Obecní e-noviny na webu: 6/2018

6 / 2018

28. 6. 2018

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

všem zákazníkům, kteří provozují naše programové moduly KEO4 v prostředí cloudu, jsme v první polovině května rozeslali formuláře smluv o poskytování hostingových služeb. Uzavření těchto smluv vyžaduje znění evropského nařízení o GDPR (protože v tomto případě je pro vás naše společnost zpracovatelem). Děkujeme všem, kteří nám již zaslali potvrzené výtisky smluv. V těchto dnech individuálně oslovujeme ty organizace, které zatím na naši květnovou zprávu žádným způsobem nezareagovaly.

Vyjádření vám předkládáme k nestandardním stavům v síťovém užívání KEO-W, ke kterým začalo docházet po nedávných aktualizacích Windows 10.

Nový komunikační protokol se základními registry je našimi programy podporován.

Hezké „prázdninové“ dny.

Ing. Oldřich Gabriel

 

LEGISLATIVA

Upozornění na výkaz Schvalování účetních závěrek dle vyhlášky č.220/2013 Sb.

Ministerstvo financí poslalo na krajské úřady informaci ohledně zpracování výkazu Schvalování účetních závěrek (viz vyhláška č.220/2013 Sb.). Je pravděpodobně trochu nešťastně formulovaná. Krajské úřady tuto informaci v dobré víře přeposílají obcím a dalším organizacím, které tento výkaz zpracovávají. Při nesprávné interpretaci této informace nastává zmatek.

Asi chtěli říci toto:
„Skutečnost je stále stejná jako vloni. Na CSÚIS (nebo na kraj) se odesílá výkaz ve formátu souboru XML. Formát tohoto souboru je dán aktuálním balíčkem XSD. Pozor ale - přílohy, tj. nejrůznější protokoly, které je možné přiložit k výkazu při jeho tvorbě, musí být pouze ve tvaru PDF, PNG nebo JPG. Tyto přílohy se pak příslušným programem automaticky zakódují do výsledného XML souboru. Bude-li v XML souboru zakódována jiná příloha, než ve výše uvedeném tvaru, odmítne se celé XML s výkazem.“

Programy KEO4 a KEO-W umožní k výkazu připojit pouze správné formáty.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

KEO-W

KEO-W Účetnictví - novinky

 • Vydané faktury - byl doplněn nový parametr pro zablokování tisku kontaktní osoby na vydanou fakturu. Dále bylo upraveno naplnění textu č.p. do adresy odběratele. Pokud v adresáři není vyplněno číslo popisné ani číslo evidenční, tak se na fakturu text č.p. nebude tisknout. V případě, že uživatel chce mít číslo popisné uvedeno na faktuře bez textu č.p., pořídí se v adresáři přímo do údaje ulice nebo část obce.
 • Účetní deník - ve filtru přibylo tlačítko pro nastavení výběru celého roku (např. 01.2018 – 12.2018).
 • Inventarizační sestavy - doplněny sestavy Zjednodušený inventurní soupis stavů účtů (Uc17j,k,l a m) a Uc17v - Soupis inventarizovaných účtů za rok.

 • ...celý článek.

Vlasta Jurčová

.. nahoru.

KEO-W neznámý formát databáze

V posledních týdnech, od vydání aktualizace Windows 10 jádro 1803 a jejich ekvivalentů pro Windows Server, evidujeme velké množství problémů s KEO-W, kdy program hlásí "neznámý formát databáze". Databáze KEO-W využívá technologií jádra Microsoft Access.  Microsoft od 14. 6. 2018 informuje o chybě ve svých posledních aktualizacích Windows s tím, že na odstranění problému pracuje.  K problému může dojít, pokud je databáze uložena na síťovém sdíleném disku, a používá ji více uživatelů současně. Do doby, než Microsoft chybu opraví, doporučuje dočasné řešení.

Co dělat, pokud máte poškozenou databázi?
...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4

KEO4 Účetnictví - novinky

verze 1.4.8

 • Výkazy - přidali jsme „Výkaz zisku a ztráty s filtrem“. Vytvořte si výsledovku za určitý ORG, UZ, nebo jiné varianty.
 • Výkaz Příloha – do minulého období jsem doplnili součtové řádky.
 • Upravili jsme vstup do nových pokladních dokladů. Nyní se jako první nabídne výběr Příjem / Výdej.

 • ...celý článek.

verze 1.4.7

 • Do měsíčních výkazů jsme přidali výkaz „Fin 2-12M s návrhem rozpočtových změn“. Výkaz se vám vytvoří pouze ve formátu PDF a bude obsahovat všechny neuzavřené rozpočtové změny.
 • Výkaz zisku a ztráty a Rozvaha - do minulého období jsme doplnili součtové řádky. Nyní bude pořízení rychlejší a bez potenciálních chyb.
 • Parametry / Základní / Výkazy – při generování výkazu (krom výkazu Fin 2-12M) proběhne kontrola, zda máte vyplněnou kontaktní osobu. Pokud ne, program to zahlásí a výkaz se nevytvoří. Vyplňte si prosím kontaktní osobu v nabídce Parametry/Základní/Výkazy.
 • Upravili jsme distribuční šablonu vydané faktury, nyní tato šablona obsahuje QR kód.
 • Import / Doklady z KEO4 Mzdy a Příjmové agendy – doplnili jsme možnost hromadně mazat doklady, zaúčtování a přípravu platby.
 • PKP (pomocný konsolidační přehled) – v zaúčtování a přípravě platby se bude v případě vyplněného partnera v hlavičce dokladu doplňovat automaticky do PKP formuláře IČO partnera.
 • Zdokonalili jsme v zaúčtování použití symbolu hvězdičky (*). Nyní vás program při použití hvězdičky (*) rovnou přesune na pole MD nebo Dal.

Michaela Slavíková

.. nahoru.

KEO4 Příjmové agendy - novinky

verze 1.4.8

 • Do menu Vymáhání jsme přidali Upomínky. Můžete je hromadně vytvářet, tisknout a exportovat do spisové služby.
 • SIPO - při vytváření dávky pro SIPO jsme zrušili kontrolu mezi obdobím a daty splatnosti. V detailu dávky se nyní zobrazuje stav.
 • Přidali jsme novou sestavu PA001 Vyrovnání předpisů a plateb (odpovídá tisku 929a z KEO-W).

 • ...celý článek.

verze 1.4.7

 • Poplatník - na záložku Ostatní jsme přidali poznámku.
 • Přidali jsme novou sestavu PA001 Vyrovnání předpisů a plateb.
 • Na povinnost a předpis jsme přidali plátce.

 • ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4 Mzdy - novinky

 • Upravili jsme distribuční nastavení zaúčtování u odměny člena komise v případě, že se jedná zároveň o neuvolněného zastupitele. Mzdová složka této odměny je nyní vázána na automatickou operaci 8 Odměny zastupitelů (AU 0802, místo stávající 0602).
 • Do číselníku „Zdroj peněz“ pro statistický výkaz P1-04 pro školy jsme přidali novou možnost – Podpůrná opatření. Tento zdroj peněz (který je zahrnut do stáního rozpočtu) je třeba evidovat kvůli nově vzniklým řádkům č. 0374 a č. 0378, které budou součástí výkazu za 3. čtvrtletí. Vzhledem k tomu, že vykazovat se budou pouze přepočtené počty (k 30. 9.), nový zdroj peněz nastavte pouze v případě, že je celý pracovní vztah placen z podpůrných opatření (případné výjimky pro příplatky nebo odměny se do průměrného počtu nepromítají). Pomocí funkce „Opravit období“ (v nabídce Hlášení – Statistický výkaz pro školy P1-04) lze nastavit i do již uzavřených měsíců roku 2018.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

KEO4 Spisová služba - novinky

 • V rámci skartačního řízení v modulu Spisovna je možné vytvořit SIP balíčky pro dokument či spis dle nejnovější verze Národního standardu pro elektronické systémy spisových služeb (NSESSS).
 • Pokud jsou ve spisu digitální dokumenty s komponentami, které nejsou ve výstupním datovém formátu dle §23 vyhl. 259/2012 Sb., pak je na to uživatel při uzavírání spisu upozorněn.
 • Nově umožňujeme hromadně vyjmout dokumenty ze spisu. Pokud jsou vyjmuty všechny dokumenty ze spisu, pak je spis automaticky stornován.
 • V administraci v detailu Spisového a skartačního plánu lze exportovat spisový plán ve formátu XML dle přílohy 5 NSESSS. Import Spisového plánu je možný pouze pro ty uživatele, kteří ještě v KEO4 Spisové službě Spisový plán nemají zavedený.
 • V detailu komponenty v modulu Referent přibyla akce „Konverze do listinné podoby dle §69a“, která vám umožní udělat ověřenou kopii komponenty s ověřovací doložkou. Doložku je nutné poté opatřit podpisem a razítkem oprávněné osoby a doplnit počet listů kopie.
 • V nabídkách dokumentů jsme sloučili filtr pro vyhledávání dle čísla jednacího a spisové značky.
 • Při hromadném vkládání dokumentů do spisu je respektováno pořadí vzniku jednotlivých dokumentů.
 • Na výpravně v seznamu odeslaných zásilek jsme přidali možnost vyfiltrovat si pouze doporučené zásilky.
 • Upravili jsme filtr při vyhledávání odesílatele/adresáta v seznamu dokumentů. Nyní se vybrané subjekty zobrazují přehledně v řádcích.
 • Pro vyplnění podacího čísla u odeslaných zásilek již není třeba používat akci „Doplnění podacích čísel“, čísla lze jednoduše doplnit přímo v seznamu odeslaných zásilek na Výpravně.

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

KEO-X

Základní registry - nový komunikační protokol

Správa základních registrů rozesílá informaci, že základní registry budou od 1. 8. 2018 komunikovat pouze na protokolu TLS1.2 se silným šifrováním.

Naše programy jsou na tuto změnu připraveny.

Viktor Samek

.. nahoru.

Vtipy na červen

 

Paní učitelka zadala dětem úkol, aby vymyslely větu se slovem pakliže.
Vyvolá Aničku, a ta povídá:
„Květiny se musí hodně zalévat, pakliže je sucho!”
„Výborně! A teď ty, Pepíčku”
„Když jsme jeli v zimě na hory, vlak prudce zastavil a na tatínka spadl nejdříve batoh, pak lyže!”

 

Přišel starý horal k doktorovi a říká:
„Slyšel jsem, že dokážete lidem pomoct při problémech s větry.”
„Ano - samozřejmě,” potvrzuje lékař.
„Tak to jsem moc rád, včera mi totiž zbořily stodolu.”