Obecní e-noviny na webu: 8/2017

8 / 2017

4. 8. 2017

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

převážnou část náplně srpnového zpravodaje tvoří příspěvky k nové legislativě, konkrétně k novele zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, která je účinná od 1. 7. 2017.

V květnových e-novinách jsme vás informovali o problematice GDPR. Od června je na našich www stránkách k dispozici informační materiál GDPR a obce. V rámci příprav na realizaci odpovídajících opatření určitě nebude na škodu, když si podrobně zmapujete, ve kterých agendách pracujete s osobními daty fyzických osob, zda jsou v odpovídajícím rozsahu, zda je evidujete po nezbytně nutnou dobu a do jaké míry jsou data chráněná proti zneužití.

Užijte si příjemně zbytek léta.

Ing. Oldřich Gabriel

 

UPOZORNĚNÍ

Naplánujte přechod spisové služby do KEO4

Toto upozornění je určené pouze těm uživatelům, kteří dosud používají spisovou službu KEO-X.

Je důležité, abyste spolu s naším obchodním zástupcem naplánovali přechod na SSL KEO4. Ukončení podpory SSL KEO-X je plánováno na konec roku 2017.

Vezměte prosím v úvahu, že z kapacitních důvodů nebude možné s blížícím se termínem ukončení podpory převést všechny zákazníky najednou. Doporučujeme naplánovat přechod s předstihem. Jsme připraveni vám maximálně pomoci, abychom tuto náročnou etapu společně zvládli. V případě jakýchkoli komplikací se, prosím, obraťte na naši zákaznickou linku 487 882 102.

Videoškolení

Připravili jsme pro vás videoškolení, které vás provede základními pracovními postupy v programu KEO4 Spisová služba: http://www.alis.cz/cs/podpora/videoskoleni/spisova-sluzba-keo4.

Jitka Králová

.. nahoru.

LEGISLATIVA

Přiznání daně při dodání zboží a poskytnutí služby - informace GFŘ

1. 7. 2017 nabývá účinnosti zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění, mimo jiné, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V novele dochází ke zpřesnění pravidla pro stanovení vzniku povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby.

Znění celé Informace GFŘ k aplikaci ustanovení § 20a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 7. 2017 naleznete zde.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Vyrovnání odpočtu daně a úprava odpočtu – informace GFŘ

1. 7. 2017 nabývá účinnosti zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění, mimo jiné, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Tato informace je vydávána z důvodu vyjasnění možných interpretačních nejasností, které mohou vznikat s doplněním povinnosti vyrovnání odpočtu daně v ustanovení § 77 odst. 2 písm. c) zákona o DPH nebo s doplněním povinnosti úpravy odpočtu daně v ustanovení § 78e zákona o DPH.

Povinnost provést vyrovnání odpočtu daně podle § 77 odst. 2 písm. c) zákona o DPH se vztahuje na situace, kdy plátce nemůže důkazními prostředky řádně doložit, že došlo ke zničení, ztrátě či odcizení obchodního majetku jiného než dlouhodobého majetku.

...celý článek.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Režim přenesení daňové povinnosti – informace GFŘ

V souvislosti s novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), se rozšiřuje s účinností od 1. 7. 2017 režim přenesení daňové povinnosti v kategorii tzv. trvalého použití režimu přenesení daňové povinnosti o mimo jiné následující plnění uskutečněná mezi plátci:

...celý článek.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Nespolehlivá osoba – informace GFŘ

S účinností od 1. 7. 2017 je zaveden institut tzv. nespolehlivé osoby. Základním smyslem tohoto nového institutu je zajištění pokračující vazby na „nespolehlivost podle zákona o DPH“ u těch osob, které závažným způsobem porušily povinnosti při správě daně z přidané hodnoty a zároveň tento institut dává správci daně možnost označit jako nespolehlivé podle zákona o DPH i jiné osoby, než jsou plátci DPH, pokud tyto osoby vykazují závažné porušení povinností ohrožující řádnou správu a výběr daně z přidané hodnoty.

...celý článek.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Nespolehlivý plátce – informace GFŘ

V souvislosti s novelou zákona o dani z přidané hodnoty byla aktualizována informace GFŘ k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (nespolehlivý plátce) a souvisejících ustanovení.

Znění celé Informace GFŘ k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 7. 2017 naleznete zde.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Institut ručení – informace GFŘ

S účinností od 1. 7. 2017 je ručení za nezaplacenou DPH rozšířeno i o případy, kdy k úhradě za zdanitelné plnění dojde prostřednictvím virtuálních měn.

Tato informace je vydávána v návaznosti na původní Informaci GFŘ z důvodu potřeby doplnění o věcné změny v ZDPH (rozšíření případů ručení) a upřesnění ve vazbě na změny související s reorganizací finanční správy. Pro přehlednost je nicméně tato Informace k ručení zpracována jako komplexní a původní Informaci ze dne 25. 3. 2011 tak formálně nahrazuje.

Znění celé Informace GFŘ k institutu ručení podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění po novele zákona od 1. 7. 2017 naleznete zde.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

GDPR a obce

Začínáte se na GDPR ptát, proto jsme připravili materiál se základními informacemi zaměřený na specifika obcí.

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR) bude účinné od května 2018. Je čas začít se připravovat.

Jitka Králová

.. nahoru.

KEO4

KEO4 Mzdy - novinky

  • Vytvořili jsme novou překážku v práci - Indispoziční volno. Vzhledem k tomu, že toto volno není upraveno žádným pracovněprávním předpisem, konkrétní podmínky čerpání a náhrady určuje zaměstnavatel ve vnitřním předpisu nebo kolektivní smlouvě. V programu je náhrada za tuto neodpracovanou dobu implicitně počítána jako 100% ušlé mzdy (v případě použití bude mít zaměstnanec stejné peníze, jako kdyby byl v práci). Toto nastavení si můžete změnit v číselníku (Číselníky – Číselník překážek v práci – Indispoziční volno – Etapy – Indispozciční volno - Detail – záložka Náhrada).

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

KEO4 Majetek - novinky

  • U typu majetku - SU 022 je možnost evidovat soubory hmotných movitých věcí tak, že na jednom formuláři hlavní karty souboru jsou vidět všechny jeho položky a jejich pořizovací i zůstatkové ceny. Položky souboru lze průběžně vyřazovat a zařazovat nové. Podrobný návod k práci se soubory hmotných movitých věcí najdete v dokumentaci (dokumentaci otevřete stisknutím klávesy F1 přímo v programu).
  • V nástrojové liště je nové tlačítko Vytvořit kopii, pomocí kterého zkopírujete kartu majetku. Kopírované údaje můžete před uložením upravit.
  • Na kartu majetku si nyní můžete přidat jednu nebo více fotografií.

Lenka Knápková

.. nahoru.

KEO4 Spisová služba - novinky

  • Nově lze vyvěšovat dokumenty na úřední desku na dobu neurčitou. Stačí při žádosti o vyvěšení vybrat volbu Vyvěšení na dobu neurčitou. Datum sejmutí je pak možné doplnit až ve chvíli, kdy je dokument vyvěšen na úřední desce.
  • Upřesnili jsme název u příjmu zásilek na Podatelně na Listinné zásilky.
  • V detailu subjektu v adresáři jsme odstranili položku Doklad.

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

Vtipy na srpen

 

Muž sleduje televizní sportovní přenos a jeho žena myje v kuchyni nádobí. Komentátor hlásí:
„Po vydařeném úvodu se Gábina Koukalová propadla na pátou příčku.”
Žena se z kuchyně ptá manžela:
„To sleduješ soutěž v lezení po žebříku?”

 

Starší dáma chce investovat peníze do koupě dostihového koně. Jednoho si pečlivě vybere a pro jistotu si ho nechá vyšetřit veterinářem.
„Tak co, pane doktore, myslíte, že s ním budu moci závodit?”
Veterinář se podívá na koně, pak na dámu a povídá:
„Samozřejmě. A tipoval bych, že ho porazíte.”