Obecní e-noviny na webu: 9/2014

9 / 2014

30. 9. 2014

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

v kontextu blížících se voleb je pro vás připraven metodický pokyn k souvisejícím formám odměňování (v KEO i v KEO4). K vlastnímu zpracování voleb v modulu KEO-X máte k dispozici metodické pokyny pro každý typ voleb extra.

Na stránky Finanční správy a MFČR vás odkazujeme v souvislosti s problematikami institutu nespolehlivých plátců a komentáře k určování obvyklých cen pro majetek a služby.

Kromě obvyklých výčtů novinek v jednotlivých programových modulech vám dáváme na vědomí, že byla aktualizována řada dílčích videoškolení ke KEO4 Mzdy.

S dostatečným předstihem připomínáme termín definitivního ukončení programátorské i poradenské podpory posledních DOSových modulů (Majetek a Mzdy). Ta skončí zpracováním roku 2015.

V průběhu posledního kvartálu letošního roku vám doporučujeme osobní návštěvu našich regionálních obchodních partnerů. V článku nepřehlédněte odkaz na aktuální metodické doporučení MVČR k problematice správy obce v době mezi volbami a zvolením nových obecních orgánů.

Věříme, že uvítáte prodloužení služeb na linkách zákaznické podpory v úředních dnech.

S předstihem avizujeme, že ve dnech 15. - 17. 10. 2014 proběhne pracovní setkání obchodních partnerů. V těchto dnech bude dosažitelnost poradenských služeb výrazně omezena. Díky za pochopení.

Přeji vám bezproblémový průběh voleb ve vašich obcích a městech.

Ing. Oldřich Gabriel

 

LEGISLATIVA

Zpracování odměn pro končící zastupitele a členy volebních komisí

Zveřejnili jsme metodiku Odměňování v souvislosti s volbami.

Jitka Králová

.. nahoru.

Nespolehlivý plátce

Finanční správa zavádí od 1. října 2014 přísnější podmínky pro aplikaci institutu tzv. „nespolehlivého plátce“. Za nespolehlivého plátce bude oproti stávajícím pravidlům označen i ten plátce DPH, který je účelově nekontaktní, opakovaně neplní lhůty pro povinná podání, dluží státu na DPH více než půl milionu korun déle než tři měsíce a správce daně mu musel opakovaně stanovit daň podle pomůcek. Od 1. ledna 2015 k tomu přibude ještě další zpřísnění, které postihne zejména společnosti sídlící na virtuálních adresách.

Vice na stránkách Finanční správy.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Komentář k určování obvyklé ceny (ocenění majetku a služeb)

Na stránkách Ministerstva financí byl zveřejněn komentář k určování obvyklé ceny - právní předpisy, způsoby ocenění majetku a služeb, rozdíly v definicích podle zákona o cenách a podle zákona o oceňování majetku, druhy cen, postup určení obvyklé ceny, ocenění movitého majetku cenou obvyklou pro potřeby státu a zvláštní případy, pro které cenu obvyklou nelze určit, včetně přílohy - modelový případ.

Více na stránkách MFČR.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

KEO-W

Připravujeme aktualizaci KEO-W 1.9

V nejbližších dnech vyjde nová aktualizace KEO-W s číslem 1.9. Na co se v aktualizaci můžete těšit?

Rozpočet - nová nabídka „Úprava nových závazných ukazatelů“

Když připravujete nové rozpočtové opatření, které ovlivňuje závazné ukazatele schválené na začátku roku, můžete sami ovlivnit podobu, v jaké dojde k přidání nových závazných ukazatelů. Zda v plném rozpisu nebo kumulovaně.

Například připravujete rozpočtové opatření, ve kterém rozpočtujete na PAR 6320, POL 5021, ale ve schváleném rozpočtu se na PAR 6320 nepamatovalo. Toto rozpočtové opatření tedy bude přidávat závazný ukazatel a vy můžete určit, zda do závazných ukazatelů přibude řádek v plném rozpisu (PAR 6320 a POL 5021), či zda zvolíte výhodnější zápis PAR 63XX POL XXXX.

Rozpočet - úprava sestavy 06x – Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Vytiskněte si návrh rozpočtového opatření včetně návrhu změn závazných ukazatelů. První část sestavy obsahuje detailní rozpis rozpočtového opatření a pod ním se nově tiskne úprava závazných ukazatelů.

Rozpočet - pořízení rozpočtu závazných ukazatelů pro následující rok s novými možnostmi pořízení

V rozpočtu závazných ukazatelů na nový rok je nyní možné pořizovat položky bez omezení pořízení „X“ jen zprava.

Nyní je možné pořídit např. položku ve struktuře PAR 6XXX, POL 5XXX, ORG 1XXX.

Omezení jsou: paragraf vždy musí začínat číslicí a je povolena pouze jedna úroveň vnoření „z toho“.

Insolvenční řízení

Připravili jsme nový modul, který vám umožní pohodlně sledovat, zda s některým z vašich partnerů, či poplatníků, za kterými evidujete pohledávky, není vedeno insolvenční řízení.

Rozpočet na web – vylepšení naší nové agendy

…těšte se na spoustu dalších novinek, kontrol a vylepšení.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4

Novinky v KEO4 Mzdy

Nejdůležitější novinky v KEO4 Mzdy verze 1.0.79:

 • Platové výměry - přidali jsme rychlý filtr "Jen aktivní".
 • Po výpočtu mzdy se zobrazí vaše oblíbené sestavy. Jak nastavit sestavou jako "oblíbenou"? Zaškrtněte si vybrané sestavy a stiskněte tlačítko „Oblíbené zap./vyp.“.
 • U přesčasu lze nyní určit, po jakou dobu pracoval zaměstnanec v noci. Přesčas - z toho noční.

 • ...celý článek.

Nejdůležitější novinky v KEO4 Mzdy verze 1.0.78:

 • Zápočtový list (potvrzení o zaměstnání) – nově najdete v Pracovní vztahy – Tisk.
 • Upravili jsme pohledy – sloupce, jejich šířka a výchozí třídění – skoro ve všech tabulkách, kde se zobrazují data.
 • Změnili jsme práci při pořízení záloh:
  • Osobní karta – Ostatní – Zálohy na mzdu: zde zaměstnanci nastavíte zálohu stálou nebo měsíční a vidíte zde zálohy vyplacené v minulých měsících.
  • Zaměstnanci – Zálohy na mzdu stálé: zde vidíte stálé zálohy nastavené jednotlivým zaměstnancům. Touto cestou lze také stálou zálohu změnit nebo nově nastavit (z nové stálé zálohy se automaticky vytvoří i záloha pro tento měsíc).
  • Měsíční evidence – Zálohy na mzdu: zde vidíte všechny aktuální vyplacené zálohy ke všem zaměstnancům v tomto měsíci.

 • ...celý článek.

Viktor Samek

.. nahoru.

KEO4 Mzdy - upravená videoškolení

V návaznosti na změny v programu KEO4 Mzdy jsme upravili většinu kapitol videoškolení k programu KEO4 Mzdy.

Jitka Králová

.. nahoru.

Novinky v KEO4 Majetek

Nejdůležitější novinky v KEO4 Majetek verze 1.0.79:

 • Na inventurách se tiskne jméno hmotně zodpovědné osoby podle zadání v Parametry – Základní – Sestavy. Pokud není parametr vyplněn, zadává se jméno v průvodci sestavou nebo se automaticky tiskne jméno uživatele modulu.
 • Na všech sestavách jsme zvýraznili období tučným písmem.
 • Odstranili jsme nadbytečné pole „počáteční rozpuštění“ při zadávání transferu počátečním stavem.

Novinka v KEO4 Majetek verze 1.0.78:

 • Odstraněn problém s tiskem sestav filtrovaných podle typu a zároveň podle umístění.

Lenka Knápková

.. nahoru.

KEO-X

Volby 10. - 11. října 2014

V uvedeném termínu proběhnou volby do obecních zastupitelstev, popřípadě i volby do Senátu ČR.

Pro bezproblémové zpracování volebních seznamů jsme pro vás připravili tyto metodiky:

Jitka Králová

.. nahoru.

KEO

Novinky KEO Mzdy 8.05a

 • Upravena aktualizace dluhu - umoření dluhu.
 • Upraveny sestavy M950, M950-1 a M950-2, aby i v případě nemoci byly zarovnané sloupce.
 • Umožnění u DPČ a současně ZMR doplnit další MS bez vlivu na soc. pojištění podle přepínače u mzdové složky (bez vlivu na sociální a nemocenské pojištění).
 • ...celý článek.

Milena Zářecká

.. nahoru.

Novinky KEO Majetek 8.06

  Verze Majetku 8.06 je určena pro zpracování roku 2014 a musí být nejpozději do konce roku 2014 nainstalována.

  • Úpravy sestav odpisových plánů,
  • Oprava chyby z roční uzávěrka roku 2013/2014,
  • Úprava prohlížení majetku.
  ...celý článek.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Naplánujte přechod majetku a mezd do KEO4

Toto upozornění je určené pouze těm uživatelům, kteří dosud používají DOS verze modulů majetek a mzdy.

Je důležité, abyste spolu s naším obchodním zástupce naplánovali přechod na novou řadu  KEO4. Ukončení podpory DOS aplikací je plánováno na konec roku 2015.

Vezměte prosím v úvahu, že z kapacitních důvodů nebude možné s blížícím se termínem ukončení podpory převést všechny zákazníky najednou. Doporučujeme naplánovat přechod s předstihem. Jsme připraveni vám maximálně pomoci, abychom tuto náročnou etapu společně zvládli. V případě jakýchkoli komplikací se, prosím, obraťte na naši zákaznickou linku 487 882 101.

Videoškolení

Připravili jsme pro vás videoškolení, které vás provede základními pracovními postupy v programu KEO4 Mzdy:  http://www.alis.cz/cs/podpora/videoskoleni/keo4mzdy

Jitka Králová

.. nahoru.

OSTATNÍ

V úřední dny nám můžete zavolat až do 17 hodin

Od 6. října prodlužujeme službu na linkách zákaznické podpory.

V úřední dny (pondělí, středa) jsme připraveni řešit vaše dotazy od 8:00 do 17:00 h.

Jitka Králová

.. nahoru.

Osobní návštěva obchodního partnera

V průběhu posledního kvartálu letošního roku vám doporučujeme sjednat si osobní návštěvu vám příslušného regionálního obchodního partnera (nebo s ním alespoň vhodnost návštěvy konzultovat). Tam, kde dojde ke změnám ve vedení obcí, bude třeba zajistit nové přístupy do agend, pomoci s vystavením certifikátů,…

K problematice správy obce v době mezi konáním voleb a zvolením nových obecních orgánů vydalo MVČR tuto metodiku dle právního stavu k 20. 6. 2014.

Osobní návštěvu obchodního partnera doporučujeme využít i pro operativní kontrolu správnosti nastavení procesů (zálohování, aktuálnost verzí,…), pro zjištění vaší spokojenosti s provozovanými agendami, a také pro naplánování časového harmonogramu přechodu na nové moduly KEO4 (tam, kde je ještě nemáte nainstalované).

Ing. Oldřich Gabriel

.. nahoru.

Zprávy Ministerstva financí ČR 2/2014

OBSAH:

 • Výzva k podávání žádostí o poskytnutí dotace – podprogram 298 213 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst.
 • Upřesnění informace uveřejněné ve Zprávách č. 4/2013 k volebním výdajům na kompletaci a vkládání hlasovacích lístků do obálek.
 • Odpovědi na některé dotazy k volebním výdajům.

Ve formátu PDF k prohlédnutí zde (114 kB)

Ing. Vladimír Grosmut

.. nahoru.

Vtipy na září

 

Profesor, který se specializuje na přednášky o zvyšování efektivity pracovních procesů, říká studentům:
"Techniky, které jsem vám dnes vysvětlil, raději nezkoušejte doma."
Jednomu zvídavému studentovi to není jasné a ptá se proč. Profesor odpoví:
"Víte, celé roky jsem sledoval rutinní činnosti své ženy, když připravovala snídani. Hodně se naběhala mezi lednicí, sporákem, komorou a stolem a často při tom nesla jen jednu věc. Tak jsem jí navrhl, jak by to mohla zlepšit."
"A fungovalo to?" táže se dál student.
"V podstatě ano," konstatuje profesor, "předtím jí příprava snídaně trvala dvacet pět minut. Já to teď dělám za osmnáct."

 

Baví se dva postarší kamarádi:
"Nedělá ti manželka nepříjemnosti, když se vrátíš domů pozdě v noci?"
"Ne, právě naopak. Já se s ní vždycky vsadím, že přijdu brzy, a ona pak má radost, že vyhrála."