Obecní e-noviny na webu: 11/2017

11 / 2017

30. 11. 2017

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

blíží se „šňůra“ tradičních školení uživatelů a v některých místech konání je již kapacita zcela nebo téměř zaplněna. Pokud o účasti teprve uvažujete, dlouho neváhejte a v případě zájmu se co nejdříve přihlaste. Kromě tradičních témat ekonomického zaměření je letos část programu věnována i s obavami očekávané platnosti evropského nařízení o ochraně osobních údajů GDPR.

Uživatele KEO-W zvlášť upozorňuji na zveřejněné novinky a zásadní změny ve zpracování rozpočtu. Článek k této problematice je zpracován i se specifiky pro příspěvkové organizace. Pokud budete chtít ve své organizaci vést rozpočet ve variantě se závaznými ukazateli, je pro vás zpracován metodický materiál.

Protože se také rychle blíží ukončení programátorské podpory Spisové služby KEO-X, začali jsme s individuálním oslovováním těch klientů, u kterých zatím postrádáme vyjádření, zda na nové řešení Spisové služby hodlají přejít, popřípadě kdy. I zde uvádím, že do konce roku 2017 je to výhodnější.

Poslední letošní zpravodaj vám zašleme pravděpodobně v týdnu před vánočními svátky.

Přeji vám pohodový adventní čas.

Ing. Oldřich Gabriel

 

UPOZORNĚNÍ

Pořiďte si novou spisovku do konce roku

Do spisové služby jsme v posledních měsících zapracovali mnoho náročných nových funkcí. Především se jedná o tyto novinky:

 • vytváření a ověřování elektronických podpisů v souladu s nařízením eIDAS,
 • identifikace formátu souborů dle PRONOM – aplikace umí analyzovat (dle knihovny z projektu DROID the UK National Archives) formát a verzi datového souboru.

Tyto technologicky náročné integrační funkce a mnoho dalších vylepšení zvýší od 1. ledna 2018 cenu za Spisovou službu o cca 12%. Pokud jste ještě na novou spisovou službu nepřešli, využijte výhodných cen platných do konce roku.

Jitka Králová

.. nahoru.

ŠKOLENÍ

Tradiční školení uživatelů k novinkám 2018

Zveme vás na tradiční školení uživatelů informačního systému KEO k roční uzávěrce a připravovaným změnám pro rok 2018. Školení letos proběhnou na těchto místech:
...celý článek.

Jitka Králová

.. nahoru.

LEGISLATIVA

Zprávy MF ČR 7/2017

 • Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace – doplnění.

Ve formátu PDF k prohlédnutí zde (150 kB)

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

KEO-W

KEO-W Účetnictví - novinky

V nové verzi KEO-W jsme provedli zejména změny v agendě rozpočet. Přinášíme vám i další novinky a úpravy.
...celý článek.

.. nahoru.

Rozpočet a střednědobý výhled příspěvkových organizací v KEO-W - změny pro rok 2018

Příspěvková organizace sestavuje rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok. Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na nejméně dva roky následující po roce, na který je sestavován rozpočet. Obsahuje předpokládané náklady a výnosy v jednotlivých letech.

Více najdete v metodice Rozpočet a střednědobý výhled příspěvkových organizací v KEO-W - změny pro rok 2018.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Rozpočet a střednědobý výhled obcí a DSO v KEO-W Účetnictví - změny

Ve verzi KEO-W Účetnictví 1.11.131 se upravilo zpracování rozpočtu. Kvůli režimu oddělených pokladen se rozpočet rozdělil na dvě nabídky, a to Rozpočet do 2015 a Rozpočet od 2016. To znamená data rozpočtu lze prohlížet a editovat v odpovídající nabídce. Sestavy v nabídce Sestavy jsou pouze pro rozpočet do roku 2015. Sestavy pro rozpočet 2016 a vyšší jsou pouze v nabídce Rozpočet od 2016. Při prvním spuštění nabídky Rozpočet od 2016 proběhne transformace dat. Transformace musí být provedena nejpozději před měsíční uzávěrkou.

Bližší informace najdete v metodice Rozpočet a střednědobý výhled obcí a DSO v KEO-W Účetnictví - změny.

Vlasta Jurčová

.. nahoru.

Rozpočet - závazné ukazatele v programu KEO-W Účetnictví

Rozpočet lze vést buď jen formou rozpisu rozpočtu nebo formou rozpočtu se závaznými ukazateli. Nastavení režimu vedení rozpočtu se závaznými ukazateli se zadá v parametrech přímo v rozpočtu. Zaškrtne se parametr „Rozpočet na závazné ukazatele“. Po uzavření rozpočtu nelze parametr měnit.

Více viz metodika Rozpočet - závazné ukazatele v programu KEO-W Účetnictví.

Vlasta Jurčová

.. nahoru.

Rozpočet - vytvoření nového závazného ukazatele "z toho"

Od verze 1.11.131 je umožněno při pořizování rozpočtové změny označit řádek novým údajem „ZU z toho“. Výsledkem je, že se po uzavření změny vytvoří v rozpočtu nový řádek „z toho“..

Více viz metodika Rozpočet - vytvoření nového závazného ukazatele "z toho".

Vlasta Jurčová

.. nahoru.

KEO4

Videoškolení KEO4

Vážení uživatelé programů KEO4, dovolujeme si vás upozornit, že videoškolení jsou nadále dostupná přímo z programu KEO4.

Jitka Králová

.. nahoru.

KEO4 Účetnictví - novinky

 • Do distribuční šablony vydané faktury jsme přidali nové vstupní pole pro povinné texty týkající se DPH (například, pokud se bude jednat o přenesenou daňovou povinnost).
 • Dále jsme změnili u distribučních šablon vstupní pole pro poznámku u položek v zaúčtování. Nově se zobrazí pouze poznámka, kterou si uživatel doplní ručně v detailu dokladu na záložkách Zaúčtování/Příprava platby. Jedná se o sestavy Vnitřní doklad, Likvidační lístek, Pokladní doklady s rozúčtováním, Pokladní deník.
 • Změna v zobrazování účetní věty: odstranili jsme nuly, které nám doposud v zaúčtování a v sestavách reprezentovaly prázdnou hodnotu údajů jako je paragraf (0000), položka (0000), účelový znak (00000) a další údaje a nyní jsou pole bez hodnoty prázdná. Tím jsou tabulky, formuláře a sestavy mnohem přehlednější.
 • Do Karty účtu jsme doplnili sestavy – „Karta účtu - dle filtru“ (podle zadaného filtru) , „Karta účtu“ (podle výběru účtu v horní tabulce) a na záložce Obraty  „Tisk obratů“.
 • Pokud si nově převezmete námi připravené dokladové řady, tak se vám přetáhnou včetně práv přihlášeného uživatele.

Michaela Slavíková

.. nahoru.

KEO4 Mzdy - novinky

V souvislosti se změnou v § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, účinnou od 1. 1. 2018 jsme provedli programovou úpravu výpočtu zdanění příjmů. Rozšířili jsme okruh příjmů podléhajících srážkové dani. Obdobný daňový režim, který nyní platí pro dohody o provedení práce, tedy při nepodepsaném prohlášení podléhají srážkové dani ve výši 15 procent, bude od 1. 1. 2018 platit i pro příjmy ze závislé činnosti, které v úhrnné výši nepřesahují u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku 2 500,- Kč.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

KEO4 Spisová služba - novinky

 • Pro správce spisového a skartačního plánu jsme přidali novou akci „Hromadné mazání věcných skupin bez vazby.“ Můžete se takto zbavit nepoužívaných spisových znaků ve svém spisovém a skartačním plánu.
 • Do masky čísla jednacího je možné přidat ještě další, pomocný, čítač.
 • V modulu Referent přibyla v Zásilkách položka Odeslané, kde se zobrazují všechny zásilky, které jste odeslali.
 • Upravili jsme hromadný tisk doručenek, aby respektoval třídění uživatele. Tisková sestava je přehlednější, zvětšili jsme písmo a přidali vizuální odlišení jednotlivých doručenek.
 • V parametrech úřední desky lze nově nastavit, zda chcete, aby se zobrazovalo datum sejmutí u všech dokumentů (mimo těch na dobu neurčitou).

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

Akce "tablet" ukončena

Dne 15. listopadu jsme na stránkách zveřejnili informaci, že akce „Tablet ke spisovce KEO4“ byla ukončena. Prvních 500 zákazníků, kteří splnili vypsaná kritéria pro získání tabletu ke Spisové službě KEO4, již obdržela nebo v nejbližších dnech obdrží příslušnou zásilku.

Jitka Králová

.. nahoru.

Vtipy na listopad

 

Manželka volá svému muži do práce:
„Prosím tě, potřebuji se tě na něco zeptat. Už jsi někdy cítil takovou nepříjemnou ostrou vystřelující bolest po celém těle, jako kdyby měl někdo tvou voodoo panenku a píchal do ní špendlíky?“
„Ne, ještě nikdy“ odpovídá zmateně manžel.
„… a teď?“

 

Jednou spadl nově postavený barák. Zedník říká:
„Tak to je průšvih – příčina se bude muset řádně vyšetřit. Asi za to můžou cihly, byly špatně vypálené!"
Cihly se brání:
„Kdepak, my jsme dobře vypálené, za to může písek."
Písek na to:
„Ani náhodou, já byl dobře prosetý, já bych si tipl na vápno!"
Vápno rozhořčeně:
„Žádné takové, na mne to nehodíte. Já bylo dobře hašené, za to může cement, asi ho tam bylo málo."
Cement na to klidně:
„Mě do toho laskavě netahejte, já jsem tam vůbec nebyl."