zablokovali funkci Autorizovaná konverze z moci úřední, protože jsme zjistili problém s ověřitelností provedených konverzí.

S pomocí helpdesku Czech POINT se podařilo zjistit příčinu - při zpracování xml formuláře naším programem docházelo k jeho změně, která způsobila výše uvedenou chybu. Protože jsme ve zpracování konverze několik let nic neměnili a komunikace nehlásila žádné chyby, bylo obtížné zjistit, kde je problém.

Zpracování konverze opravíme ve verzi 1.5.12 a za komplikace se omlouváme.

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

Vtipy na březen

Otec obžalovaného mladého delikventa slibuje jeho obhájci:
„Pokud to pro syna u soudu uhrajete na maximálně dva roky vězení, dostanete ode mne 100.000 korun.“
Obhájci se to podaří a jde si pro peníze. Otec se ho ptá, zda to bylo náročné. Obhájce se chlubí:
„No, byla to docela fuška – musel jsem se hodně snažit – oni ho chtěli osvobodit.“

 

V hospodě u stolu sedí tři chlapi a pes. Hrají spolu mariáš.
Od vedlejšího stolu se na to s údivem dívá jeden z hostů a po chvíli povídá:
„Tedy pánové, to musí být extrémně chytrý pes“.
Jeden z hráčů mu odpoví:
„Ani ne – vždycky, když mu přijde dobrá karta, začne vrtět ocasem.“