Obecní e-noviny na webu: 7/2014

7 / 2014

1. 7. 2014

Obecní e-noviny

Internetový zpravodaj pro uživatele IS KEO (-X, -W, 4)


vydává ALIS spol. s r.o., Mariánská 538, Česká Lípa, alis@alis.cz

Tento zpravodaj dostávají pouze uživatelé produktů společnosti ALIS. Pokud nechcete dostávat tento zpravodaj, sdělte nám to, prosím, na adresu alis@alis.cz.

Vážení zákazníci,

v „prázdninovém“ vydání zpravodaje zveřejňujeme pro účetní obcí a DSO avizovanou metodiku k Příloze (část N), která se týká úprav analytických účtu k účtu 521 a souvisejících úprav v modulech Mzdy a Účetnictví. Účetních výkazů se týká nová metodika k vyplňování hodnot za minulé období. Ke mzdové problematice se váže i doplněná metodika Práce přesčas a informace k výkazu P 2-04.

Zajímavou novinkou v naší produktové nabídce KEO-W je modul Rozpočet na webu. Pokud jej využijete, občané a další zájemci budou moci prostřednictvím počítačů i mobilních zařízení sledovat aktuální stav hospodaření vaší obce v podobě přehledných grafů a rozborů.

Uživatelé modulu Majetek v nové produktové řadě KEO4 mohou využít možnost výkonového odepisování majetku dle jeho skutečného využívání.

Hezké letní dny.

Ing. Oldřich Gabriel

Rozpočet na webu

Připravili jsme pro vás možnost publikovat rozpočet na webových stránkách. Umožněte občanům seznámit se s aktuálním stavem hospodaření obce!

Jedním kliknutím nahrajete data o rozpočtu přímo z programu KEO-W Účetnictví a občan bude mít možnost na svém počítači, chytrém telefonu či tabletu sledovat stav příjmů, výdajů i procento plnění rozpočtu. V přehledné webové aplikaci jsou připraveny také grafy a členění dle jednotlivých paragrafů a položek.

Více informací ...

LEGISLATIVA

Upravená metodika Práce přesčas

Upravili jsme metodiku Práce přesčas s příklady - přidali jsme kapitoly:

Práce přesčas ve svátek – běžný pracovní den
Práce přesčas ve svátek – den pracovního klidu

Upravená metodika: Práce přesčas.

Ing. Pavlína Ištoková

.. nahoru.

Výkaz Práce 2-04

Český statistický úřad určuje, které organizace mají pro různé roky povinnost vyplnit výkazy, jako je Čtvrtletní výkaz o práci „Práce 2-04“. Nově je povinnost odevzdávat výkaz P2-04 rozšířena i na některé ÚSC. Seznam povinných výkazů pro ČSÚ si zjistíte na webu ČSÚ – Výkazy podle IČO. ...celý článek.

Milena Zářecká

.. nahoru.

KEO-W

Příloha - část N.

Od 1. června 2014 byly upraveny analytické účty účtu 521, změněn způsob výpočtu průměrného přepočteného stavu pracovníků a počtu osob a zároveň byl upraven postup při zpracování přílohy u části N. Vzhledem ke změnám ve výpočtu počtů pracovníků a osob a ke změnám v rozčlenění mzdových nákladů, je nutné u organizací, které používají účet 521 a 790 k evidenci pro potřeby přílohy – části N, provést k 30. 6. 2014 přeúčtování. Ostatní uživatelé použijí při zpracování přílohy – části N. informace přímo ze mzdových sestav.

Byla upravena část N Přílohy a vydána nová metodika:  Příloha N - změny k 1.6.

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Účetní výkazy 2014 – naplnění minulého období

V souvislosti s legislativní úpravou vyhlášky č. 410/2009 Sb. byly provedeny pro rok 2014 mimo jiné úpravy směrné účetní osnovy a účetních výkazů. Při zpracování účetních výkazů je nutné věnovat větší pozornost částem výkazů, kde se vykazuje minulé účetní období.

Připravili jsme pro vás podrobnou metodiku: Účetní výkazy 2014 – naplnění minulého období .

Ivana Mrtková

.. nahoru.

Novinky v KEO-W Účetnictví

Nejdůležitější novinky v KEO-W Účetnictví verze 1.8.209:

 • Rozpočet na web – připravili jsme pro vás novou možnost: publikování vašeho rozpočtu na webu v grafické podobě s grafy a členěním na položky a paragrafy. Tato funkcionalita je zpoplatněna. Pro cenovou nabídku kontaktujte naše obchodní zástupce.
 • Výkaz Příloha - část N. – pro ty, kdo o přepočtených pracovnících účtují na SU 790: při tvorbě výkazu se rozdělí mzdové náklady na pracovní poměr a mimo pracovní poměr podle AU. Podrobně v metodice: Příloha N – změny od 1.6.2014.
 • Rozpočet – parametr "Závazné ukazatele", který řídí režim práce s rozpočtem, se bude nyní nastavovat pro každý rok zvlášť. Nyní tedy můžete mít např. v tomto roce rozpočet ve formě detailního rozpisu a na příští rok připravovat rozpočet na závazné ukazatele. Nastavení parametru najdete přímo v Rozpočtu pod tlačítkem Parametry.

 • ...celý článek.

Ing. Pavlína Ištoková

.. nahoru.

Novinky v KEO-W Poplatky

Nejdůležitější novinky v KEO-W Poplatky verze 1.8.209:

 • Příprava uzávěrky: nová sestava „Poplatky, které nejsou zahrnuty do uzávěrky“. Jedná se o seznam poplatků s chybou nebo označených Nutná kontrola.
 • Uzávěrka: lepší obnova kumulovaných obratů v účetnictví ihned po uzávěrce.
 • Banka, pokladna - F5 Poplatky – přidali jsme do filtru možnost hledat dle autorizačního kódu (platební terminál - bezhotovostní pokladna).

 • ...celý článek.

Ing. Pavlína Ištoková

.. nahoru.

KEO4

Novinky v KEO4 Mzdy

Nejdůležitější novinky v KEO4 Mzdy verze 1.0.73:

 • Nový výkaz P2-04: V Ostatní evidenci přibyla další nabídka Výkaz P2-04 - zaměstnanci a mzdové prostředky (čtvrtletní výkaz o práci), včetně možnosti vytvoření XML a jeho odeslání.
 • Výkaz P1-04 – umožňuje načíst XML za předchozí období a vytvoření výkazu P1-04 se zohledněním dat z tohoto XML.
 • Uživatel může v měsíčních parametrech organizace nastavit, zda chce do základu pro výpočet exekuce započítat také daňový bonus a daňové vyrovnání.

 • ...celý článek.

Nejdůležitější novinky KEO4 Mzdy verze 1.0.72:

 • Úprava sestav  M917F/G (podklady pro výkaz Příloha část N) – nyní počítá přepočtené stavy od začátku roku.
 • Převod dat z KEO – nová kontrola před převodem: musí být správně vyplněny datumy nástupu a vzniku pracovního vztahu.
 • Důchody – přidali jsme pole pro zadání období, ve kterém se má důchod zohlednit při výpočtu mzdy.

 • ...celý článek.

Ing. Pavlína Ištoková

.. nahoru.

Novinky v KEO4 Majetek

Nejdůležitější novinky v KEO4 Majetek verze 1.0.73:

 • Nová nabídka pro výkonové odpisování.
 • Nové sestavy transferů najdete v sestavách stavů:
  • R60a Přehled transferů podle inventárních čísel,
  • R60b Přehled transferů podle AU, na kterých je evidována celková výše transferu,
  • R60c Přehled transferů podle AU, na kterých se eviduje rozpuštěná výše transferu.

 • ...celý článek.

Novinka v KEO4 Majetek verze 1.0.72:

 • Přidali jsme novou opravnou funkci: smazat kartu. Najdete ji pod tlačítkem Akce – Smazat. Nenávratně lze smazat majetek pořízený v aktuálním období (nelze smazat majetek převedený z KEO – to je nutné řešit ještě před převodem).

Lenka Knápková

.. nahoru.

Výkonový odpis v KEO4 Majetek

Do nové verze programu jsme zapracovali možnost výkonového odepisování. Toto odepisování může účetní jednotka použít u majetku, jehož hodnota se snižuje mírou jeho skutečného využívání. Např. skládka. ...celý článek.

Lenka Knápková

.. nahoru.

KEO

Novinky v KEO Mzdy

Novinky v KEO Mzdy 8.04n:

 • POZOR - v měsíci 07.2014 jsou doplněny nové parametry.
 • Doplnění záznamu do parametrů PAR3MZ02 od 07.2014. Novela 109/2014Sb. zvyšuje vyměřovací základ zdravotního pojištění za státní pojištěnce z 5829Kč na 6259Kč od 7.2014. Používá se u vyměřovacího základu zdravotního pojištění invalidního zaměstnance zaměstnavatele, který zaměstnává více než 50% osob se zdravotním pojištěním.
 • Kontrola na lednové volby, na součet voleb a ZMR, zda nevznikla povinnost přihlásit na zaměstnance na ČSSSZ a odvést SP.

 • ...celý článek.

Novinky v KEO Mzdy 8.04o:

 • Odstranění problému se sestavou M013.

Milena Zářecká

.. nahoru.

Vtipy na červenec

 

Povídají si dvě kamarádky:
"Představ si, před měsícem jsem se seznámila s perfektním chlapem. On měl spoustu peněz a já zkušenosti."
"A jak to dopadlo?"
"Teď mám peníze já a on zkušenosti."

 

Žena se naštvaně ptá manžela:
„Kde se tady vzalo tolik prázdných flašek?“
„Jak to mám vědět? V životě jsem prázdnou flašku nekoupil!“