Obecní e-noviny na webu: 4/2015

4 / 2015

29. 4. 2015

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

s předstihem vám dáváme na vědomí, že ve dnech 13. – 15. května proběhne pracovní setkání našich obchodních partnerů. Jejich dostupnost a akceschopnost bude v tomto termínu podstatně omezena. Díky za pochopení.

Letošní smluvní roční udržovací poplatky byly dosud vyfakturovány přibližně dvěma třetinám zákazníků (konkrétně do čísla odběratele 12701 k datu 30.4.). Díky těm z vás, kteří se sami ptáte, zda jsme na vás s fakturací nezapomněli. Stačí se podívat, kdy jste obdrželi fakturu v loňském roce – letos se to bude lišit maximálně v horizontu několika dní. Pokud jste však loni již touto dobou fakturu měli k dispozici, a letos vám zatím nebyla doručena, něco není v pořádku, protože od nás byla zcela jistě odeslána.

V „legislativním koutku“ zpravodaje vám dáváme na vědomí nejpodstatnější body novely vyhlášky o spisové službě.

Pro účetní jsou k dispozici dva nové metodické materiály – postupy pro účtování na podrozvahových účtech a informace k režimu přenesení daňové povinnosti, který byl rozšířen s platností od 1.4.2015.

Přeji vám vydařené květnové svátky.

Ing. Oldřich Gabriel

 

LEGISLATIVA

Novela vyhlášky o spisové službě

Na konci minulého roku vyšla ve Sbírce zákonů vyhláška č.283/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č.259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby. Účinnost této novely je od 1. 1. 2015.

Chceme vás upozornit pouze na nejdůležitější změny a doporučujeme pracovníkům odpovědným za spisovou službu se s touto vyhláškou podrobně seznámit. Vyhláška se snaží reagovat na změny, které se v oblasti spisové služby objevily za poslední období a bylo nutné je do legislativy zakomponovat. ...celý článek.

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

KEO-W

Novinky v KEO-W Účetnictví

Nejdůležitější novinky v KEO-W Účetnictví verze 1.9.135:

 • Závěrečný účet - upravili jsme úvodní a poslední stránku, nyní je víc přehledná a vejde se tam celý obsah. Přidali jsme nový oddíl Majetek.
 • Prohlížení – Účetní deník – Tisk – u většiny sestav si nyní můžete vybrat, zda tisknout Poznámku, nebo Partnera.

 • ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

Novinky v KEO-W Poplatky

Nejdůležitější novinky v KEO-W Poplatky verze 1.9.136:

 • Oprava sestav 923 Inventura nezaplacených poplatků.

Viktor Samek

.. nahoru.

Účtování na podrozvahových účtech

Pro účtování na podrozvahových účtech platí pravidla, která se řídí Českým účetním standardem č. 701 Účty a zásady účtování na účtech. V bodu 5. 3. jsou popsány postupy zaúčtování. Pokud se nedodrží pravidla zaúčtování, projeví se to chybou v příloze v části A. 4.

Popis najdete v metodice: Účtování na podrozvahových účtech.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Zrušení účtu 790

V roce 2014 byl účet 790 používán jako pomocný účet pro přílohu. Nyní již účet 790 s příslušnými analytickými učty v účetnictví je zbytečný a je tedy vhodné jednotlivé analytiky odúčtovat.

Více čtěte v metodice: Zrušení účtu 790.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a od 1. 4. 2015

Od 1. 4. 2015 se rozšiřuje výčet plnění, na které se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti. Jedná se o paragraf 92f - dodání zboží uvedeného v příloze č. 6.

Režim přenesení daňové povinnosti se použije u zdanitelného plnění, kterým je dodání vybraného zboží, pokud celková částka základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží překračuje částku 100 000 Kč!

V připravované verzi KEO-W budou zaktualizovány funkce programu pro DPH včetně číselníku DPH.

Popis najdete v metodice: Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a od 1. 4. 2015.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

KEO4

Novinky v KEO4 Mzdy

Nejdůležitější novinky v KEO4 Mzdy verze 1.0.92:

 • Rozšířili jsme číselník typů srážek a v návaznosti na něj zajistili správné zaúčtování. Upravili jsme formulář pořízení měsíčních i stálých srážek, nově je k dispozici možnost zvolení vlastního názvu srážky pro výplatní lístek. Uživatel také může zadat kompletní částku, která má být sražena a sledovat průběh srážení (kolik již bylo sraženo, kolik zbývá srazit).
 • Výjimka v zaúčtování pro pracovní vztah může být zadána nově také v hodinách.
 • Umožnili jsme uživateli zadávat si v číselníku UZ vlastní účelové znaky.

 • ...celý článek.

Nejdůležitější novinky v KEO4 Mzdy verze 1.0.91:

 • Příloha k žádosti o nemocenské dávky (NEMPRI) – nová specifikace služby XML.
 • Úprava sestav M310 a M531 – při stržení ZP za zaměstnavatele zaměstnanci.
 • Zaúčtování – výjimka z jiného účtu – pokud je v číselníku účtů organizace vyplněn k bankovnímu účtu jiný SU, AU, při nastavení výjimky se převezme.

 • ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

Novinky v KEO4 Majetek

Nejdůležitější novinky v KEO4 Majetek verze 1.0.92:

 • V nabídce Parametry/Sestav lze nastavit, zda se budou tisknout protokoly o zařazení/vyřazení a opisy dokladů.
 • Změna inventárního čísla v menu Akce je přístupná všem uživatelům. Změna se promítne do celé historie záznamu.
 • Detail formuláře majetku je přehlednější.

 • ...celý článek.

Nejdůležitější novinky v KEO4 Majetek verze 1.0.91:

 • Výrazně jsme zrychlili načítání sestav odpisových plánů R81h a R81f.
 • Novou sestavu R85f Přehled příjmových pohybů najdete v menu Sestavy – Pohyby (výběr sestav na konci průvodce).
 • Odpovědnostní místo lze nyní měnit hromadně u více záznamů najednou. Vybrané řádky označíte zatržítkem a kliknete na Detail.
 • Do sestavy R70i Inventurní seznam pro pozemky jsme doplnili součet za výměru parcely.
 • V některých případech se v parametrech nezvedl čítač pro přidělení inventárního čísla – opraveno.

Lenka Knápková

.. nahoru.

Novinky v KEO4 Spisová služba

Nejdůležitější novinky v KEO4 Spisová služba verze 1.0.92:

 • Vyhledávání dokumentů dle subjektu (adresáta/odesílatele).
 • Uzavřený záznam bez čj. lze nyní též vyvěsit na úřední desku.
 • Byl upraven výběr dokumentů a spisů pro vložení křížových odkazů.
 • Nová možnost využití vzoru pro doplnění obsahu řízení a odůvodnění u vyřízení dokumentu a spisu.

Ing. Lucie Hlaváčková

.. nahoru.

KEO

Novinky v KEO Mzdy

Nejdůležitější novinky v KEO Mzdy verze 8.07h:

 • Odstraněn problém zobrazení "Přehledu o výši pojistného" v PDF po exportu do XML.
 • Úprava sestavy M541 - v rozdílu zaúčtování se zobrazují haléře.
 • V PVPOJ je po exportu XML na disketu umožněno zobrazení hlášení v PDF.
 • Úprava sestavy M013 - doplněna hodnota řádku 02.

 • ...celý článek.

Milena Zářecká

.. nahoru.

UPOZORNĚNÍ

Naplánujte přechod majetku a mezd do KEO4

Toto upozornění je určené pouze těm uživatelům, kteří dosud používají DOS verze modulů majetek a mzdy.

Je důležité, abyste spolu s naším obchodním zástupcem naplánovali přechod na novou řadu KEO4. Ukončení podpory DOS aplikací je plánováno na konec roku 2015.

Vezměte prosím v úvahu, že z kapacitních důvodů nebude možné s blížícím se termínem ukončení podpory převést všechny zákazníky najednou. Doporučujeme naplánovat přechod s předstihem. Jsme připraveni vám maximálně pomoci, abychom tuto náročnou etapu společně zvládli. V případě jakýchkoli komplikací se, prosím, obraťte na naši zákaznickou linku 487 882 101.

Videoškolení

Připravili jsme pro vás videoškolení, které vás provede základními pracovními postupy v programu KEO4 Mzdy: http://www.alis.cz/cs/podpora/videoskoleni/keo4mzdy

Jitka Králová

.. nahoru.

Vtipy na duben

 

Tři staří specialisté byli na vědecké konferenci v New Yorku ubytováni na společném pokoji v sedmdesátém patře mrakodrapu. Po celém dni stráveném na přednáškách sympózia je zdrtila zpráva, že v jejich hotelu nejezdí výtahy.
První povídá:
"Pánové, co se dá dělat. Musíme to zvládnout po schodech. Aby nám to lépe ubíhalo, navrhuji, abychom cestou zaměřili pozornost na něco zajímavého. Tak třeba já bych mohl začít vyprávět vtipy, ty začneš v pětadvacátém patře třeba zpívat a ty v padesátém vyprávět děsivé příběhy."
Vyrazili a první začal vyprávět vtipy. Báječně se bavili. Cesta jim příjemně ubíhala, a když v padesátém patře druhý dozpíval, třetí se nadechl a říká:
"Začnu se svým nejděsivějším a skutečným příběhem. Zapomněl jsem v autě klíč od pokoje."

 

Indiánský náčelník před soudcem začne vzletně svou řeč:
"Když zasadím kukuřici, vyroste kukuřice, když zasadím boby, vyrostou boby, když zasadím fazole, vyrostou fazole. Všechno je tak, jak má být. Ale když, slavný soude, zasadím Indiána a vyroste Číňan - tak musím požádat o rozvod."