Obecní e-noviny na webu: 11/2014

11 / 2014

27. 11. 2014

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

blíží se konec roku a s ním naše obvyklé školící republikové „turné“. O místech konání a termínech jste již byli informováni e-mailem. Nabídku k účasti ve vámi zvoleném regionu vám znovu předkládáme i v tomto zpravodaji. K dnešnímu dni je celkem přihlášeno již téměř 600 osob a kapacity některých školících míst se blíží k plné obsazenosti. Proto doporučujeme všem, kteří se dosud nepřihlásili a chtějí se zúčastnit, aby s přihláškou příliš neotáleli.

Opakovaně a s dostatečným předstihem doporučujeme všem, kteří tak dosud neučinili, naplánovat si s našimi obchodními partnery termíny pro přechod z modulů KEO Majetek a Mzdy na nové řešení v produktové řadě KEO4.

V prosinci bude nutné si ve speciální verzi modulu Majetek upravit tzv. zbytkovou hodnotu dlouhodobého majetku a připravit se na legislativně předepsaný způsob jeho odpisování od 1. 1. 2015.

Informujeme vás o průběžném stavu legislativního procesu konsolidační vyhlášky.

K důležitým programovým úpravám došlo v modulu KEO-X Oceňování pozemků v důsledku legislativních předpisů.

V předvánočním čase vám výjimečně zpestřujeme obvyklé informace k produktovým řadám KEO tipem na vánoční dárek pro křížovkářské nadšence. Pokud máte mezi svými blízkými někoho, koho by potěšil počítačový program Velký křížovkářský slovník, který je svým pojetím a rozsahem unikátní v rámci ČR, zvažte možnost jeho zakoupení.

Přeji vám pohodovou adventní atmosféru.

Ing. Oldřich Gabriel

 

UPOZORNĚNÍ

Naplánujte přechod majetku a mezd do KEO4

Toto upozornění je určené pouze těm uživatelům, kteří dosud používají DOS verze modulů majetek a mzdy.

Je důležité, abyste spolu s naším obchodním zástupcem naplánovali přechod na novou řadu  KEO4. Ukončení podpory DOS aplikací je plánováno na konec roku 2015.

Vezměte prosím v úvahu, že z kapacitních důvodů nebude možné s blížícím se termínem ukončení podpory převést všechny zákazníky najednou. Doporučujeme naplánovat přechod s předstihem. Jsme připraveni vám maximálně pomoci, abychom tuto náročnou etapu společně zvládli. V případě jakýchkoli komplikací se, prosím, obraťte na naši zákaznickou linku 487 882 101.

Videoškolení

Připravili jsme pro vás videoškolení, které vás provede základními pracovními postupy v programu KEO4 Mzdy:  http://www.alis.cz/cs/podpora/videoskoleni/keo4mzdy

Jitka Králová

.. nahoru.

ŠKOLENÍ

Tradiční školení uživatelů k novinkám 2015

Zveme vás na tradiční školení uživatelů informačního systému KEO k roční uzávěrce a připravovaným změnám pro rok 2015. Školení letos proběhnou na těchto místech: ...celý článek.

Jitka Králová

.. nahoru.

LEGISLATIVA

Dlouhodobý majetek k 31. 12. 2014

K 31. 12. 2014 bude nutné si upravit zbytkovou hodnotu (dříve vyřazovací zůstatková cena) a výpočet odpisů pro rok 2015. Důvodem je novela ČÚS č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku. Informace o ČÚS č. 708 byla zveřejněna na stránkách MF ČR dne 23. 1. 2014. ...celý článek.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Stav legislativního procesu konsolidační vyhlášky

Ministerstvo financí informuje dotčené subjekty o stavu legislativního procesu vyhlášky o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu). ...celý článek.

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

KEO-W

Novinky v KEO-W Účetnictví

Nejdůležitější novinky v KEO-W Účetnictví verze 1.9.37:

 • Připravili jsme novou variantu pro tisk data „Okamžik vyhotovení účetního dokladu“ na účetní doklady a likvidační lístky, platební poukazy. Ten, komu nevyhovuje dosavadní způsob, kdy se tiskne datum dodávané v okamžiku zápisu do deníku systémem, si může zvolit tisknout datum účetního případu z deníku. Toto nastavení najdete ve formuláři Parametry – Parametry účetnictví – vlevo dole.
 • Insolvenční rejstřík – drobné úpravy a opravy v této nové agendě.
 • Pokladna – připravili jsme novou funkci – kalkulačku, vyčíslení, kolik vrátit klientovi peněz. Funkci si zapnete v Parametrech – Parametry účetnictví – vpravo dole v sekci Finanční operace. Funguje u příjmových pokladních dokladů.

 • ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

Novinky v KEO-W Poplatky

Nejdůležitější novinky v KEO-W Poplatky verze 1.9.37:

 • Připravili jsme novou sestavu pro tisk platebních údajů. Sestavu můžete tisknout z Poplatků, Příjmových agend i z Evidenčních záznamů a najdete ji pod názvem 924b Platební povinnost poplatníka OD-DO – VS, SS.
 • Při výběru poplatníka (výběr z adresáře) se nyní v posledním sloupci zobrazuje údaj IDP – číslo poplatníka. Vyplněno je u těch, komu již v minulosti byl pořízen nějaký poplatek.
 • Nyní můžete provést uzávěrku pohodlně nad jedním konkrétním evidenčním záznamem. Viz detail Evidenčního záznamu, tlačítko Uzavřít.

 • ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4

Novinky v KEO4 Mzdy

Nejdůležitější novinky v KEO4 Mzdy verze 1.0.83:

 • Počáteční stavy odměn za více období – novou agendu najdete v detailu pracovního vztahu, tlačítko Počáteční stavy odměn za více období. Využijete při přechodu na KEO4 z jiného programu. Odměna, která byla vyplacena za delší období, než je předcházející čtvrtletí, ovlivní výši základu pro výpočet průměru o svou poměrnou část, odpovídající následujícímu.
 • Pohotovost – novou agendu najdete v menu Měsíční evidence/Pořízení dle pracovních vztahů – Detail – záložka Pohotovost.
 • Zaúčtování/Úhrada – nyní se zobrazují dvě záložky: dosavadní pohled přes doklady a nově pohled na zaúčtování napříč všemi doklady.

 • ...celý článek.

Nejdůležitější novinky v KEO4 Mzdy verze 1.0.82:

 • Proplacená dovolená – tuto novou evidenci najdete v menu Měsíční evidence/Ostatní.
 • Osobní příplatek – ošetřili jsme limity pro platovou třídu (do deváté třídy do 50%, pro vyšší třídy do 100%).
 • Přehled o platbě pojistného pro ZP – nyní se zobrazují pouze zdravotní pojišťovny, pro které lze v daném období tisknout přehled.

 • ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

Novinky v KEO4 Majetek

Nejdůležitější novinky v KEO4 Majetek verze 1.0.83:

 • Doplnili jsme konečné součty na sestavy pohybů tam, kde chyběly.
 • Detail formuláře karty se nyní zobrazuje rychleji – upravili jsme jeho načítání.

 • ...celý článek.

Nejdůležitější novinky v KEO4 Majetek verze 1.0.82:

 • Název Zůstatková cena v sestavě RV3h – Přehled majetku s opravnou položkou podle SU a AU jsme nahradili Hodnota netto.
 • Elektronické inventury mají novou nabídku Zrušit zjištění. V menu Akce touto funkcí zrušíte u označených karet provedené změny.

Lenka Knápková

.. nahoru.

KEO-X

Novinky v Oceňování pozemků

Zveřejnili jsme verzi KEO-X Oceňování pozemků 1.29, která obsahuje legislativní novinky pro rok 2014. Konkrétně vedení pozemků oceněných reálnou hodnotou na účtu 036 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji a vytváření opravné položky u pozemků.

 • Po aktualizaci se nabídne sestava s pozemky oceněnými reálnou hodnotou. Je nutné dosadit jim nové analytické účty přiřazené k SU 036.
 • Číselník AU nově nabízí zápis analytik zvlášť pro účty 031 a 036.
 • Nový příznak OP označující pozemek s opravnou položkou.
 • Přidali jsme přehledové sestavy – tisk pozemků s opravnou položkou a tisk přehledů podle analytik zvlášť pro SU 031 a SU 036.
 • Inventurní sestavy se také tisknou zvlášť pro pozemky (SU 031) a pro dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji (SU 036).

Ing. Jarmila Gabrielová

.. nahoru.

KEO

Novinky KEO Mzdy 8.05c

 • Platový výměr od 1. 11. 2014 doplněn do nabízených dokumentů (nutno převzít distribuční číselník z personalistiky volby 7-1-3-3-1-2-5).
 • Odstranění zdvojeného textu Platový výměr na platovém výměru k 1. 11. 2014.
 • V novém platovém výměru upravena doba praxe.

 • ...celý článek.

Milena Zářecká

.. nahoru.

OSTATNÍ

Tip na vánoční dárek !!!

Pokud znáte křížovkářské nadšence, dejte jim vědět o počítačovém programu Velký křížovkářský slovník. Rozsáhlou databázi téměř 590.000 hesel s legendami a uvedením zdrojů (slovníků, encyklopedií a jiných publikací) je možno komfortně třídit a filtrovat. Zadávat je možno i své vlastní záznamy.

Užitečným pomocníkem je nejen pro autory a luštitele křížovek. Své uplatnění může najít i v obecních knihovnách nebo ve školách jako zdroj vyhledávání informací v encyklopedicky uspořádané databázi. Práce s programem může také vhodně obohatit a zpestřit aktivizační a volnočasové aktivity v domovech pro seniory.

Obchodní balení programu je občas možno i vyhrát v luštitelských soutěžích renomovaných křížovkářských časopisů. Měl by se objevit i jako cena v televizním soutěžním pořadu AZ kvíz (poprvé tomu tak bylo 25. 11. a avizováno je ještě na 9. 12. 2014).

Podrobnější vizitku programu, demoverzi, reference a další informace, včetně možnosti zadat objednávku, najdete na stránkách www.nvks.cz.

Ing. Oldřich Gabriel

.. nahoru.

Vtipy na listopad

 

Vyhlášený psychiatr sedí v ordinaci ve svém křesle a shodou okolností nemá objednaného žádného pacienta. Najednou se do pootevřených dveří vplazí chlápek a něco drží v puse. Psychiatr se potěšeně usměje a začne konverzovat:
“Pěkně vás vítám, kdopak nás to přišel navštívit - že by nějaký hodný pejsek?“
Chlápek na zemi nesouhlasně zavrtí hlavou.
“Tak, že by to byl nějaký had nebo ještěrka?“
Chlápek jen něco nesrozumitelně zamumlá a opět zakroutí hlavou.
“Tak to snad bude nějaká krásná chlupatá housenka?“
Chlap už to nevydrží, vyndá z pusy kabel a šroubovák a povídá:
„Doktore, já jsem správce sítě a zapojuji vám tady internet!“

 

Ve velmi přísně a asketicky vedeném klášteře mají všichni mniši kromě opata dovoleno porušit povinné mlčení pouze jednou za deset let – a to pouze promluvením tří slov. Když po deseti letech nastala první šance jednoho mnicha, hluboce se zamyslel a vážným hlasem pronesl:
„Ženy hodně chybí“.
Po deseti letech řekl:
„Jídlo moc špatný."
O deset let později:
„Postel strašně tvrdá."
Po dalších deseti letech nastal ten velký den znovu. Mnich se podíval na představeného kláštera a oznámil:
„Stačilo, já odcházím."
Starý opat vážně pokýval hlavou a pronesl:
„To se vůbec nedivím. Od té doby, co jsi sem přišel, si neustále jen stěžuješ."