Obecní e-noviny na webu: 1/2015

1 / 2015

28. 1. 2015

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

tak jako každý rok, odpovídá rozsah lednového zpravodaje objemu legislativních změn a novinek v jednotlivých programových modulech.

Na přelomu ledna/února začínáme s fakturací letošních smluvních udržovacích poplatků. Jde o postupný proces a jednotliví zákazníci obdrží fakturu v obdobném termínu, jako v předchozích letech. K fakturám přikládáme průvodní materiál, z něhož neškodí zveřejnit pár informací v upraveném znění již nyní i zde:

 • Definitivně byla ukončena programátorská i technická podpora k programovým modulům KEO Účetnictví a Poplatky. Letos již nikomu za užívání těchto modulů nebudeme fakturovat žádné RUPy. Protože ještě stále evidujeme několik desítek uživatelů, kteří dosud smluvně nepřešli na Win řešení KEO-W, doporučujeme, aby s přechodem neotáleli a vyvarovali se tak případných problémů (nové výkazy, řada novinek v DPH,…).
 • Pokud v době vystavení faktury uživatel ještě používá moduly KEO Mzdy nebo Majetek (popř. oba), je mu z nich letošní smluvní RUP vyfakturován. Ze smluv na KEO4 uzavřených v roce 2015 bude RUP fakturován až v roce 2016.
 • Uživatele programu Alis-ÚIS (s jeho pomocí jsou odesílána z KEO-W data do CSÚIS) informujeme, že RUP za tento program, který byl až do roku 2014 veden v produktové řadě KEO, byl převeden do produktové řady KEO-W. Na faktuře je tedy zahrnut do položky 080-004-000-00.
 • Pro zasílání technických dotazů a připomínek používejte výhradně adresu podpora@alis.cz. Pokud je budete posílat na jiné firemní adresy (fand@alis.cz, alis@alis.cz), může se stát, že vaše požadavky nebudou včas řešeny. V zájmu plynulého odbavování zpráv uvítáme, když v předmětu e-mailu (nebo v textu zprávy) uvedete název produktové řady, které se váš dotaz týká.
 • Naší hlavní letošní prioritou je převedení všech zbývajících uživatelů programových modulů KEO Majetek a Mzdy na KEO4 a ukončení legislativní programátorské podpory k těmto dvěma původním řešením po uzavření zpracování roku 2015.

Pro vaši informaci uvádím, že letos již budeme faktury za RUPy odesílat již cca 80% zákazníků na základě jejich souhlasu v elektronické podobě. Zbývající zákazníky nyní postupně individuálně oslovujeme s požadavkem na sdělení souhlasu.

Přeji vám úspěšné zpracování výkazů za loňský rok a letos dobré zkušenosti a spokojenost s našimi produkty a službami.

Ing. Oldřich Gabriel

 

UPOZORNĚNÍ

Naplánujte přechod majetku a mezd do KEO4

Toto upozornění je určené pouze těm uživatelům, kteří dosud používají DOS verze modulů majetek a mzdy.

Je důležité, abyste spolu s naším obchodním zástupcem naplánovali přechod na novou řadu KEO4. Ukončení podpory DOS aplikací je plánováno na konec roku 2015.

Vezměte prosím v úvahu, že z kapacitních důvodů nebude možné s blížícím se termínem ukončení podpory převést všechny zákazníky najednou. Doporučujeme naplánovat přechod s předstihem. Jsme připraveni vám maximálně pomoci, abychom tuto náročnou etapu společně zvládli. V případě jakýchkoli komplikací se, prosím, obraťte na naši zákaznickou linku 487 882 101.

Videoškolení

Připravili jsme pro vás videoškolení, které vás provede základními pracovními postupy v programu KEO4 Mzdy:  http://www.alis.cz/cs/podpora/videoskoleni/keo4mzdy

Jitka Králová

.. nahoru.

LEGISLATIVA

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci k Českým účetním standardům

České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, jsou uvedeny v Přehledu vydání Českých účetních standardů (ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky, č. 701 až 710, které použijí některé vybrané účetní jednotky poprvé v účetním období začínajícím dnem 1. ledna 2015.

Změny Českých účetních standardů byly zveřejněny 19. prosince 2014 ve Finančním zpravodaji č. 5/2014.

Bližší informace zde.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

KEO-W

Novinky v KEO-W Účetnictví

Nejdůležitější novinky v KEO-W Účetnictví verze 1.9.83:

 • Banka – oprava při automatickém párování evidenčních záznamů z homebankingu (nyní se při importu výpisu z homebankingu automaticky nespárují evidenční záznamy, je nutné spárovat přes F5-Poplatky).
 • Opravy v agendě Rozpočet.
 • Drobné úpravy v Roční uzávěrce.

 • ...celý článek.

Nejdůležitější novinky v KEO-W Účetnictví verze 1.9.78:

 • Výkazy - FIN2-12M - při vytváření výkazu nyní bez exportu do Excelu. Pokud chcete vytvořit výkaz včetně exportu do Excelu, zaškrtněte novou volbu "Vytvořit včetně Excelu" pod tlačítkem "Vytvořit".
 • Nové Účelové znaky ke dni: 13.01.2015 s platností od 2015 do 9999:
  33054 Mistrovství světa silničních motocyklů Grand Prix ČR,
  95031 EHP-Norsko II - NIV,
  95967 EHP-Norsko II - IV,
  98014 Krizové situace 2015 (mimo povodní).

 • ...celý článek.

Nejdůležitější novinky v KEO-W Účetnictví verze 1.9.76:

 • Aktualizace číselníku Směrná účtová osnova a číselníky rozpočtové skladby (PAR, POL) pro rok 2015.
 • DPH - doplnili jsme nové typy daní pro druhou sníženou sazbu DPH (lze použít jen pro doklady od roku 2015):
  • 113 Tuz.nákupy zb.a sl.s daň.dokl.(od plátců),
  • 513 Plnění v tuzemsku.
 • PAP – aktualizovali jsme číselníky pro rok 2015.

 • ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

Novinky v KEO-W Poplatky

Novinky v KEO-W Poplatky verze 1.9.76:

 • Složenky – změnili jsme vyplňování kódu transakce, nyní se vyplní kód 110, který je určen pro poštovní poukázky A (elektronicky).
 • Přidali jsme novou sestavu – úhrady od nejstarších. Sestavu najdete na záložkách Evidence nebo Poplatky, tlačítko Tisk-Přehledy-944 Uhrazené poplatky, které mají neuhrazeného předchůdce. V následujícím dialogu je potřeba vyplnit datum platby OD-DO. Dále je možno vybrat, zda se bude jednat o všechny poplatky, pouze SIPO, nebo mimo SIPO.

 • ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

Roční uzávěrka KEO-W Účetnictví

Aktuální verze KEO-W Účetnictví (1.9.83) obsahuje kompletní zpracování roční uzávěrky.

Protože některé účty byly zrušené nebo se změnila jejich obsahová náplň, připravili jsme pro vás také komfortní převodový můstek, včetně tisku protokolu.

Stáhněte si

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4

Novinky v KEO4 Mzdy

Nejdůležitější novinky v KEO4 Mzdy verze 1.0.86:

 • Nové, resp. přečíslované stupnice platových tarifů platných od 1. 1. 2015 dle nařízení vlády 303/2014 Sb. ze dne 8. prosince 2014, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
 • V menu Měsíční evidence jsme přepracovali Pořízení dle zaměstnanců. Nyní z jednoho místa pohodlně pořídíte všechny měsíční změny.

 • ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

Novinky v KEO4 Majetek

Nejdůležitější novinky v KEO4 Majetek verze 1.0.86:

 • Do inventurních sestav jsme přidali novou sestavu R70c/R73b Inventurní seznam a soupis dle útvarů a místností.
 • Menu Sestavy – Inventarizace je přehlednější.
 • Do základního pohledu na karty majetku jsme přidali sloupec „Zůstatková cena účetní“.

 • ...celý článek.

Nejdůležitější novinky v KEO4 Majetek verze 1.0.85:

Byla vydána reedice verze 1.0.85 (9. 1. 2015), která obsahuje tyto změny:

 • Přejmenovali jsme sestavu R87a Přehled majetku podle zbývající doby odpisování na R87 Opis údajů pro účetní odpisy. Umístění se nezměnilo (Sestavy - Účetní a daňové odpisy). Můžete si zvolit třídění, buď podle období posledního odpisu, nebo podle inventárního čísla.
 • Na formulářích a sestavách jsme nahradili název „vyřazovací zůstatková cena“ pojmem „zbytková hodnota“.
 • V souladu s legislativou jsme upravili cenovou hranici pro pořízení SU 019.

 • ...celý článek.

Lenka Knápková

.. nahoru.

Závěr roku v programu KEO4 Majetek

Připravili jsme pro vás popis zpracování závěru roku v programu KEO4 Majetek.

Stáhněte si: Závěr roku 2014 v programu KEO4 Majetek.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

KEO-X

Matrika - evidence tiskopisů

Vyhláškou 192/2014 Sb. byly matriční tiskopisy povýšeny na přísně zúčtovatelné tiskopisy se zajišťovacími prvky a jejich evidence se od 1. 1. 2015 řídí Směrnicí MV- 151468/VS-2014.

Matrika KEO-X byla rozšířena o evidenci tiskopisů podle této směrnice. Tiskopisy jsou evidovány na přihlášeného uživatele – matrikáře a pro jednotlivé typy matričních knih (úmrtí, narození…).

Přímo z tisku formuláře rodného, oddacího či úmrtního listu nebo z matričního záznamu lze pomocí tlačítka „Evidence tiskopisů“ zapsat vydání patřičného tiskopisu. Tlačítkem „Nový“ se zobrazí detail zapisovaného tiskopisu s předvyplněnými údaji svazek, ročník, strana číslo. Automaticky se nabízí o jedno vyšší pořadové číslo patřičného tiskopisu (R, Úl, O, V) než bylo minulé vydané a je třeba zapsat datum vydání a vybrat důvod (prvopis, druhopis…).

Tiskopisy jsou evidovány podle typu – tj. lze zobrazit (a na kliknutí pravou myší vytisknout) vydané tiskopisy pro vybraný druh matričních knih (např. tiskopisy úmrtních listů vydané v určitém matričním obvodu či ve všech matričních obvodech za zvolené časové období).

Ing. Jarmila Gabrielová

.. nahoru.

Spisová služba - nový způsob stahování datových zpráv

Z důvodu, aby se k zápisu do Spisové služby nabízely všechny doručené datové zprávy bez ohledu na jejich případné přečtení či stažení z jiné aplikace nebo webového portálu ISDS, byl upraven způsob jejich stahování.

V modulu Podatelna, pod tlačítkem Nový - Datová schránka, přibylo tlačítko "Nové datové zprávy". Původní tlačítko "Stažení datových zpráv" bylo přejmenováno na "Náhled do datové schránky".

Po provedení aktualizace KEO-X doporučujeme pro běžnou práci (stahování došlých datových zpráv) používat jen nové tlačítko "Nové datové zprávy". Po prvním použití tohoto tlačítka případně zkontrolujte několik posledních došlých datových zpráv, zda nějaká nechybí. Při dalším stažení novým tlačítkem již jsou vždy staženy všechny došlé DZ od poslední stažené podle data a času dodání do schránky. Přesný čas dodání poslední stažené zprávy je nyní zobrazen v parametrech Podatelny, v nové záložce "Datová schránka".

Ing. Dana Valešová

.. nahoru.

Spisová služba - statistika digitálních dokumentů

Pro možnost zjišťování přibližného rozsahu el. dokumentů spravovaných programem Spisová služba byla zavedena statistika digitálních dokumentů podle roků skartace. Přehled dokumentů členěných podle let a skartačních režimů si můžete vytisknout v modulu Podatelna, pomocí tlačítka Tisk a volby „Přehled digit. dokumentů dle sk. režimů“.

Ing. Dana Valešová

.. nahoru.

KEO

Novinky KEO Mzdy 8.06a

 • Po roční uzávěrce nezapomeňte udělat zálohu dat a natáhnout aktuální číselníky a parametry, s ohledem na vaše úpravy číselníků.
 • Od roku 2015 se ruší povinnost doplácet ZP za dny neplaceného volna a neomluveného volna (MVZ).
 • Od roku 2015 změna zpracování ZP pojištění u DPČ a DPP. Automatická změna MS u pořízených MS připravena.

 • ...celý článek.

Milena Zářecká

.. nahoru.

Novinky KEO Majetek 8.08

Lenka Knápková

.. nahoru.

Vtipy na leden

 

Dva vážení poslanci kdesi v centrální Evropě si pochutnávají na levných jídlech v krásné poslanecké jídelně.
"Na co myslíš?" ptá se jeden druhého, který se tak hluboce zamyslel, že dokonce na chvíli přestal jíst.
"Ale, včera večer jsem se díval v televizi na dokument o čestných, pracovitých a slušných lidech. A řeknu ti, že takovým se dneska musí hodně těžko žít."

 

Paní jede taxíkem a u cíle zjistí, že nemá peníze na zaplacení. Řidič vztekle zabouchne dveře, přidá plyn a odveze jí k lesu. Tam rozprostře plachtu a pasažérka začne hořekovat:
"Proboha, co se mnou chcete dělat? Já mám doma tři děti!"
Taxikář na to:
"A já mám doma čtyřicet králíků, tak nelelkujte a trhejte. Ale jenom jetel."