Obecní e-noviny na webu: 10/2017

10 / 2017

23. 10. 2017

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

ve dnech 25. až 27. října se uskuteční podzimní pracovní setkání našich obchodních partnerů. Dostupnost a akceschopnost většiny z nich bude v těchto dnech výrazně omezena. Díky za pochopení.

Zřizovatelům škol a školních jídelen, jakož i těmto subjektům jako takovým, dáváme ke zvážení, zda k plnění nových povinností vyplývajících ze změny legislativy (od 1. 7. 2017 jsou veškerá školská zařízení orgány veřejné moci) nevyužít možností naší Spisové služby KEO4. Tuto nabídku zveřejníme i v listopadovém katalogu pro školy Školouš.

Pozornost, prosím, věnujte zprávě o ukončení podpory starších typů protokolů pro komunikaci se systémy státní správy (týká se to těch, kteří dosud pracují s nepodporovanými verzemi operačních systémů na starších prostředcích výpočetní techniky).

Ať se vám dobře daří.

Ing. Oldřich Gabriel

 

UPOZORNĚNÍ

Pořiďte si novou spisovku do konce roku

Do spisové služby jsme v posledních měsících zapracovali mnoho náročných nových funkcí. Především se jedná o tyto novinky:

 • vytváření a ověřování elektronických podpisů v souladu s nařízením eIDAS,
 • identifikace formátu souborů dle PRONOM – aplikace umí analyzovat (dle knihovny z projektu DROID the UK National Archives) formát a verzi datového souboru.

Tyto technologicky náročné integrační funkce a mnoho dalších vylepšení zvýší od 1. ledna 2018 cenu za Spisovou službu o cca 12%. Pokud jste ještě na novou spisovou službu nepřešli, využijte výhodných cen platných do konce roku.

Jitka Králová

.. nahoru.

LEGISLATIVA

Zprávy MF ČR 5/2017

 • Judikatura ke správě odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně podle zákona č. 250/2000 Sb..

Ve formátu PDF k prohlédnutí zde (238 kB)

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Zprávy MF ČR 6/2017

 • Podprogram č. 29821300 – 5. výzva obcím.

Ve formátu PDF k prohlédnutí zde (285 kB)

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

KEO4

Zpracování mezd v souvislosti s volbami do poslanecké sněmovny 2017

V souvislosti se zpracováním mezd po volbách do poslanecké sněmovny 2017 připomínáme pracovní postupy k pořízení typu pracovního vztahu "Člen volební komise (ČVK)".
...celý článek.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

Mzdy - nové platové tarify

Dnem 1. 11. 2017 nabude účinnosti nařízení vlády č. 340/2017, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
...celý článek.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

KEO4 Mzdy - informace pro školy

Prosíme ty uživatele, kteří si kvůli výkazu P1c-01 (konkrétně kvůli oddílu IV b) vytvářeli nové platové výměry s učitelskými úvazky, aby si zkontrolovali a případně znovu doplnili počty hodin u "Příplatků za přímou pedagogickou činnost nad rozsah" za měsíc 9/2017.
...celý článek.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

KEO4 Účetnictví - novinky

 • Do pokladních dokladů jsme přidali novou záložku „Položky“, která je napojená na Ceník a slouží jako fakturace - prodej za hotové.
 • Export – doplnili jsme možnost exportovat rozpočet schválený a rozpočtové změny (pouze uzavřené).
 • Nově jsme přidali možnost mít v pokladně jednu číselnou řadu pro příjmy a výdaje (Číselníky / Dokladové řady -  menu Pokladna – odznačit Příjem + Výdej).
 • Doplnili jsme nové sestavy „Počáteční stavy“ a „Inventurní soupis stavů účtů“.
 • Import / Doklady z KEO4 Mzdy – doplnili jsme možnost importu zaúčtování z mezd.
 • Do banky jsme přidali novou sestavu „Detailní opis bankovních transakcí s odstránkováním (bez odstránkování)“.
 • Připravili jsme novou sestavu „Kniha analytických účtů bez popisů“ - sestava je orientovaná na výšku.

Michaela Slavíková

.. nahoru.

KEO4 Spisová služba - novinky

 • Na Podatelně a v modulu Referent přibyla nová sestava na tisk doručenek. V nabídce Doručenky stačí vyfiltrovat např. dle spisové značky a přes tlačítko Tisk si je následně hromadně vytisknout.
 • Výpravna:
  • V přehledu evidence známek a cenin jsme přidali nové tiskové sestavy.
  • V odeslaných zásilkách lze nově filtrovat dle vlastníka.
  • Při odesílání zásilek České pošty si nyní můžete vytisknout i obálky.
 • V parametrech Úřední desky lze nově přidat informativní text. Tento text se poté zobrazí v záhlaví Úřední desky na webu.
 • Při vytváření SIP balíčku ve Spisovně se nově kontroluje, zda jsou výstupní data v pořádku.
 • V detailu komponenty přibyla identifikace datového formátu dle databáze PRONOM, kterou spravuje Národní Archiv Velké Británie. Na základě této identifikace provádíme validaci PDF/A formátu dle pdfVERA, který vnikl za podpory Evropské komise.
 • Ve výpravně jsme přidali možnost evidovat známky a ceniny. Uživatel s právem na evidenci známek a cenin může vkládat různé typy známek a cenin a evidovat jejich příjem a výdej. Do další verze připravujeme tiskové sestavy.
 • Na podatelně při příjmu listinných zásilek přibyly sloupečky s informacemi o dokumentu – číslo jednací, věc a komu bude daný dokument předáván.

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

Pro školská zařízení, jídelny a jejich zřizovatele

Veškerá školská zařízení a jídelny se staly Orgánem veřejné moci, což pro tyto subjekty znamená i nové povinnosti. S vypořádáním některých z nich vám může pomoci program KEO4 Spisová služba. Ten splňuje nařízení zákona 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě. Snadno s ním zjistíte vlastníky datových schránek a splníte tak podmínku prioritní komunikace prostřednictvím datových schránek. Přímo v programu lze provádět autorizovanou konverzi z moci úřední, tzn. s její pomocí vznikne dokument se stejnými právními účinky jako ověřená kopie dokumentu. Program vám usnadní a zpřehlední práci s dokumenty, spisy, převodem do PDF, používání elektronických podpisů,…

Informace o možnostech programu KEO4 Spisová služba najdete zde.

V případě zájmu o předvedení programu kontaktujte nás nebo naše regionální obchodní partnery.

Lenka Pavlovičová

.. nahoru.

OSTATNÍ

Ukončení podpory protokolů TLS 1.0 a TLS 1.1 k 31. 10. 2017

Aplikace KEO4 je od začátku koncipovaná a provozovaná s maximálním ohledem na bezpečnost. Jde o složitou problematiku, do níž vstupuje řada faktorů. Jedním z nich je komunikační protokol, pomocí kterého probíhá šifrovaná komunikace mezi klientským programem a serverem s aplikací KEO4. 

...celý článek.

David Mach

.. nahoru.

Vtipy na říjen

 

V motorestu sedí postarší chlápek a obědvá. Vtom vstoupí tři motorkáři v rozverné náladě. První típne své cigáro o chlápkův koláč, druhý mu vylije kafe a třetí mu obrátí tác s jídlem vzhůru nohama. Chlápek se bez náznaku odporu zvedne, zaplatí a opustí motorest.
Chvilku potom povídá jeden z motorkářů servírce:
„Hele, to nebyl nic moc chlap, že?“
Servírka se usměje:
„No, to je fakt. A řidič je to taky mizernej. Při couvání rozmačkal svým kamiónem tři motorky.“

 

Říká kamarádka kamarádce:
„Tak ode dneška už fakt začínám držet dietu!“
Kamarádka se jí ptá:
„No páni, to jsi dobrá, a čím začneš? Nebudeš jíst sladké?“
„No, to ne, ale Nutellu budu jíst bez chleba.“