Obecní e-noviny na webu: 12/2016

12 / 2016

22. 12. 2016

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci, obchodní partneři, kolegové,

ve svátečním čase bilancování, ve dnech kdy naše společnost dovršila šestadvacátý rok své existence, si dovoluji i touto cestou poděkovat všem našim zaměstnancům za průběžně odváděnou práci, regionálním obchodním partnerům za terénní aktivity, a vám - našim zákazníkům za přízeň. Naší snahou bude i do budoucna pracovat na tom, aby naše spolupráce fungovala k vaší maximální spokojenosti.

Z nedávných užitečných novinek v jednotlivých programových modulech upozorňujeme na ty, které si obzvlášť zasluhují vaši pozornost.

Na první tři školení v rámci školícího republikového turné dorazilo téměř 200 účastníků. Na další akce je možno se stále hlásit, ale je třeba počítat s tím, že poslední volná místa ubývají.

Akce Ke spisovce KEO4 tablet pokračuje i v roce 2017. Třeba je pouze splnit vypsaná kritéria.

Pohodově vydařené vánoční svátky všem. Naše firemní přáníčko najdete na konci e-novin.

Ing. Oldřich Gabriel

 

NOVINKY

Novinky - to nejlepší z poslední doby

Představujeme to nejzajímavější, co jsme pro vás připravili v nových verzích našich produktů v nedávné době. Podívejte se, co je nového.
...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO-W

KEO-W Účetnictví - novinky

 • Číselníky - u vybraných položek a paragrafů provedena úprava platnosti pro rok 2017.
 • Výkazy - Fin2-12M - upraveno načítání položek dle jejich platnosti.
 • Pokladna – F7 šablony - pokud je vyplněna v šabloně AKCE, převezme se do zaúčtování.
 • Bezhotovostní pokladna – do sloupce „Přijato od“ bylo přidáno tlačítko "..." na výběr z adresáře.
 • Opravné položky – zrychlení vyfiltrování položek pro tvorbu OP a zrychlená tvorba sestavy „Tisk nových OP“.

Vlasta Jurčová

.. nahoru.

KEO-W Poplatky - novinky

 • Připravili jsme novou, jednodušší, variantu sestavy pro odečty stavů - 917c. Obě sestavy pro odečty (917b, 917c) nyní najdete v agendě Ostatní příjmy na záložce Evidence, pod tlačítkem Tisk/Přehledy a již správně reagují na vámi nastavený filtr.
 • Ostatní příjmy/Tisk/Uživatelské sestavy - upomínky - připravili jsme novou variantu s tabulkou s bankovním účtem, VS, SS atd. Nově si můžete do vlastní úpravy upomínky přidat číslo dokladu.
 • Faktura z agendy Poplatky a Ostatní příjmy - nyní obsahuje QR kód a obrázkový podpis - stejně jako faktura vystavená z agendy Účetnictví.

Lenka Knápková

.. nahoru.

KEO4

KEO4 Mzdy - novinky

 • Elektronické odesílání výplatních lístků - nyní si můžete vybrat, z jakého e-mailového účtu se budou výplatní lístky odesílat (e-mailové účty nastaví správce v Administraci).
 • Roční zúčtování daně - nyní správně vyhodnocuje daňová zvýhodnění u zaměstnanců, kteří uplatňují slevu na děti. Novela zákona o daních z příjmu (č.586/1992 Sb.) týkající se navýšení daňového zvýhodnění na druhé a na třetí a další dítě pro rok 2016 nabyla účinnosti dnem 1. května 2016. Od ledna do dubna tedy bylo v rámci měsíčního zpracování uplatňováno daňové zvýhodnění ve výši pro rok 2015. Zbývající část nároku za tyto měsíce je tedy potřeba poplatníkovi zohlednit v rámci zúčtování záloh daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2016.
 • V případě, že je zaměstnanci na základě konce pracovního vztahu proplácena dovolená, zobrazí se hláška, která upozorňuje na automaticky vygenerovaný záznam proplacené dovolené.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

KEO4 Majetek - novinky

 • Vytvořili jsme novou sestavu Účetní odpisový plán na celou dobu životnosti (R81i) a najdete ji v menu Sestavy/Účetní a daňové odpisy. Plán je členěn po čtvrtletích a tiskne se jen pro označené karty.
 • Hromadnou změnu povolených údajů provedete po označení vybraných karet v nabídce Akce/Hromadná změna údajů. Při označení více záznamů se u akcí, které lze provádět hromadně, zobrazuje znaménko +. Pokud provádíte akci pouze u jednoho záznamu, zobrazuje se před názvem akce šipka vpravo.
 • V detailu pozemku (SU 031) na záložce Doplňující údaje jsme uspořádali do záložek oddíly: Jiné právní vztahy, Bonity, Poznámka. Sem se přenášejí záznamy o věcných břemenech, zástavních právech a bonitách z agendy Oceňování pozemků.

Lenka Knápková

.. nahoru.

KEO4 Spisová služba - novinky

 • Zveřejnili jsme nový modul KEO4 Spisovna, ve kterém lze ukládat dokumenty čekající na uplynutí skartační lhůty. Tento modul vám pomůže s přípravou skartačního řízení – zatím pro analogové dokumenty.
 • V modulu Referent přibyla možnost přípravy ukládacích jednotek, které lze po uzavření předat do Spisovny. Do ukládacích jednotek lze vkládat jen dokumenty a spisy se stejným spisovým znakem (věcnou skupinou), jako má ukládací jednotka. Dokument, který není součástí spisu, lze vložit do ukládací jednotky hned po svém vyřízení. Spis lze vložit hned po uzavření.
 • Na podatelně u každé zaevidované datové zprávy ve formátu PDF nyní proběhne automatické ověření elektronických podpisů. Toto ověření probíhá ihned při zaevidování DZ a následně znovu po 24 hodinách, z důvodu možného zneplatnění podpisového certifikátu.
 • Nyní můžete ověřit klasifikované elektronické podpisy u PDF souboru v nové záložce komponenty – Ověření podpisu.
 • V detailu komponenty u dokumentu lze nově vložit výtah této komponenty a to buď naskenováním nebo vložením přílohy ze souboru.

Výtahem se dle Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby rozumí soubor, který má skryté určité informace (například na základě právní povinnosti), zpravidla osobní údaje, utajované informace, informace označené jako důvěrné, nebo zakrytou část textu, která není potřebná pro další využití kopie dokumentu apod. Ve všech případech není ovlivněn původní dokument.

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

Ke spisovce tablet

Objednejte si novou spisovou službu a získejte tablet Umax VisionBook 8Wi Plus za 1 korunu. Stále máme připravené dostatečné množství tabletů skladem.

Podmínky akce:

 • Smlouva bude obsahovat alespoň jeden modul KEO4 SSL.
 • Celková hodnota smlouvy po uplatnění případných slev bude minimálně 12 tis. Kč bez DPH.
 • Smlouva bude obsahovat ceny platné od 1.10.2016.
 • Tatáž organizace (IČ) může získat tablet pouze jednou.

Jitka Králová

.. nahoru.

OSTATNÍ

Provoz linky zákaznické podpory o svátcích

Vzhledem k čerpání dovolených omezujeme provoz na lince zákaznické podpory takto:

23.12. v provozu 8-12 h

26. - 30.12. v provozu 8-15:30 h

Děkujeme za pochopení.

Jitka Králová

.. nahoru.

Plán odstávek CSÚIS v roce 2017

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) o plánovaných odstávkách IISSP. Ve stanovených termínech nebude IISSP dostupný.
...celý článek.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Vtipy na prosinec

 

Říká v hospodě kamarád kamarádovi:
"Půjč mi přes svátky tisícovku. Já ji dám manželce jako dárek. Ona ji dá babičce, ta zase dědečkovi a ten ji dá mně. Já ti ji potom vrátím a všichni budeme mít spokojené vánoce!"

 

Řádně podnapilý chlapík potká svého souseda:
"Tak šťastný a veselý Nový rok!"
"Co blbnete, vždyť už je únor!"
"A sakra, to zase bude doma facek - přetáhl jsem Silvestra ještě více než loni!"

 

Novoročenka