Obecní e-noviny na webu: 9/2017

9 / 2017

27. 9. 2017

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

i když hned dva příspěvky v tomto zpravodaji jsou věnovány problematice převodu modulu Spisová služba do produktové řady KEO4, do třetice shrnu argumenty pro ty z vás, kteří dosud pracujete se Spisovou službou KEO-X, jejíž programátorská údržba končí zpracováním roku 2017.

 • Původní řešení používají ještě řádově stovky zákazníků a do konce roku již mnoho času nezbývá.
 • Pokud se převody „nahrnou“ na přelom roků 2017/2018, bude velmi obtížné to kapacitně zvládnout (bude-li to vůbec možné).
 • K 1. 1. 2018 dojde ke zdražení SSL KEO4. Pořídit si nové řešení do konce roku pro vás bude výhodnější (jak v pořizovací ceně, tak následně ve výši fakturovaných RUPů).
 • Akce Tablet ke Spisovce KEO4 stále probíhá – stačí splnit vypsaná kritéria pro získání tabletu za 1,- Kč.

Neodkládejte proto, prosím, přechod na KEO4 SSL na poslední chvíli a domluvte si s našim příslušným regionálním obchodním partnerem vhodný termín jeho realizace.

K blížícím se říjnovým volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jsme zveřejnili metodiku s popisem zpracování volebních seznamů v programu KEO-X.

Přeji vám pohodové babí léto.

Ing. Oldřich Gabriel

 

UPOZORNĚNÍ

Naplánujte přechod spisové služby do KEO4

Toto upozornění je určené pouze těm uživatelům, kteří dosud používají spisovou službu KEO-X.

Je důležité, abyste spolu s naším obchodním zástupcem naplánovali přechod na SSL KEO4. Ukončení podpory SSL KEO-X je plánováno na konec roku 2017.

Vezměte prosím v úvahu, že z kapacitních důvodů nebude možné s blížícím se termínem ukončení podpory převést všechny zákazníky najednou. Doporučujeme naplánovat přechod s předstihem. Jsme připraveni vám maximálně pomoci, abychom tuto náročnou etapu společně zvládli. V případě jakýchkoli komplikací se, prosím, obraťte na naši zákaznickou linku 487 882 102.

Jitka Králová

.. nahoru.

Pořiďte si novou spisovku do konce roku

Do spisové služby jsme v posledních měsících zapracovali mnoho náročných nových funkcí. Především se jedná o tyto novinky:

 • vytváření a ověřování elektronických podpisů v souladu s nařízením eIDAS,
 • identifikace formátu souborů dle PRONOM – aplikace umí analyzovat (dle knihovny z projektu DROID the UK National Archives) formát a verzi datového souboru.

Tyto technologicky náročné integrační funkce a mnoho dalších vylepšení zvýší od 1. ledna 2018 cenu za Spisovou službu o cca 12%. Pokud jste ještě na novou spisovou službu nepřešli, využijte výhodných cen platných do konce roku. Stále můžete při splnění podmínek získat tablet Umax VisionBook 8Wi Plus za 1 korunu.

Jitka Králová

.. nahoru.

LEGISLATIVA

Zprávy MF ČR 4/2017

 • Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace.
 • Úvěry poskytované obcemi a nový zákon o spotřebitelském úvěru.
 • Povaha sdělení poskytovatele o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace podle správního soudu.
 • Dotazy k poskytování dotací z územních rozpočtů.
 • Metodický postup k provedení vyhlášky č. 464/2016 Sb.
 • Pravidla rozpočtové odpovědnosti – oprava.

Ve formátu PDF k prohlédnutí zde (522 kB)

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

KEO4

KEO4 Účetnictví - novinky

 • Do rozpočtu podrobného jsme dodělali akci „Vygenerovat rozpočet seskupený". Díky této akci si můžete z rozpočtu podrobného vygenerovat rozpočet seskupený – závazné ukazatele.
 • Základní parametry / Výkazy – přidali jsme parametr pro odesílání dat (výkazů a export počátečních stavů a obratů) e-mailem.
 • U sestavy „Opis deníku“ jsme doplnili možnost součtovat a třídit dle čísla dokladu.
 • Do hlavního menu jsme přidali novou nabídku Karta rozpočtu.
 • Automatické operace – připravili jsme číselník automatických operací a můžete si je převzít pomocí tlačítka „Převzít z distribučního číselníku“.
 • Plán – přidali jsme novou tiskovou sestavu „Změny plánu“.

Michaela Slavíková

.. nahoru.

KEO4 Mzdy - novinky

 • Upravili jsme statistický výkaz P1c-01 o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství dle metodik MŠMT pro rok 2017.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

KEO4 Spisová služba - novinky

 • Do detailu spisu jsme přidali novou akci Vložit dokumenty, která umožní hromadné vložení dokumentů do spisu. Po stisknutí tlačítka Vložit dokumenty se zobrazí nabídka dokumentů, které lze do spisu vložit. Přednostně se zobrazují dokumenty se stejnou věcnou skupinou za poslední rok. Pokud chcete zobrazit všechny dokumenty, je třeba zrušit přednastavený filtr. Vybrané dokumenty po vložení získají věcnou skupinu dle spisu.
 • Do parametrů podatelny jsme přidali nový parametr „Minimalizovat počet listů při tisku předávacího protokolu“, který určuje, zda se bude předávací protokol tisknout zvlášť pro jednotlivé referenty nebo dohromady.
 • Dle novely NSESSS jsme změnili název entity Záznam na Koncept.
 • Přidali jsme možnost hromadného tisku komponent. Tento tisk je přístupný na příjmu dokumentů na Podatelně a v seznamu Vlastní k vyřízení, Přijaté k vyřízení a Dokumenty v modulu Referent. Stačí zaškrtnout dokumenty, jejichž komponenty chcete vytisknout, stisknout tlačítko Tisknout komponenty a vybrat komponenty, které mají být vytištěny. Tisk se posílá vždy na výchozí tiskárnu.
 • Upravili jsme tisk detailu dokumentu a přidali novou možnost tisku detailu dokumentu i s transakčním protokolem.

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

KEO-X

Volby 2017

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhnou ve dnech 20.- 21. října. Přečtěte si metodiku s popisem zpracování volebních seznamů v programu KEO-X Volby:

Přikládáme také stanovisko MV ČR ohledně omezení svéprávnosti z pohledu volebního práva:

Jitka Králová

.. nahoru.

Vtipy na září

 

Učitelka napíše na tabuli:
„Už měsíce jsem se nepobavyla.“
Pak se zeptá:
„Tak děti, ví někdo, jak opravit chybu?“
A Pepíček na to:
„Zkuste si najít přítele.“

 

Do řeznictví vběhl pes, ukradl několik buřtů a utekl. Řezník však psa poznal. Je to pes jednoho ze stálých zákazníků - místního právníka. Odpoledne zajde řezník k právníkovi a ptá se ho:
"Když mi vběhne do řeznictví pes a ukradne věnec špekáčků, mám nárok na finanční náhradu od majitele psa?"
"Ano, samozřejmě," odpoví právník.
"V tom případě mi dlužíte 120 korun," říká řezník, "to byl totiž váš pes."
Právník si povzdechne, vytáhne šekovou knížku a napíše šek na 120 korun. Když je řezník na odchodu, právník jej zadrží:
"Ještě moment! Tady máte účet na 500 korun za právnickou konzultaci!"