Obecní e-noviny na webu: 12/2017

12 / 2017

18. 12. 2017

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

překulil se 27. rok existence ALISu. Za spolupráci v něm děkujeme zákazníkům, zaměstnancům i regionálním obchodním partnerům. Ať nám to společně dobře funguje i nadále.

Mzdovým účetním předkládáme dosud známý soupis legislativních změn pro rok 2018 s tím, že novinky již byly zapracovány do aktuální verze programu.

K problematice přechodu zbývajících uživatelů Spisové služby KEO-X na KEO4 uvádíme informace v samostatném příspěvku.

Připomínáme, že je stále možno se přihlásit na „velká“ lednová školení uživatelů, která teprve proběhnou (Olomouc, Nový Jičín, Zlín, druhý termín Česká Lípa, Praha, České Budějovice a Hradec Králové) – viz nabídka na této stránce.

Naše přáníčko najdete na konci zpravodaje – mějte se svátečně.

Ing. Oldřich Gabriel

 

LEGISLATIVA

Mzdy – legislativní změny pro rok 2018

Nařízením vlády č. 286/2017 Sb. dochází ke zvýšení základní sazby minimální mzdy z 11 000 Kč na 12 200 Kč za měsíc. Hodinová sazba minimální mzdy se z původních 66 Kč zvyšuje na 73,20 Kč (při 40 hodinách týdně). Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin pro jednotlivé skupiny prací (resp. platové třídy) platné od 1. 1. 2018 jsou uvedeny v následující tabulce.
...celý článek.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

KEO4

KEO4 Účetnictví - novinky

 • Do distribuční šablony vydané faktury jsme přidali nové vstupní pole pro povinné texty týkající se DPH (například, pokud se bude jednat o přenesenou daňovou povinnost).
 • Dále jsme změnili u distribučních šablon vstupní pole pro poznámku u položek v zaúčtování. Nově se zobrazí pouze poznámka, kterou si uživatel doplní ručně v detailu dokladu na záložkách Zaúčtování/Příprava platby. Jedná se o sestavy Vnitřní doklad, Likvidační lístek, Pokladní doklady s rozúčtováním, Pokladní deník.
 • Změna v zobrazování účetní věty: odstranili jsme nuly, které nám doposud v zaúčtování a v sestavách reprezentovaly prázdnou hodnotu údajů jako je paragraf (0000), položka (0000), účelový znak (00000) a další údaje a nyní jsou pole bez hodnoty prázdná. Tím jsou tabulky, formuláře a sestavy mnohem přehlednější.
 • Do Karty účtu jsme doplnili sestavy – „Karta účtu - dle filtru“ (podle zadaného filtru), „Karta účtu“ (podle výběru účtu v horní tabulce) a na záložce Obraty „Tisk obratů“.
 • Pokud si nově převezmete námi připravené dokladové řady, tak se vám přetáhnou včetně práv přihlášeného uživatele.

Michaela Slavíková

.. nahoru.

KEO4 Mzdy - novinky

 • Doplnili jsme nové stupnice platových tarifů dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. platné od 1. 1. 2018. Nově bude pouze 5 tarifních tabulek. Základní platové tarify zůstávají v příloze č. 1, úředníci územních samosprávných celků se vrací do přílohy č. 2 a pedagogové budou nově v příloze č. 5.
 • Dovolená uvolněného zastupitele: Upravili jsme evidenci nároku na dovolenou a vlastní čerpání dovolené u pracovního vztahu typu uvolněný zastupitel. Od období 1/2018 bude zvlášť evidován a následně na základě čerpání v konkrétní dny také odečítán nárok na dovolenou v pracovní dny a ve dny pracovního klidu.  Vzhledem k tomu, že z legislativy nevyplývá povinnost rozdělit na pracovní dny a dny pracovního klidu dovolenou převáděnou z roku 2017, v programu bude tato dovolená automaticky převedena do pracovních dnů. V případě zájmu si můžete v lednu tento nárok upravit na kartě pracovního vztahu v záložce „Dovolená“.
 • Přidali jsme nový typ benefitu „Mimořádná odměna“, který může být od 1. 1. 2018 při dodržení zákonných podmínek poskytnut členům zastupitelstva.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

KEO4 Majetek - novinky

Rozšířili jsme nabídku inventurních sestav pro pozemky o tyto sestavy:

 • Podle názvu katastru (R70m/R73m)
 • Podle čísla listu vlastnictví (R70n/R73n)

Lenka Knápková

.. nahoru.

KEO4 Spisová služba - novinky

 • Správce Spisového a skartačního plánu může hromadně uzavírat/otevírat věcné skupiny.
 • V modulu Referent lze v nabídce Dokumenty nově vyhledávat dle subjektu.
 • Do adresáře jsme přidali nový filtr „Hledat“. V tomto filtru se vyhledává fulltextově dle obchodního názvu, údaje IČO, dále dle jména, příjmení, ulice, čísla domovního a názvu obce. 

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

OSTATNÍ

ČSOB - nové internetové bankovnictví má upravený formát

V novém internetovém bankovnictví ČSOB se vyskytl problém s načítáním příkazů k úhradě (ABO formát - soubor KPC). Zjistili jsme, že nové internetové bankovnictví ČSOB má v načítání příkazů z ostatních programů změnu oproti předchozím verzím.

Dle vyjádření ČSOB nebudou již strukturu upravovat a upravený formát musí naprogramovat ostatní ekonomické systémy. ALIS musí zabudovat nový formát do programů KEO-W Účetnictví, KEO4 Účetnictví a KEO4 Mzdy.

Viktor Samek

.. nahoru.

Ukončení podpory ke Spisové službě KEO-X

Užívání nového řešení Spisové služby KEO4 máme smluvně evidováno již u více než 1.300 zákazníků. Zbývající uživatele Spisové služby KEO-X v těchto dnech individuálně (a pro jistotu i touto cestou) informujeme o tom, že:

 • Ke konci zpracování roku 2017 (jak bylo opakovaně avizováno) končí programátorská údržba a zázemí ke Spisové službě KEO-X.
 • V naší evidenci průběžně k datu 31. 12. 2017 zneplatňujeme smlouvy (nebo jejich dílčí části), které se týkají programových modulů SSL KEO-X.
 • Ze zneplatněných položek SSL KEO-X již nebude v dalších letech nikomu fakturován smluvní roční udržovací poplatek.
 • Informační e-mail, potažmo tuto informaci, je tedy možno brát jako (částečnou) výpověď daných smluv v souladu s jejich zněním.
 • Pokud někdo hodlá i nadále používat SSL KEO-X, tak může, ale je třeba počítat s tím, že v ní nebudou garantovány vazby na novou legislativu (včetně blížícího se evropského nařízení GDPR).

Zbývá ještě zopakovat informaci, že k datu 1. 1. 2018 dojde k mírnému zdražení programových modulů Spisové služby KEO4.

Těm stávajícím uživatelům SSL KEO-X, kteří přejdou na SSL KEO4 až v průběhu roku 2018, budeme fakturovat poměrnou část ročních udržovacích poplatků za rok 2018.

Ing. Oldřich Gabriel

.. nahoru.

Vtipy na prosinec

 

Manželka říká před vánočními svátky svému muži:
„Už vím, co bych chtěla pod stromeček. Moc si přeju poukaz na dovolenou v Karibiku.”
„A nemohla by sis přát něco splnitelnějšího?”
„No, vlastně by mi bohatě stačilo, kdybys tolik nechlastal.”
„A tu dovolenou chceš na týden nebo na 14 dní?”

 

Po bouřlivé silvestrovské oslavě si to šněruje auto od chodníku k chodníku. Všimne si toho policejní hlídka a snaží se vozidlo zastavit. Řidič auta povídá rozverně spolujezdci:
„Hele, co kdybychom dnes udělali výjimku a svezli je…”

 

Novoročenka