Obecní e-noviny na webu: 11/2016

11 / 2016

21. 11. 2016

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

s blížícím se koncem roku odstartujeme v České Lípě dne 19. 12. standardní školící republikové turné zaměřené k legislativním změnám pro rok 2017 a k realizovaným novinkám v námi nabízených softwarových produktech. O místech konání a termínech jsme vás již informovali a v tomto čísle zpravodaje na potřebné informace opět odkazujeme. Přihlášeno je již více než 520 účastníků. S dalšími přihláškami dlouho neotálejte – kapacity některých sálů jsou omezené.

Kromě výčtů novinek ještě připomínáme akci, v rámci které je možno při splnění čtyř stanovených kritérií získat šikovný tablet s předinstalovaným klientem pro provozování KEO4 za symbolickou cenu. Nabídka je určena pro stávající uživatele Spisové služby KEO-X i pro nové zákazníky, kteří dosud naše řešení Spisové služby neprovozovali. Tablety v rámci této akce obdrží prvních 500 zákazníků.

Přeji vám pohodový adventní čas.

Ing. Oldřich Gabriel

 

ŠKOLENÍ

Tradiční školení uživatelů k novinkám 2017

Zveme vás na tradiční školení uživatelů informačního systému KEO k roční uzávěrce a připravovaným změnám pro rok 2017.

Školení letos proběhnou na těchto místech:
...celý článek.

Jitka Králová

.. nahoru.

KEO4

KEO4 Mzdy - novinky

 • Z programu KEO4 Mzdy nově můžete zaměstnancům zasílat výplatní lístky e-mailem jako zaheslovaná PDF. Návod najdete v příručce.
 • V případě, že zaměstnanec s aktivními exekucemi je v daném měsíci v pracovní neschopnosti, zobrazí se kontrola na doplnění nezabavitelné částky zohledněné v aktuálním měsíci Okresní správou sociálního zabezpečení již při výpočtu mzdy. Tuto částku doplníte v „Pořízení dle zaměstnanců“, záložka „Srážky“. V případě, že je u někoho ze zaměstnanců uplatňována nezabavitelná částka stálého charakteru (např. u zaměstnanců, kterým je vyplácen starobní důchod), zaevidujte jí na osobní kartě, v záložce  „Ostatní“ - „Exekuce“. Tato částka bude uplatňována v každém měsíci, zkontrolujte tedy prosím, že zde nemáte evidovány nezabavitelné částky, které stálý charakter nemají!
 • V agendě „Exekuce stálé“ nově můžete vytvořit kopie již evidovaných exekucí. Stačí se postavit na záznam aktivní nebo již ukončené exekuce a stisknout tlačítko „Vytvořit kopii“. V této kopii již pouze doplníte potřebné údaje jako např. nový počátek srážek, případně upravíte částku „Celkem srazit“.
 • Podstatně jsme zrychlili výpočet mezd. I nad většími daty se tak hromadný výpočet pohybuje maximálně v řádech desítek vteřin.
 • Nové platové tarify: V číselníku stupnic platových tarifů jsou již připraveny nové platové tarify, které začnou platit k 1. 11. 2016 a k 1. 1. 2017. Nyní si můžete připravovat nové platové výměry. UPOZORNĚNÍ PRO ŠKOLY – nepedagogové, kteří byli od 1. 9. 2016 zařazeni do přílohy č. 3 se po od 1. 11. 2016, kdy dochází k navýšení v přílohách 1, 3, 4, 5 a 7, vrací zpět do Přílohy č. 1 – Základní platové tarify.
 • Výjimky v zaúčtování jsme po vzoru ostatních evidencí rozdělili na výjimky stálé a výjimky měsíční. Z aktivních výjimek stálých, evidovaných pod pracovními vztahy, se generují výjimky měsíční, které jsou v daném měsíci zohledněny. Kromě toho lze pořídit výjimky měsíční přímo z měsíční evidence přes tlačítko „Nový“, tyto jsou platné vždy pouze pro aktuální období. Nově lze také v měsíčním pořízení vytvořit výjimku přímo přes konkrétní odměnu, příplatek nebo pohotovost. Stačí se postavit na záznam, stisknout tlačítko „Vytvořit výjimku v zaúčtování“ a vyplnit jak má být zaúčtováno.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

Změny účtů zdravotních pojišťoven

Na základě novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, jsou zdravotní pojišťovny nejpozději k datu 10.2.2017 povinny vést bankovní účty u České národní banky (dále ČNB). Postupně tedy dostáváte informace o změnách účtů jednotlivých zdravotních pojišťoven. Účty upravíte v programu KEO4 Mzdy v nabídce „Číselníky“ - „Číselník zdravotních pojišťoven“. U účtu je již možno evidovat i specifický symbol.

Ing. Martina Gembecová

.. nahoru.

KEO4 Majetek - novinky

 • V menu Sestavy/Účetní a daňové odpisy je nová sestava Časové rozlišení transferů podle AU, na kterých se eviduje rozpuštěná výše transferu (R88c).
 • K dispozici jsou nové varianty tisku inventárních štítků s QR kódy. Štítky mají rozměr 63,5 x 33,9 mm. Do prodejních sítí se dodávají s úpravou proti povětrnostním vlivům a jsou otěruvzdorné.
 • Číselník pohybů jsme rozšířili o nové pohyby pro zachycení změny výměry u pozemků: 351 Sloučení – změna výměry a 352 Rozdělení – změna výměry. Najdete je pod nabídkou Změna ceny.
 • Záložku Doplňujících údajů na kartě pozemku jsme rozšířili o Jiné právní vztahy. Sem se přenesou záznamy o věcných břemenech a zástavních právech z agendy Oceňování pozemků.
 • Do filtru pro majetek jsme přidali možnost filtrovat dle Typu právního vztahu nebo pomocí zatržítek vyfiltrovat ty pozemky, které mají věcné břemeno nebo zástavní právo.
 • Převod dat z KEO-X Oceňování pozemků - nyní se kromě analytických účtů a ceny převádí i poznámka.

Lenka Knápková

.. nahoru.

KEO4 Spisová služba - novinky

 • Nově lze stornovat i přijatý digitální dokument (dokument z datové zprávy), který byl na Podatelně omylem zaevidován.
 • Upravili jsme formuláře pro předávání dokumentů jednotlivým pracovním místům či organizačním jednotkám.
 • Připravili jsme pro vás nové distribuční šablony pro dopisy. Tyto šablony obsahují čárový kód, který reprezentuje jednoznačný identifikátor dokumentu (JID).
 • Zkrátili jsme délku jednoznačného identifikátoru JID, abychom zkrátili délku čarových kódů. Do jednoznačného identifikátoru se přebírají první 3 nebo 4 znaky ze základních parametrů. Pokud chcete v jednoznačném identifikátoru jinou zkratku, lze ji nastavit ve Společných parametrech SSL v „Identifikátorech“. Tato zkratka je použita i v čísle jednacím.
 • Dalšími novinkami je formátování textu a vytváření vzorů pro tělo e-mailu. Vzory si můžete vytvořit v modulu Referent, v číselníku „Vzory pro e-mail“ nebo přímo při psaní těla e-mailu přes tl. Nový u vkládání vzoru. Můžete si takto vytvořit například vlastní vizitku. Při vytváření vzorů nebo samotném psaní těla e-mailu můžete nově formátovat text. Je možné použít písmo tučné, kurzívu, písmo podtržené. Lze též měnit barvu textu.
 • Zjednodušili jsme detail vlastního i přijatého dokumentu.

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

Ke spisovce tablet pro prvních 500 zákazníků

Uzavřete smlouvu v hodnotě minimálně 12 tis. Kč (bez DPH), která bude obsahovat alespoň jeden spisovkový modul a získejte tablet Umax VisionBook 8Wi Plus za 1 korunu.
...celý článek.

Jitka Králová

.. nahoru.

Vtipy na listopad

 

Pacient se svěřuje lékaři:
„Pane doktore, dost často trpím náhlými výpadky paměti.“
„A od kdy to máte?“
„Co, od kdy mám?“

 

Pětaosmdesátiletá babička říká své patnáctileté pravnučce:
„Já, když jsem byla v tvých letech, tak už jsem pracovala.“
„Babi, pokud já někdy budu ve tvých letech, tak ještě pracovat budu.“