Obecní e-noviny na webu: 5/2015

5 / 2015

29. 5. 2015

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

v obsahově skromnějším květnovém zpravodaji najdete kromě obvyklých výčtů novinek k jednotlivým produktům příspěvek k Příplatku za „nultý stupeň řízení“ a informaci o rozšíření možností nadstavbového programu Rozpočet na webu.

Do poloviny června bude ukončena fakturace letošních RUPů. Ve druhé polovině května jsme oslovili ty zákazníky, od kterých jsme dosud postrádali úhrady faktur – ve většině případů prodlení bylo příčinou jejich nedoručení (ať už v písemné nebo elektronické podobě).

Využívám této příležitosti a znovu apeluji na ty z vás, kteří k nám posíláte e-mailové dotazy technického charakteru k produktovým řadám KEO (-W, -X, 4). Dotazy, prosím, posílejte výhradně na adresu:

podpora@alis.cz

Pokud je zašlete na jinou firemní adresu, může se stát, že se jim nebude nikdo včas věnovat. Díky za pochopení.

Přeji vám příjemný červen.

Ing. Oldřich Gabriel

 

KEO-W

Novinky v KEO-W Účetnictví

Nejdůležitější novinky v KEO-W Účetnictví verze 1.9.149:

 • Rozpočet na web – přímo během měsíční uzávěrky vám nabídneme export rozpočtu na web.
 • Rozpočet na web – k exportu se nabídne poslední uzavřený měsíc.
 • Rozpočet na web - v části Příjmy lze nyní položku rozkliknout na seznam paragrafů použitých s touto položkou. V části Výdaje lze zase paragraf rozkliknout na seznam položek.
 • Významně jsme urychlili sestavy hlavní knihy u01, u02, u03, u04 – variantu s tiskem denních obratů.
 • DPH – upravili a zpřehlednili jsme pro vás formuláře, nabídky, tlačítka a ovládání.

 • ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

Novinky v KEO-W Poplatky

Nejdůležitější novinky v KEO-W Poplatky verze 1.9.149:

 • Vytvořili jsme pro vás novou sestavu 924c Platební povinnost poplatníka s vyúčtováním. Najdete ji v nabídce Tisk/Přehledy.
 • Číselníky – Uživatelský číselník SIPO – v horní části formuláře jsme upravili odkaz na stránky České pošty.
 • Sestava 929 upravena tak, aby se při pořízení následné platby ve vybraném roce nezměnil počáteční stav k 1.1. vybraného roku.

 • ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4

Novinky v KEO4 Mzdy

Nejdůležitější novinky v KEO4 Mzdy verze 1.0.93:

 • Díky upravenému Číselníku benefitů a odměn se vám nyní u jednotlivých zaměstnanců nabízí pouze ty benefity a odměny, které jsou adekvátní k danému typu pracovního vztahu.
 • V rámci Benefitů a odměn lze nově zadat také „Odstupné“ a „Odměnu po skončení mandátu“.
 • Doplnili jsme údaje ve Mzdovém listu o „Ošetřování člena rodiny“ a to, jak v sekci „Časový fond“, tak v „Rekapitulaci čerpání dávek nemocenského pojištění“.

 • ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

Příplatek za „nultý stupeň řízení“

Podle §124 odst. 4 Zákoníku práce připadá zaměstnanci, který není vedoucím zaměstnancem, avšak je podle organizačního předpisu oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny, podle náročnosti řídící práce příplatek za vedení v rámci rozpětí 5 - 15% platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen. Mezi mzdovými účetními je tento příplatek slangově označován jako „řízení v nultém stupni“.

V programu KEO4 tento příplatek zadejte stejně jako ostatní příplatky za vedení na Platovém výměru. Použijte „Příplatek za vedení a zastupování - 1.stupeň“, který lze zadat v rozmezí 5 - 30% (zahrnuje tedy rozmezí pro „nultý stupeň“) a vytváří se k němu mzdová složka 1320 „Příplatek za vedení“ (bez uvedení stupně), proto lze toto zadání použít i pro tzv. „řízení v nultém stupni“.

Ing. Martina Gabrielová

.. nahoru.

Novinky v KEO4 Majetek

Nejdůležitější novinky v KEO4 Majetek verze 1.0.93:

 • Vylepšili jsme vzhled a strukturu sestavy inventární karty R78.
 • Upravili jsme Statistiku majetku, kterou najdete v rozšířeném zobrazení (ikonka KEO v levém horním rohu).

Lenka Knápková

.. nahoru.

Novinky v KEO4 Spisová služba

Nejdůležitější novinky v KEO4 Spisová služba verze 1.0.93:

 • Nyní se u nového vlastního dokumentu (záznamu) automaticky nastavuje typ dokumentu „Běžná písemnost“.
 • Na podatelně v Evidenci datových zpráv, zásilek a e-mailů došlo k úpravě datumových filtrů.
 • Uživatel s právem na dokumenty organizace může provést reorganizaci Spisové služby. Lze tedy hromadně předat spisy, dokumenty, žádosti a dokumenty k nahlédnutí novému vlastníkovi.

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

KEO

Novinky v KEO Mzdy

Nejdůležitější novinky v KEO Mzdy verze 8.07i:

 • Úprava výpočtu při vysoké srážce či záloze, kdy není dost peněz na jejich umoření.
 • Úprava přípravy přenosu ZP za zaměstnance do účetnictví u varianty více DPČ, pokud je příjem u jednotlivé DPČ nižší než hranice ZP.

 • ...celý článek.

Milena Zářecká

.. nahoru.

OSTATNÍ

Vylepšili jsme Rozpočet na webu

V části Příjmy lze nyní položku rozkliknout na seznam paragrafů použitých s touto položkou. V části Výdaje lze zase paragraf rozkliknout na seznam položek.

Vyzkoušejte novou možnost v demoverzi.

Pokud se vám možnost publikovat rozpočet pro veřejnost líbí a modul dosud nemáte, požádejte naše obchodní zástupce o cenovou nabídku.

Jitka Králová

.. nahoru.

UPOZORNĚNÍ

Naplánujte přechod majetku a mezd do KEO4

Toto upozornění je určené pouze těm uživatelům, kteří dosud používají DOS verze modulů majetek a mzdy.

Je důležité, abyste spolu s naším obchodním zástupcem naplánovali přechod na novou řadu KEO4. Ukončení podpory DOS aplikací je plánováno na konec roku 2015.

Vezměte prosím v úvahu, že z kapacitních důvodů nebude možné s blížícím se termínem ukončení podpory převést všechny zákazníky najednou. Doporučujeme naplánovat přechod s předstihem. Jsme připraveni vám maximálně pomoci, abychom tuto náročnou etapu společně zvládli. V případě jakýchkoli komplikací se, prosím, obraťte na naši zákaznickou linku 487 882 101.

Videoškolení

Připravili jsme pro vás videoškolení, které vás provede základními pracovními postupy v programu KEO4 Mzdy: http://www.alis.cz/cs/podpora/videoskoleni/keo4mzdy

Jitka Králová

.. nahoru.

Vtipy na květen

 

Pan učitel říká svému novému žákovi:
"Poslechni Jeníku, já toho moc nenamluvím, ale jak takhle na tebe ukážu prstem, tak to znamená, že hned přiběhneš k tabuli."
Jeník se usměje a povídá:
"Tak to se jistě shodneme, pane učiteli, já toho také moc nenamluvím. Když takhle zakroutím hlavou, tak to znamená, že nepřiběhnu!"

 

Setkají se dva kamarádi:
„Tak jsem slyšel, že ses oženil.“
„Jo - to máš správné informace.“
„A jsi v manželství spokojen?“
„Jistě, už mě nebavilo flákat se pořád po hospodách.“
„A teď?“
„Paráda - teď už mě to zase baví.“