Obecní e-noviny na webu: 2/2018

2 / 2018

23. 2. 2018

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

v obsahově skromnějším vydání únorového zpravodaje reagujeme na množící se dotazy ohledně stavu našich aktivit spojených s GDPR. Je jisté, že nás čeká technicky, organizačně i administrativně náročné období, protože kromě řady vývojových a implementačních aktivit, budeme muset se všemi zákazníky, kteří používají hostovaný způsob zpracování našich agend KEO4, také uzavřít nový typ smlouvy, jejíž znění v současné době konzultujeme s právníky.

Věříme, že to ve spolupráci s vámi zdárně zvládneme.

Ing. Oldřich Gabriel

 

LEGISLATIVA

GDPR

V souvislosti s blížícím se květnovým datem platnosti Nařízení evropského parlamentu a rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů vás tímto informujeme o našich aktivitách v této oblasti.

Problematice GDPR se v ALISu intenzivně věnujeme již od začátku roku 2017. Směrem k našim zákazníkům jsme již realizovali, nebo ještě realizovat budeme toto:
...celý článek.

Ing. Oldřich Gabriel

.. nahoru.

KEO4

KEO4 Účetnictví - novinky

 • Inventuru účtů vám nyní usnadní nová sestava „Inventurní soupis“.
 • Zrychlili jsme pořizování a ukládání jednotlivých řádků zaúčtování v dokladech.
 • Nad seznamy dokladů, finančních operací, příkazů k úhradě a výkazů jsme upravili filtry „Období od - do“: nyní bude přednastavené pouze Období od. Důvodem je práce na přelomu roku, kdy nemáte ještě zpracovanou roční uzávěrku a potřebujete vidět i doklady, které jsou již v novém roce.

Michaela Slavíková

.. nahoru.

KEO4 Příjmové agendy - novinky

 • Úhrada poplatků přes pokladnu či banku - pokud existuje k poplatku pohledávkový doklad v Účetnictví, tak se automaticky spáruje a uhradí společně s poplatkem.
 • Převod dat z KEO-W Poplatky a příjmové agendy.
 • Přidali jsme akci, kterou můžete občerstvit údaje o jméně a adrese z evidence obyvatel (Poplatníci/Akce/Aktualizace dle EO).
 • Nyní můžete tisknout složenky.
 • Platební výměry - nyní můžete tisknout hromadně.
 • Číselník příjmů - nově si můžete nastavit vedle dokladové řady i typ dokladu, který vzniká při exportu do Účetnictví.
 • Na kartě poplatníka si nyní můžete evidovat číslo bankovního účtu, které využijete pro vracení přeplatků.
 • Vyhledávání poplatníků - nyní lze vyhledávat i bez diakritiky.
 • Poplatníci - nyní si můžete pomocí ikony s trumpetou vyhledat a uložit datovou schránku.
 • Příjmové řady - nastavte si formát poznámky na doklad (vzniká na doklad při exportu do Účetnictví).
 • SIPO - načítání odpovědi a zaplacených poplatků z pošty.
 • Slevy - nová evidence na úrovni poplatkové povinnosti. Dosud neuplatněná sleva bude uplatněna při vzniku nového předpisu. Slevy můžete naimportovat hromadně z externího programu.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4 Mzdy - novinky

 • Upravili jsme výpočet poměrné části odměny u uvolněných a neuvolněných zastupitelů. Nově se alikvótní část vypočítá vždy z 1/30 bez ohledu na počet dní v daném měsíci.
 • V souvislosti s novou dávkou otcovské poporodní péče jsme upravili hlášení Příloha k žádosti o nemocenské dávky pro OSSZ – NEMPRI. Upraven je formulář i elektronické odeslání (NEMPRI17).
 • Hláškou jsme ošetřili výpočet mzdy u zaměstnance, kterému se provádí exekuční srážky ze mzdy a zároveň mu je v daném měsíci vypláceno odstupné (popř. odchodné). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu (č.j. Cdo 853/2016 ze dne 1. 12. 2016) je totiž k jednorázově poskytnutému odstupnému třeba přistupovat jako k výplatě příjmu za několik měsíců a srážky ze mzdy je nutné vypočítat za každý měsíc zvlášť. Výši měsíční srážky je tedy nutno vypočítat ručně (zohlednit nezabavitelné částky za jednotlivé měsíce) a zapsat v exekuci do pole „Dohodnutá snížená částka“ (popř. v daném měsíci exekuci ukončit a srazit částku přes nabídku „Srážky ze mzdy“).
 • Upravili jsme formuláře pro tisk potvrzení o zdanitelných příjmech (pro zálohovou i srážkovou daň) pro rok 2018. V seznamu potvrzení pro srážkovou daň jsme ošetřili hromadné mazání záznamů.
 • Seznam dostupných vstupních polí pro šablonu platového výměru jsme doplnili o hodnotu příplatků krácenou úvazkem.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

KEO4 Spisová služba - novinky

 • Ve spisovém a skartačním plánu si můžete nově označit oblíbené věcné skupiny. Tyto skupiny se vám poté v číselníku věcných skupin budou zobrazovat prioritně.
 • Při hromadném evidování datových zpráv a e-mailů na podatelně se přiřazují čísla jednací v pořadí dle data doručení dokumentu.
 • Slovo lokace jsme nahradili slovem umístění.

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

Vtipy na únor

 

Týmu oceánologů se podařilo dešifrovat jazyk delfínů. Jednoho z nich se pak zeptali:
„Jak mohou tvorové s tak vyvinutým mozkem, nadaní srovnatelnou inteligencí s lidskou, žít bez novin a bez televizorů, bez telefonů, bez aut, bez počítačů, bez fabrik, bez bank, bez úřadů, bez vlády, bez armády, bez parlamentu, bez dějin, bez kultury, bez pokroku, tak nerozumně, nezodpovědně, jen ze dne na den, v zahálce a hrách?“
Delfín odpověděl otázkou:
„No a kdo je svobodnější a šťastnější – vy lidé, nebo my delfíni?“
Od dalších výzkumů pak bylo z rozhodnutí vlády, s ohledem na vysoký rozpočet experimentu, který nezaručuje praktické využití zkoumaného druhu, dočasně upuštěno. Jeden z ministrů prý tehdy dokonce zvolal:
„Jakým právem si z nás má nějaká ryba dělat srandu?!“

 

Američan povídá svému synovi:
„Pro člověka je dost nedůstojné, pokud mu manželství zprostředkuje počítač.”
„A tati - jak ty ses vlastně seznámil s maminkou?”
„No – jak – normálně. Vyhrál jsem ji v pokeru!”