Obecní e-noviny na webu: 12/2014

12 / 2014

18. 12. 2014

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

opět nastává čas každoročního bilancování. My v ALISu jsme rádi, že i právě končící rok můžeme vyhodnotit jako úspěšný. Za to děkujeme vám – zákazníkům, našim zaměstnancům i regionálním obchodním partnerům. Pokud jste byli s našimi produkty a službami letos spokojeni i vy, těší nás to a zavazuje k dalšímu zkvalitňování péče a vzájemné spolupráce.

Již podruhé je možno touto dobou konstatovat, že letošní poslední vydání e-novin je po obsahové stránce vcelku skromné. Jinak nás ale čeká celoroční hodně náročný úkol – převod všech zbývajících zákazníků na užívání programových modulů Mzdy a Majetek v produktové řadě KEO4.

Připomínám, že je stále možno se přihlásit na ta „velká“ lednová školení uživatelů, která teprve proběhnou (Bruntál, Olomouc, Nový Jičín, Zlín, Teplice, Praha, České Budějovice a Hradec Králové) – viz nabídku na této stránce.

ALIS vstupuje do 25. roku své existence. Někteří z vás už to s námi „táhnete“ pěkně dlouho. Za ta léta už jsme společně prošli skutečně pestrou mozaikou událostí, pohodových akcí, ale i hektických a vypjatých období. Naší prioritou zůstává i pro nastávající jubilejní rok maximální snaha o spokojené zákazníky. Věříme, že se nám to ve vzájemné snaze a v součinnosti s našimi regionálními obchodními partnery bude dobře dařit. Spolupráce s vámi si vážíme.

Ať je pro vás rok 2015 úspěšný a po všech stránkách maximálně vydařený.

Ing. Oldřich Gabriel

 

UPOZORNĚNÍ

Naplánujte přechod majetku a mezd do KEO4

Toto upozornění je určené pouze těm uživatelům, kteří dosud používají DOS verze modulů majetek a mzdy.

Je důležité, abyste spolu s naším obchodním zástupcem naplánovali přechod na novou řadu  KEO4. Ukončení podpory DOS aplikací je plánováno na konec roku 2015.

Vezměte prosím v úvahu, že z kapacitních důvodů nebude možné s blížícím se termínem ukončení podpory převést všechny zákazníky najednou. Doporučujeme naplánovat přechod s předstihem. Jsme připraveni vám maximálně pomoci, abychom tuto náročnou etapu společně zvládli. V případě jakýchkoli komplikací se, prosím, obraťte na naši zákaznickou linku 487 882 101.

Videoškolení

Připravili jsme pro vás videoškolení, které vás provede základními pracovními postupy v programu KEO4 Mzdy:  http://www.alis.cz/cs/podpora/videoskoleni/keo4mzdy

Jitka Králová

.. nahoru.

LEGISLATIVA

Vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za ČR (konsolidační vyhláška státu)

Ministerstvo financí informuje, že dne 11. prosince 2014 ministr financí podepsal vyhlášku o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), která je prováděcí vyhláškou k zákonu o účetnictví v oblasti účetní konsolidace státu.

Vyhláška bude do konce roku zveřejněna ve Sbírce zákonů pod číslem 312/2014 Sb. s účinností od 1. 1. 2015.

Podrobnosti na stránkách MF ČR.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Další novelizace vyhlášek

Ve sbírce zákonů jsou již připraveny novelizace vyhlášek 383/2009 Sb. (o účetních záznamech v technické formě …) a 410/2009 Sb.(kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví…) pod částkou 122 jako vyhláška č.300/2014 Sb. (novelizace 383) a č.301/2014 Sb. (novelizace 410).

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Odměna po skončení funkčního období

Informace ze dne 4.12.2014 k výši nároku odměny po skončení výkonu funkce z dotazu adresovanému Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra, zní:

Za předpokladu, že člen zastupitelstva obce vykonával např. funkci starosty nepřetržitě po dobu nejméně 5 celých ukončených, po sobě jdoucích let, náleží mu odměna při skončení výkonu funkce ve výši 6 měsíčních odměn (tj. jedna měsíční odměna + pětinásobek této odměny). T.j. MS 6970 ve výši 6 měsíčních odměn a případně, pokud vykonával funkci až do ustavující schůze, tak MS 6890 či MS 1210 ve zkrácené výši, tj. do dne ustavující schůze včetně.

Věra Košťálová

.. nahoru.

Aktualizace Metodiky křížových kontrol – PAP, verze 1.6

KC IISSP publikuje aktualizaci dokumentu Metodika křížových kontrol – PAP verze 1.6 ze dne 17. prosince 2014.

Aktualizováno: 17.12.2014; verze 1.6

Verze 1.6 obsahuje následující změny:

 • odstranění vybraných křížových kontrol v Příloze č. 1 – Přehled vazeb KRK: KKR1 – náklady/výnosy místních a ústředních institucí na finanční dary - ID vazby 32007, 32011, 32016, 32018
 • formální úpravy v dokumentu.

Odkaz: http://www.statnipokladna.cz/cs/aktuality/2014/metodika-krizovych-kontrol-pap-platna-o-1003

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

KEO-W

Novinky v KEO-W Účetnictví

Nejdůležitější novinky v KEO-W Účetnictví verze 1.9.56 (bude zveřejněna 19. 12. 2014):

 • Rozpočet - oprava uzavírání rozpočtové změny - kontrola na vyrovnanost.
 • Rozpočet – opravena kontrola při opuštění editace rozpočtové změny.
 • Rozpočet – opravili jsme vyhodnocení úrovně závazných ukazatelů.
 • Výkazy – Příloha – odstranili jsme kontrolu na vyrovnanost v části A4.

Nejdůležitější novinky v KEO-W Účetnictví verze 1.9.52:

 • Prvotní doklad – Detail – přidali jsme tlačítko Tisk…
 • Pokladna - vyčíslit částku k vrácení - kolik vrátit klientovi peněz – drobné úpravy.
 • Insolvenční rejstřík – drobné úpravy.

 • ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

Novinky v KEO-W Poplatky

Novinky v KEO-W Poplatky verze 1.9.52:

 • Tisk vyúčtování – opravili jsme případy, kdy byla zálohová faktura stornovaná.
 • Číselníky – Automatické rozúčtování – přidali jsme nové tlačítko Změnit SU, AU… - nyní je změna zaúčtování v rámci celého typu poplatku (rozúčtování) zcela jednoduché.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4

Novinky v KEO4 Mzdy

Nejdůležitější novinky v KEO4 Mzdy verze 1.0.85 (bude zveřejněna 20. 12. 2014):

 • Legislativa 2015 – tato verze je připravená na legislativu roku 2015.
 • Upravili jsme převod dat z KEO Mzdy.
 • Upravili jsme zaúčtování, některé sestavy a tato verze obsahuje další drobné úpravy.

Nejdůležitější novinky v KEO4 Mzdy verze 1.0.84:

 • Upravili jsme distribuční šablonu pro platový výměr – přidali jsme informaci, kdy bude další platový postup a nyní se již zobrazují všechny typy příplatků. Pokud chcete, můžete si distribuční šablonu platového výměru upravit dle vlastních požadavků.
 • Zpřehlednili jsme výplatní lístek. Zobrazuje se informace o ZMR a u výplat na účet číslo účtu. Nyní se údaj „Celkem k výplatě“ tiskne až na konci výplatního lístku za celého člověka (nikoli po jednotlivých pracovních vztazích).
 • Generovat harmonogram pracovní doby – přizpůsobili jsme velikost okna a přidali tlačítko Detail pro editaci „šablony“ pro generování pracovní doby.

 • ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

Novinky v KEO4 Majetek

Nejdůležitější novinky v KEO4 Majetek verze 1.0.84:

 • Při měsíční uzávěrce je kontrola na výskyt nulového odpisu u majetku, který ještě není odepsán a odpis se počítá ze zůstatkové ceny a zbývající doby používání. Pokud je takový záznam nalezen, objeví se hláška s doporučením jak dál postupovat.
 • Novou sestavu R81z Majetek s nulovým odpisem u způsobu odpisování ze zůstatkové ceny a zbývající životnosti najdete v nabídce Sestavy – Účetní a daňové odpisy.
 • Nová inventurní sestava R71b Inventurní soupis podle odpovědnostních míst je v nabídce Sestavy – Inventarizace.

 • ...celý článek.

Lenka Knápková

.. nahoru.

KEO

Novinky KEO Mzdy 8.06

 • Připraven kalendář a číselník svátků na rok 2015.
 • Odstraněn problém s přípravou zaúčtování (EO092) v prosinci.
 • Změny spojené s daňovým balíčkem.

 • ...celý článek.

Milena Zářecká

.. nahoru.

Novinky KEO Majetek 8.07b

 • Byla upravena podmínka pro kontrolu správného ukončení roční uzávěrky 2013/2014.

 • ...celý článek.

Lenka Knápková

.. nahoru.

OSTATNÍ

Monitor - státní správy a samosprávy

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Odkaz na Monitor zde.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Zprávy Ministerstva financí ČR 3/2014

OBSAH:

 • Upřesňující informace pro obce k zahrnutí výdajů národní APZ do projektu financovaného z Evropského sociálního fondu.
 • Financování voleb.
 • Podprogram 298213 – nový termín pro předkládání žádostí (2. výzva).
 • Nová položka výměru MF č. 01/2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami – zpoplatnění užití autobusových nádraží.
 • Oprava tiskové chyby.

Ve formátu PDF k prohlédnutí zde (114 kB)

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Vtipy na prosinec

 

Muž se ptá před svátky své manželky:
„Jaký by sis letos přála vánoční dárek?“
„Nevím.“
Uběhne pár dní, oba sedí po štědrovečerní večeři u ozdobeného stromečku a těší se na dárečky. Žena se radostně pustí do vybalování. V ozdobném papíru však objeví špinavý, rezavý, kus pomačkaného plechu.
„Co to je?“ nechápe manželka.
"Nevím."

 

Povídá stonožka své dceři:
„Mám pocit, že ti Ježíšek letos nadělí nové botičky.“
Malá stonožka se vyleká:
„Doufám, že nebudou šněrovací.“

 

Novoročenka