Obecní e-noviny na webu: 8/2015

8 / 2015

28. 8. 2015

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

po dvouměsíční odmlce vám předkládáme soupisy těch nejpodstatnějších novinek, které byly realizovány v průběhu prázdninových měsíců v uvolněných verzích jednotlivých programových modulů.

Mzdová legislativní novinka se týká exekučních srážek z dohod o provedení práce.

Samostatný článek je věnován problematice platového zařazení zaměstnanců v rámci veřejně prospěšných prací.

Připomínáme, že již dva měsíce je k dispozici nová verze programu ALIS-PVS, ve které lze odesílat hlášení na zdravotní pojišťovny elektronicky. Po třech letech bezplatných úprav programu je upgrade na verzi 5.xx zpoplatněn. Noví zájemci o program najdou veškeré potřebné informace zde.

No, a protože nám končí prázdniny, zařazujeme tentokrát do zpravodaje dva vtípky ze školního prostředí.

Přeji vám pohodové zbývající letní dny.

Ing. Oldřich Gabriel

 

KEO-W

Novinky v KEO-W Účetnictví

 • VýkazyFin2-12M – upraven export do excelu tak, aby se napočetly všechny položky části I. a II., v částech IX. – XII. byly rozšířeny sloupce kvůli zobrazení a tisku názvu těchto částí.
 • Rozpočet - u rozpočtu, který nemá zapnut parametr na závazné ukazatele, byl doplněn tisk rozpočtových změn na filtr za PAR, POL, ORG. U těchto sestav lze měnit i součtovací úroveň, a to na součet za paragraf (součet za PAR).
 • Příkaz k úhradě - přidali jsme novou sestavu "Příkaz k úhradě s údajem pro vnitřní potřebu příkazce".
 • DPH - nabídka uzávěrka daňového období byla přemístěna na hlavní formulář DPH pod názvem „Uzávěrka daňových přiznání“. Pod touto nabídkou se nyní budou uzavírat všechny typy daňových přiznání. Při uzávěrce řádného daňového přiznání se automaticky uzavře i zpracovávané daňové období.
 • Výkazy - Fin2-12M – byly doplněny nové kontroly na části I. a II. a to, na překročení upraveného rozpočtu a na mínusové částky ve sloupci „Výsledek od počátku roku“. Jedná se pouze o varování.
 • Rozpočet - Výhled – upravila se sestava „Sumární přehled RV“ tak, aby se mohla tisknout s rozpisem až na 10 let.

Viktor Samek

.. nahoru.

Novinky v KEO-W Poplatky

 • Na záložce Platební výměry je nyní možné provést změnu poplatníka, zástupce, příjemce platebního výměru a doručovací adresu.
 • Do příkazů k úhradě z vyúčtování (přeplatky) se přenáší číslo účtu, které je uvedeno u jednotlivých poplatníků.
 • Příjmové agendy/Evidence/Tisk/Přehledy - najdete zde novou sestavu 921 Vyúčtování podrobné. Sestava je určena pouze pro vyúčtování a vytiskne předběžné informace k platbě.
 • SIPO - rozšířena kontrola chybně zadaných kmenových čísel na modulo 10.
 • Detail poplatku/evidenčního záznamu - nyní si můžete zobrazit, jaké je nastaveno zaúčtování. V detailu poplatku na záložce položky se nyní zobrazují sloupce AR (kód automatického rozúčtování) a Typ daně. Hned vedle u každé položky je ikonka s lupou - když na ní kliknete, zobrazí se detail rozúčtování.
 • Vyúčtování - nyní je možné nastavit vlastní text v zápatí. Parametry/Poplatky - vpravo dole jsou k dispozici dvě nová textová pole "Tisk vyúčtování - text pro přeplatek" a "Tisk vyúčtování - text pro nedoplatek". Pokud vyplníte, přebere se zadaný text do tiskové sestavy. Když není vyplněno, vytiskne se námi dodávaný text.
 • Na záložce Neuhrazené jsme upravili třídění.
 • Vyúčtování - nyní si můžete nastavit, zda tisknout adresu ve stejné podobně, jako pro vydané faktury. Parametry/Poplatky - nové zaškrtávátko "Adresa na vyúčtování a faktury stejná jako adresa pro VF a pokladní doklad".
 • Pokud není zatrženo, tiskne se adresa dodavatele shodně jako v předchozích verzích.
 • Pokud je zatrženo, přebere se adresa pro tisk z Parametry/Adresy pro tisk.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4

Novinky v KEO4 Mzdy

 • V nabídce Číselníky/Zaúčtování/Zaúčtování automatických operací najdete nástroj, jak si hromadně upravit zaúčtování dle vlastních požadavků.
 • Sestavy M021, M036 a M051 - před tiskem si nyní můžete vybrat třídění dle osobního čísla nebo jména.
 • Příkazy k úhradě (homebanking) - upravili jsme délku řádku pro SERVIS 24 od České spořitelny.
 • U zaměstnanců, kteří mají na Osobní kartě zvolen způsob výplaty v hotovosti se nyní ve spodní části výplatního lístku (sestava M100) tiskne automaticky výčetka platidel.
 • U sestav M036 „Odpracovaná doba v období“ a M053 „Přehled odpracované doby sumárně“ lze vybrat konkrétní pracovní vztahy, pro které mají být sestavy vytištěny. Toto oceníte především u kontrol odpracovaných hodin u dohod (DPP, DPČ).
 • V nabídce Pracovní vztahy/Tisk/Potvrzení o zaměstnání pro ÚP (Potvrzení zaměstnavatele pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti) jsme přidali řádky - trvání zaměstnání od-do. Pokud jste si šablonu upravovali dle vlastních požadavků, můžete si distribuční šablonu s touto novinkou (přidané řádky) znovu převzít (Administrace/Šablony).
 • Organizace, které zpracovávají PAP, mohou nově údaje pro PAP editovat v detailu zaúčtování automatických operací.
 • V číselníku automatických operacích jsme přidali možnost převzetí z distribučního číselníku.
 • Pro lepší orientaci jsme vypíchli a zvýraznili aktuální období tak, aby bylo na první pohled vidět, jaký měsíc je zpracováván.
 • Přibyly nové sestavy M556 „Rozdíl mezi vyměřovacím základem pro zdravotní pojištění a hrubým příjmem“ a M080 „Výčetka do banky“ pro výplaty v hotovosti. V případě, že vyplácíte z více účtů (např. pro hospodářskou činnost), vytvoří se výčetka pro všechny tyto účty.
 • Sestavy M550 a M551 (Výkazy zdravotního pojištění) lze nyní tisknout samostatně pro jednotlivé pojišťovny. Před tiskem se objeví okno s možností výběru konkrétní pojišťovny.
 • V hlášení P1-04 „Zaměstnanci a mzdové prostředky ve školství“ máte nově k dispozici možnost vytvořit si kontrolní výstup za jednotlivé zaměstnance a vybraný měsíc. Tímto způsobem lze snadno dohledávat případné nesrovnalosti ve výkazu.
 • V případě, že zaměstnavatel platí zaměstnanci příspěvek na penzijní připojištění, může si nyní při zadávání tohoto benefitu zvolit variantu, že má být příspěvek ponechán na účtu zaměstnavatele (např. v případě, že na to má trvalý příkaz k úhradě).
 • V základních parametrech přibyla možnost volby, mají-li být na příkazu k úhradě uváděna jména zaměstnanců - zaškrtávátko „Příkaz k úhradě – uvádět jména“.
 • V levém horním rohu se zobrazuje aktuální období.
 • Hlášení na zdravotní pojišťovny elektronicky: Od verze 1.0.94 můžete odesílat hlášení na VZP, Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra ČR i na ostatní zdravotní pojišťovny elektronicky.
 • Výplatní lístek na A5: Připravili jsme pro vás stručnější variantu výplatního lístku ve formátu A5. Najdete jí v menu Sestavy - M101 „Výplatní lístek A5“.
 • Přehlednější zobrazení „Pracovního vztahu“ napříč celým programem. V rámci označení „Pracovního vztahu“ nyní zobrazen „Druh práce“ a zkratka „Typu pracovního vztahu“ (např. „Starosta – UZ“, „Uklízečka – DPČ“).

Viktor Samek

.. nahoru.

Platové zařazení zaměstnanců v rámci veřejně prospěšných prací

Zařazení zaměstnanců do stupnic platových tarifů se řídí nařízením vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách.
...celý článek.

Ing. Martina Gabrielová

.. nahoru.

Exekuční srážky z odměny z dohody o provedení práce

Po zákonných úpravách platných od 1. 9. 2015 jsou přípustné exekuční srážky také z odměny z dohody o provedení práce.

Zákonnou úpravou, která nabývá účinnosti dne 1.9.2015 dochází k rozšíření okruhu příjmů, z nichž se budou provádět exekuční srážky. Nově se v §299 občanského soudního řádu ve výčtu těchto příjmů objevuje příjem i z dohody o provedení práce.

V KEO4 Mzdy se nyní, počínaje zpracováním měsíce září 2015, budou exekuce srážet i z odměn z dohod o provedení práce.
...celý článek.

Ing. Martina Gabrielová

.. nahoru.

Novinky v KEO4 Majetek

 • Na hlavní nástrojové liště najdete nový rychlý filtr s názvem Platný. Můžete jím zobrazit pouze platný majetek, tj. nevyřazený, nebo neplatný (v aktuálním roce vyřazený).
 • Ve všech sestavách jsme zvětšili mezery mezi názvy sloupců tak, aby sestavy byly přehlednější.
 • Upravili jsme kód číselníku Uživatelské členění, aby bylo možné zadat znak v délce 1 až 3.
 • Na formulář finančního majetku jsme přidali pole Množství do části Doplňující údaje.
 • Rozšířili jsme nabídku hlavního menu programu o celkový přehled Majetek. Pod touto volbou zobrazíte položky ze všech skupin majetku najednou.
 • Zkrátili jsme průvodce vytvářením sestav stavů a pohybů. V prvním kroku si vyberete konkrétní sestavu, v druhém pak parametry tisku. Implicitně nastavené skupiny pro tisk a druhy pohybů lze upravovat.
 • Novou sestavu R85e Přehled zařazeného majetku najdete v sestavách pohybů.
 • Do Akcí jsme přidali uživatelskou Změnu inventárního čísla. Nové číslo bude platné od okamžiku změny. Podle zadaného období pro sestavy se bude tisknout buď číslo nové nebo původní, případně obě dvě (vypočítané odpisy R88a, R80p).
 • Protokol o změně inventárního čísla si můžete vytisknout z pohybů na záložce Základní údaje.
 • Upravili jsme tisk inventurních sestav R70h/R73a tak, že lze tisknout všechny SU najednou, a přesto každý účet bude mít vlastní číslování stránek.
 • Vylepšili jsme statistiky majetku. Okno se statistikou se vám automaticky zobrazí a pokud si je zavřete, zapíná se přes ikonu KEO4 v levém horním rohu a menu Zobrazit rozšíření/Statistiky majetku.
 • Po změně organizace se automaticky založí pohyb 801 Účetní převod. Opis dokladu o provedené změně vytisknete v Pohybech.

Lenka Knápková

.. nahoru.

Novinky v KEO4 Spisová služba

 • Došlo ke zjednodušení filtru pro vyhledávání subjektů z adresáře. Podobnější informace naleznete v dokumentaci.
 • Nyní lze přímo v detailu zásilky měnit typ spojení, typ zásilky a upravovat detail adresy (v případě, že jde o o aktuální adresu).
 • V detailu spisu se zobrazuje typ spisu v souladu s typem dokumentů do spisu vložených.
 • Pokud je ve Spisové službě KEO4 evidováno vyvěšování dokumentů na Úřední desku, pak v případě uplynutí doby vyvěšení je oprávněnému uživateli při spuštění modulu Referent připomenuto, že mají být dané dokumenty sejmuty.
 • Nyní se již dokumenty vyvěšené na Úřední desku po uplynutí doby automaticky nesnímají. U dokumentu je třeba použít akci Sejmout.
 • V tiskové sestavě doručenek Datových zpráv se spolu s adresou nyní tisknou i odbory, v případě že jsou při odeslání Datové zprávy v adrese zadány.
 • Při zadání adresy s odborem (útvarem) z VITA se již do KEO4 Spisové služby útvar do adresy dosadí. Pozor na to, aby byly stejné názvy Obchodních jmen a útvarů v adresářích VITA i KEO4, jinak může docházet ke zbytečným duplicitám v adresáři KEO4.
 • Na podatelně v Evidenci dokumentů je vylepšené hledání dokumentů, např. dle subjektu.

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

KEO

Novinky v KEO Mzdy

Nejdůležitější novinky v KEO Mzdy verze 8.08a:

 • Úprava komunikačního souboru WPPZ???.XML a WHOZ???.XML pro správné načtení do ALIS-PVS (IČ na 8 míst).

 • ...celý článek.

Nejdůležitější novinky v KEO Mzdy verze 8.08, 8.07k a 8.07j:

 • Úprava ZP pro neuvolněného zastupitele s platbou ZP z minimální mzdy.
 • Odstranění problémů při generování nemoci kalendářníka s více jak 24 hodinami za první tři pracovní dny.
 • Úprava sestavy M513X - zohlednění zaúčtování příjmů ze sociálního fondu.
 • Doplněna nová verze NEMPRI15.XML, která je platná od září 2015.
 • Odstranění problémů s přípravou sestav M508X a sestav z ní odvozených. Zachování podrobností o vstupujících mzdových složkách.
 • Úprava přípravy podkladů pro sestavy M508X a odvozených. Odstranění problému při zohlednění vygenerovaného daňového bonusu.
 • Upraveny sestavy M425 a M425S. Součet náhrad za pracovní neschopnosti za člověka je zaokrouhlen na koruny nahoru.

Milena Zářecká

.. nahoru.

Novinky v KEO Majetek

Nejdůležitější novinky v KEO Majetek verze 8.09b:

 • Ve verzi KEO Majetek 8.09b je zveřejněna úloha pro kontrolu majetku před převodem do KEO4 Majetek. Je přístupná v nabídce K a je rozdělena do čtyř částí:
  A. Kontroly majetku s automatickou opravou,
  B. Kontroly majetku s ruční opravou,
  C. Kontroly majetku s opravou v jiném místě programu,
  D. Kontroly majetku - opravu provádí OZ nebo ALIS.
 • Popis kontrol je uveden v metodice Popis kontrol v KEO Majetek před převodem do KEO4 Majetek.

 • ...celý článek.

Lenka Knápková

.. nahoru.

UPOZORNĚNÍ

Naplánujte přechod majetku a mezd do KEO4

Toto upozornění je určené pouze těm uživatelům, kteří dosud používají DOS verze modulů majetek a mzdy.

Je důležité, abyste spolu s naším obchodním zástupcem naplánovali přechod na novou řadu KEO4. Ukončení podpory DOS aplikací je plánováno na konec roku 2015.

Vezměte prosím v úvahu, že z kapacitních důvodů nebude možné s blížícím se termínem ukončení podpory převést všechny zákazníky najednou. Doporučujeme naplánovat přechod s předstihem. Jsme připraveni vám maximálně pomoci, abychom tuto náročnou etapu společně zvládli. V případě jakýchkoli komplikací se, prosím, obraťte na naši zákaznickou linku 487 882 101.

Videoškolení

Připravili jsme pro vás videoškolení, které vás provede základními pracovními postupy v programu KEO4 Mzdy: http://www.alis.cz/cs/podpora/videoskoleni/keo4mzdy

Jitka Králová

.. nahoru.

Vtipy na srpen

 

"Proč jsi přišel pozdě na vyučování?" ptá se učitelka malého výtečníka.
"Zaspal jsem."
"To mi chceš tvrdit, že spíš i doma?"

 

Do školy nastoupila nová učitelka zeměpisu. Celá natěšená jde učit na svou první hodinu. Otevře dveře do třídy, postaví se před žáky a začne:
"Dobrý den milé děti, chtěla bych vás dnes naučit…"
Ale žáci po paní učitelce začnou házet papírky, dělají kravál a vůbec ji neposlouchají. Učitelka se rozpláče, běží do sborovny a stěžuje si řediteli. Ten ji uklidňuje:
"Paní kolegyně, já vás chápu, každý začátek je těžký, ale vzpomeňte si, jak to učil Komenský. Děti je třeba nejprve zaujmout a potom začít vykládat. Pojďte zpátky do třídy, zkusíme to spolu."
Ředitel rozkopne dveře do třídy a zařve:
"Nazdar bando."
Třída na to jednohlasně:
"Čau říďo!"
Ředitel:
"Kdo z vás, vy experti, by dokázal natáhnout prezervativ na glóbus?"
Děcka vyvalí oči a ptají se:
"A co je to ten glóbus?"
"Právě to vám teď vysvětlí vaše nová učitelka zeměpisu."