Obecní e-noviny na webu: 8/2018

8 / 2018

29. 8. 2018

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

po mimořádně horkých a suchých týdnech vám kromě obvyklých soupisů programových novinek předkládáme argumenty pro zvážení pořízení programového modulu KEO4 Majetek oceňování pozemků. Tato nabídka se týká především uživatelů původního řešení KEO-X Oceňování pozemků.

Znovu apelujeme na ty zákazníky, kteří nám dosud neposlali potvrzenou smlouvu o poskytování hostingových služeb, kterou vyžaduje znění evropského nařízení o GDPR, popřípadě nám nesdělili své rozhodnutí provozovat moduly KEO4 na své lokální technice. V průběhu podzimu musíme všechny tyto případy dotáhnout do jedné z uvedených variant.

Uživatelé modulu KEO-X Volby od nás v prvním zářijovém týdnu obdrží metodické pokyny ke zpracování volebních seznamů pro říjnové komunální volby. S hladkým průběhem přípravy pro zpracování voleb souvisí správný postup pro získávání změn za základních registrů do evidence obyvatel.

Užijte si zbytek letních dní.

Ing. Oldřich Gabriel

 

KEO-W

KEO-W Účetnictví - novinky

 • Upravili jsme převody obratů, dokladů, šablon a číselníků do účetnictví KEO4.

Vlasta Jurčová

.. nahoru.

KEO4

KEO4 Účetnictví - novinky

 • Karta účtu - doplnili jsme název z účtového rozvrhu.
 • Výkaz FIN2-12M - doplnili jsme kontrolu o překročení čerpání rozpočtu.
 • Import - přidali jsme možnost importovat zaúčtování odpisů a rozpuštěných transferů z Majetku.

 • ...celý článek.

Michaela Slavíková

.. nahoru.

KEO4 Příjmové agendy - novinky

 • Při úhradě v pokladně (nebo bance) jsme přidali rychlý filtr pro hledání plátce.
 • Přidali jsme na předpis novou akci "Podrozvaha". Nyní můžete jednotlivě nebo hromadě převést na podrozvahu a doplnili jsme i automatickou operaci pro zaúčtování.
 • Poplatníci - Filtr - přidali jsme užitečnou věc - nyní si můžete vyfiltrovat poplatníky, kteří mají nebo naopak dosud nemají určitý typ příjmu. Ve filtru použijte "Povinnost - Typ příjmu" - ve výběrovém okně můžete vpravo dole zaškrtnout "Filtrovat mimo výběr" (např. vyberete poplatníky, kteří nemají poplatek za odpad).

 • ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4 Mzdy - novinky

 • Upravili jsme automatický výpočet poměrné části dovolené u typu pracovního vztahu uvolněný zastupitel pro případy, kdy výkon funkce netrvá po dobu celého kalendářního roku. Za každý i započatý kalendářní měsíc výkonu funkce se načítá jedna dvanáctina dovolené za kalendářní rok.
 • Ošetřili jsme situaci, kdy zaměstnanec se zkráceným úvazkem pracuje v den státního svátku více hodin, než má plánováno v harmonogramu pracovní doby.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

KEO4 Spisová služba - novinky

 • V modulu Podatelna v Evidenci dokumentů si můžete nově vytisknout statistiku vyřízených dokumentů za období.

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

Proč používat modul KEO4 Majetek oceňování pozemků

Od podzimu 2018 dojde v důsledku účinnosti Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) k postupné změně v oblasti poskytování údajů z katastru nemovitostí ve výměnném formátu. Uživatelům dosud používaného modulu KEO-X Oceňování pozemků proto doporučujeme přejít na nový programový modul KEO4 Majetek oceňování pozemků, který je připraven pro zpracování dat z katastru nemovitostí s přímou vazbou na evidenci majetku v modulu KEO4 Majetek. Vlastní zpracování je podstatně rychlejší a přehlednější než v původním řešení.

Modul spolehlivě aktualizuje majetkovou evidenci daty přímo od zdroje - každé čtvrtletí lze získat zdarma data VFK z katastrálního úřadu. Po importu výdeje program porovná data a provede jejich vyhodnocení s majetkovými kartami. Vše rozřadí do skupin a připraví ke zpracování.
...celý článek.

Lenka Pavlovičová

.. nahoru.

KEO-X

Evidence obyvatel - získávání změn ze základních registrů

V souvislosti s blížícími se volbami do zastupitelstev obcí připomínáme nutnost správného nastavení služby získávání změn ze základních registrů, které jsou potřebné pro udržování aktuální Evidence obyvatel.

Na některých obcích je potřeba provést údržbu dat formou tzv. „prvotního stažení dat“, které vám provede obchodní zástupce nebo pracovníci naší zákaznické podpory. Po provedení tohoto stažení změn je nutné spustit službu notifikací ještě téhož dne a nevypínat server, aby nové stažení notifikací proběhlo hned následující noc po provedení prvotního stažení dat. Doporučujeme poté ráno zkontrolovat, jestli stažení notifikací úspěšně proběhlo.

Při nedodržení tohoto postupu může dojít k tomu, že se k vám některé změny nedostanou.

Připravujeme aktualizaci KEO-X, aby vám změny nevypadly ani tam, kde nebyl dodržen výše popsaný postup.

Viktor Samek

.. nahoru.

Vtipy na srpen

 

Český novinář se ptá na tiskové konferenci slavného fotbalisty Pelého:
"Myslíte, že by Brazílie ze sedmdesátých let porazila dnešní český národní tým?"
Pelé se zamyslí a povídá:
"Ano, 1:0"
"Proč jenom 1:0?"
"No, přeci jen je nám všem už téměř osmdesát let."

 

Americká výprava lovců potká v divočině výpravu ruskou, která nese na tyči medvěda. Američané se obdivně ptají:
"Grizzly?"
Rusové odpovídají:
"Nět, strelili."