Obecní e-noviny na webu: 5/2017

5 / 2017

11. 5. 2017

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

ve dnech 17. až 19. května se uskuteční jarní pracovní setkání našich obchodních partnerů. Dostupnost a akceschopnost většiny z nich bude v těchto dnech výrazně omezena. Díky za pochopení.

Jedním z probíraných témat na setkání bude GDPR (General Data Protection Regulation), což je obecné nařízení EU pro oblast ochrany osobních údajů občanů. Přestože nařízení začne platit od 25. 5. 2018, bude třeba s předstihem učinit řadu opatření a pravděpodobně i upravit některé smluvní rámce naší vzájemné spolupráce. Problematice GDPR se v naší společnosti věnuje speciálně sestavený odborný tým. O našich konkrétních krocích vás budeme postupně informovat. Jinak vám samozřejmě doporučujeme tuto problematiku sledovat, protože se u vás bude týkat i agend, které řešíte jinak, než prostřednictvím našeho software.

Akce Tablet ke Spisovce KEO4 stále probíhá. Zbývajícím uživatelům Spisové služby KEO-X připomínáme, že koncem zpracování roku 2017 bude k tomuto původnímu řešení ukončena programátorská podpora i související zázemí.

Mějte se jarně.

Ing. Oldřich Gabriel

 

UPOZORNĚNÍ

Naplánujte přechod spisové služby do KEO4

Toto upozornění je určené pouze těm uživatelům, kteří dosud používají spisovou službu KEO-X.

Je důležité, abyste spolu s naším obchodním zástupcem naplánovali přechod na SSL KEO4. Ukončení podpory SSL KEO-X je plánováno na konec roku 2017.

Vezměte prosím v úvahu, že z kapacitních důvodů nebude možné s blížícím se termínem ukončení podpory převést všechny zákazníky najednou. Doporučujeme naplánovat přechod s předstihem. Jsme připraveni vám maximálně pomoci, abychom tuto náročnou etapu společně zvládli. V případě jakýchkoli komplikací se, prosím, obraťte na naši zákaznickou linku 487 882 102.

Videoškolení

Připravili jsme pro vás videoškolení, které vás provede základními pracovními postupy v programu KEO4 Spisová služba: http://www.alis.cz/cs/podpora/videoskoleni/spisova-sluzba-keo4.

Jitka Králová

.. nahoru.

LEGISLATIVA

Zprávy MF ČR 3/2017

 • Změny v rozpočtové skladbě od 1. ledna 2017.
 • Úpravy rozpočtu
 • Použití rozpočtové skladby před její novelizací a po ní pro rozpočet nového roku.
 • Provádění změn rozpočtu.

Ve formátu PDF k prohlédnutí zde (429 kB)

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

KEO-W

KEO-W Účetnictví - novinky

 • Rozpočet – nová sestava 19ro – Návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku. Sestava je na základě zákona č. 23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, § 5 odst. 3.
 • Pořizujete nového partnera a chcete k němu automaticky získat i bankovní účty? Vyzkoušejte novou funkci při přebírání adresy z ARES - nově se vám načtou i bankovní účty.
 • Výkazy – pro podnikatele jsme připravili nový výkaz Rozvaha v plném rozsahu. Pro neziskové organizace jsme vytvořili nové výkazy Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu.
 • Účetní deník – Filtr – do údaje Akce lze nyní vyplnit více hodnot nebo interval.
 • Závěrečný účet – je přidán nový údaj „Sestavený k:“, který lze editovat a zároveň se tento údaj naplňuje do souhrnné sestavy vytvořené v PDF a ve wordu. U sestavy 15e se upravilo naplnění názvu tříd.
 • Saldokonto – nová sestava „Saldokonto – opis dle zobrazení ve formuláři“.
 • Sestavy – nová sestava Analytická výsledovka pro podnikatele.

 • ...všechny novinky KEO-W.

Vlasta Jurčová

.. nahoru.

MONITOR - specializovaný informační portál Ministerstva financí

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

V letošní verzi portálu MONITOR navíc obsahuje i kalkulačku pro Rozpočtovou odpovědnost.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

KEO4

KEO4 Mzdy - novinky

 • U statistického výkazu P1-04 pro školy jsme přidali možnost tvorby kontrolního hlášení také za vybraný interval měsíc od – do.
 • Upravili jsme sestavu M074 Podklad pro výkaz ÚNP4-04 tak, aby do evidenčního počtu a údajů týkající se evidenčního počtu nevstupovaly jiné pracovní vztahy než pracovní poměry.
 • V roce 2017 bude již program hlídat dlouhodobou omluvenou absenci. V případě, že u zaměstnance dosáhne 100 a více dní, budou automaticky vznikat záznamy pro krácení dovolené. Protože do těchto dnů se nezapočítávají pracovní neschopnosti, které vznikly v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, přibyla ve formuláři DPN možnost tyto případy označit. V rámci poaktualizačního servisu po prvním spuštěním programu KEO4 je nyní potřeba projít všechny dočasné pracovní neschopnosti, které zasahují do roku 2017. V případě, že se jedná o pracovní úraz (popř. nemoc z povolání), záznam zaškrtněte, tento následně nebude započítáván jako omluvená absence pro účely krácení dovolené.
 • Další změnou pro rok 2017 je kontrola na překročení limitu počtu odpracovaných hodin u dohod o provedení práce (DPP). Vlastní limit (300 hodin pro rok 2017) je součástí měsíčních parametrů. Při překročení tohoto limitu se při výpočtu mezd zobrazí sestava se zaměstnanci na DPP, kteří tento limit překročili. V rámci měsíčních parametrů organizace je však možnost také zadat počet hodin před dosažením limitu, při kterých má být kontrola prováděna. Pokud si sem tedy zadáte např. „50“, program již nebude u pracovníků kontrolovat překročení hranice 300, ale 250 hodin.
 • Na vybraných místech programu můžete vyvolat výpočet mzdy a tisk výplatního lístku vybraného zaměstnance klávesovou zkratkou F7.
 • V měsíční evidenci – v harmonogramu pracovní doby můžete nově pořizovat data bez nutnosti otevírat detail jednotlivých dnů. Pokud kliknete na údaj, který chcete upravit, otevře se vám tabulka do které je možno zapisovat. Po tabulce se lze pohybovat pomocí šipek, tabelátoru nebo tlačítka enter. Totéž jsme umožnili také v seznamu měsíčních srážek ve sloupci „Jednotek“. Toto využijete v případě, že u zaměstnanců evidujete srážky „Stravenky“ a v měsíční evidenci u těchto doplňujete počty kusů.
 • Upravili jsme základní parametry v programu Mzdy tak, aby zde nebyly duplicitně parametry, které jsou již v parametrech v modulu Administrace.
 • Pokud pořizujete výjimky v zaúčtování pro platový výměr, nově můžete tuto výjimku kromě částky a procentem vyjádřit také počtem hodin.
 • V detailu exekuce si nově můžete nastavit vlastní zaúčtování - analytický účet AU a Org. Pokud zaúčtování v detailu exekuce nezměníte, automaticky se zaúčtuje dle číselníku automatických operací (AU 0193).
 • U organizací, které nemají nastaven měsíční parametr organizace tak, že „U nočních směn je nedělní/sváteční směna ta, kdy zaměstnanec nastoupil do práce“ a odpracované hodiny jsou tedy řízeny údajem „do půlnoci“, mohou nově tuto funkci využít také u přesčasů. Pokud tedy zaměstnanec vykonává přesčasovou práci přes noc, může ve formuláři přesčasu určit, kolik hodin bylo odpracováno do půlnoci. Na základě tohoto údaje budou následně vyhodnoceny případné příplatky za práci v sobotu, neděli (nebo ve svátek).
 • Vytvořili jsme novou sestavu M002 Potvrzení o době trvání pro OSVČ.
 • V agendě „Finanční úřad – vypořádání přeplatků a bonusů“ přibyla možnost evidence čísla jednacího žádosti v případě, že bylo zažádáno o vrácení přeplatků z FÚ. Číslo je možno zaznamenat do agendy i zpětně do záznamů pro uzavřené měsíce (ve kterých byla žádost evidována).
 • Ve formuláři Hromadného oznámení pro zdravotní pojišťovnu se nyní zobrazuje také identifikační číslo, které dříve bylo automaticky doplňováno až do tisku (příp. elektronického podání). V některých případech se totiž nemusí jednat o rodné číslo (např. při prvním oznámení o nástupu zaměstnance, který nemá na území ČR trvalý pobyt a který ještě nemá u zaměstnavatele od pracoviště zdravotní pojišťovny přiděleno číslo pojištěnce).
 • V případě vyplácení mimomzdových náhrad (náhrad za cestovné, náhrad za použití vlastního nářadí…), jsou tyto již vyčleněny a zobrazeny v rekapitulaci sestavy M300 Mzdové náklady dle zaměstnanců.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

Mzdy - ukončení služby NEMPRI 2015

Služba NEMPRI je rozhraní pro elektronické zasílání přílohy k žádosti o nemocenské dávky pro OSSZ z programu Mzdy.

Jak bylo Českou správou sociálního zabezpečení dříve avizováno, k 30. 4. 2017 byla ukončena služba NEMPRI 2015 a od tohoto data je možno zasílat hlášení na Českou správu sociálního zabezpečení pouze pomocí služby NEMPRI 2016. V programech KEO4 Mzdy a ALIS-PVS je již NEMPRI 2016 implementováno od června roku 2016. Informačním zprávám ohledně ukončení NEMPRI 2015 ze strany ČSSZ tak nemusíte věnovat zvýšenou pozornost.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

KEO4 Majetek - novinky

Oceňování pozemků

 • Při hromadném ocenění nových pozemků (nabídka Ocenit) lze nyní hromadně nastavit také datum pořízení a datum zařazení. Pokud se tyto údaje nevyplní, převezmou se do majetku data dle údajů katastrálního úřadu tak jako dosud.
 • Při jednotlivém ocenění nových pozemků urychlí editaci data zařazení a ceny přímo v tabulce - prostě jen klikněte do tabulky a můžete ceny zadat.
 • U změněných pozemků lze zase přímo v tabulce editovat cenu a u pozemků k vyřazení datum vyřazení.
 • Do pohledu na změněné pozemky jsme přidali sloupce Původní oceněná výměra, Rozdíl výměry, Původní cena a Rozdíl ceny.
 • Tyto rozdíly vytisknete na nové sestavě Tisk rozdílů ve výměře a ceně (R61r) z menu Tisk nad seznamem změněných pozemků.

Majetek

 • Přibyla nová možnost filtrovat podle hodnoty údaje vybrané z tabulky. Vyberete hodnotu ve sloupci a na pravý klik zvolíte možnost „Filtrovat podle hodnoty“. V seznamu se vám následně zobrazí záznamy, kde je požadovaná hodnota obsažena.
 • Novou sestavu Rekapitulace majetku podle 1. úrovně umístění (R62c) najdete v nabídce Sestavy/Pohyby majetku/Rekapitulace za období…
 • Doplňující údaje pozemku lze změnit hromadně. Na formuláři vyvolaném z menu Akce/Hromadná změna údajů zobrazíte tuto možnost kliknutím na šipku Hromadná změna doplňujících údajů pozemků.
 • Zařazování pomocí pohybů 151 Rozdělení – nová parcela a 152 Zařazení z důvodu digitalizace jsme umožnili i s datem mimo aktuální rok.

Lenka Knápková

.. nahoru.

KEO4 Spisová služba - novinky

 • Nyní máte možnost vložit do masky čísla jednacího číslovku měsíce, kdy byl dokument zaevidován.
 • V modulu Referent v nabídce Spisy se Vám nově zobrazují i spisy podřízených referentů. Ve výchozí filtru vidíte pouze vlastní spisy. Po zrušení filtru „Moje spisy“ se zobrazí všechny spisy, na které máte právo.
 • Přibyla nová možnost filtrovat podle hodnoty údaje vybrané z tabulky. Vyberete hodnotu ve sloupci a na pravý klik zvolíte možnost „Filtrovat podle hodnoty“. V seznamu se vám následně zobrazí záznamy, kde je požadovaná hodnota obsažena.
 • Jestliže Spisovou službu obsluhuje pouze jeden uživatel, pak lze nově ve společných parametrech SSL nastavit jednouživatelskou Spisovou službu. V rámci nastavení je třeba zadat uživatele, který bude automaticky vlastníkem dokumentu po zaevidování na Podatelně. Zaevidované dokumenty se poté rovnou zobrazí v modulu Referent v dokumentech Přijaté k vyřízení. Vzhledem k tomu, že jde o spisovou službu pouze pro jednoho uživatele, nelze dokumenty předávat jinému referentovi, vytvářet žádosti a zpřístupňovat dokumenty pro nahlížení.
 • Z detailu dokumentu a z nabídky při vyřizování vlastního dokumentu byla odstraněna ikona s časovým razítkem, protože nyní je již časové razítko součástí elektronického podpisu.
 • Do společných parametrů SSL jsme přidali nový parametr „Přímé odesílání datových zpráv a e-mailů referentem“. Po zapnutí parametru jsou odesílány datové zprávy a e-maily přímo, ostatní zásilky jsou předávány na výpravnu.
 • V dokumentech organizace přibyly nové filtry pro rychlejší vyhledávání.
 • Byly přidány nové distribuční šablony pro tisk dodejek a doručenek.
 • V Dokumentech organizace lze nově provést reorganizaci věcných skupin. V rámci reorganizace věcných skupin může uživatel vybrat věcnou skupinu, ze které bude přeřazeno a věcnou skupinu, do které bude přeřazeno. S novou věcnou skupinou je možné převést i skartační režim. Poté uživatel vybere dokumenty, spisy a ukládací jednotky, kterých se změna bude týkat.
 • V detailu dokumentu v záložce komponent je nová akce „Uložit komponenty“ pro hromadné uložení souborů na disk.
 • Umožnili jsme filtrování v nabídce Moje dokumenty, Dokumenty odboru a organizace dle vlastníka a data zaevidováno/založeno.
 • Referent/Spisový a skartační plán - připravili jsme možnost zobrazit věcné skupiny formou stromové struktury.

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

Vtipy na květen

 

U lékaře doma zvoní telefon. Ze sluchátka se ozve kamarádský hlas jeho kolegy:
„Co je s tebou? Potřebujeme čtvrtého do mariáše.“
„Chvíli vydržte, hned jsem u vás,“ odpovídá lékař. Když si obléká kabát, manželka se ho ptá:
„Je to vážný případ?“
„Obávám se, že určitě, už jsou u toho tři doktoři.“

 

Školní inspektor navštívil hodinu němčiny a sedl si do poslední lavice, hned za Pepíčka. Mladá hezká učitelka v minisukni píše na tabuli věty k překladu. Vyvolá Pepíčka a nechá ho přeložit větu, kterou právě napsala na spodní část tabule. Pepíček vstane a sebejistě překládá:
"Páni, to je ale krásná prdelka."
Paní učitelka se rozčílí, a pošle Pepíčka na chodbu. Ten se na odchodu otočí k inspektorovi:
"Když to nevíte, tak alespoň tak blbě nenapovídejte."