Obecní e-noviny na webu: 1/2018

1 / 2018

30. 1. 2018

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

lednový zpravodaj vám opět posíláme až koncem měsíce. Zpětně vám ještě děkujeme za tištěné i elektronické novoročenky.

Jak jsme loni opakovaně avizovali, byla ukončena programátorská i technická podpora pro Spisovou službu KEO-X a související komunikační moduly. Za tyto programy již letos nebudeme nikomu fakturovat roční udržovací poplatky. Nové řešení Spisové služby KEO4 již provozuje více než 1.450 zákazníků.

V letošním roce již mohou zájemci o Účetnictví KEO4 přecházet na nové řešení. V horizontu nejbližších měsíců po dokončení a ověření modulu Příjmové agendy pak i ti zákazníci, kteří zpracovávají poplatky.

Koncem ledna jsme zahájili fakturaci smluvních ročních udržovacích poplatků za rok 2018. Jde o postupný proces a jednotliví zákazníci obdrží fakturu v obdobném termínu, jako v předchozích letech. K fakturám opět přikládáme průvodní informační materiál s potřebnými kontakty, rozsahem poradenských služeb a výčtem toho, co od nás letos můžete očekávat.

Mějte pěkné zimní/nezimní dny.

Ing. Oldřich Gabriel

 

KEO-W

KEO-W Účetnictví - novinky

Komprimace databáze – při spuštění KEO-W se může objevit upozornění, aby se provedla komprimace databáze. Při spuštění této nabídky je nutné:

 • Nabídku „Komprimace databáze“ spouštět hned po otevření KEO-W.
 • Pro tuto akci musí být v KEO-W přihlášen pouze jeden uživatel. Pak při spuštění nabídky se provede potvrzení ANO.
 • Následně se otevírají formuláře „Oznámení o zabezpečení aplikace“ s tlačítky Otevřít a Storno. Vždy dát „Otevřít“.
 • Po dokončení se otevře upozornění „Obnovení indexů a komprimace proběhla v pořádku.“ Po „OK“ se automaticky provede návrat na hlavní formulář KEO-W.

 • ...celý článek.

Vlasta Jurčová

.. nahoru.

KEO4

Nové účetnictví KEO4

Připravili jsme pro vás nové účetnictví v oblíbeném prostředí produktové řady KEO4. Rychlý a uživatelsky přívětivý účetní systém je připravený pro nasazení v těch organizacích, které neprovozují agendu poplatků.

Nové účetnictví postupně nahradí stávající program KEO-W. V tuto chvíli dokončujeme a ověřujeme modul Příjmové agendy (pro zpracování poplatků a dalších typů příjmů). Samotné účetnictví využívá již cca 50 organizací a setkává se s příznivým ohlasem. Podívejte se na popis možností nebo si stáhněte leták.

KEO4 Účetnictví může být provozováno v našem datovém centru a umožňuje tak zpracování odkudkoli, kde je dostupný internet. V neposlední řadě je zpracování v datovém centru bezpečné z hlediska zavirování/ zašifrování dat.

Přejít na nové řešení můžete kdykoli. Máme připravený převod obratů, počátečních stavů a rozpočtu.

Naši obchodní zástupci vám nové účetnictví předvedou a zpracují cenovou nabídku. Můžete se také obrátit na naše obchodní oddělení (obchod@alis.cz).

Jitka Králová

.. nahoru.

KEO4 Účetnictví - novinky

 • V levém stromu nabídek nyní najdete agendu Účetní saldokonto, která umožňuje sledování saldokontních účtů. Program automaticky páruje pohledávky/závazky a jejich úhrady: ty účetní zápisy, kde nalezne shodný párovací údaj, stejný syntetický a analytický účet a účetní zápisy mají vyrovnané strany MD a Dal. K dispozici je také ruční párování.
 • Zdokonalili jsme automatické dopočítávání stran v zaúčtování při použití symbolu hvězdičky (*). Nyní můžete použít hvězdičku (*) pro vyrovnání stran již na poli AU; program spočítá rozdíl mezi stranami (MD/Dal) a vždy kladnou hodnotu doplní na příslušnou stranu.
 • Doplnili jsme nové sestavy do rozpočtu  „Rozpočet seskupený/podrobný včetně plnění předchozího roku“ a „Rozpočet v druhovém třídění dle tříd“.

Michaela Slavíková

.. nahoru.

KEO4 Mzdy - novinky

 • Pořízení nového ročního zúčtování daně: Pro pořízení použijte tlačítko „Nový“ a vyberte „Generování RZD pro osobní kartu“. Variantu „Prázdné RZD“ využijete pouze v případě, že k ročnímu zúčtování daně daného zaměstnance nechcete z programu načíst data ze zpracovávaného zdaňovacího období (při přechodu z jiných programů apod.).
 • Pracovní vztah – Detail – Stálá evidence – Zaúčtování: Nově si můžete u konkrétních pracovních vztahů (resp. u výjimky zaúčtování) nastavit jiný údaj AU pro běžný účet, než AU nastavené v parametrech/číselníku účtů. Pokud AU v kartě pracovního vztahu (resp. ve výjimce) vyplníte, bude mít u běžného účtu přednost před nastavením z parametrů/číselníku účtů.
 • Sestavě M300 Mzdové náklady dle zaměstnanců jsme vrátili původní orientaci na výšku a variantu tisku na šířku jsme přidali pod nový kód M300A Mzdové náklady dle zaměstnanců – na šířku.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

KEO4 Majetek - novinky

 • Barevně jsme zvýraznili sestavy, aby se v nich lépe četlo po řádcích.

Lenka Knápková

.. nahoru.

KEO4 Spisová služba - novinky

 • Při hromadném tisku komponent se nyní před tiskem nabídnou dostupné tiskárny. Přednastavena je vždy výchozí tiskárna.

Podatelna

 • V Evidenci přibyla nabídka K nahlédnutí, kde jsou evidovány dokumenty, které předala Podatelna k nahlédnutí.
 • Do seznamu dokumentů „Doplnit zpracovatele“ a „Předávané dokumenty“ jsme přidali sloupeček s datumem, kdy byl dokument doručen.
 • V detailu tisku pro předávané dokumenty se kromě vlastníka tiskne i zpracovatel dokumentu.

 • ...celý článek.

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

KEO-X

Matrika - nové šablony Určení otcovství

Aktualizací číslo 181213 byly dodány modulu Matrika šablony Určení otcovství narozeného a nenarozeného dítěte odpovídající vzorům, které zaslalo Ministerstvo vnitra ČR všem matričním úřadům dne 11. 1. 2018 (Informace č. 1/2018, č.j. MV-88097-13/VS-2017, předchozí informace byly MV zaslány dne 8.12. 2017, č.j. MV-88097-9/VS-2017).

Šablony si musí každá matrikářka načíst do svých šablon ručně.
...celý článek.

Alena Kozielová

.. nahoru.

Vtipy na leden

 

Pozdě večer postává generální ředitel velké firmy bezradně u skartovačky, když tu jde kolem mladý dynamický zaměstnanec.
Ředitel ho osloví:
"Prosím vás, mám tu velmi citlivý a důležitý dokument a moje sekretářka už šla domů. Můžete mi pomoci s tímhle přístrojem?"
"Samozřejmě, pane řediteli!" odpoví mladík, hbitě zapne skartovačku, popadne papír a vsune ho dovnitř...
"Mockrát děkuji, to víte, já a technika. Ty kopie bych prosil tři..."

 

Chlubí se soused sousedovi.
"Člověče, moje žena je vynikající kuchařka!"
"Opravdu?"
"No fakt. Dokonce, když začínala jezdit autem, hned napoprvé zavařila ložiska..."