Obecní e-noviny na webu: 1/2016

1 / 2016

5. 1. 2016

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

díky za spoustu novoročních přání i za gratulace k našemu 25. firemnímu výročí. Sváteční dny skončily – jedeme dál.

První letošní zpravodaj vydáváme hned začátkem ledna proto, abyste měli včas k dispozici zásadní informace k novinkám roku 2016. Plátců DPH se týká problematika nových kontrolních hlášení, ke kterým vám předkládáme podrobné metodické pokyny. Novou možností pro obce a svazky obcí je používání režimu oddělených pokladen – i k této problematice je pro vás připravena metodika. Potřebné informace vám sdělujeme ke změnám v rozpočtové skladbě a k výkazu Seznam konsolidačních jednotek patřících do DKCS.

Pro zbývající zákazníky, kteří dosud nepřešli na zpracování modulů Mzdy a Majetek v KEO4 připomínáme, že zpracováním roku 2015 definitivně končí veškerá programátorská i poradenská podpora k původní produktové řadě KEO, která našim „nejstarším“ zákazníkům sloužila téměř neuvěřitelných 24 let. V roce 2016 již nebudeme fakturovat za tyto původní moduly žádné roční udržovací poplatky. Pokud by někdo chtěl i nadále používat tyto neudržované moduly, bude riskovat to, že se brzy může dostat do kolizí s průběžně se měnící legislativou.

Ať vám v roce 2016 naše programy dobře slouží.

Ing. Oldřich Gabriel

 

LEGISLATIVA

Zprávy MF ČR 7/2015

 • Informace k dokládání daňových příjmů územního samosprávného celku za účelem pojištění vkladů územního samosprávného celku podle nové právní úpravy pojištění vkladů od 1. 1. 2016

Ve formátu PDF k prohlédnutí zde (115 kB)

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

KEO-W

Kontrolní hlášení v KEO-W Účetnictví

Od 1. ledna 2016 plátci DPH budou mít povinnost poskytnout údaje z daňových dokladů. Tyto údaje se budou vykazovat v kontrolním hlášení.

 • Sledovaným obdobím bude v případě právnické osoby kalendářní měsíc bez ohledu na zdaňovací období.
 • Termín odevzdání do 25. dne následujícího měsíce.
 • Kontrolní hlášení lze podat pouze elektronicky.
 • Kontrolní hlášení je řádné (případně řádné opravné), v případě opravy je následné (případně následné opravné), následné kontrolní hlášení obsahuje vždy všechny věty.
 • Nahrazuje výpis z daňové evidence - přenesení daňové povinnosti.
 • Nahrazuje zvláštní evidenci §44.
 • Nenahrazuje souhrnné hlášení.

...celá metodika.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Pokladna v roce 2016

Od 1. ledna 2016 se můžou obce a dobrovolné svazky rozhodnout, zda zůstanou u původního způsobu zaúčtování pokladny nebo budou používat pokladnu v režimu oddělených pokladen.
Organizace může pokladnu v režimu oddělených pokladen začít používat vždy jen na začátku roku a skončit s jeho používáním vždy jen s koncem roku. Způsoby účtování se nesmí kombinovat.

Pokud účetní jednotka zůstane u původního způsobu vedení pokladny, tak nemusí nic upravovat.
Pokud se rozhodne účetní jednotka používat režim oddělených pokladen, tak vede účet 261 v hlavní činnosti s rozpočtovou skladbou a je nutné na začátku roku provést následující úpravy.

...celá metodika.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Rozpočet v roce 2016

Hlavní změnou je zavedení účtu 261 jako rozpočtovaného účtu, tj. lze u tohoto účtu používat rozpočtovou skladbu, viz metodiku Pokladna v roce 2016.

      

Dvě nové položky do číselníku položek:

 • 4138 – Převody z vlastní pokladny
 • 5348 – Převody do vlastní pokladny

...celý článek.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Konsolidace v roce 2016

Obce (ÚSC)

 • Všechny obce bez rozdílu odevzdávají výkaz SEZNAM konsolidačních jednotek patřících do DKCS,
 • Obce od 3tis. obyvatel do 10 tis. obyvatel vedou tzv. základní „Pomocný analytický přehled“ (PAP) a odevzdávají v roce 2016 výkazy PAPu část I. až část XIII. Neevidují partnery u účtů označené P2x.
 • Obce od 10 tis.obyvatel (včetně) vedou tzv. rozšířený „Pomocný analytický přehled“ (PAP) a odevzdávají v roce 2016 výkazy PAPu část I. až část XVII. , navíc evidují partnery u účtů označené P2x.

...celý článek.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Novinky v KEO-W Účetnictví

Přinášíme vám spoustu změn a novinek v souvislosti s novou legislativou pro rok 2016. Přečtěte si, jaké jsou změny v agendě Rozpočet, o nové možnosti vést od roku 2016 pokladnu v režimu "oddělených pokladen" nebo o kontrolním hlášení DPH. Přidali jsme kontroly do výkazu Seznam a přinášíme další drobné úpravy.

...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

Novinky v KEO-W Poplatky

 • Příjmové agendy - umožnili jsme přímo z detailu ostatního příjmu nastavit doručovací, resp. fakturační adresu pro tisk na faktuře.
 • Příjmové agendy - v nastavení číselníku jsme umožnili nastavit VS číslo dokladu i pro typ Běžná faktura.
 • Příjmové agendy - na faktuře se nyní tisknou údaje Vystavil a kontaktní údaje (stejně jako na vydané faktuře).
 • Doplnili jsme novou sestavu 949 Změna účetních předpisů (seznam poplatků jako rozdíl mezi jednotlivými měsíci).

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4

Novinky v KEO4 Mzdy

 • Upravili jsme „Měsíční parametry“ v souvislosti s legislativními změnami platnými od 1. 1. 2016 (navýšení minimální mzdy, minimální mzdy u invalidů, redukčních hranic atd.).
 • Počínaje měsícem zpracování leden 2016 již nebude nikde v programu (kromě sestav za zpětná období) figurovat zrušený II. pilíř důchodového pojištění.

Ing. Martina Gabrielová

.. nahoru.

Novinky v KEO4 Majetek

 • Inventární čísla nyní můžete změnit i hromadně: v nabídce Akce/Změna inventárního čísla zvolte číselnou řadu, podle které se karty označené zatržítkem přečíslují.
 • U vyřazeného majetku můžete editovat poznámku a přidávat nebo odebírat dokumenty.
 • V průvodci pohybovými sestavami se nyní nabízejí jen ty pohyby, z kterých se příslušná sestava vytváří.
 • Novou funkci pro historickou změnu názvu majetku máme v nabídce Akce/Opravy správcem.

Lenka Knápková

.. nahoru.

Novinky v KEO4 Spisová služba

 • Od 1. 1. 2016 můžete odesílat datové zprávy z ISDS až do velikosti 20 MB, místo původních 10 MB.
 • Místo upozornění na nutnost doplnění počtu listů a příloh jsme přidali formulář, ve kterém lze tyto informace rovnou doplnit, bez nutnosti ukončit vyřizování dokumentu. 
 • Nyní se do distribučních šablon s rozdělovníkem automaticky doplní rozdělovník dle zásilek v dokumentu, není ho již třeba kopírovat ručně.

 • ...celý článek.

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

Vtipy na leden

 

Syn bohatého arabského šejka se rozhodl studovat v České republice, konkrétně na Masarykově univerzitě v Brně.
Po prvním semestru píše rodičům:
"Brno je krásné město, lidé jsou zde příjemní. Velice se mi tady líbí. Jen se občas trošku stydím, když přijedu ke škole svým pozlaceným mercedesem, zaparkuji a potkám některého ze svých profesorů, jak vystupuje ze šaliny - v takových chvílích je mi fakt docela trapně".
Za pár dní mu přijde šek na milion dolarů a krátká zpráva od rodičů:
"Tak abys nám nedělal ostudu - kup si také tu šalinu!"

 

Na letecké lince Moskva - Taškent vtrhl do pilotní kabiny únosce s pistolí, namířil na pilota a přikázal:
"My palétim v Paríž !!!"
Pilot ani nehne brvou a klidně odpoví:
"Éto něvazmóžno."
Únosce se naštve a zařve:
"Ja skazál što my palétim v Paríž, patamu my palétim v Paríž!"
"Něvazmóžno."
Únosce už je úplně nepříčetný:
"Pačemu něvazmóžno?"
Pilot klidně odpoví:
"Patamu, što v samaljotě bábuška, u bábušky bombuška, i bábuška skazála v London."