Obecní e-noviny na webu: 10/2018

10 / 2018

3. 10. 2018

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

úvodem informace, že ve dnech 17. až 19. října se uskuteční podzimní pracovní setkání našich regionálních obchodních partnerů. Dostupnost a akceschopnost většiny z nich bude v těchto dnech výrazně omezena. Díky za pochopení.

Zveřejnili jsme metodické pokyny k problematice odměňování členů okrskových volebních komisí v říjnových volbách. Do konce týdne na tomtéž místě (v sekci Podpora - Metodiky) zveřejníme další informace k odměňování mezi konáním voleb a zvolením nových obecních orgánů.

V „legislativním koutku“ též připomínáme nová pravidla pro používání elektronických podpisů a časových razítek.

Všem zákazníkům, kteří nám dosud nezareagovali ve věci uzavření/neuzavření smlouvy o poskytování hostingových služeb, kterou vyžaduje znění evropského nařízení o GDPR, v těchto dnech rozesíláme příslušné podklady do datových schránek.

Přejeme vám bezproblémový průběh komunálních (a někde potažmo i senátních) voleb.

Ing. Oldřich Gabriel

 

LEGISLATIVA

Odměňování členů okrskových volebních komisí

Ve dnech 5. a 6. října 2018 se uskuteční volby do zastupitelstev obcí v souběhu s volbami do 1/3 Senátu Parlamentu ČR (případné druhé kolo senátních voleb se bude konat 12. a 13. října 2018). Při souběhu voleb budou okrskové volební komise ustaveny podle zákona o volbách do zastupitelstev (491/2001 Sb. dále jen „volební zákon“) a budou plnit úkoly jak pro volby do zastupitelstev obcí vyplývajících ze zákona o volbách do zastupitelstev obcí, tak i pro volby do Senátu vyplývající ze zákona o volbách do Parlamentu. Každému členovi komise náleží za výkon jeho funkce zvláštní odměna (§ 62 volebního zákona).

Více se dočtete v metodice zveřejněné na našich webových stránkách.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

Jste připraveni na používání elektronických podpisů a časových razítek dle nových pravidel?

Dne 19. 9. 2018 končí dvouleté přechodné období z. 297/2016 Sb., kdy bylo možné používat jen zaručené podpisy, založené na kvalifikovaném certifikátu. Od následujícího dne musí veřejnoprávní původci používat při elektronické komunikaci kvalifikované elektronické podpisy na kvalifikovaném prostředku opatřené kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem.
...celý článek.

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

Zprávy MF ČR 3/2018

 • Směrnice Ministerstva financí, kterou se mění směrnice Ministerstva financí č.j. MF 62 970/2013/12 – 1204, o postupu obcí a krajů při financování voleb.
 • Úplné znění směrnice č.j. MF – 62 970/2013/12 – 1204, o postupu obcí a krajů při financování voleb, ve znění směrnice č.j. MF – 6 629/2018/1203.

Ve formátu PDF k prohlédnutí zde (145 kB)

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

KEO-W

KEO-W Účetnictví - novinky

 • Inventarizační sestavy – v sestavě Seznam knih byly doplněny pokladny a banky.
 • DPH – do následného kontrolního hlášení bylo doplněno Číslo jednací výzvy.
 • V číselníku Automatické rozúčtování (poplatky a ostatní příjmy) je tlačítko Export pro export číselníku do KEO4 Příjmové agendy.
 • Export dokladů do KEO4 - nyní včetně čísla bankovního účtu, údaje Zbývá zlikvidovat zálohy a data došlo.
 • Export obratů pro KEO4 - nyní lze vyexportovat všechny uzavřené měsíce najednou.
 • Exporty do KEO4 - změna kódování na Windows-1250.

Vlasta Jurčová

.. nahoru.

KEO4

KEO4 Účetnictví - novinky

 • Jednotlivé doklady - na záložce Zaúčtování a Příprava platby se vpravo dole zobrazuje Rozdíl reprezentující sumu Má dáti - Dal.
 • Zaúčtování pokladny - přidali jsme vpravo dole tlačítko Zvětšit - zaúčtování se vám otevře v novém velkém formuláři, abyste viděli u víceřádkového zaúčtování všechny řádky najednou.
 • Zaúčtování - u Org1 jsme zrušili nutnost pořizovat úvodní nuly. Místo 000001 prostě pište 1.
 • Výkazy - Příloha - přidali jsme nové části K.1. a K.2 a upravili jsme generování částí K a L.
 • Detail dokladu - přidali jsme záložku "Příkaz k úhradě" - zobrazí se jen v případě, že byl doklad zahrnutý do příkazu k úhradě.
 • Nyní můžete importovat zaúčtování z Majetku.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4 Příjmové agendy - novinky

 • Poplatníci - přidali jsme novou akci "Insolvenční rejstřík". Program se spojí se serverem a vytiskne vám poplatníky, kteří jsou evidovaní v insolvenčním rejstříku.
 • Složenky - upravili jsme možnost slučování: Plátce (slučují se předpisy, kde figuruje jako plátce a když není vyplněný plátce, tak poplatník), Poplatník (sloučí se předpisy, kde figuruje jako poplatník a plátce se nebere v úvahu).
 • Předpisy - přidali jsme možnost přidat si mezi sloupce "Povinnost - SIPO" a nyní můžete filtrovat předpisy, které mají na povinnosti zapnutou platbu přes SIPO.
 • Poplatníci - mezi volitelné sloupce jsme přidali datovou schránku.
 • Nyní lze převést číselník automatických operací z KEO-W.
 • Sestavy - přidali jsme novou sestavu PA005 Kniha pohledávek.
 • Upomínky a platební výměry do spisové služby - nyní se hromadně ověří a vyhledají datové schránky a těm poplatníkům, kteří mají datovou schránku, nastavíme správný způsob vypravení.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4 Mzdy - novinky

 • Upravili jsme výkazy P1-04 a P1c-01 pro školy v souvislosti se zpracováním výkazu za 3. čtvrtletí roku 2018.
 • Zkrášlili jsme sestavy MXUC, které se týkají zaúčtování.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

Informace pro školy - čtvrtletní výkazy P1-04 a P1c-01

Sběr dat výkazu P1-04 za 1. až 3. čtvrtletí 2018 bude zahájen 30.9.2018, termín elektronického odevzdání výkazu je nejpozději do 15. října 2018.

Výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství k 30.9.1018 P1c-01 je v programu KEO4 Mzdy součástí vytvořeného výkazu P1-04 za 3. čtvrtletí.

Všechny soubory pro odeslání vytvoříte přes tlačítko „Vytvořit XML“. Nejprve je třeba vždy odeslat výkaz P1-04 a následně teprve výkaz P1c-01.

Při dodatečných opravách v datech výkazu P1-04, musí organizace znovu odeslat i výkaz P1c-01, pokud i v něm došlo ke změnám.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

KEO4 Majetek - novinky

 • Přidali jsme novou šablonu Protokol o vyřazení hromadný.
 • Inventurní sestavy - přidali jsme variantu sestavy tříděnou podle umístění a odpovědnostního místa (R70o/R73o).

Lenka Knápková

.. nahoru.

KEO4 Spisová služba - novinky

 • Změnili jsme práci s elektronickými podpisy. Nyní máte při podepisování volbu, zda použít časové razítko, či nikoli. Pokud nebude ve společných parametrech SSL nastaveno používání časových razítek, pak budou dokumenty podepsány bez časového razítka, bez možnosti dlouhodobého ověření.
 • Upravili jsme parametry transakčního protokolu a s tím i generování denního výpisu transakcí tak, aby bylo možné použít pro podepsání kvalifikovanou pečeť či podpis na kvalifikovaném prostředku. Pokud pro podepisování použijete certifikát na kvalifikovaném prostředku, pak bude vlastník dokumentu transakčního protokolu při otevření modulu Referent vyzván k podepsání zatím nepodepsaných denních výpisů.
 • Zjednodušili jsme vytváření ukládacích jednotek. Stačí pouze zadat věcnou skupinu a ostatní položky se automaticky doplní.
 • Upravili jsme vytváření a zobrazení lokačních míst. Nyní je naleznete v číselnících pod nabídkou Umístění.
 • Při vyhledávání subjektů z adresáře již není nutné používat diakritiku.

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

Vtipy na říjen

 

Rodinná hádka graduje a rozzuřená manželka řve na manžela:
"Ty jsi takovej blbec, že kdyby se pořádalo mistrovství světa v blbosti, tak bys skončil druhej."
"A proč zrovna druhej?"
"Protože ty jsi tak blbej, že bys to ani nevyhrál!"

 

Rota vojáků má pořadové cvičení.
Velící důstojník: "Póózor, vpravóó vbok! Hej vy - ten malej bílej vzadu, vy jste neslyšel rozkaz?"
Vojáci: "Ale to je patník!"
Velící důstojník: "Na jméno jsem se neptal!"