Obecní e-noviny na webu: 5/2018

5 / 2018

24. 5. 2018

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

ve třetím pokračování článku o GDPR shrnujeme, co již bylo k této problematice uskutečněno. Nově přibylo na našich stránkách v sekci Podpora Prohlášení o zpracování osobních údajů. A abychom do té účinnosti GDPR vkročili společně zvesela, výjimečně aktuální vtípek přímo v úvodníku:

Ptá se jeden starosta druhého:
„Prosím tě, neznáš nějakého skutečného experta na GDPR?“
„No, to máš štěstí, jasně, že znám.“
„Tak to je super – a můžeš mi na něj dát kontakt?“
„No, to právě nemůžu.“

Takže GDPR s vámi - mějte se pohodově.

Ing. Oldřich Gabriel

 

LEGISLATIVA

GDPR – pokračování 3

Účinnost evropského nařízení vstupuje v platnost.

 • Pokud s námi máte uzavřenou alespoň jednu platnou smlouvu o poskytnutí práv k užívání software, a dosud jste si z našich stránek nestáhli (nebo vám nebyl doručen e-mailem) náš jednostranný dodatek k problematice GDPR, můžete si jej stáhnout odtud. Pokud občas umožňujete přístup k vámi zpracovávaným osobním datům i našim regionálním obchodním partnerům (popřípadě jiným externím subjektům), měli byste mít i s nimi podepsanou dohodu o mlčenlivosti a ochraně osobních údajů.
 • Všem zákazníkům, kteří provozují alespoň jeden programový modul KEO4 v našem datovém centru (v cloudu) jsme již rozeslali Smlouvy o poskytování hostingových služeb s průvodními informacemi. Děkujeme všem, kteří nám již zaslali potvrzený výtisk smlouvy. V průběhu června budeme individuálně oslovovat ty subjekty, od kterých nám do té doby nedorazí potvrzená smlouva nebo rozhodnutí o převodu aplikace a dat na lokální výpočetní techniku zákazníka.
 • Do distribuce jsme uvolnili specializovaný programový modul GDPR pro KEO-X a KEO4. V případě zájmu o jeho získání kontaktujte příslušného obchodního partnera nebo obchodní oddělení ALIS s.r.o.
 • Na našich stránkách jsme zveřejnili Prohlášení o zpracování osobních údajů. Najdete jej zde.

Ing. Oldřich Gabriel

.. nahoru.

KEO-W

KEO-W Účetnictví - novinky

 • Plán – opraveno pořízení plánu.
 • Výkazy – Výkaz Příloha – do sestavy byly doplněny podpisové vzory.
 • Kontroly a servis – je upravena tvorba sestavy u kontroly „Chyba: v deníku jsou nevyrovnané doklady.“

Vlasta Jurčová

.. nahoru.

KEO4

KEO4 Účetnictví - novinky

 • Číselníky / Ceník - rozdělili jsme nabídku ceníků na „Ceník pro vydané faktury“, „Ceník pro pokladnu“ a nově „Ceník pro banku“. Upravili jsme formuláře číselníků, pořízení a doplnili parametry DPH a poznámku.
 • Banka - v detailu bankovního výpisu na záložce Transakce je nová funkce Nový - z ceníku pro banku (F7). Naplňte si opakující se bankovní transakce do nového číselníku "Ceník pro banku" (např. úroky) a v bance si pak na pár kliknutí a klávesovou zkratku F7 pořídíte bankovní transakci jedna dvě.
 • Číselníky / Základní / Dokladové řady – u dokladových řad pro bankovní výpisy je nově možné nastavit čítač pro číslo bankovního výpisu (záložka Období a číslování).
 • Parametry / Základní / záložka Příkaz k úhradě - doplnili jsme novou masku  „Moje organizace“ pro text do příkazu k úhradě. Dle tohoto nastavení se při vytváření příkazů k úhradě nastaví údaj "Zpráva pro příjemce (homebanking)". Tento údaj vstupuje do souboru z příkazy pro banku (KPC).

Michaela Slavíková

.. nahoru.

KEO4 Příjmové agendy - novinky

 • Rychlý výběr poplatníka přes našeptávač - nyní se zobrazuje i jeho rok narození.
 • Přejmenovali jsme typ příjmu "jednorázový" na "opakovaný".
 • Platební výměry - ošetřili jsme vytváření platebního výměru zástupci - automaticky k němu přesuneme i původní předpisy nezletilého.

 • ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4 Mzdy - novinky

 • Do číselníku pro zaúčtování jsme přidali následující automatické operace pro hospodářskou činnost: 340. Sociální pojištění zaměstnanec HČ, 341. Zdravotní pojištění zaměstnanec HČ, 721. Dobírka na účet HČ, 356. Daňový bonus HČ, 357. Zálohová daň HČ, 358. Srážková daň HČ.
  Zaúčtování adekvátních mzdových složek u hospodářské činnosti nyní půjde přes tyto operace. Tyto nové automatické operace jsme nastavili stejně jako původní (pro hlavní činnost) a nyní si můžete provést vaše individuální úpravy.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

KEO4 Spisová služba - novinky

 • Nově je možné zaevidovat přijatý dokument i v modulu Referent. Pokud má uživatel přiřazené právo na evidenci dokumentů v modulu Referent, v dokumentech k převzetí může použít novou akci "Zaevidovat přijatý dokument".
 • V šablonách v adresních polích jsme odstranili zkratku č.p. u čísla popisného.
 • V modulu Referent přibyla nová tisková sestava v detailu spisu "Tisk obsahu spisu s přílohami".
 • Umožnili jsme změnit věcnou skupinu u uzavřeného spisu v případě, že spis není zařazen v Ukládací jednotce.
 • Při předání do spisovny v modulu Referent v nabídce nezařazených dokumentů a spisů jsme nahradili původní filtr na věcné skupiny našeptávačem.
 • Při našeptávání subjektu z adresáře se nově kromě adresy zobrazuje i rok narození, pokud je v adresáři uveden.
 • Uživatel s právem "Správce SSL" může upravit datum uzavření spisu. Změnu lze provést v detailu spisu přes akci Změna data uzavření spisu.
 • Nyní lze evidovat analogové doručenky i pro zásilky odeslané doručovací službou.
 • Zjednodušili jsme Parametry transakčního protokolu. Nově se při vkládání spisu do parametrů nemusí vytvářet nový typ spisu.

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

Vtipy na květen

 

Host si natěšeně objednává v restauraci:
"Tak já bych si dal mléko, korýše a celer."
Vrchní na to:
„Promiňte, ale to jste si vybral ze seznamu alergenů."

 

U vchodu do ZOO visí velký plakát s výzvou pro návštěvníky:
„Nelezte na zdi výběhů. Pokud byste spadli do výběhu a zvířata vás sežrala, mohlo by se jim udělat špatně. Děkujeme."