Obecní e-noviny na webu: 6/2016

6 / 2016

28. 6. 2016

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

v předprázdninovém zpravodaji vám kromě obvyklých přehledů novinek oznamujeme, že k 30. 9. 2016 bude ukončena platnost výhodnějších zaváděcích cen na pořízení programových modulů souvisejících s vedením spisové služby v prostředí KEO4.

Novinkou v naší nabídce je nadstavbový modul Hřbitov na webu k Evidenci hřbitovů KEO-X, kterou v současné době využívá již téměř 350 správců pohřebišť.

Samostatný příspěvek je věnován problematice přepisu znaků v modulu Matrika při zápisech cizojazyčných jmen.

Užijte si dovolené.

Ing. Oldřich Gabriel

 

KEO-W

KEO-W Účetnictví - novinky

 • Karta rozpočtu – do dolní části formuláře je přidaná nová záložka „Obraty dle SU AU“. Obraty jsou načítány k vybrané položce rozpočtu. Jsou přidány i do tisku karty rozpočtu. V tisku je možnost označit, zda tisknout kartu rozpočtu včetně obratů nebo bez obratů stejně jako tisk včetně rozpočtových změn.
 • Karta účtu – přidali jsme možnost změnit rok - v horní části formuláře.
 • Příkazy k úhradě – do parametrů příkazu bylo přidáno třídění položek pro tisk příkazů k úhradě. Nyní si lze vybrat třídění dle ID položek příkazu, dle účtu a VS, dle částky. Označené třídění se použije při tvorbě tisku příkazu k úhradě i v homebankingu.

 • ...celý článek.

Vlasta Jurčová

.. nahoru.

KEO4

Spisová služba za zaváděcí ceny

Pořiďte si novou spisovou službu v prostředí KEO4 za zaváděcí ceny. Výhodná nabídka platí na smlouvy uzavřené do 30. 9. 2016.

Nové řešení spisové služby přináší spoustu vylepšení pro běžnou práci – našeptávání údajů, spolehlivé a rychlé šablony dopisů, elegantnější práci s e-maily, automatický rozdělovník, způsob vyřízení postoupením a mnoho dalšího.

Spisová služba KEO4 reflektuje požadavky národního standardu pro elektronické spisové služby a nařízení eIDAS. Změny se týkají z velké části názvosloví, nových evidenčních údajů a pravidel pro práci s dokumenty, ale například i způsobu podepisování elektronickým podpisem.
...celý článek.

Jitka Králová

.. nahoru.

KEO4 Mzdy - novinky

 • Při automatickém krácení dovolené (na základě data nástupu a ukončení pracovního vztahu) není započítán měsíc, který zaměstnanec neodpracuje celý. Nárok na dovolenou můžete zkontrolovat, popř. upravit v detailu pracovního vztahu na
 • Když si měníte úvazek na pracovním vztahu nebo platovém výměru, tak vás nyní program upozorní, abyste nezapomněli upravit úvazek na obou místech.
 • V zaúčtování jsme upravili položku u „Peněžního plnění z fondu“ - původní položku 5029 jsme nahradili položkou 5499.
 • Pokud budete hromadně tisknout sestavu M100 Výplatní lístek, v případě, že se vejdou, budou dva výplatní lístky na jedné stránce A4.
 • Pracovní vztah/Stálá evidence/Zaúčtování – přidali jsme nový typ výjimky pro zaúčtování „Výjimka pro mzdovou složku“. Tuto lze v současnosti využít v případech, kdy je potřeba ošetřit zvláštní zaúčtování pohotovosti či základního přesčasu.

 • ...celý článek.

Ing. Martina Gabrielová

.. nahoru.

KEO4 Majetek - novinky

 • Zpřehlednili jsme na kartě majetku záložku Doplňující údaje u SU 031 – Pozemky.
 • Při pořízení pohybem 207 – Bezúplatná změna dispozic mezi vybranými jednotkami jsme umožnili zadávat předchozí rozpuštění transferu.

Lenka Knápková

.. nahoru.

KEO4 Spisová služba - novinky

 • Zjednodušili jsme formulář pro přeposílání e-mailů. Na přeposílání uživatelům lze nyní využít našeptávač.
 • Při postoupení datové zprávy se již pro přijatý zfo soubor nenabízí převod do pdf a podepisování.

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

KEO-X

Hřbitov na webu

Publikujte mapu hřbitova na internetu. Návštěvníci vašich stránek budou mít k dispozici interaktivní mapu hřbitova s intuitivním vyhledáváním. Zájemci o nájem hrobových míst ocení možnost zobrazovat volná hrobová místa. Po kliknutí na hrobové místo se zobrazí přehledné informace o pohřbených, nájemci a fotografie hrobu. ...celý článek.

Jitka Králová

.. nahoru.

Modul Matrika – přepis znaků v matričních dokladech

Setkáváme se s požadavky na zápis cizojazyčných jmen v modulu Matrika. Tuto problematiku řeší Nařízení vlády Ministerstva vnitra č. 594/2006 Sb., kde byla stanovena závazná pravidla pro přepis znaků do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správy.

Přepis znaků latinky a cyrilice je stanoven v přílohách č. 1 a 2 uvedeného nařízení vlády.

Alena Kozielová

.. nahoru.

Vtipy na červen

 

Manžel předčítá ženě u snídaně z ranních novin:
"Zajímavé je, že slavní a úspěšní muži měli většinou zcela bezvýznamné otce."
Žena na to potěšeně:
"Skvělá zpráva. To znamená, že má náš syn před sebou velkou budoucnost!"

 

Ptá se psychiatr pacienta:
„Jak dlouho už si myslíte, že jste princ?“
„Od toho dne, co jsem přestal být žába.“