Obecní e-noviny na webu: 1/2019

1 / 2019

11. 1. 2019

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

děkujeme vám za tištěné i elektronické novoročenky. Věříme, že i v roce 2019 bude naše spolupráce probíhat k vaší spokojenosti. To se samozřejmě týká i těch organizací, které k nám v průběhu minulého roku přešly z konkurenčních informačních systémů.

V „legislativním koutku“ vám předkládáme soupis změn rozpočtové skladby pro účetní agendy.

Koncem ledna zahájíme fakturaci smluvních ročních udržovacích poplatků za rok 2019. Jde o postupný proces (leden až červen) a jednotliví zákazníci obdrží fakturu v obdobném termínu, jako v předchozích letech. K fakturám opět přikládáme průvodní informační materiál s potřebnými kontakty, rozsahem poradenských služeb a výčtem toho, co od nás letos můžete očekávat.

Finišujeme v aktivitách vedoucích k zavedení normy ISO 27001 v rámci mezinárodních standardů pro řízení informační bezpečnosti v organizacích.

Mějte pěknou zimu bez dalších kalamit.

Ing. Oldřich Gabriel

 

LEGISLATIVA

Změna rozpočtové skladby pro rok 2019 v agendách Účetnictví KEO

Vyhláškou č. 329/2018 Sb. byla k 1. 1. 2019 novelizována rozpočtová skladba. Byly zařazeny nové položky a paragrafy, upraveny názvy a náplně položek a paragrafů a zrušeny některé položky a paragrafy.

...celý článek.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Mzdy - legislativní změny

V programu KEO4 Mzdy jsme nastavili parametry a číselníky v souvislosti s legislativními změnami pro rok 2019. Jednalo se především o tyto úpravy:

 • Minimální mzda (13 350 Kč) a nejnižší úrovně zaručené mzdy pro jednotlivé platové třídy.
 • Nové redukční hranice pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti.
 • Rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění (3 000 Kč).
 • Maximální vyměřovací základ pro odvod sociálního pojištění (1 569 552 Kč).
 • Novou výši rozhodné částky pro odvod zdravotního pojištění u osob pracujících na základě dohody o pracovní činnosti (3 000 Kč).
 • Normativní náklady na bydlení (6 233 Kč) nezbytné pro výpočet exekučních srážek ze mzdy pro rok 2019 aj.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

KEO-W

KEO-W Účetnictví - novinky

 • Rozpočet – Kontrola vyrovnanosti – upravena tvorba sestavy v části vyrovnanosti konsolidačních položek. Je zde zohledněna platnost položek.
 • Číselníky – byly zaktualizovány číselníky rozpočtové sklady (položky a paragrafy).
 • Export výkazů – pro uživatele verze MS Office 2016 a vyšší byl upraven program tak, aby nehavaroval.

Vlasta Jurčová

.. nahoru.

Roční účetní uzávěrka za rok 2018 v agendách KEO - Účetnictví

Roční účetní uzávěrku lze spustit v období 01/2019, tj. po měsíční uzávěrce období 12/2018. Roční účetní uzávěrka nemá žádný vliv na připravený rozpočet roku 2019 ani na již pořízená data roku 2019.

Před spuštěním roční uzávěrky je třeba:

 • dokončit pořízení dokladů do knih 2018,
 • dokončit pořízení bankovních výpisů a pokladních dávek roku 2018,
 • provést měsíční uzávěrku období 12/2018.

...celý článek.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Export výkazů u MS Office 2016 a vyšší v KEO-W Účetnictví

U uživatelů informačního systému KEO-W Účetnictví, kteří používají verzi MS Office 2016 a vyšší, dochází při exportu účetních výkazů k havarování programu. Do verze programu KEO-W účetnictví, která bude zveřejněna v průběhu ledna 2019, je zabudován nový externí program pro odesílání výkazů.
...celý článek.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Seznam účetních jednotek patřících do DKCS (dílčího konsolidačního celku státu)

Na začátku roku mají povinnost spravující jednotky (obce a DSO) zaslat seznam ve stavu k 31. prosinci předchozího roku.

V KEO4 Účetnictví výkaz najdete v nabídce Výkazy / Nový / Roční výkazy - Seznam...

V KEO-W Účetnictví doporučujeme před vyplněním Seznamu v nabídce Číselníky – Základní číselníky – Aktualizace číselníků IČO zaktualizovat číselník, podle kterého se provádí kontrola při vyplňování údaje IČO.
...celý článek.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

KEO4

KEO4 Účetnictví - novinky

 • Opis bankovního výpisu – připravili jsme zcela novou variantu sestavy; najdete ji pod nabídkou „Tisk PDF“ v bance. Tato varianta je rychlejší, než původní sestava formou šablony (ODT). Chystáme se původní sestavu zcela nahradit.
 • Zaúčtování – nyní lze měnit pořadí účetních řádků – pomocí kláves Ctrl a šipka nahoru/dolů.
 • Karta účtu/rozpočtu – umožnili jsme měnit poměr velikosti mezi horní a dolní částí, abyste si mohli zobrazit víc řádků.

 • ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

Platební terminály

V současnosti si mnozí z vás pořizují platební terminál nebo o jeho pořízení uvažují. Platební terminál můžete provozovat ve dvou režimech – s propojením na pokladnu či bez propojení.
...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4 Příjmové agendy - novinky

 • Vylepšili jsme sestavy „Vyúčtování s rozpisem příštích záloh“ a „Platební kalendář“.
 • Připravili jsme novou agendu Exekuce.
 • Přidali jsme novou sestavu „Návrh záloh pro příští období“.

 • ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4 Mzdy - novinky

 • Měsíční uzávěrku jsme rozšířili o kontrolu platnosti tabulek platových tarifů použitých u aktuálních platových výměrů. V případě, že u některého z pracovních poměrů budete mít nastavenu již neplatnou tabulku platových tarifů, program vás na tuto skutečnost při uzávěrce upozorní.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

KEO4 Spisová služba - novinky

 • V modulu Referent lze nově před odesláním vlastního dokumentu v záložce zásilky vyhledat a ověřit hromadně datové schránky adresátů. Pokud je již u daného subjektu datová schránka uvedena, pak se pouze ověří. Jestliže datová schránka u subjektu uvedená není, pak se vyhledává, dle dostupných informací u subjektu. Pouze při jednoznačné identifikaci (dle IČO nebo dle jména, příjmení, obce a data narození) se spojení vyhledá.

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

Vtipy na leden

Víte, jak se indicky řekne uklízečka?
Hadramašmátrá.

 

Domácí zvířata se trumfují, kdo umí nahnat nejvíce strachu.
Prase se chlubí:
„Já se vyválím v blátě, začnu chrochtat a rozeženu celé hejno slepic“.
Býk si odfrkne a říká:
„To já zahrabu kopyty, zafuním, rozeběhnu se a rozeženu celé stádo ovcí“.
Kuře na to:
„To já si lehnu, dělám, že jsem mrtvé a půl republiky blázní strachy“.