Obecní e-noviny na webu: 2/2015

2 / 2015

26. 2. 2015

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

z lednového zpravodaje si dovolím zopakovat a patřičně zdůraznit důležitou skutečnost, i když se týká pouze několika desítek zákazníků. Konkrétně těch, kteří pro zpracování účetnictví roku 2015 ještě stále používají původní modul KEO Účetnictví. Programátorská i technická podpora k programovým modulům KEO Účetnictví a Poplatky byla definitivně ukončena a není u nich zajištěna vazba na aktuální legislativu!!! Letos již nikomu za užívání těchto modulů nebudeme fakturovat žádné RUPy. Kdo zpracovává letošní účetní agendu v KEO, s největší pravděpodobností se dostane do problémů již při prvním odesílání výkazů za rok 2015. Proto znovu těm zákazníkům, kterých se to týká, se vší vážností doporučujeme urychlený přechod na zpracování účetní agendy v KEO-W.

Právě pro účetní v KEO-W jsou v tomto zpravodaji zveřejněny odkazy jak na legislativní novinky, tak na metodické a informační materiály, důležité pro bezproblémové najetí zpracování letošní agendy (převodový můstek a směrná účtová osnova podle typů organizací, změny v zaúčtování mezd, avízo kontrol platnosti položek v rozpočtu).

Přeji vám příjemné předjaří.

Ing. Oldřich Gabriel

 

UPOZORNĚNÍ

Naplánujte přechod majetku a mezd do KEO4

Toto upozornění je určené pouze těm uživatelům, kteří dosud používají DOS verze modulů majetek a mzdy.

Je důležité, abyste spolu s naším obchodním zástupcem naplánovali přechod na novou řadu KEO4. Ukončení podpory DOS aplikací je plánováno na konec roku 2015.

Vezměte prosím v úvahu, že z kapacitních důvodů nebude možné s blížícím se termínem ukončení podpory převést všechny zákazníky najednou. Doporučujeme naplánovat přechod s předstihem. Jsme připraveni vám maximálně pomoci, abychom tuto náročnou etapu společně zvládli. V případě jakýchkoli komplikací se, prosím, obraťte na naši zákaznickou linku 487 882 101.

Videoškolení

Připravili jsme pro vás videoškolení, které vás provede základními pracovními postupy v programu KEO4 Mzdy:  http://www.alis.cz/cs/podpora/videoskoleni/keo4mzdy

Jitka Králová

.. nahoru.

LEGISLATIVA

MF ČR vydalo metodické novinky

Ministerstvo financí ČR vydalo 6. února 2015 tyto metodické novinky:

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů

Ministerstvo financí zveřejňuje výčet konsolidovaných jednotek státu a dalších subjektů podle § 11 odst. 2 konsolidační vyhlášky státu a doplňující informace k tomuto výčtu. Sloupce „Pohledávky“ (G) a „Závazky“ (H) budou průběžně doplňovány o údaje z předaných seznamů účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu.

Kompletní seznam včetně vysvětlivek najdete na adrese MF ČR.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Finanční zpravodaj č. 1/2015

Upozorňujeme na nové číslo Finančního zpravodaje: ...celý článek.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Zprávy MF ČR 1/2015

OBSAH:

Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2015.

 • Metodika financování krajů pro rok 2015.
 • Výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10, odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
 • Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Ve formátu PDF k prohlédnutí zde (257 kB)

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

KEO-W

Novinky v KEO-W Účetnictví

Nejdůležitější novinky v KEO-W Účetnictví verze 1.9.95:

 • Výkazy Rozvaha, Příloha a Výkaz zisku a ztráty upraveny dle legislativy roku 2015. Zatím pouze tisky PDF; XML upravíme až po zveřejnění technické specifikace. Výkazy za rok 2014 fungují postaru.
 • Výkaz FIN2-12M – přidali jsme kontrolu na konsolidační položky.
 • Upravili jsme výkaz Poměrové ukazatele – nyní lze editovat část A.1, C.1 a D.

 • ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

Novinky v KEO-W Poplatky

Novinky v KEO-W Poplatky verze 1.9.95:

 • Opravena sestava 924b Platební povinnost poplatníka od do – zvětšili jsme šířku pole VS.
 • Sestava 923 Inventura nezaplacených poplatků k datu – opravili jsme rozdíl mezi částkami.
 • Poplatky - Tisk - Přehledy/Uživatelské sestavy - "Tisknout pouze označené" nyní je toto zatržítko implicitně nezatrženo.
 • Export platebních výměrů do KEO-X – nyní je při přidělování čísel jednacích respektováno vybrané třídění. "Evidence", "Poplatky" a "Platební výměry - je-li zaškrtnuto "Sloučit za poplatníka", třídí se výstupy abecedně, není-li zaškrtnuto "Sloučit za poplatníka", je respektováno vybrané setřídění.

Viktor Samek

.. nahoru.

Příloha za rok 2014 – část N

Pokud si tisknete výkaz Příloha na tiskárně k založení – zkontrolujte si prosím, že jste za rok 2014 vytiskli Přílohu včetně části N. Pokud část N chybí – vytvořte Přílohu znovu a vytiskněte.

Příloha pro odeslání (XML) byla v pořádku.

Jitka Králová

.. nahoru.

Kontrola rozpočtu v programu KEO-W účetnictví

Při přípravě rozpočtu na rok 2015 mohly být použity položky s ukončenou platností roku 2014.

V připravované nové verzi bude doplněna kontrola na neplatnost rozpočtové skladby v rozpočtu.

Pokud se objeví na hlavní obrazovce žlutý řádek „Při kontrole bylo zjištěno, že účetní zápisy obsahují chyby.“, je nutné zjistit pod tlačítkem „Výpis a oprava chyb“, o jaké chyby se jedná.

Jestliže zde budou vypsány položky s neplatnou rozpočtovou skladbou, je třeba je opravit.
...celý článek.

Vlasta Jurčová

.. nahoru.

Převodový můstek účtů 2014/2015

Do převodového můstku byly doplněny ještě další podrozvahové účty. Změny byly uvedeny v metodikách pro převodový můstek a jsou připravené v nové verzi KEO-W Účetnictví.

Pokud si uživatel nechce provést znovu roční uzávěrku včetně převodového můstku, lze si upravit počáteční stavy roku 2015 ručně v nabídce Účtový rozvrh.

Převodový můstek účtů 2014/2015 - pro obce a DSO

Převodový můstek účtů 2014/2015 - pro příspěvkové organizace.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Směrná účtová osnova – analytické účty pro rok 2015

V metodikách byla zveřejněna směrná účtová osnova pro rok 2015 pro obce a DSO a pro příspěvkové organizace. Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha), je název výkazu uveden u analytického účtu v závorce.

Dále byla zveřejněna změna v zaúčtování mezd u obcí a DSO.

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Změny v zaúčtování mezd pro obce a svazky obcí v roce 2015

Ivana Mrtková

.. nahoru.

KEO4

Novinky v KEO4 Mzdy

Nejdůležitější novinky v KEO4 Mzdy verze 1.0.88:

 • Připravili jsme novou sestavu M906V Mzdové náklady VPP. V číselníku důvodů nástupu je nový příznak „Veřejně prospěšná práce“ – implicitně je zaškrtnutý u záznamu „Přidělení z ÚP“. Zaměstnanci, kteří mají na pracovním vztahu zadaný tento důvod nástupu, se v této sestavě vytisknou.
 • V nabídce sestav najdete i novou sestavu M950 Rekapitulace mezd. Jsou v ní informace ze mzdového listu a sestavy M300 Mzdové náklady dle zaměstnanců, ale jinak seřazené a přehledně po měsících.
 • Další nová sestava je M542 Výkaz neplacení pojistného na sociálním pojištění.

 • ...celý článek.

Nejdůležitější novinky v KEO4 Mzdy verze 1.0.87:

Byla vydána reedice verze 1.0.87 (6. 2. 2015), která obsahuje tyto změny:

 • Ve výpočtu daně je zahrnuta nová sleva „Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání“, kterou zadáte na osobní kartě/Ostatní/Daňové vyrovnání – podklady.
 • Úprava solidární daně, která měla vliv na výpočet ročního zúčtování daně, plus další drobné úpravy.
 • Upravena mzdová složka 5410 Překážky pro obecný zájem – zobrazení na výplatním lístku.
 • ISP – upravili jsme kontrolu EL001 (mylná hláška, že tarif má být v rozmezí 0-5).

Nejdůležitější novinky v KEO4 Mzdy verze 1.0.87:

 • Potvrzení o zdanitelných příjmech pro srážkovou daň – upraven tisk dle formuláře pro rok 2015.
 • Upravili jsme mzdový list, aby byl přehlednější a spotřebovalo se méně papírů.
 • Ve mzdovém listě se tiskne nová část Výpočet daně a daňového zvýhodnění.

 • ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

Novinky v KEO4 Majetek

Nejdůležitější novinky v KEO4 Majetek verze 1.0.88:

 • Zpřístupnili jsme uzávěrku roku 2014.
 • Do uzávěrky roku 2014 jsme přidali připomenutí, týkající se nastavení zbytkové hodnoty. Vše, co je třeba řešit v souvislosti se závěrem roku 2014, najdete v naší metodice http://www.alis.cz/uploads/assets/keo4majetek-zaverroku.pdf.
 • V rámci uzávěrky 2014 dojde v souladu s legislativou k automatickému převodu vybraných podrozvahových SU na jiné. Změny si zobrazíte v Majetek podrozvahový – Sestavy – Systémové změny.

 • ...celý článek.

Nejdůležitější novinky v KEO4 Majetek verze 1.0.87:

 • K pohybům, které automaticky mění výpočet odpisů na způsob ze zůstatkové ceny a zbývající doby používání, jsme doplnili upozornění, že tato změna nastane. Jsou to pohyby 3xx a může se stát, že v kombinaci s nízkou životností bude odpis nulový. V tom případě je nutné upravit (prodloužit) životnost.
 • V detailu záznamu na záložce „Účetní odpisy“ jsme doplnili pole „Zůstatková cena účetní“.
 • Na inventurní sestavě R70c/R73c podle útvarů a místností jsme upravili seskupování v soupisu tak, aby odpovídalo seznamu.
 • Do sestavy R87 Opis údajů pro účetní odpisy vstupoval i vyřazený majetek – chybu jsme opravili.

Lenka Knápková

.. nahoru.

KEO

Novinky v KEO Mzdy

Nejdůležitější novinky v KEO Mzdy verze 8.07d:

 • Úprava M069 a M069S za více měsíců.
 • Zavedení "Osoby zdravotně znevýhodněné" do číselníku zdravotního stavu (3 = OZZ).
 • Úprava pohledu na daňové zvýhodnění.

 • ...celý článek.

Nejdůležitější novinky v KEO Mzdy verze 8.07c:

 • Úprava PVPOJ15 vzhledem k aktualizovaným kontrolám na webu ČSSZ. Pro správnou funkci je třeba správně vyplnit údaj adresa v parametrech (volby 7-2-1-1).
  Správný tvar je ulice/obec a číslo popisné.
  Např.: obec s ulicemi:"Ašská 23" nebo obec bez ulic:"Trosky 1".

 • ...celý článek.

Nejdůležitější novinky v KEO Mzdy verze 8.07b:

 • Automatický převod souboru RODINA v lednu 2015, pokud nebyl převod správně proveden v aktualizaci na verzi 8.06. Převod je možné spustit samostatně pomocí volby 8-Y-2.
 • Úprava hranice osobního příplatku vzhledem k novým tabulkám.
 • Úprava sestav M518 a M519 - vyměřovací základ pro srážkovou daň.

 • ...celý článek.

Nejdůležitější novinky v KEO Mzdy verze 8.07a:

 • Úprava hlášení PVPOJ15 pro ČSSZ podle změny struktury a PDF podle nového vzoru.
 • Opravili jsme načítání XML do Alis-PVS - nyní se načte automaticky.

 • ...celý článek.

Milena Zářecká

.. nahoru.

Vtipy na únor

 

Dva důchodci vzpomínají na svou bývalou popularitu.
Soudce říká:
„To já, když jsem šel městem, tak mě uctivě zdravili i ti, které jsem ještě nesoudil“.
A doktor na to:
„To já, když jsem dělal na interně, tak mi hrobníci z celého okresu pravidelně posílali kalendáře a děkovné dopisy.“

 

Baví se dva daňoví poplatníci a ten jeden radostně povídá:
„Hele, a to víš, že budou rušit finanční úřad?“
„Prosím tě, co je to za blbost, jak si na to přišel?“
„No fakt, přišlo mi od nich lejstro a na něm bylo napsáno – poslední upomínka!“