Obecní e-noviny na webu: 12/2018

12 / 2018

19. 12. 2018

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

tak nějak rychle uběhl 28. rok existence ALISu. Děkujeme všem zákazníkům, zaměstnancům, regionálním obchodním partnerům i dodavatelům za letošní spolupráci. Věříme, že i ta v roce 2019 bude dobře fungovat.

Ministerstvo vnitra vydalo "Manuál pro kontrolu nastavení oprávnění přístupů k údajům základních registrů". Pro požadované ověření nastavení parametrů volání eGon služeb z agendového IS KEO-X vám dáváme k dispozici metodický pokyn.

Připomínáme, že je stále možno se přihlásit na „velká“ lednová školení uživatelů. V některých místech konání (Česká Lípa, Teplice, Kolín, Nový Jičín, Hradec Králové …) již zbývá jen několik posledních volných míst. Proto v případě zájmu neotálejte s přihláškou.

Naši novoročenku najdete na konci zpravodaje – mějte se adventně.

Ing. Oldřich Gabriel

 

LEGISLATIVA

Účetní výkazy za rok 2018

Podle zákona č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí vznikla povinnost v rámci roční účetní závěrky předávat i výkazy o poskytnutých garancích a o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru. Tyto výkazy jsou součástí přílohy. Výkazy jsou již v aktuálních verzích programů KEO-W Účetnictví a KEO4 Účetnictví. Pokud uživatel tyto výkazy nevyplní, program automaticky vygeneruje za prosinec nulové hodnoty do výkazu příloha (do souboru xml).

Obce a DSO předávají:

 • Roční údaje o poskytnutých garancích (příloha – část K1 a K2) a
 • Roční údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru (příloha – část L).

Příspěvkové organizace předávají:

 • Roční údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru (příloha – část L).

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Povinná evidence skutečného vlastníka u PO zapsaných v obchodním rejstříku

Dne 1. ledna 2017 nabyl účinnosti zákon č. 368/2016 Sb., který do českého právního řádu implementuje tzv. čtvrtou směrnici o AML. Tento zákon podstatně novelizoval zákon č. 253/2008 Sb. Novela přináší povinnost právnických osob zaznamenávat aktuální údaje o svém skutečném majiteli a zapisovat je do evidence údajů o skutečných majitelích.

Právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku musí zapsat svého skutečného majitele do 1. ledna 2019. Ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků pak musí svého skutečného majitele zapsat do 1. ledna 2021.

Zápis skutečného majitele nepodléhá do 1. ledna 2019 soudnímu poplatku. Po uplynutí této doby bude činit poplatek za zapsání údajů o skutečném majiteli 1000 Kč. Od poplatku budou po 1. 1. 2019 osvobozeny právnické osoby nezapisované do obchodního rejstříku.

Více v tomto článku.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

KEO-W

KEO-W Účetnictví - novinky

 • Příkazy k úhradě – do parametrů pro homebanking „Text do příkazu“ byl doplněn radiobuton „Prázdný text.
 • Výkazy – Příloha – u PO se v měsíci 12 vytváří roční část Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru (L).
 • Kontroly a servis – u kontroly Chyba v číslování dokladů byla doplněna tvorba sestavy s výpisem dokladů.

Vlasta Jurčová

.. nahoru.

KEO4

KEO4 Účetnictví - novinky

 • Zaúčtování – při ručním pořízení zaúčtování si vyzkoušejte: když stojíte na políčku Má dáti (nebo Dal) a stisknete klávesu lomítko /, program vám předvyplní částku.
 • Výčetka – přesunuli jsme jí z menu Akce a dali jsme jí do nástrojové lišty pokladny, na dostupnější místo.
 • Pokladní deník – připravili jsme zcela novou variantu pokladního deníku; najdete ji pod nabídkou „Tisk PDF“ v pokladně. Tato varianta je rychlejší, než původní sestava formou šablony (ODT), úspornější na spotřebu papíru a obsahuje volbu „S rozúčtováním/Bez rozúčtování. Chystáme se původní pokladní deník zcela nahradit.

 • ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4 Příjmové agendy - novinky

 • Při úhradě poplatků se kontroluje, zda náhodou není zaúčtování předpisu „na cestě“ - tedy zda není vyexportováno, připraveno ke kontrole a ještě čeká na import. V takovém případě úhrada neproběhne a program zahlásí, že je třeba nejprve přenos zaúčtování předpisu dokončit.
 • Na kartu poplatníka jsme přidali poslední stav zjištění v insolvenčním rejstříku (datum posledního zjišťování a poslední stav).
 • SIPO – ošetřili jsme zaúčtování předpisů a záloh uhrazených přes SIPO (úhrada předešla předpis).
 • Vyúčtování – připravili jsme variantu sestavy vyúčtování s platebním kalendářem.
 • Udělali jsme kontrolu na nezaúčtovaný předpis – již na něm nelze provést dobropis, vyřazení (prekluze), ani převod na podrozvahu.
 • Generování předpisů na přelomu roku – lépe jsme ošetřili situace, kdy potřebujete mít datum UUP/UZP v jiném roce, než je období poplatku.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4 Mzdy - novinky

 • Do číselníku stupnic platových tarifů jsme doplnili tabulky platné od 1. 1. 2019 (na základě nařízení vlády č. 263/2018 Sb.).
 • Upravili jsme sestavu M502 Rekapitulace odvodů zdravotních pojišťoven, aby se v případě, že jí tiskneme za delší období, jednotlivé měsíce odstránkovaly.
 • Ve variantě zaúčtování pro KEO4 Účetnictví jsme ošetřili mimomzdová plnění (např. ošatné).

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

KEO4 Majetek - novinky

 • Novou sestavu Rekapitulace majetku podle odpovědnostních míst a SU (R13o) najdete v nabídce Sestavy / Stavy majetku / Rekapitulace majetku.

Lenka Knápková

.. nahoru.

KEO4 Spisová služba - novinky

 • Zjednodušili jsme vytvoření nového subjektu u příjmu datových zpráv na Podatelně. Jestliže chcete založit nový subjekt v adresáři na základě ID datové schránky, stačí kliknout na novou ikonku se symbolem plus a subjekt se automaticky založí. Používejte pouze v případě, že subjekt v adresáři ještě není evidován, abyste zabránili duplicitám.
 • Při pořizování nového subjektu v modulu Adresář se nyní pro výběr typu subjektu zobrazují přehledné dlaždice.
 • Ve Výpravně umožňujeme nově třídit PPA podle data vytvoření zásilky.
 • V modulu Referent a Spisovna v číselníku Umístění byla přidána nová tisková sestava.
 • Do nezařazených dokumentů, spisů a dílů v modulu Referent jsme pro lepší vyhledávání přidali nové filtry.

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

KEO-X

Kontrola nastavení eGON služeb

Ministerstvo vnitra vydalo "Manuál pro kontrolu nastavení oprávnění přístupů k údajům základních registrů". Ve třetím kroku musíte ověřit porametry volání eGON služeb. Připravili jsme návod tohoto ověření pro program KEO-X.
...celý článek.

Alena Kozielová

.. nahoru.

OSTATNÍ

Tradiční školení uživatelů 2019

Zveme vás na tradiční školení uživatelů informačního systému KEO k roční uzávěrce a novinkám.

Přihlásit se můžete tady.

Jitka Králová

.. nahoru.

Vtipy na prosinec

Dva kamarádi si dávají v hospodě hádanky.
„Víš, jaký je rozdíl mezi budíkem a opilcem?“
„Ne“.
„No, když se natáhne budík, tak jde, když se natáhne opilec, tak zůstane ležet“
„Hmmm – dobrý. A ty víš, jaký je rozdíl mezi velbloudem a tebou?“
„No, to nevím.“
„Velbloud vydrží týden pracovat bez pití. No, a ty vydržíš týden pít bez práce.“.

 

Budoucí manželé spolu potichu rozmlouvají. Dívka povídá:
"Až budeme svoji, poneseme spolu všechny problémy společně, že, miláčku."
"Ale já žádné problémy nemám."
"Však taky ještě nejsi ženatý."

 

Novoročenka